5. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 3. 2007

Základny, "vděčnost osvoboditelům" a český národní zájem

Nesmírně zajímavý je jiný trik, často používaný politiky v českém prostředí od pádu komunismu, podle nichž je postoj, který považují za protiřečící jejich zájmům "hulvátský a nezdvořilý". Zažil jsem to sám, když jsem se kdysi v parlamentě obrátil - zabírala to kamera ČT - jménem Svobodné Evropy s jakousi otázkou na Josefa Zieleniece. Okamžitě před něj předskočil jeho mluvčí a odpovědi zabránil se slovy: "Vy jste urazil pana ministra!":) K této manipulaci se nyní navrátil - zřejmě se rozpomněl na politické poměry, když byl se svým šéfem u moci - někdejší Havlův mluvčí Ladislav Špaček.

Otřesným příkladem nevědomosti a naivity je argumentace těch českých občanů, kteří se domnívají, že Česká republika musí na svém území postavit americkou základnu, neboť je povinována "projevit svým západním osvoboditelům vděčnost". Je to argumentace, stoprocentně převzatá z komunistické totality.

Obdobně hloupý postoj projevují ti případní odpůrci americké základny v ČR, kteří své odmítání snad spojují s nějakými levicovými ideály. Nejhroznější cestou do pekla je spojit aktuální problém s falešnými mýty či předsudky a pak reagovat nikoliv na problém, ale emocionálně na ty předsudky.

Mezinárodní zahraničněpolitické vztahy jsou vždy založeny na tvrdě sobeckém pragmatismu. I demokratické země se chovají na mezinárodní aréně sobecky. To proto, že jejich politiky korigují voliči jen na domácí aréně, ale domácí voliče už většinou nezajímá, jak sprostou politiku jejich vláda případně provádí v jiných zemích, nebo s ní dokonce souhlasí. (Dobrý příklad je, jak demokracie v Izraeli zachází s Palestinci. Nebo to, jak Evropa zachází s žadateli o asyl, uprchlíky, kteří utekli před mučením z diktatur.)

Češi vždycky bědují, že je v mezinárodních krizích nechali zahraniční spojenci na holičkách. (Mnichov, únor 1948, srpen 1968.) Vykřikují: "To nebylo morální! To nebylo fér!" - Jenže mezinárodní politika není nikdy morální a nikdy není fér. Ano, malé země mají na mezinárodní aréně velmi nevýhodné postavení. Musejí to kompenzovat svou chytrostí.

Spojené státy za komunismu podporovaly (do určité, minimální míry, nechtěly bipolární systém ve světě destabilizovat) věc československé svobody, protože bylo Československo porobenou a okupovanou součástí konkurenčního, tedy sovětského bloku a jejich zájmem bylo tento blok oslabit. Dočasně se tehdy americký zájem a zájem československé svobody shodovaly.

Není absolutně ničím dáno, že se americký a český státní zájem shoduje v současnosti a bude se shodovat i v budoucnosti. Stačí pohlédnout do střední či Jižní Ameriky nebo na Blízký východ, a hned si uvědomíme, že Spojeným státům nejde o lidská práva, ale o mezinárodní stabilitu a o vlastní globální vliv.

Jednou z nejhrůznějších světových diktatur je Saúdská Arábie, jeden z nejtěsnějších amerických spojenců v současnosti. Prosazují tam snad Spojené státy demokracii a lidská práva? Prosazují je snad v Egyptě či v jiných arabských zemích?

Opakuji, že mezinárodní politika je založena na cynické hře sobeckých státních zájmů. České národní zájmy se v dlouhodobé perspektivě neshodují se zájmy žádné mezinárodní mocnosti, ani USA, ani Ruska, ani Číny, a Česko se musí vůči všem těmto nebezpečným mocnostem stavět velmi ostražitě. Proto právě vznikla Evropská unie, aby malé evropské státy tlaku globálních mocností mohly odolat.

Malá země, jako je Česká republika, se musí naučit inteligentním způsobem manévrovat mezi těmito zájmy, aby se nestaly otrokem žádné velmoci. V tomto smyslu měla pravdu Lída Rakušanová, když argumentovala, že bylo zásadní chybou české politiky, že čeští politikové začali vyjednávat s USA o vojenských záležitostech jednostranně a vystavili se v této věci obrovskému americkému tlaku, jemuž budou zřejmě muset ustoupit -- a mohli mu odolat, kdyby se zaštítili Evropskou unií. Vzhledem k tomu, že i západoevropští spojenci zřejmě zradí ČR, jakmile to bude pro ně výhodné, musí se česká zahraniční politika stavět i vůči Evropské unii do určité míry ostražitě. Musí ji využívat, ale zároveň být ve střehu, jako konečně ve vztazích se všemi. Představa, jakou zastává například Jaromír Štětina, že Spojené státy musíme milovat a musíme jim neustále přinášet symboly své lásky, je neuvěřitelně naivní. Američané vám na to kašlou. Zneužijí toho, když se jim to bude hodit, a pak vás odhodí, když se jim to bude hodit, stejně jako jakákoliv jiná velmoc. Proboha, probuďte se, pane Štětino!

(Nesmírně zajímavý je jiný trik, často používaný politiky v českém prostředí od pádu komunismu, podle nichž je postoj, který považují za protiřečící jejich zájmům "hulvátský a nezdvořilý". Zažil jsem to sám, když jsem se kdysi v parlamentě obrátil - zabírala to kamera ČT - jménem Svobodné Evropy s jakousi otázkou na Josefa Zieleniece. Okamžitě před něj předskočil jeho mluvčí a odpovědi zabránil se slovy: "Vy jste urazil pana ministra!":) K této manipulaci se nyní navrátil - zřejmě se rozpomněl na politické poměry, když byl se svým šéfem u moci - někdejší Havlův mluvčí Ladislav Špaček.)

Bohužel, myslím si, že inteligentně manévrovat čeští politikové neumějí a že u nich převažuje tik vlézt co nejhlouběji do zadnice nejbližší mocnosti. Vždyť to pro ně osobně může být tak výhodné... Je to ovšem pro zemi v dlouhodobé perspektivě cesta k zotročení.

Potíž je, že v současnosti mají v české politice významný vliv osoby v podstatě bez mandátu (v důsledku chatrných výsledků posledních voleb), jako je Saša Vondra, které -- ať už z jakýchkoliv důvodů -- jsou neschopny prosazovat nezávislý český národní zájem a hrát onu nesmírně důležitou, inteligentní manévrovací hru v rámci Evropské unie vůči Americe, Rusku i Číně. Nekompetentní způsob jednání a vystupování těchto politiků skutečně hraničí se státní zradou -- otázkou je, zda to dělají schválně, anebo jen z hlouposti.

Děsivý vliv má i paternalismus českých médií (v neděli to v televizi znovu prokázal Václav Moravec, který jako obvykle dal hlavní slovo mocným a občanskou iniciativu vůbec nepustil ke slovu). Tento paternalismus, bohužel, vliv nekompetentnosti, ideologické zabedněnosti a někdy snad i prodejnosti českých politiků (kteří musejí být v malé zemi lepší než západní politikové, ne horší!) nebezpečně prohlubuje.

                 
Obsah vydání       5. 3. 2007
5. 3. 2007 Základny, "vděčnost osvoboditelům" a český národní zájem Jan  Čulík
5. 3. 2007 Německo požaduje "debatu bez emocí" o raketových základnách
5. 3. 2007 Havlův někdejší mluvčí: Jsem slušně vychovaný, proto jsem pro základnu
5. 3. 2007 Malá domů Jan  Sýkora
5. 3. 2007 Moravec mě nepřesvědčil; vážným problémem diskuse zůstal neprofesionální výběr hostů Jan  Čulík
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
5. 3. 2007 Muž potřebuje mít jistotu, že je dítě jeho Bohumil  Kartous
5. 3. 2007 Co mi vadí na České televizi Tomáš  Franke
5. 3. 2007 Monitor Jana Paula: Obří kapesník na Letné? Jan  Paul
5. 3. 2007 Přepis Otázek Václava Moravce o radarové základně USA na území ČR
5. 3. 2007 Otázky Václava Moravce optikou faktů
5. 3. 2007 Děkuji paní Šiklové
5. 3. 2007 Keller: Chtěl jsem, aby pozvali Tamáše Jan  Keller, Ivan Odilo Štampach
4. 3. 2007 Moravec řídil diskusi věcně a profesionálně Štěpán  Kotrba
5. 3. 2007 Optikou zákona o České televizi Štěpán  Kotrba
5. 3. 2007 OMV v Kotrbově podání Karel  Dolejší
5. 3. 2007 Jak málo stačí Karel  Dolejší
5. 3. 2007 V Moravcově pořadu nebyla občanská společnost řádně zastoupena Bohumil  Kartous
4. 3. 2007 Pořad Otázky Václava Moravce na ČT 1 věnovaný radarové základně USA v ČR byl neseriózní a skandální
5. 3. 2007 Propadne Halliburton Inc. ve střižnách ze Zaorálkova vystoupení pro OVM? Michal  Brož
5. 3. 2007 Zaorálek je neinformovaný
5. 3. 2007 Ztratili jste soudnost? Michal  Brož
5. 3. 2007 Zaorálek je skutečně neinformovaný
5. 3. 2007 Ať radary a rakety zvítězí nad lží a nenávistí!
5. 3. 2007 Největší slabina Britských listů
5. 3. 2007 Zakrytí úst u Michala Kocába
5. 3. 2007 Jiřina Šiklová v OVM
5. 3. 2007 Co paní Šiklová v televizi neřekla
5. 3. 2007 Radar jako prestiž aneb Ázerbajdžán náš vzor Ondřej  Ivanek
5. 3. 2007 Máme jako národ zlomenou páteř
5. 3. 2007 SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE: Mystifikace koulema Jiří  Csermelyi
5. 3. 2007 Rozvířené vlny kolem Rádia Wave
5. 3. 2007 Rakousko zatím nebude žalovat Česko za Temelín Richard  Seemann
5. 3. 2007 Námět pro Greenpeace ke kampani na záchranu mořských savců
3. 3. 2007 Prohlášení starostů obcí a měst okresu Příbram k radaru USA
5. 3. 2007 Politici se ztrapnili sami
3. 3. 2007 Odpověď od Václava Moravce Václav  Moravec
4. 3. 2007 Bída akademické argumentace Bohumil  Kartous
3. 3. 2007 Dopis Václavu Moravcovi Jan  Čulík
3. 3. 2007 Přesun z IHT do Blesku? Michal  Brož
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
2. 3. 2007 Trojí bída komunismu III. aneb nacionalismus některých obhájců Marxe Bohuslav  Binka
3. 3. 2007 Greenpeace: Zajistěte vyvážené informování veřejnoprávní České televize o amerických základnách, nebo odstupte!
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
3. 3. 2007 Prostá ideologie Jiřiny Šiklové
3. 3. 2007 Věc: Dopis Václava Moravce "jednomu čtenáři", bez data Milan  Nápravník
3. 3. 2007 Václav Moravec: Propagandistické Britské listy nečtu
2. 3. 2007 "Nejvíce o americké základně dezinformují TV Nova a Britské listy"
2. 3. 2007 Petru Suchému: Prosím, vysvětlete, jak Britské listy dezinformují veřejnost
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
2. 3. 2007 Pozor! Nebavte se s televizí Nova Alex  Koenigsmark
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
5. 3. 2007 Zaorálek je neinformovaný   
5. 3. 2007 Jiřina Šiklová v OVM   
5. 3. 2007 Co paní Šiklová v televizi neřekla   
5. 3. 2007 Otázky Václava Moravce optikou faktů   
5. 3. 2007 Optikou zákona o České televizi Štěpán  Kotrba
5. 3. 2007 Co mi vadí na České televizi Tomáš  Franke
5. 3. 2007 Děkuji paní Šiklové   
5. 3. 2007 SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE: Mystifikace koulema Jiří  Csermelyi
5. 3. 2007 Základny, "vděčnost osvoboditelům" a český národní zájem Jan  Čulík
5. 3. 2007 Zaorálek je skutečně neinformovaný   
5. 3. 2007 Německo požaduje "debatu bez emocí" o raketových základnách   
5. 3. 2007 Havlův někdejší mluvčí: Jsem slušně vychovaný, proto jsem pro základnu   
5. 3. 2007 Radar jako prestiž aneb Ázerbajdžán náš vzor Ondřej  Ivanek
5. 3. 2007 Keller: Chtěl jsem, aby pozvali Tamáše Jan  Keller, Ivan Odilo Štampach

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
5. 3. 2007 SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE: Mystifikace koulema Jiří  Csermelyi
5. 3. 2007 Základny, "vděčnost osvoboditelům" a český národní zájem Jan  Čulík
5. 3. 2007 Německo požaduje "debatu bez emocí" o raketových základnách   
3. 3. 2007 Prohlášení starostů obcí a měst okresu Příbram k radaru USA   
3. 3. 2007 Americké antirakety se budou střílet do jiných zemí   
28. 2. 2007 Pandořina radarová skřínka Oskar  Krejčí
26. 2. 2007 Proč Rusy dráždí americký radar v Brdech? Stanislav  Kaucký
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu   
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
20. 2. 2007 Archivní svědectví: Tvrdík chtěl smlouvu s Američany podepsat už v roce 2002 Štěpán  Kotrba
14. 2. 2007 O nás opět v Mnichově Oskar  Krejčí
14. 2. 2007 Nóta Velvyslanectví Spojených států Ministerstvu zahraničních věcí ČR ve věci umístění radaru Spojených států amerických na obranu proti balistickým střelám   
12. 2. 2007 Pátá kolona spojené Evropy Milan  Daniel
10. 2. 2007 Odvahu odmítnout mnichovanství a říci základně NE Jan  Kavan
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich