26. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Sudety 1938 - Heil Hitler !
26. 9. 2006

Vynucené cesty - mnichovská zrada nebo úmysl?

Na berlínské třídě Unter den Linden je výstava "Vynucené cesty". Malá rozsahem, velká významem a dopadem.

Výstavu připravila "Nadace proti vyhánění" se sídlem ve Wiesbadenu a byla otevřena 10.srpna 2006. Tuzemská média ji zaznamenala především kvůli roztržce mezi Varšavou a Berlínem, kterou pojetí a obsah výstavy vyvolalo. Výstava pojímá utrpení vyhnanců ve dvacátém století a soustřeďuje se na Evropu a Evropě blízká území. Začíná arménskou tragédií a končí událostmi na Balkáně. Český a československý prvek je zmíněn skromně a stručně.

Kapitola se nazývá "Vyhnání Němců z Československa". Tím je předem vymezeno, že o vyhánění Čechů ze Sudet se mluvit nebude a také se nemluví.

K výročí Mnichovské smlouvy stojí za pozornost jak je tato událost, která na dlouhá desetiletí rozhodujícím způsobem ovlivnila československý a český historický vývoj, pojata na výstavě.

Příslušný odstavec krátkého textu zní:

"S rozpadem Rakouska-Uherska po první světové válce vzniklo Československo. Společně s Čechy žilo v novém státě také 2,3 miliónu Slováků, 1,2 miliónu Maďarů a 3,3 miliónu Němců, kteří byli v meziválečném období v mnoha ohledech znevýhodňováni. Kromě toho byla pominuta otázka práva na sebeurčení. Vzhledem k této situaci a Hitlerovým válečným výhružkám Velká Británie, Francie a Itálie podepsaly v roce 1938 Mnichovskou dohodu, kterou daly souhlas k postoupení Sudet Německu."

Vyrůstal jsem v době, kdy se pro mnichovskou smlouvu používal téměř výhradně výraz mnichovská zrada. Chápal jsem to tak, že v Mnichově zúčastněná Velká Británie a především Francie zradily demokratické Československo a ponechaly ho napospas fašistickému hitlerovskému Německu. Nejen že bez jakékoliv legitimity vydaly Sudety Německu (pro pořádek připomeňme, že i Maďarsko a Polsko se přiživily na Hitlerově hře), ale bez reakce ponechaly i pohlcení zbytku republiky v březnu 1939.

Asi před rokem či dvěma jsem v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu poslouchal debatu českých historiků k výročí Mnichova, z níž vyplynulo, že hovořit o zradě je příliš silné, že se spíše jednalo ze strany Francie a Velké Británie o selhání než o zradu. Tehdy sebevědomě povylezl červík, který mi dlouho vrtal hlavou, že nemuselo jít ani o zradu, ani o selhání, ale o zcela vědomý úmysl.

Wiesbadenská nadace to uvádí po svém. Souhlasem s Československem v jeho hranicích z října 1918 vytvořili mírotvorci ve Versailles zmetek. Příliš mnoho národů a národností v malém prostoru, který navíc ovládl čechoslovakismem posedlý T.G.M. To co Lloyd George a Clemenceau v devatenáctém roce zpackali, to jejich nástupci Chamberlain a Daladier po necelých dvaceti letech v Mnichově napravili.

Lze si snad text z berlínské výstavy vyložit jinak?

Nadace vypustila průzkumný balón a testuje potrefené co jsou schopni unést. Rodinná skupinka návštěvníků výstavy z Čech dávala vzrušenou diskusí u panelů svoji nevoli nepokrytě najevo. Budiž řečeno, že někteří němečtí návštěvníci se nejen o důvody nesouhlasu zajímali a argumenty přijali, ale sami od sebe vyjadřovali nesouhlas s pojetím a obsahem výstavy. Ještě nikdy jsem nelistoval návštěvní knihou popsanou tolika vzrušenými komentáři. Poláci na protest odvezli exponáty, které organizátorům v dobré víře zapůjčili. Češi... vlastně nevím zda Češi reagovali. Nejvíce by mne však zajímalo, jak se samy v uvedených souvislostech vidí dnes francouzská a britská oficiální místa.

2. světová válka ARCHIV ČRO

Benešovy dekrety ARCHIV ČRO
Marek Janáč, Martin Hromádka: Odsun německé menšiny versus Benešovy dekrety ČRO

Text panelu výstavy "Vynucené cesty" o Československu

Vyhnání Němců z Československa

S rozpadem Rakouska-Uherska po první světové válce vzniklo Československo. Společně s Čechy žilo v novém státě také 2,3 miliónu Slováků, 1,2 miliónu Maďarů a 3,3 miliónu Němců, kteří byli v meziválečném období v mnoha oblastech znevýhodňováni. Kromě toho byla pominuta otázka práva na sebeurčení. Vzhledem k této situaci a Hitlerovým válečným výhrůžkám Velká Británie, Francie a Itálie podepsaly v roce 1938 Mnichovskou dohodu, kterou daly souhlas k postoupení Sudet Německu.

V březnu 1939 Německo anektovalo Československo a zřídilo na jeho území " Říšský protektorát Čechy a Morava", který je spojován s mnoha krutostmi nacionálně socialistické okupační politiky - utlačováním, deportacemi a vražděním Čechů a Židů. Kromě toho nacionálně socialistická Sudetoněmecká strana vedená Konradem Henleinem zdiskreditovala Němce žijící v Československu tím, že z nich udělala přátele Hitlera a nepřátele Čechů.

Po skončení války bylo vyhánění a nucené přesídlování Němců z Československa zvláště brutální a rozsáhlé. Byli převáženi do pracovních a internačních táborů. Ne málo z nich zemřelo během "divokého" vyhánění na následky nemocí, hladu, svévolného vraždění a sebevražd. Německé obyvatelstvo muselo do vyhnání nosit na paži bílý pásek s černým písmenem "N" jako "Němec".

V roce 1945 prezidentem Benešem vydané, již za války připravované a do dnešní doby kontroverzní dekrety nařídily odejmutí práv a vyvlastnění Němců a Maďarů a zvýšily snahu o "Převedení německého obyvatelstva do Německa" stanovené v Postupimském protokolu z roku 1945. Maďarské obyvatelstvo bylo z části vyhnáno do Maďarska, částečně do Sudet, částečně ponecháno v jejich vlasti. Do roku 1948 muselo Československo opustit na 3 milióny obyvatel.

zdroj: výstava "Vynucené cesty"

                 
Obsah vydání       26. 9. 2006
26. 9. 2006 Válku proti terorismu s Bushem a Blairem u moci nelze vyhrát
26. 9. 2006 Zelený fašismus Milan  Valach
26. 9. 2006 Malý kvíz pro Topolánkovu odpovědnou vládu
26. 9. 2006 nechci Kateřina  Komorádová
26. 9. 2006 Cui bono? Vít  Klíma
26. 9. 2006 Vynucené cesty - mnichovská zrada nebo úmysl? Lubomír  Molnár
26. 9. 2006 Středobodem úsilí svobodný člověk Renata  Hanušová
26. 9. 2006 Visegrádský zmatek Oskar  Krejčí
26. 9. 2006 Izrael tajně vyjednává se Saúdskou Arábií
26. 9. 2006 2007: 1 000 000 000 000 -- poprvé přes bilion Michal  Rusek
25. 9. 2006 Langerova falešná hrozba Štěpán  Kotrba
26. 9. 2006 Holky: konečně dobrá zpráva - a nejen pro Vás Uwe  Ladwig
26. 9. 2006 Logos - tvůrce světa Miloš  Dokulil
26. 9. 2006 Zneužití jména České televize - pozor na neznámé
26. 9. 2006 Trapas s odposlechy - přání otcem myšlenky Ladislav  Žák
25. 9. 2006 Kouřové signály odposlechů Irena  Ryšánková
25. 9. 2006 "Operace Pravda" - Americkou armádou se nechala zkorumpovat i CNN Štěpán  Kotrba
25. 9. 2006 Nedotknutelní hlinění obři Václav  Dušek
25. 9. 2006 Nedůvěryhodný Langer Jiří  Pehe
25. 10. 2003 1424: Chvála budiž Bohu, který ukončil měsíc šacbán a započal měsíc ramadán
25. 9. 2006 Nevěřme darebákům, nevolme zloděje! Petr  Kužvart
25. 9. 2006 Notable Americans with Czech Roots - A New SVU Initiative
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
23. 9. 2006 Gorův film Nepohodlná pravda Jan  Čulík
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
26. 9. 2006 Vynucené cesty - mnichovská zrada nebo úmysl? Lubomír  Molnár
18. 11. 2005 Proces s neonacistou Zündelem byl odročen Richard  Seemann
19. 10. 2005 Hitlerovi "čestní árijci" Richard  Seemann
27. 7. 2005 Sudetoněmecká otázka Radomír  Luža
16. 3. 2005 Stalingrad během blokády I.   
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
15. 7. 2004 Martin Bormann -- pravá ruka Adolfa Hitlera sovietskym špiónom? Vladimír  Mikunda
21. 6. 2004 Tajné stránky dňa D Peter  Greguš
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu   
24. 9. 2003 Ještě jednou Riefenstahlová: co je podstatou a funkcí umění? Fabiano  Golgo
23. 9. 2003 Ještě jednou k otázce morálky v umění Jan  Paul
12. 9. 2003 Leni Riefenstahlová: byla to skutečně nacistka nebo jen prostě Němka, typická pro svou dobu? Fabiano  Golgo
9. 9. 2003 Zemřela Leni Riefenstahlová   
29. 8. 2003 65. výročí mnichovského diktátu: Na řadě bylo Československo Věra  Olivová
18. 8. 2003 Čierny deň nemeckej armády Peter  Greguš

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
26. 9. 2006 Vynucené cesty - mnichovská zrada nebo úmysl? Lubomír  Molnár
20. 9. 2006 Pro Angelu Merkelovou zemské volby dopadly špatně Richard  Seemann
5. 9. 2006 Tobiáš odchází od městské policie dohodou Štěpán  Kotrba
1. 9. 2006 Veliteli tolerovaný Tobiáš Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Americký katolický antisemita bude přednášet českým neonacistům v Muzeu policie Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Popírání holocaustu Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Kauza Tobiáš -- svoboda slova není pro všechny? Ondřej  Šlechta
30. 8. 2006 Jak nelze pomluvit extremistu Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Milan Tobiáš už není členem KDU-ČSL   
30. 8. 2006 Názorové neshody KDU-ČSL se strážmistrem Tobiášem Štěpán  Kotrba
29. 8. 2006 Neonacista Tobiáš konečně končí u policie, kdy se k němu vyjádří domovská strana - KDU-ČSL? Jiří  Asher, Štěpán Kotrba
28. 8. 2006 Pane prezidente, umožněte jim to! Ondřej  Slačálek
15. 6. 2006 Jako neofašisté, ani vaše komunistická strana není demokratická Miroslav  Šuta
11. 5. 2006 Budyšín poprvé tváří v tvář neonacistům Radek  Mikula

Mnichov 1938 RSS 2.0      Historie >
26. 9. 2006 Vynucené cesty - mnichovská zrada nebo úmysl? Lubomír  Molnár
21. 12. 2005 Nový rozpočet EU - odčinění Mnichova? Jan  Čulík
27. 7. 2005 Sudetoněmecká otázka Radomír  Luža
18. 3. 2005 Mníchov a jeho alternatívy Daniel  Šmihula
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
29. 8. 2003 65. výročí mnichovského diktátu: Na řadě bylo Československo Věra  Olivová
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?