Tobiáš odchází od městské policie dohodou

5. 9. 2006 / Štěpán Kotrba

28. 8. 2006 podepsal strážmistr specialista Milan Tobiáš, kterého policie zadržela v souvislosti s demonstrací Národního odporu před izraelskou ambasádou, dohodu o rozvázání pracovního poměru. V současné době čerpá dovolenou. Britským listům to sdělila vedoucí oddělení pro styk s veřejností Městské policie Praha.

Otázku, jak radikální musí být hnutí, se kterým sympatizuje strážník , aby s tím měl velitel Městské policie v Praze problém, vedení Městské policie tímto zodpovědělo. Další otázkou bude, jak se systémově změní situace v městské policii, aby detekovala problémy svých zaměstnanců dříve, než skutečně přijdou a nevytvářela v nich dojem nepostižitelnosti a falešné solidarity.

Milan Tobiáš a extremismus v řadách ozbrojených sborů TÉMA BL

Podle sdělení oddělení pro styk s veřejností neexistuje v Městské policii samoregulační norma - něco jako etický kodex strážníka, která by upravovala podrobně to, co zákoník práce či zákon o obecní policii nepředvídal a předvídat ani nemohl. Psychologickými testy, odhalujícími sklony k agresivitě, extrémnímu vnímání morálních hodnot odolnost vůči stressu a další rizikové faktory pro výkon funkce strážníků, procházejí zaměstnanci Městské policie pouze při nástupu do zaměstnání, pak už ne. To je další nedostatek obecné povahy. Lidé se mohou měnit. Mění je náročnost služby, prostředí, zážitky, okolí, pocit moci, al,e i jejich soukromé problémy. Názory na to, co je správné a co ne, mění i realita ulice. A ne vždy k lepšínu.

A pak se jejich nadřízení i veřejnost nestačí divit.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 5.9. 2006