1. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2006

Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení

tisková zpráva MDAC

28. února 2006, St. Petěrburk (Rusko) a Budapešť (Maďarsko) -- Centrum advokacie duševně postižených (Mental Disability Advocacy Center, MDAC) dnes zaslalo urgentní výzvy Zvláštnímu zpravodaji OSN pro otázky mučení a Pracovní skupině OSN proti svévolnému držení ve věci jednání, které zahrnovalo kruté a nelidské zacházení či trestání v psychiatrické léčebně v St. Petěrburku v Rusku.

MDAC vyzývá odpovědné ruské orgány, aby neprodleně umožnily přístup k panu Pavlu Štukaturovi, který je zbaven osobní svobody, je mu odpíráno právo na kontakt se svým advokátem a zřejmě je zaměstnanci léčebny trestán za to, že se obrátil se stížností na Evropský soud pro lidská práva.

Poté, co se odpovědné ruské orgány dozvěděly, že se pan Pavel Štukaturov obrátil na Evropský soud pro lidská práva, jej zřejmě trestají a zastrašují za snahu domoci se svých práv. Takové jednání porušuje Úmluvu OSN proti mučení, kterou Ruská federace ratifikovala.

Panu Štukaturovi je již déle než tři měsíce v rozporu s ruským i mezinárodním právem znemožněn kontakt s advokátem. Přestože nebyl obviněn ze spáchání žádného trestného činu, je svévolně zbaven osobní svobody, neboť zákonnost jeho držení v léčebně nebyla soudně přezkoumána. Nemá možnost obrátit se na soud, protože byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a tak nemá způsobilost ani k jednání před ruskými soudy.

MDAC má důvod se domnívat, že panu Štukaturovi hrozí ze strany léčebny zacházení, které lze označit za mučení. Z tohoto důvodu MDAC vyzývá ruské orgány, aby mu okamžitě umožnily se v soukromí setkat se svým advokátem a zvolit si odborníka z oboru medicíny, který provede nezávislé zhodnocení.

Pozadí případu

Třiadvacetiletý pan Pavel Štukaturov byl v roce 2004 zbaven způsobilosti k právním úkonům v řízení, o kterém se vůbec nedozvěděl a které porušilo záruky spravedlivého procesu. Na začátku listopadu 2005 pověřil advokáta MDAC, aby jej zatupoval a dosáhl navrácení způsobilosti, o několik dní později však byl proti své vůli přijat v Psychiatrické léčebně č. 6. Během držení v ústavu mu není umožněn kontakt s právním zástupcem. Pouze prostřednictvím stručných telefonních rozhovorů a dopisů propašovaných z léčebny pověřil advokáta, aby dosáhl jeho propuštění. Osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům bohužel podle ruského práva nemá právo obrátit se na soud. MDAC proto případ v prosinci 2005 předložilo Evropskému soudu pro lidská práva, přičemž označilo čtyři oblasti porušení základních práv a svobod: (a) zbavení způsobilosti k právním úkonům, (b) nezákonné zbavení osobní svobody, (c) nedobrovolné "léčení" a (d) odepření kontaktu s advokátem. MDAC dále Soud vyzvalo, aby okamžitě zasáhl ve prospěch práva pana Štukaturova setkat se se svým právníkem.

MDAC má informace, že poté co se ruské orgány dozvěděly o stížnosti pana Štukaturova k Evropskému soudu pro lidská práva, zaměstnanci léčebny vůči němu zřejmě jednali s cílem ho potrestat a zastrašit. Podle těchto informací mu léčebna zvýšila dávky chlorpromazinu a haloperidolu -- zastaralých psychiatrických léků, které jsou v Evropě používány jen zřídka, neboť mají nepříjemné a potenciálně škodlivé vedlejší účinky. Nebyl zde žádný zřejmý důvod pro zvýšení medikace, ke kterému došlo bez nezávislého lékařského zhodnocení. Orgány léčebny dále pana Štukaturova přemístily na oddělení, kde je pod intenzivním dohledem a kde nemá možnost použít telefon ani odeslat dopis.

Centrum advokacie duševně postižených (Mental Disability Advocacy Center, MDAC) je mezinárodní nevládní organizace sídlící v Budapešti. Chrání práva lidí označených za duševně nemocné a občanů s mentálním postižením ve střední a východní Evropě a ve střední Asii prostřednictvím zastupování ve sporech, prosazování reforem, výzkumu a mezinárodní advokacie. MDAC má status přidružené organizace Rady Evropy a spolupracuje s Mezinárodní helsinskou federací lidských práv.

Mental Disability Advocacy Center (MDAC)

H-1073 Budapest

Erzsébet krt. 52

Hungary

K tomu: Štěpán Kotrba - Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám ZDE

                 
Obsah vydání       1. 3. 2006
1. 3. 2006 Monbiot: Všichni jsme vrazi, dokud nepřestaneme používat letadel
1. 3. 2006 Server Tiscali "nešíří dětskou pornografii"
1. 3. 2006 Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení
1. 3. 2006 Novela vysílacího zákona dorazila do Senátu Štěpán  Kotrba
1. 3. 2006 Joker Blonde v roce 2005 Irena  Ryšánková
1. 3. 2006 Vážený soudruhu Grebeníčku, milý Mirku Vojtěch  Filip
1. 3. 2006 Kočka, usmrcená ptačí chřipkou, byla nalezena v Německu
1. 3. 2006 Po nebi létají vložky Petr  Štengl
28. 2. 2006 Liberální voliči v Praze a výzkumy veřejného mínění Josef  Baxa
1. 3. 2006 Úspěch Neumannové : jásat co nejradostněji Oldřich  Průša
1. 3. 2006 Pětatřicátníci, kominíci a trpaslíci Karel  Dolejší
1. 3. 2006 Milionář buduje "katolické nebe"
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
1. 3. 2006 Pospíchal: Licence budou, až naprší a uschne... Filip  Rožánek
28. 2. 2006 Řediteli české televizní češtiny v České televizi Oldřich  Průša
28. 2. 2006 Leden 2006: rekordní počet stažených stránek Britských listů
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
1. 3. 2006 Svět muslimů: dospívající generace je méně emancipovaná
28. 2. 2006 Neschopnost nebo pozůstatky totalitního myšlení Bohumil  Kartous
1. 3. 2006 V neprospěch Adély Rajdlové Zdeněk  Jemelík
28. 2. 2006 Před padesáti lety odhalil Nikita Chruščov Stalinovy zločiny
28. 2. 2006 Stávka doktorů Milan  Valach
28. 2. 2006 Bublifuk George Bushe energetické narkomany nevyléčí Jan  Beránek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2006 Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení   
31. 8. 2005 Klavírista a mediální pábení o psychiatrii Ivan  David
6. 5. 2005 Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče   
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba
5. 4. 2005 Parlament schválil špatný zákon   
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka   
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
21. 7. 2004 Jak stát dělá překážky i dětem postižených rodičů Jan  Paul
21. 7. 2004 Stát, sociální ústavy a iniciativa jednotlivce Jan  Čulík
20. 7. 2004 Český systém ústavní a sociální péče se musí změnit Jan  Čulík
20. 7. 2004 Pacienti v klecích mají být po protestu Rowlingové propuštěni   
19. 7. 2004 Jak stát dělá překážky rodičům postižených dětí Martina  Dostálová
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous