6. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2005

Hrubý domácí produkt -- k čemu je a k čemu není

Hrubý domácí produkt, patří mezi jeden z ukazatelů měření výkonu ekonomiky. V tomto článku je tento ukazatel představen jako zcela nedostačující a matoucí. V mnoha ohledech má autor pravdu, v některých se mýlí a pár věcí nezmiňuje.

Hrubý domácí produkt (HDP, GDP) je definován jako tržní hodnota finální produkce dosažené za jeden rok, na území daného státu. Abychom si udělali obrázek, co to takový HDP je, musíme se podívat z čeho se skládá. Hlavními složkami HDP jsou:

  • výdaje domácností na nákup zboží a služeb, čili vše co občané utratí v obchodech a za služby
  • hrubé soukromé domácí investice, což jsou zejména investiční nákupy firem, jak za suroviny, tak na rozšíření i obnovu tzv. kapitálových statků (tj. i škody po hurikánu)
  • vládní nákupy zboží a služeb, tj. vše co nakoupí vlády
  • čisté exporty, rozdíl exportů a importů

Tolik tedy základy teorie. HDP má jednu nesmírnou výhodu, proč je používán, a to je jeho jednoznačná vypovídací schopnost, relativní jednoduchost jeho výpočtu a vcelku dobrá mezinárodní srovnatelnost. Má ovšem i několik zásadních nedostatků, z nichž některé byly v uvedeném článku zmíněny. Hrubý domácí produkt není schopen zaznamenat netržní statky, tj. vše, co je vyrobeno doma ve volném čase (vaření, kutilství apod.).

Odhady hovoří, že tyto netržní statky a služby představují teoretický nárůst produktu o 30%. Škody na životním prostředí jsou ukazatelem, který HDP také nezachycuje a důvodem je obtížná peněžní vyjádřitelnost. O všechny výdaje směřující k odstranění škod na životním prostředí by měl být HDP snížen.

Následující množinou nezachycenou HDP je tzv. podzemní ekonomika, což je ekonomika nelegální, jako např. výroba drog. Ovšem léky na léčbu narkomanů už v HDP jsou. Pokud by ekonomika měla zachycovat opravdu všechnu produkci měla by tam být zachycena i výroba drog, a naopak odečteny náklady na léčení závislosti. HDP totiž nezachycuje ani zdraví obyvatelstva. Zde se ekonomická teorie shoduje se závěry uvedeného článku. Existuje ovšem jedno ALE.

HDP totiž nezapočítává hodnotu volného času -- je třeba si uvědomit, že v uplynulých desetiletích došlo v západních ekonomikách k podstatnému snížení délky pracovní doby, což jistě vyústilo ve zvýšení kvality života. Ovšem ohodnocení volného času je čistě subjektivní a těžko porovnatelné. Přesto, ideální ukazatel by měl brát nárůst volného času v potaz. V HDP také není zachycena kvalita zboží a služeb, což je jistě podstatné, neboť srovnáme-li např. televizi před deseti lety a dnes, vidíme nezanedbatelný rozdíl. Totéž platí pro auta a podobně. Navíc jsme často svědky toho, že spolu s rostoucí kvalitou dochází k růstu ceny, čehož zářným příkladem je například elektronika. O růst kvality a volného času by měl být tedy HDP zvýšen.

Důležitou roli, pokud se bavíme o HDP hraje také to, bavíme-li se o HDP nominálním či reálném. Nominální HDP znamená, že hodnota produkce je vyjádřena v aktuálních tržních cenách. Uveďme příklad: máme hypotetickou ekonomiku vyrábějící pouze auta. V roce 1998 jsem vyrobily 100 aut v ceně 500 000 Kč/auto, celkový HDP v roce 1998 tedy činil 100*500 000=50 000 000 Kč. V roce 1999 došlo k zvýšení produkce aut na 150 a současně k růstu jeho ceny na 1 000 000 Kč. Nominální HDP v roce 1999 je tedy 150 000 000 Kč a rostl tak tempem 300 %. Jiná je však situace s reálným HDP. Reálný HDP je vždy vztažen k cenové hladině výchozího roku, v našem příkladě budiž tímto rokem rok 1998. Reálný HDP je pak 150 aut vyrobených v roce 1999 * jejich cena v roce 1998 tj. 500 000, čili 750 000 a jeho tempo růstu jen 50%.

Nyní se podívejme, jaký je vztah HDP a mezd. Jak je patrné, do HDP se nezapočítávají mzdy a nemůže tedy dojít ani k jejich poklesu v HDP, jak uvádí pan Vít. Do HDP se počítají pouze výdaje, nikoliv příjmy. Dále je sice pravdou, že to, že ekonomika roste nemusí nutně znamenat, že každému se daří lépe, ale taková už je povaha statistiky. Rozložením příjmu v populaci se zabývají jiné ukazatele, např. Gini koeficient, a zde je namístě podotknout, že Česká republika patří k zemím s relativně malou příjmovou diferenciací.

Hrubý domácí produkt tak jistě není všespasitelným ukazatelem, který ukazuje všechny světlé i stinné stránky vývoje ekonomiky, ale pro svou jednoduchou zjistitelnost i interpretovatelnost zůstává hojnou pomůckou statistiků, vděčným tématem novinářů a silným argumentem politiků. Jsou to totiž právě politici, kteří by mohli na nedostatcích HDP vytěžit cenné body v diskuzi o růstu ekonomiky. Ovšem ani ekonomové, kteří jsou si většinou nedostatku HDP plně vědomi, je k tomu nedonutí.

                 
Obsah vydání       6. 12. 2005
6. 12. 2005 Condoleezza Ricová: Ano, vozíme vězně do zahraničí
6. 12. 2005 Jak vypadá svoboda peněz Bohumil  Kartous
6. 12. 2005 75 procent Venezuelanů říká NE Chavezovým volbám Fabiano  Golgo
6. 12. 2005 O řízení podniků zaměstnanci Jan  Samohýl
7. 12. 2005
6. 12. 2005 Výlov horusického rybníka Tomáš  Třeštík
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
6. 12. 2005 Krátce k ostravskému "areálu Karolina" Aleš  Uhlíř
6. 12. 2005 Být dobrým člověkem Irena  Zítková
6. 12. 2005 Svět moci a svět svobody Aleš  Uhlíř
9. 12. 2005
6. 12. 2005 Na severu Sládků šiky! Petr  Pospíchal
6. 12. 2005 Je jasné, proč Ukrajinci nechtějí do EU Kamil  Abbid
6. 12. 2005 Bohatého Mikuláše pro ty, kteří nezlobili
6. 12. 2005 Srdcem Evropy obchází strašidlo Ladislav  Žák
6. 12. 2005 Hrubý domácí produkt -- k čemu je a k čemu není Tomáš  Paleta
6. 12. 2005 Čeští dobrovolníci pro Afriku a Asii
6. 12. 2005 Směs předsudků, neznalosti a toho nejprimitivnějšího feminismu
6. 12. 2005 Připomínka bitvy u Slavkova byla pietní
5. 12. 2005 Osmdesát čtyři směrem k jedné nule Karel  Moudrý
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá
5. 12. 2005 Mezi Kajínkem a Hučínem Zdeněk  Jemelík
5. 12. 2005 Co s junk food pro mozek? Jiří  Drašnar
2. 12. 2005 Naše poklady: VyVolení, Rychlé šípy, major Zeman a céčka Jan  Stern
5. 12. 2005 Topolánkovo kolečko Boris  Cvek
5. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 12. 2005 Hrubý domácí produkt -- k čemu je a k čemu není Tomáš  Paleta
6. 12. 2005 Jak vypadá svoboda peněz Bohumil  Kartous
6. 12. 2005 Být dobrým člověkem Irena  Zítková
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
5. 12. 2005 Osmdesát čtyři směrem k jedné nule Karel  Moudrý
5. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"   
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá   
5. 12. 2005 Co s junk food pro mozek? Jiří  Drašnar
5. 12. 2005 Mezi Kajínkem a Hučínem Zdeněk  Jemelík
5. 12. 2005 Topolánkovo kolečko Boris  Cvek
2. 12. 2005 Zhovadilý zákon o cizincích Milan  Daniel
2. 12. 2005 Reflex: Jsou gorily marketingová chyba? Jan  Potůček
2. 12. 2005 Naše poklady: VyVolení, Rychlé šípy, major Zeman a céčka Jan  Stern
1. 12. 2005 Los Angeles Times: Americká armáda platí irácký tisk, aby pro ni publikoval propagandu