12. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
U meteorického radaru na Ondřejově: Anděla Špindlerová, Karel Pacner  a dr. Boris Valníček začátkem roku 1962  foto:archiv Karla Pacnera
12. 7. 2007

Přepyšný Pacner mlží

Zdeněk Hrabica
Motto: Zájem o vědu vzbudil na podzim 1957 sovětský Sputnik. Jsem přesvědčen, že kdyby první družice odstartovala z amerického kosmodromu, věda by u nás pořád zůstávala popelkou -- jak ve společnosti, tak v tisku. Ovšem tenhle nepochybně obrovský vědecký a technický úspěch začala Moskva prodávat jako výdobytek socialismu. Myslím, že přinesl užitek celým generacím českých vědců a já jsem se na téhle vlně svezl.
Karel Pacner ZDE

Se zájmem jsem si přečetl komentář spolupracovníka MF DNES Karla Pacnera pod titulkem "Přepyšný generál Vacek účelově mlží". S podtitulkem "Vacek a Sacher udělali všechno, aby jim nové vedení státu nevidělo do karet". Článek napsal zcela jistě na společenskou objednávku někdejší dlouholetý československý kosmonautický redaktor a spisovatel literatury faktu, ověnčený bezpočtem novinářských a spisovatelských cen nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta a jiných, člen Obce spisovatelů a Klubu autorů literatury faktu.

Jako jediný, spolu s nedávno zesnulým sportovním redaktorem Václavem Pacinou, přežil Karel Pacner všechny převraty této redakce, včetně té, která ji zahnala daleko za kopečky rodné vlasti. Karel Pacner pocházel do roku 1989 z chudé živnostenské rodiny z Klatovska, po roce 1989 pocházel z bohaté podnikatelské rodiny, zasažené komunistickou vyvlastňovací zvůlí.

U meteorického radaru na Ondřejově: Anděla Špindlerová, Karel Pacner a dr. Boris Valníček začátkem roku 1962 foto: archiv Karla Pacnera

Velmi úspěšně, s červeným diplomem, vystudoval vysokou školu, stal se inženýrem a záhy po studiích, jako jeden z mála odborníků, se začal věnovat rodícímu se modernímu oboru - raketám, sputnikům a kosmonautice a astronautice. Stal se bezesporu jedním z nejlepších novinářů tohoto oboru v zemích tehdejšího socialistického tábora i ve světě a cílevědomě usiloval o převahu, zejména nad dalšími českými novinářskými specialisty, především nad Pavlem Toufarem a plk. Milanem Codrem. Nejednou se mezi těmito třemi odborníky rozhořely ostré spory, zejména při nedovoleném přebírání těžce získaných faktů západní i východní provenience, z něhož byl Pacner svými druhy často ostře obviňován. Stačí nahlédnout do dobové literatury, abychom mohli předestřít fakta a důkazy.

Karel Pacner, přestože byl po roce 1970 vyškrtnut z KSČ, nemusel redakci, jako desítky jiných redaktorů, opustit. Zaujímal v redakci, v jejím ekonomickém oddělení a v oddělení Víkendů MF mimořádné postavení. Byl většinou řízen přímo tehdejšími šéfredaktory deníku Mladá fronta - Otto Čmolíkem, Karlem Horákem a Jiřím Férem; byl osvobozen od denní operativní redakční činnosti, aby mohl profesně růst a psát své hluboké analýzy a vydávat knihy. Kolem jeho samostatné redakční místnosti se chodilo po špičkách se slovy: "Mistr tvoří, nerušit!" Také v oblasti mezinárodních styků s kosmonautickými a astronautickými centry v Hvězdném Městečku v SSSR a v Houstonu v USA měl, přes někdy fingovaně zveličované potíže, dveře otevřeny. Šuškalo se tenkrát v redakci všelicos, mluvilo se veřejně o existenci několika osobních služebních pasů, uložených a připravených v šéfredaktorském trezoru; ale nebuďme dnešní.

Jako generál Miroslav Vacek, který než se "vyšplhal do generálské hodnosti, byl také poručíkem a nadporučíkem", stejně tak Ing. Karel Pacner, dříve než se vyšplhal do vysokého postavení kosmonautického a astronautického odborníka a odborníka na historii československých a sovětských zpravodajských služeb, byl nejprve elévem a řadovým redaktorem. Dnes je již řadovým spolupracovníkem Mladé fronty DNES.

Generál Miroslav Vacek byl nedávno ve světle televizních kamer "objeven" v zatoulaných pytlích spolu s Richardem Sachrem coby spolupracovník a tajný agent Vojenské kontrarozvědky s krycím jménem.

Nyní je spoluodhalil svou troškou do mlýna i bývalý redaktor deníku Mladá fronta, specialista na kosmonautiku a astronautiku, polistopadový redaktor - specialista MF DNES na léta 1968-1989 a na historii československých a sovětských zpravodajských služeb - Karel Pacner. Člověk, který si ostřil ostruhy včera a ostří si je i dnes.

Z ukázněného, až servilního kolegy za minulého režimu se stal po roce 1990 aktivní bojovník za změnu vlastnických poměrů prvního deníku mládeže v ČSR a prvního deníku mládeže na světě - Mladé fronty (vznikla 9. května 1945), za jeho převedení do rukou zahraničních vlastníků.

Také díky Karlu Pacnerovi se dnes česká veřejnost dozvěděla, jak těžkou úlohu měla garnitura polistopadových politiků, zejména Václav Havel, Luboš Dobrovský a Jan Ruml v nesmírně složité situaci. Podle Karla Pacnera se musela proplétat džunglí, kterou pořádně neznala. Agenti československé vojenské kontrarozvědky Miroslav Vacek a Richard Sacher prý udělali všechno, aby jim nové vedení státu do karet příliš nevidělo.

Co všechno musel udělat Ing. Karet Pacner, aby ani jemu do jeho karet nikdo neviděl, než mohl své řádky nyní napsat coby spolupracovník MF DNES, se zcela určitě dozvíme až příště.

Ale jsem hluboce přesvědčen, že se to jednou docela jistě dozvíme.

Autor je bývalým zástupcem šéfredaktora deníku Mladá fronta a šéfredaktorem týdeníku Svět v obrazech.

Převzato se souhlasem redakce z týdeníku Obrys-Kmen

Ing. Karel Pacner Narozen 29. března 1936 v Janovicích nad Úhlavou. Po absolvování Vysoké školy ekonomické nastoupil roku 1959 v redakci Mladé fronty -- MF Dnes, kde strávil celý život. Věnoval se popularizaci vědy, zvláště pak kosmonautiky, od začátku roku 1990 rovněž nejnovějším dějinám a později historii špionáže, od té doby občas píše i politické komentáře. Na jaře 2001 odešel do důchodu. Člen Klubu autorů literatury faktu (KALF) a Obce spisovatelů. Obdržel ceny za popularizaci Akademie věd ČR a Rady vlády pro vědecký a technologický rozvoj ČR.

zdroj vlastní stránky Karla Pacnera ZDE

                 
Obsah vydání       12. 7. 2007
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Jen tak Kateřina  Komorádová
12. 7. 2007 Věda a morálka Boris  Cvek
12. 7. 2007 Pan Golgo volá po cenzuře na Britských listech Daniel  Veselý
12. 7. 2007 Nelítostná statečnost Václav  Dušek
12. 7. 2007 Panu Klvaňovi, vládnímu mluvčímu pro prosazování amerického radaru na území ČR Jan  Neoral
12. 7. 2007 Superaktuální Super.cz Štefan  Švec
11. 7. 2007 Zemřel význačný židovský publicista Leon Zelman Richard  Seemann
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
11. 7. 2007 Boj proti klimatickým změnám trochu jinak Miroslav  Uhlíř
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 Darwinismus versus inteligentní plán podle Jonathana Wellse - některé ekonomické aspekty Miroslav  Uhlíř
22. 11. 2003 Adresy redakce