13. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Zdeněk Mézl: Peklo, dřevoryt, 17 x 11 cm, 1976 - 2005
13. 7. 2007

Obhajoba proutníků

Zdeněk Mézl: Peklo, dřevoryt, 17 x 11 cm, 1976 - 2005

Mám teď hromadu jiných starostí než se na stránkách BL dohadovat s panem Cvekem, ale nemohu si pomoci: Není to prvně, kdy se někdo dopustil toho dnes už téměř klasického českého mediálního podrazu, že někomu vložil do úst něco jiného, než co řekl. Svou poznámku jsem psal - a snad ji tak většina čtenářů i pochopila - s úsměvem, a vůbec jsem neměl v úmyslu dělat nějaké obecné dalekosáhlé závěry o morálce, natož srovnávat (například) morální stránku masového vraždění v dějinách s takovou běžnou lidskou neřestí, jakou je nevěra.

Boris Cvek se ale chytil - asi jsem se nechtě nějak dotkl tématu pro něho citlivého. Reagoval na to bohužel úplně stejně jako ti faráři, kteří neumějí nic než hrozit muky pekelnými.

Zkrátka kdo omlouvá lidskou (a po primátech zděděnou, za tím si stojím) přirozenost sexuální promiskuity, je pro něho stejný lump jako ti, kdo mají ruce od krve z nejhorších zločinů celých dějin. Nebo to Boris Cvek nechtěl říci? Ale já jsem teď použil stejné metody jako on - logicky správného, avšak v kontextu nesmyslného a záměrně zkresleného zobecnění jeho slov.

Boris Cvek je podle všeho věřící křesťan a podle jím navržené logiky bych teď mohl napsat něco na téma množství krve, které ulpělo na rukou katolické inkvizice ve jménu obhajoby křesťanské morálky. Nebo o tom, jak feldkuráti žehnali kanónům během jatek obou světových válek a po té (doufejme) poslední Vatikán pomohl zmizet spoustě čelných nácků. Omlouvám se, nemám teď na diskusi v tomto duchu čas ani náladu.

Stojím si však za svým a podložím to stejným způsobem jako rabín Hilel, když měl vysvětlit judaismus zájemci o konverzi stojícímu na jedné noze (teď parafrázuji Benjamina Kurase a jeho "hravý talmud", knihu Žít všemi údy): Zlaté pravidlo univerzálního humanismu je "nečiň jiným, co nechceš, aby oni činili tobě".

Zná ho buddhismus, taoismus, konfucianismus i judaismus. Kristus ho obrátil naruby jako "čiň jiným, co chceš, aby oni činili tobě" - možná i proto mám s novozákonní etikou v duchu "miluj bližního svého nebo sakra uvidíš" trochu potíže - a Mohamed ho ignoroval. Hilel k tomu ještě dodal: "Všechno ostatní je komentář, jdi a uč se ho."

Docela dobře si dovedu představit proutníky (v párových vztazích typy "hráčů" podle známé klasifikace MUDr. Plzáka), kteří loví erotická dobrodružství jako na běžícím pásu (a totéž víceméně očekávají od svých četných partnerek, takže jim v tom ani náhodou nebrání - nečiň jinému, co nechceš aby činil tobě) a na druhé straně dokážou třeba realizovat vysoce eticky podložená politická rozhodnutí zachraňující spousty životů. Porušování sedmého přikázání podle mého názoru necharakterizuje amorální lidskou bestii, jak se nás pan Cvek snaží přesvědčit.

Ne každý lhář je automaticky zlodějem, i když nás jako děti učili, že kdo lže, ten krade. Poznámka jako preventivní obrana proti nepochopení: Důležité jsou důsledky jednání, ale nemá to nic společného s tím, zda je někdo na holky. A stejně tak, když už se proutníkovi přihodí, že je ženatý a má děti, nad jeho právo balit holky stavím jeho povinnost zařídit, aby jeho zálibou netrpěla rodina. Budete se divit, existují i takoví, jimž se to daří... Ale to je na jinou diskusi a citovaný dr. Plzák k tomu napsal víc než dost.

Kdybych už si měl z té slavné sady deseti instrukcí předaných Mojžíšovi na Sinaji jednu vybrat jako obecně platnou a hodnou všeobecného dodržování, bylo by to asi č. 6: "Nezabiješ."

A zase: Starý zákon je v tomto ohledu asi nejpokrytečtější kniha (a taky největší krvák) v dějinách. Kolikrát Hospodin - a to i po předání Desatera - nabádá vyvolený národ, aby vyvraždil celé sousední kmeny, nota bene v situacích, kdy lze Židy považovat za typické agresory, tj. kdy je nikdo neohrožoval ani nenapadal?

Ať pan Cvek promine, ale tento přístup - etická pravidla platí jen pro náš kmen, ti ostatní nejsou lidi, tudíž vůči nim se nemusí dodržovat - lze ještě dnes dohledat u přírodních národů a bohužel i u těch opic. A jestli někdo nevěří na evoluci, proč jsme tedy byli v rámci "inteligentního designu" navrženi tak idiotsky, že se většina společnosti chová v rozporu s rozumem a morálními pravidly?

Jako agnostikovi mi k relativně morálnímu životu stačí to jediné Hilelovo pravidlo. Do něj se mi vejde i úcta k životu jako nejvyšší hodnotě. Pochopitelně: Svatozář jsem při dnešním ohledání své tělesné schránky v rámci pravidelné ranní hygieny nenašel. Nemá ji však ani pan Cvek a proto ho tímto prosím, aby se mi nepokoušel nasazovat čertovské rohy. Jinak hrozí, že je někdo začne hledat i na jeho hlavě.

A nakonec si neodpustím jiné oblíbené rčení naší babičky: Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Nebo - chcete-li - to novozákonní: Nesuďte a nebudete souzeni. (L 6, 37) Spousta lidí to nemá ráda, tak jim to prosím nedělejte.

                 
Obsah vydání       13. 7. 2007
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Signál Gordona Browna Spojeným státům: Je načase tvořit, ne ničit
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Teherán jako hlavní město Iráku Robert  Jarkovský
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Sněmovna reprezentantů hlasovala pro stažení amerických vojsk z Iráku
13. 7. 2007 Podvodný marketing s nekonečnou energií Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
13. 7. 2007 Jednání o Temelínu v mírně optimistickém tónu Richard  Seemann
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Buď šťasten Ivan  Diviš
13. 7. 2007 Michael  Marčák
13. 7. 2007 MTV hledá výnosy u fanoušků remixů
13. 7. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
13. 7. 2007 Channel 4 dostane digitální rozhlasovou licenci
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Strukturální násilí - neviditelné zdi Dorothee  Wilhelm
13. 7. 2007 Dozor jako kult kolem strachu a bezpečnosti Rolf  Bossart
13. 7. 2007 26. ledna 2008 – Globální den akcí
13. 7. 2007 Obhajoba proutníků Jindřich  Kalous
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler
13. 7. 2007 Věda nemá morálku Petr  Wagner
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
13. 7. 2007 Mimo pořadí mobilizací Václav  Dušek
12. 7. 2007 Ukrajina: Moskva sa vzdá dvoch protiraketových radarov
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Mezi uklízečkou a Goeringem byl rozdíl Boris  Cvek
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica