7. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2005

Důchodová reforma

Toto pondělí a úterý proběhl pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Mezinárodní organizace práce (MOP) v Černínském paláci Národní tripartitní seminář o důchodové reformě. Mimo pořádajících MPSV (Škromach a jeho náměstek Hofman) a MOP (E. Reynaud -- odbor sociálního zabezpečení MOP) se semináře zúčastnila celá řada odborníků z České republiky i zahraničí, kteří se touto problematikou zabývají. Ze zahraničních expertů je třeba zmínit zástupce OECD a dále odborníky z mnoha zemí, kde se reforma připravuje nebo již byla spuštěna (mimo zástupců některých zemí EU to byla též ředitelka výzkumu americké Národní akademie pro sociální pojištění).

Jak se shodli všichni účastníci, tak důchodová reforma je jeden z nejobtížnějších (ale nejdůležitějších) úkolů, které vlády jednotlivých států musí vyřešit. Neexistuje žádný ideální systém, který by mohl být použit jako mustr pro všechny země. Každá země musí přistupovat k reformě vzhledem ke svým podmínkám a požadavkům.

Čeští důchodci jsou zatím s dosavadním důchodovým systémem spokojeni, což je vcelku logické. Své peníze dostávají včas a v podstatě i ve slíbené výši. Fakt, že pod hranicí chudoby je mezi českými důchodci jen 4% osob, což je nejméně ze zemí EU, by nás však neměl ukolébat.

Dosavadní (průběžný) systém se sice nezhroutí zítra ani pozítří,ale podle analýz tzv.Bezděkovy zprávy, pojmenované dle svého koordinátora, poradce bankovní rady ČNB Vladimíra Bezděka, která prováděla své výpočty od října 2003 do června 2004, je stávající systém skutečně neudržitelný. Může sice fungovat ještě zhruba 20 let, ale pokud se nepřikročí k reformě již teď, bude v onom roce 2025 již pozdě.

Hlavním důvodem jsou nepříznivé demografické změny, jednoduše tedy to, že obyvatelstvo stárne. To je sice z lidského hlediska věc pozitivní, ale z hlediska ekonomického to je věc zapeklitější. V současnosti "živí" svého důchodce zhruba 2 ekonomicky činní lidé. Vzhledem k demografickému vývoji v příštích desetiletích by se měl ale poměr vyrovnat. Co se dá proti tomu nepříznivému trendu dělat? V prvé řadě je nutné zvyšovat průměrný věk odchodu do důchodu. Neexistuje sice žádný mustr kolik by to přesně mělo být, ale většinou se uvádí věk 65 let. V USA dokonce uvažují, že by v příštích 10-20 letech mohli Američané odcházet na zasloužený odpočinek až v 67 letech. To ale samozřejmě záleží také na tom, kolika se v průměru lidé ve vybraných zemích dožívají. Na to poukázala zástupkyně z Konfederace slovenských odborových svazů, která uvedla, že např. muži se dožívají u našich sousedů 70 let, tedy o 2 méně než Čechách. Těžko se toto číslo dá srovnávat se situací právě v USA a ještě mnohem hůře by tedy mohli např. Slováci odcházet do důchodu v nejbližší budoucnosti v 67 letech.

Právě náš východní soused je ve věci důchodové reformy poněkud napřed. Jelikož na konferenci byly přítomny za Slovensko jen odbory, tak těžko říci, jestli jejich pohled na reformu je objektivní...Nicméně podle nich díky důchodové reformě vznikla velká díra v sociálním rozpočtu a vláda nesdělila, z čeho bude tento deficit krýt. Ve všech uvažovaných variantách důchodové reformy se počítá s jistou solidárností generací, ale na Slovensku prý mladá generace nebude finančně zatížena kvůli generaci starší (rozuměj: ne kvůli tomu, že jim bude platit důchody), ale kvůli tomu, že si bude muset vzít půjčky na své vlastní důchody. S těmito problémy souvisí také situace na pracovním trhu . Obzvláště na Slovensku, kde je nezaměstnanost asi 18,5%. K tomu je třeba také připočíst šanci získat zaměstnání u lidí starších 50 let. To je další výzva, kterou musí jednotlivé vlády v souvislosti s důchodovou reformou řešit. Není žádným tajemstvím, že již dnes má generace padesátníků a mnohdy i mladší lidé velké problémy sehnat zaměstnání. Pokud budou jednou lidé pracovat až do svých 65 let, tak se v tomto ohledu musí opravdu něco změnit. Přiznám se, že jsem slovenský důchodový systém nestudoval, ale slovenské odbory si dále stěžovaly, že se nemohly nijak podílet na tvorbě reformy. To bychom mohli brát jako výzvu ke státům, které jsou teprve na začátku -- sociální dialog nelze opomenout.

Aby toho nebylo málo, tak kromě složitých výpočtů, srovnávacích analýz a vytváření modelů (Bezděkova zpráva "předvídala" situaci až do roku 2100), jaká by měla být v příštích desetiletích situace mezi českým obyvatelstvem situace, tak důchodová reforma je bohužel i věc politická (škoda, že se žádní politici konference nezúčastnili). Tady se sluší vrátit se k oné Bezděkově zprávě, která byla na české poměry až překvapivě kladně přijímána celým politickým spektrem. I hosté ze zahraničí se k ní vyjadřovali více než příznivě. Ona práce Bezděkovy komise, která tuto zprávu vytvořila, je skutečně důležitá. Už jenom z toho důvodu, že výsledky této zprávy politici respektovali a nedopadlo to jako jindy, kdy se musí podobné zprávy vypracovávat vícekrát, aby byly méně "nepříjemné". Právě na základě ní se stojaté vody rozhoupaly a začíná se alespoň "něco" dít. Už to je pozitivní. Na druhou stranu být v těchto ohledech příliš skromnými by se nemuselo vyplatit. Což platí hlavně pro "mou"generaci, protože především té se budou důsledky důchodové reformy za nějakých 40 let týkat.

S důchodovou reformou se také souběžně mluví o propopulační politice. Účastníci z jednotlivých zemí ani zástupci politických stran, kteří zde také prezentovali své návrhy, se ovšem neshodli na tom, jestli je bezprostředně nutné zvýhodňovat ženy, které mají více dětí. Někteří poukazovali na to, že tím se systém pouze stane složitějším a ničemu se vlastně nepomůže. Každopádně by se dle názorů všech přítomných na pražské konferenci měly vytvořit takové podmínky na pracovním trhu, aby ženy mohly snáze přemýšlet o pořízení si potomka, bez toho aniž by ztratily možnost budovat svou kariéru a musely se obávat o své finanční zajištění v průběhu mateřské dovolené.

Nové zaváděné důchodové reformy (většinou založené na více "pilířích" než doposud) rovněž počítají s větším zapojením soukromého sektoru. Tedy alespoň ty návrhy, které bychom mohli označit objektivně za "dobré". Zkrátka a dobře, partnerství soukromého a veřejného sektoru je pro fungování budoucích moderních důchodových systému bezpodmínečně nutné.

V rámci této dvoudenní konference toho bylo řečeno mnohé a není možné vše zachytit v tomto článku. Rovněž nejsem schopen zasvětit čtenáře do všech tajů s důchodovou reformou spojených. Těm, kteří se chtějí dozvědět více, proto doporučuji navštívit internetové stránky tomu věnované (a že jich "pár" opravdu je). Jelikož na podobnou konferenci nemá "obyčejný člověk" přístup, tak doufejme, že přítomní účastníci a hlavně vláda budou schopni informace o důchodové reformě srozumitelně předat obyvatelstvu České republiky. To by zase na oplátku mělo informacím vyjít vstříc a ne jen pasivně čekat, až co dostane na "podnose". Každopádně věřme tomu, že se důchodová reforma zdaří a nejen má generace bude moci i ve stáří důstojně a aktivně žít, což by šlo s pouhou žebračenkou dosti obtížně.

                 
Obsah vydání       7. 12. 2005
7. 12. 2005 Muž žaluje CIA za to, že byl údajně mučen
7. 12. 2005 Česká republika nesmí mlčet o hrubém porušování lidských práv v Číně
7. 12. 2005 Ztracen mezi sněmovními tisky Jiří  Staněk
7. 12. 2005 Jiří Staněk by si měl projít web Sněmovny pořádně
7. 12. 2005 Zmatený článek pod zavádějícím názvem Jan  Čulík
7. 12. 2005 Důchodová reforma Josef  Provazník
7. 12. 2005 David Cameron se stal šéfem Konzervativní strany
7. 12. 2005
7. 12. 2005 Smí nezávislý komentátor vystupovat v reklamách? Jan  Čulík
7. 12. 2005 Spojování Urválka s dnešní KSČM, to je jedině dobře
7. 12. 2005 Antikomunistická kampaň posiluje konzervatismus v KSČM
7. 12. 2005 Venezuela: Chavez není diktátor
7. 12. 2005 Mýtus novinářské neutrality a vyváženosti Ivan  Brezina
7. 12. 2005 K historii pojmu levice Milan  Valach
7. 12. 2005 Riskantní provizorium Oskar  Krejčí
7. 12. 2005 Alternativa k HDP Josef  Vít
7. 12. 2005 Chudák pan Cvek Josef  Vít
7. 12. 2005 Rakousko směřuje k chudobě Richard  Seemann
9. 12. 2005
7. 12. 2005 Dolejš jako Dolejš Irena  Ryšánková
7. 12. 2005 Příkladná perverze Michal  Vimmer
7. 12. 2005 Odmítám alibismus vůči komunismu Pavel  Urban
7. 12. 2005 Ropný zlom - rozumné závěry? Pavel  Urban
7. 12. 2005 Prečo nepozerám reality show Michal  Truban
6. 12. 2005 O řízení podniků zaměstnanci Jan  Samohýl
6. 12. 2005 75 procent Venezuelanů říká NE Chavezovým volbám Fabiano  Golgo
6. 12. 2005 Být dobrým člověkem Irena  Zítková
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá
6. 12. 2005 Jak vypadá svoboda peněz Bohumil  Kartous
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2005 Smí nezávislý komentátor vystupovat v reklamách? Jan  Čulík
7. 12. 2005 Zmatený článek pod zavádějícím názvem Jan  Čulík
7. 12. 2005 Muž žaluje CIA za to, že byl údajně mučen   
7. 12. 2005 Důchodová reforma Josef  Provazník
6. 12. 2005 Hrubý domácí produkt -- k čemu je a k čemu není Tomáš  Paleta
6. 12. 2005 Jak vypadá svoboda peněz Bohumil  Kartous
6. 12. 2005 Být dobrým člověkem Irena  Zítková
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
5. 12. 2005 Osmdesát čtyři směrem k jedné nule Karel  Moudrý
5. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"   
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá   
5. 12. 2005 Co s junk food pro mozek? Jiří  Drašnar
5. 12. 2005 Mezi Kajínkem a Hučínem Zdeněk  Jemelík
5. 12. 2005 Topolánkovo kolečko Boris  Cvek

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2005 Důchodová reforma Josef  Provazník
29. 11. 2005 Tupohlaví odboráři Milan  Valach
31. 10. 2005 "Call centres" v Indii jsou "novodobým otroctvím"   
24. 10. 2005 Mohou odbory poškozovat odborově neorganizované zaměstnance? Petr  Jindra
5. 10. 2005 Francie: Armáda zasáhla proti námořníkům, přístavní dělníci se vzbouřili Petr  Jindra
3. 10. 2005 Zvyšování platů ve zdravotnictví - problém nesystému Ivan  David
9. 5. 2005 Místopředseda vlády odpovědný za ekonomiku státu neumí počítat Josef  Vít
23. 2. 2004 Ministr práce a důchodového zabezpečení: "Je to tvrdé, ale spravedlivé"   
18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
29. 9. 2003 Bohatí musí být bohatší (a Špidla silnější) Darius  Nosreti
9. 9. 2003 Nezaměstnanost v ČR lze snížit spotřebou zboží domácí provenience Michal  Rusek
9. 9. 2003 Kdo nemá rád odbory...?! Ladislav  Žák
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči