12. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 7. 2007

Máme kádrovat autory?

Chápu morální rozhořčení pana Šuty, že podle něho jsou ve společnosti jedinci, jimž by na základě svého morálního a politického přesvědčení ani ruku nepodal. Méně již chápu jeho argumentaci, že to, že Britské listy mají široký autorský záběr - tedy že jsou otevřené - toto periodikum diskredituje.

Ať mi pan Šuta promine - ale otevřený postoj nás může diskreditovat pouze u bigotních zabedněnců, kteří se obávají, že jiný názor může otřást jejich skálopevným přesvědčením, že věci jsou přesně tak, jak si myslí, že jsou.

Mám pro všechny takové lidi zajímavou zprávu: Neexistuje jeden jedině správný názor na svět. To se snažily předstírat totalitní režimy. Realita je nekonečně proměnlivá a nevypočitatelná a lidé na ni mají také nekonečně proměnlivé a nevypočitatelné názory - protože konečné pravdy se v důsledku omezenosti lidské mysli nikdo nemůže dobrat, tak každý má "pravdu" jen dílčí. Je tomu, jako kdyby hluboko pod zemí existoval plát zlata - to je ta moudrost, znalosti, pravda. Celý ho nikdy neodkryjeme, někteří z nás se však k němu dokopou prostřednictvím své soukromé sondy. Každá taková sonda je však na jiném místě - takže každý, kdo se (části) pravdy dobere, má k dispozici něco, co vypadá jinak, než co má jiný člověk.

Každý má samozřejmě právo s jiným nesouhlasit i ho morálně odsuzovat - nechápu však lidi, kteří by jiné lidi chtěli umlčovat. On nemá vrah či zločinec právo na vyjádření svého názoru? Vždyť to je naprosto totalitní postoj - chci zničit, umenšit, anulovat druhého člověka. To se smí?

Znovu cituji slavného britského novináře Johna Simpsona, jehož názor plně sdílím: "Jak může být špatnou věcí to, máme-li k dispozici více informací? Jsme tak nejisti ohledně svého vlastního postupu, tak strašně se bojíme slyšet něco jiného, že se neodvážíme dovolit lidem, aby si poslechli reakce zločince?"

Je mi jasné, že Pacnerovo rozhořčení vyvolala jeho v podstatě komunistická představa, že vystoupení v mainstreamových médiích člověka v české společnosti legitimuje. Je to opravdu myšlenka naprosto bolševická - předpokládá, že jen my, co vládneme, máme ten správný názor, a my určujeme, koho schvalujeme, ten se smí dostat do médií. Vylučování části společnosti ze společenského diskursu byla myšlenka stalinistická. Divím se, že se jí ani skoro po dvaceti letech někteří v české společnosti stále nezbavili.

Myslíte si, že bychom před publikací článku každého autora ho měli žádat o ověřený životopis a o vyplněný dotazník a mít různá kriteria, jaké autory bychom měli potlačovat? Mně zajímají podnětné myšlenky, nikoliv to, co je to za člověka, kdo je přináší. Zajímají mne i pozoruhodné osudy, jako je třeba ten pana Karla Koechera.

Přitom se mi nelíbí zbytečně emocionální a vlastně sprosté útoky na pana Pacnera. Kritikové by měli své argumenty udržovat v mezích slušnosti a racionality.

                 
Obsah vydání       12. 7. 2007
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Jen tak Kateřina  Komorádová
12. 7. 2007 Věda a morálka Boris  Cvek
12. 7. 2007 Pan Golgo volá po cenzuře na Britských listech Daniel  Veselý
12. 7. 2007 Nelítostná statečnost Václav  Dušek
12. 7. 2007 Panu Klvaňovi, vládnímu mluvčímu pro prosazování amerického radaru na území ČR Jan  Neoral
12. 7. 2007 Superaktuální Super.cz Štefan  Švec
11. 7. 2007 Zemřel význačný židovský publicista Leon Zelman Richard  Seemann
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
11. 7. 2007 Boj proti klimatickým změnám trochu jinak Miroslav  Uhlíř
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 Darwinismus versus inteligentní plán podle Jonathana Wellse - některé ekonomické aspekty Miroslav  Uhlíř
22. 11. 2003 Adresy redakce