6. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2005

Být dobrým člověkem

Irena Zítková

Jan Lukeš - Srdcerváč, podtitul Rozhovor se spisovatelem a scenáristou Jiřím Stránským, nakladatelství Hejkal, 316 stran, cena 275 Kč, ISBN 80-86026-31-0. Havlíčkův Brod 2005.

Začnu od konce: proč se kniha rozhovorů Jana Lukeše s Jiřím Stránským nazývá Srdcerváč se dočteme až na samém jejím závěru, v Lukešově ediční poznámce (s. 277): "...výraz, který by lapidárně metaforicky postihl osobnostní a tvůrčí založení Jiřího Stránského... natolik mnohoznačný a přitom přesný, že se do něj vejde Jiří Stránský se vším všudy ... stojí už v titulu překladu známého románu Borise Viana L'Arrache-coeur (česky 1971)". K tomu dodávám: muž železné vůle vůči sobě, zároveň plný něhy a úcty k ženám. Vzpomínám, s jakou láskou hovořil o své manželce, jak píše o životních partnerkách někdejších politických vězňů v Tiché poště a o své matce v této nové knize.

Hovory obou přátel, k dílu cílené, probíhaly od druhé poloviny roku 2004 do začátku roku 2005 a jsou rozděleny na spisovatelovu biografii včetně rodinného zázemí. Osudné první zatčení, následné téměř osmileté věznění, potom v sedmdesátých letech - přesně 4. prosince 1973 podruhé - byl podmínečně propuštěn až 23. prosince 1975. V dalším oddílu chronologicky od r. 1976 do současnosti se rozhovory týkají hlavně Stránského tvorby filmové, literární i publicistické a činnosti v PENu a v dalších kulturních organizacích, výborech a pod. Tato část není na první pohled tak dramatická, jako byla předchozí, pro čtenáře a diváka zfilmovaného televizního seriálu Zdivočelá země a d. zajímavá však tím, že zde autor odkrývá metodu své tvůrčí práce.

V podstatě bych ji přirovnala k herectví, totiž celoživotnímu pozorovatelství rozličných typů, jak v určitých situacích jednali, jak se chovali, vyjadřovali, co si mysleli. Stránský zřídka volně fabuluje (výjimkou jsou dva svazky pohádek, ovšem i do nich vstupuje realita - totiž odloučenost). Lépe řečeno: jeho fabulace spočívá ve spojování a proplétání vzpomínek na lidi, s nimiž se v životě kdy setkal a které si dodnes, v jejich celosti vnější i vnitřní, plasticky a barvitě vybavuje. nelidství kontrastuje s přátelstvím, jež v jeho mysli (srdci) ony hrůzy převáží. Tato častokrát v knize zdůrazňovaná pozitivní ladění jsou příčinou Lukešovy nedůvěry, jemně vyjadřované např. "Ten výklad je tak idylický, že se mi zrovna moc nechce mu věřit... Opravdu jsi v lágrech nezažil žádné projevy nesnášenlivosti a xenofobie?" (s. 67). A podobně reagovali i režiséři filmů, natáčených podle jeho scénářů - Hynek Bočan a Petr Nikolaev.

Já však kořeny Stránského kladného přístupu spatřuji v jím zmíněném harmonickém prostředí rodiny, v níž vyrůstal, i v té, kterou se statečnou manželkou Jitkou a oběma dětmi - dnes už také s vnoučaty - vytváří - to citově, a rovněž v jeho rozumovém předsevzetí, o němž se zmiňuje na s. 181. "Od Josefa Heřmana Tyla" (spoluvězně, pozd. opata tepelského premonstrátského kláštera) "jsem poprvé slyšel slova svatého Augustina: Ars est difusivum sui - Umění je vyzařováním sebe. Jak čistý jsi ty, tak čisté je i to, co děláš. A když v sobě necháš kvasit zlobu, poznamenáš své vlastní dílo, poznamenáš i svůj vztah."

Jiří si toto "přikázání" uvědomuje každodenně, zdá se, že čím dál intenzivněji. Střeží se, aby tento zákon nezanedbal. Problém je, že v této knize tak činí na mnoha místech způsobem proklamativním.

                 
Obsah vydání       6. 12. 2005
6. 12. 2005 Condoleezza Ricová: Ano, vozíme vězně do zahraničí
6. 12. 2005 Jak vypadá svoboda peněz Bohumil  Kartous
6. 12. 2005 75 procent Venezuelanů říká NE Chavezovým volbám Fabiano  Golgo
6. 12. 2005 O řízení podniků zaměstnanci Jan  Samohýl
7. 12. 2005
6. 12. 2005 Výlov horusického rybníka Tomáš  Třeštík
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
6. 12. 2005 Krátce k ostravskému "areálu Karolina" Aleš  Uhlíř
6. 12. 2005 Být dobrým člověkem Irena  Zítková
6. 12. 2005 Svět moci a svět svobody Aleš  Uhlíř
9. 12. 2005
6. 12. 2005 Na severu Sládků šiky! Petr  Pospíchal
6. 12. 2005 Je jasné, proč Ukrajinci nechtějí do EU Kamil  Abbid
6. 12. 2005 Bohatého Mikuláše pro ty, kteří nezlobili
6. 12. 2005 Srdcem Evropy obchází strašidlo Ladislav  Žák
6. 12. 2005 Hrubý domácí produkt -- k čemu je a k čemu není Tomáš  Paleta
6. 12. 2005 Čeští dobrovolníci pro Afriku a Asii
6. 12. 2005 Směs předsudků, neznalosti a toho nejprimitivnějšího feminismu
6. 12. 2005 Připomínka bitvy u Slavkova byla pietní
5. 12. 2005 Osmdesát čtyři směrem k jedné nule Karel  Moudrý
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá
5. 12. 2005 Mezi Kajínkem a Hučínem Zdeněk  Jemelík
5. 12. 2005 Co s junk food pro mozek? Jiří  Drašnar
2. 12. 2005 Naše poklady: VyVolení, Rychlé šípy, major Zeman a céčka Jan  Stern
5. 12. 2005 Topolánkovo kolečko Boris  Cvek
5. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 12. 2005 Hrubý domácí produkt -- k čemu je a k čemu není Tomáš  Paleta
6. 12. 2005 Jak vypadá svoboda peněz Bohumil  Kartous
6. 12. 2005 Být dobrým člověkem Irena  Zítková
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
5. 12. 2005 Osmdesát čtyři směrem k jedné nule Karel  Moudrý
5. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"   
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá   
5. 12. 2005 Co s junk food pro mozek? Jiří  Drašnar
5. 12. 2005 Mezi Kajínkem a Hučínem Zdeněk  Jemelík
5. 12. 2005 Topolánkovo kolečko Boris  Cvek
2. 12. 2005 Zhovadilý zákon o cizincích Milan  Daniel
2. 12. 2005 Reflex: Jsou gorily marketingová chyba? Jan  Potůček
2. 12. 2005 Naše poklady: VyVolení, Rychlé šípy, major Zeman a céčka Jan  Stern
1. 12. 2005 Los Angeles Times: Americká armáda platí irácký tisk, aby pro ni publikoval propagandu