12. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2006

Je možné, že manipulace mozku slovem je nebezpečnější než kouření marihuany

Pokud pan Kotrba tvrdí, že mu cosi podsouvám a reaguji na něco, co nebylo řečeno, zopakuji zde úvodní pasáž z jeho příspěvku Nezávislá závislost na marihuaně:

Úsměvnými jsou "vědecké studie", "dokazující" souvislost schizofrenie a psychóz s kouřením marihuany, které odcitoval v souvislosti s konáním MMM 2006 Jan Čulík. Nezkoumají totiž chemické působení delta9-tetrahydrocannabinolu jako příčiny komorbidity schizofrenie, ale konstatuje se v nich pouhá konzumace a její statistický výskyt v populaci nemocných. Dokazovat na této úrovni se dá cokoliv.

Dále ze 14 uvedených vstupů, s desítkami citací, uvedl jeden příklad práce pochybné úrovně s unáhleným závěrem a nedostatečnou diskuzí -- a druhý -- podobný, tvrdící opak. Na podkladě takto sebraného materiálu došel k závěru, že tyto epidemiologické studie jsou nedostatečným podkladem k tvrzení, že marihuana může specificky provokovat schizofrenii, protože: a) nezkoumají možný biochemický mechanismus b) některé z nich mají zpochybnitelné závěry c) nejsou kongruentní.

Má reakce měla za cíl jej upozornit, že možný mechanismus je znám a velmi pravděpodobný, že se s ním je možno seznámit i na laické úrovni a že epidemiologické studie jsou pouze jedním kamenem v mozaice přístupů k problému mechanismů vlivu marihuany na mozek -- a tedy je nutno při jejich interpretaci zohledňovat poznání i ze sousedních sfér (zde neurofyziologie a neurochemie). Váží se totiž míry pravděpodobnosti pravdivosti závěrů -- což bez širšího rozhledu v oboru není možné.

Pan Kotrba mi ve svém článku v této rozmarné diskuzi dále odepsal: cit.: ..... " Co ovšem potřebuji vědět, a na to pan Línek opravdu nemyslel ve svém svatém rozhořčení, je mechnismus vztahu abuse <-> porucha. Protože na konci onoho "popularizačního"odkazu, který mi doktor Línek doporučil ke studiu, je konstatování, že stejný mechanismus působení, jako THC má i alkohol, nikotin, a amfetaminy.".... konec cit.

Ubezpečuji pana Kotrbu, že pan Línek rozhořčen není a nebude -- a co víc: opravu myslel. Stačí správně číst. Přesněji řečeno, zmíněná závěrečná pasáž zní:

This happens even though the drugs act by different mechanisms. Because of the way our brains are designed, and because these drugs activate a particular brain pathway for reward, they have the ability to be abused. Start a discussion; ask the students if they can think of any other drugs that are abused that probably activate the reward system in the same way. Answer: alcohol, nicotine, and amphetamine are good examples.

(K tomuto dochází, i když tyto chemické látky působí prostřednictvím rozličných mechanismů. Vzhledem k tomu, jak je náš mozek zkonstruován, a vzhledem k tomu, že tyto chemické látky aktivují určitou mozkovou cestu k odměně, mají schopnost být zneužívány. Zahajte diskusi: Zeptejte se studentů, zda znají nějaké jiné chemické látky, které při zneužívání pravděpodobně aktivují systém odměn stejným způsobem. Odpověď: alkohol, nikotin, a amfetaminy jsou dobrými příklady.)

"in the same way" -- zde znamená: stejným ZPŮSOBEM -- nikoli tedy stejným MECHANISMEM!/

Aneb: ze čtyřstránkového výtahu přednášky, která se zabývá specifickými rozdíly mechanismů působících na neuronální přenos a mozkové receptorové systémy u kokainu, opiátů a marihuany -- vytrhnout poslední obecnou větu z diskuse, změnit její význam a opřít o ni tvrzení, že vlastně mají všechny tyto látky stejné působení na mozek, stehně jako alkohol, nikotin a amfetamin -- tomu se (pokud nejde o bytostně podmíněnou simplifikaci) nedá říci jinak, než vědomé a záměrné matení čtenáře.

Kdyby pan Kotrba četl opravdu poctivě, nalezl by na svoji opakovaně kladenou otázku o příčinné souvislosti řetězce :látka -- mechanismus -- porucha: v článku odpověď (komentář ke slidům 21-23). Jde právě o cílené působení na kanabinoidní receptory, které souvisí se systémem dopaminu a kyseliny gama-amino máselné (GABA). Systémy mozku, kde se tyto receptory vyskytují jsou shodné s těmi, které ovlivňijí integritu vnímání a myšlení (což se např. o nespecifickém působení alkoholu rozhodně nedá říci). Tyto systémy mimo jiné zvyšují vyplavování dopaminu, jehož nadměrná produkce (nebo zevní podávání) prokazatelně provokuje psychotické projevy -- např. halucinace (i o těchto skutečnostech se lze na internetu informovat).

Velice jemná souhra a koordinace jednotlivých mozkových přenašečů, která se vyvinula v interakci se zevním prostředím a je pro správnou funkci mozku nezbytná, je tak u chronických kuřáků marihuany systematicky a specificky narušována (m.j. právě proto vzniká tolik epidemiologických studií, které se věnují tématu souvislosti psychózy a marihuany).

Tedy sporná závěrečná věta dokládá, že všechny zmíněné látky NĚJAK působí na tzv. "systém odměňování" mozku (reward system). Rozhodně však nezpochybňuje rozdíly mechanismů a specifické působení marihuany na kanabinoidní receptory, které ostatní látky nevykazují.

Dále Štěpánem Kotrbou uvedená srovnávací přehlídka ohledně somatické závislosti, cravingu a tzv. "společenské nebezpečnosti" jednotlivých drog -- jde zcela mimo téma diskuze, pokouší se ji rozšířit do politicko -- rétorické roviny, kde je pan Kotrba evidentně více doma, než v interpretaci vědeckých studií - a kam ho ovšem následovat nehodlám.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2006
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba
13. 5. 2006 Není stížnost jako stížnost Josef  Bouška
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
12. 5. 2006 Sprostořekost a meze veřejné služby Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Paroubek "je skutečně jak Mussolini"
12. 5. 2006 Přesná analýza situace
12. 5. 2006 Vědecký pokrok povede velmi brzo k prodloužení života
15. 5. 2006 Vysílání předvolebních spotů na obrazovce ČT
12. 5. 2006 Americký výzvědný úřad "dohlíží na telefonní rozhovory"
12. 5. 2006 Pod maskou levicové fráze Pavel  Pečínka
12. 5. 2006 O profesionální deformaci v demonstraci Oldřich  Průša
12. 5. 2006 Tatínku nebojte se, však se uzdravíte! Aneb o smrti až po volbách, pokud vůbec Jan  Paul
12. 5. 2006 O matce Milan  Libiger
12. 5. 2006 Oběti "krásy"
12. 5. 2006 Platit kartou, neplatit kartou... Patrik  Nacher
12. 5. 2006 ODS se důrazně ohrazuje
12. 5. 2006 Taškáři nebo neschopní břídilové? Jan  Polívka
11. 5. 2006 Vliv tématu marihuany na mozek novinářův Vladimír  Línek
12. 5. 2006 Marihuana, mozek novinářův a mozek neurologův Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Je možné, že manipulace mozku slovem je nebezpečnější než kouření marihuany Vladimír  Línek
8. 5. 2006 Kouření konopí zřejmě zvyšuje pravděpodobnost duševních chorob Jan  Čulík
10. 5. 2006 Bayrou: Jsem ten, kdo šlechtí dostihové koně francouzské politiky Štěpán  Kotrba
11. 5. 2006 Přiznávám se. Podepsal jsem. Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Upřesnění k Černobylu Vladimír  Wagner
12. 5. 2006 Tabák způsobuje rakovinu Darina  Martykánová
12. 5. 2006 Nesouhlasím s feminismem Dariny Martykánové
11. 5. 2006 Jak nám státní byrokracie zničila podnik Eduard  Vitásek
11. 5. 2006 Budyšín poprvé tváří v tvář neonacistům Radek  Mikula
10. 5. 2006 Jak řešit problémy ve zdravotnictví Petr  Wagner
11. 5. 2006 Nový česko-anglický slovník Josefa Fronka Jan  Čulík
11. 5. 2006 Promiňte, pane, císař nese komunistickou vlajku... Ema  Čulík
11. 5. 2006 Jacques: Paroubkova hra Milan  Daniel
11. 5. 2006 Vlasov nechtěl pomoci povstání v Praze Richard  Seemann
11. 5. 2006 If I were a rich man... Alex  Koenigsmark
11. 5. 2006 Feminismus jako islám Štefan  Švec
10. 5. 2006 Skutečné problémy českého zdravotnictví - z hlediska soukromých lékařů Bohumil  Kartous
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006