13. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 7. 2007

NÁZOR AFRIČANA:

V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra

"Práva lidí na život a spravedlnost vítězí tisícerými způsoby. Věřím v mobilizaci a boj lidu. Věřím v ideje spravedlnosti. Věřím v pravdu. Věřím v člověka!"
Fidel Castro, 1. 9. 2001, Světová konference proti rasismu, Durban, JAR

Význam a inspirující síla převratných historických událostí tkví v jejich schopnosti změnit náš způsob myšlení o realitě, a tím i revolucionizovat s nimi spojené gnoseologické předpoklady. To je velmi důležité s ohledem na skutečnost, že nic není reálnějšího než samotná historie lidstva, kterou nelze chápat jinak než jako ztělesnění neobyčejně složité živé lidské práce řešící nejen otázky zvládání přírodních a společenských procesů, ale i problému vytváření předpokladů humánní koncepce organizace života jako celku.

Jak prokázal francouzský filozof-komunista Louis Althusser ve své pronikavě psané knize For Marx (r. 1969 - ang. překlad z francouzského originálu vydaného v r. 1965) toto vskutku revoluční, tudíž měšťanskému vidění světa nedostupné nazírání historie je spojeno s marxistickou filozofií, která ji vysvobodila z mystifikujícího nánosu buržoazní ideologie omezující její význam na důvtipnost a vůli jednotlivce, jehož prostřednictvím projektovala vlastní představy světa.

To je důvod, proč jakékoliv hodnocení Kuby stejně jako význam a výjimečnost její revoluce, pokud mají být smysluplné, musí svou pozornost zaměřit ne tolik na to, jak vskutku statečně čelí jedenáctimiliónová země otevřenému nepřátelství nejmocnějšího státu světa USA a jím diktované mezinárodní politické a ekonomické blokádě a z toho vyplývající materiální restrikci a omezování práv jednotlivců, jako na skutečnost, že je Kuba živým svědectvím toho, co Samir Amin, přední ekonom-kritik kapitalismu, trefně označuje za "zakládající nectnosti" (founding vices) americké demokracie, která se i za pomoci síly a otupující demagogie chce stát univerzálním modelem, zatímco ve skutečnosti je skrz na skrz spojená s první z několika etap kapitalistické rozpínavosti USA v západní zeměkouli hnané zpočátku mimo jiné i rasistickým nacionalismem.

Proto také, spolu s mexickou revolucí 1910-1920, navazuje kubánská revoluce na skutečně sociálně emancipační hnutí, které se kdy událo v této části světa, na povstání černých otroků na ostrově San Domingo v r. 1791 a na následnou 12 let trvající úspěšnou revoluci vedenou zakladatelem prvního svobodného černošského státu Haiti Toussaintem L'Ouverturem.

Revoluční Kuba se od prvních okamžiků svého založení stala naplněním staletého trvajícího úsilí a bojů všech utlačených národů amerického kontinentu za svobodu a spravedlnost, jež inspirovaly i myšlenky významné historické postavy José Martího, jehož nazývá světoznámý básník a spisovatel Robert F. Retamar, jinak autor slavné eseje "Caliban" (r. 1971), v níž se shakespearovská divadelní postava přičiněním evropského vpádu, jejž zosobňuje mořeplavec Ch. Columbus a jeho následovníci, stává silnou metaforou přeměny karibských indiánů v bestiální bytosti situované na okraji civilizace.

To jsou důvody, proč Kuba vždy stála a stojí v čele těch, kdo bojují proti rasismu a rasistickému násilí zaměřenému proti černošské populaci USA. Pouhý rok po vítězství revoluce v r. 1960, v době, kdy v USA existovala rasová segregace a černoši neměli politická práva, F. Castro pozval několik černošských činitelů do svobodné Havany (např. Amiri Baraka (Leroi Jones), John H. Clarke, Adam C. Powell), aby se na vlastní očí přesvědčili, jakých pokroků nová Kuba dosáhla rozšířením možnosti uplatnění pro všechny obyvatele bez rozdílu rasy či původu.

Ve stejné době se Kuba stala bezpečným útočištěm černošských aktivistů pronásledovaných rasistickou excesí 60. let, do níž se propadla část bělošské populace, ale i část vládního establishmentu USA v době vrcholícího boje za lidská a občanská práva.

Nemůže být pochyb o tom, že zvlášť na počátku v 60. let významně přispěla kubánská revoluce, přímo či nepřímo, k pokroku a pozdějšímu úspěchu černošského hnutí za občanská práva.

F. Castro projevil svou solidaritu černošské populace USA demonstrativními návštěvami slavné newyorské černošské čtvrti Harlemu: nejprve v r. 1960, kdy projevil svá uznání černošskému boji za svobodu a rovnost, mimo jiné i iniciováním historického setkání s N. Chruščevem a Gamalem A. Nasserem v Harlemu, pak v r. 1995, v době připomenutí 50. výročí založení OSN, kdy ho uvítal přeplněný sál Abyssinian Baptist Church. Naposled byl F. Castro v Harlemu v r. 2000, kde se setkal s jeho obyvateli na historicky významném Riverside Church. Přitom celkem F. Castro cestoval do USA od vítězství kubánské revoluce pouze pětkrát.

Kuba dlouhodobě poskytuje stipendia americkým studentům lékařství s nezanedbatelným významem pro chudé černošské a latino-americké komunity v USA, kde - podle slova angažovaného režiséra a tvůrce filmu Sicko, pranýřujícího americké zdravotnictví - až 20 miliónů dětí (tj. téměř jednou tolik než činí celá kubánská populace) nemá zdravotní pojištění, z nich určitě drtivá většina pochází z těchto komunit.

V době, kdy se s tím přední představitelé, včetně prezidentů USA, odmítali zabývat, Kuba a F. Castro otevřeně podporovaly Nelsona Mandelu a Africký národní kongres v jejich nerovném zápase proti apartheidu. Kuba stojící po boku Afriky čelila navzdory odmítavému postoji Kremlu agresi jihoafrického rasistického režimu po celém jihoafrickém subkontinentu, zvlášť v Angole, kde svou aktivní účastí na drtivé porážce rasistické armády v Cuito Cuanevale v r. 1987 významně přispěla k blížícímu se konci bělošského rasistického režimu.

Nejen zlé jazyky říkají, že při inauguraci prvního černošského prezidenta N. Mandely do funkce v r. 1994 zastupoval USA viceprezident Al. Gore jr. z obavy, aby přítomnost prezidenta Billa Clintona nebyla zastíněna obrovskou popularitou F. Castra mezi oslavujícími černošskými obyvateli této země, ale i dalšími africkými hosty.

Hloupost je nebezpečný protivník, je nebezpečnější než samotné zlo; proti zlu se dá protestovat, v krajním případě se mu násilím bránit, proto také moudré rčení říká, že zlo nese v sobě zárodek vlastního rozkladu. Naopak proti hlouposti je člověk bezradný, ani násilí, ani argumenty tady nejsou k ničemu. Proto se také uprostřed ohlupujícího, dnes jaksi obligátního protikubánského výkřiku může leckomu zdát snadné odsoudit Kubu nebo poukázat na nedostatky jejího prezidenta F. Castra. Na druhé straně je tady ovšem nepřehlédnutelný fakt, zda tyto kritické hlasy rádoby obhájců lidských práv naleznou stejnou odvahu i ochotu čelit vlastním nedostatkům.

Autor pochází z Etiopie, pracuje jako politolog a výzkumný pracovník v Praze

                 
Obsah vydání       13. 7. 2007
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Signál Gordona Browna Spojeným státům: Je načase tvořit, ne ničit
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Teherán jako hlavní město Iráku Robert  Jarkovský
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Sněmovna reprezentantů hlasovala pro stažení amerických vojsk z Iráku
13. 7. 2007 Podvodný marketing s nekonečnou energií Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
13. 7. 2007 Jednání o Temelínu v mírně optimistickém tónu Richard  Seemann
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Buď šťasten Ivan  Diviš
13. 7. 2007 Michael  Marčák
13. 7. 2007 MTV hledá výnosy u fanoušků remixů
13. 7. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
13. 7. 2007 Channel 4 dostane digitální rozhlasovou licenci
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Strukturální násilí - neviditelné zdi Dorothee  Wilhelm
13. 7. 2007 Dozor jako kult kolem strachu a bezpečnosti Rolf  Bossart
13. 7. 2007 26. ledna 2008 – Globální den akcí
13. 7. 2007 Obhajoba proutníků Jindřich  Kalous
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler
13. 7. 2007 Věda nemá morálku Petr  Wagner
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
13. 7. 2007 Mimo pořadí mobilizací Václav  Dušek
12. 7. 2007 Ukrajina: Moskva sa vzdá dvoch protiraketových radarov
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Mezi uklízečkou a Goeringem byl rozdíl Boris  Cvek
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler   
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
11. 7. 2007 Lživé výpady proti Castrovi... Petr  Wagner
11. 7. 2007 Pravda o kubánském zdravotnictví Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
28. 5. 2007 Pro hluché, kteří nechtějí slyšet Fidel Castro Ruz
5. 5. 2007 Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce Fidel Castro Ruz
13. 4. 2007 Brutální odpověď Fidel Castro Ruz
12. 4. 2007 Internacionalizace genocidy Fidel Castro Ruz
4. 4. 2007 K předčasné smrti hladem a žízní je odsouzeno přes tři miliardy lidí Fidel Castro Ruz
29. 3. 2007 Kuba a ropa Petr  Baubín
8. 2. 2007 Invazi na Kubu Kennedy ve skutečnosti zdědil Michal  Brož
7. 2. 2007 "Naše práce je poskytovat inspiraci a výbušniny kubánskému lidu," říká Amerikou najatý vrah Štěpán  Kotrba
18. 1. 2007 Fidel Castro: Rozhodně ne nekrolog Miloš  Dokulil
15. 1. 2007 Chávez: V čem je problém? Já jsem také trockista, protože revoluce musí být permanentní