11. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Rozhovor ČT s policejní mluvčí
11. 8. 2005

CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena

Tomáš Flam
Rozhovor ČT s policejní mluvčí - foto: štěpán Kotrba pro ČRo Online

Na přelomu let 2000 a 2001 jsem chodíval prakticky denně demonstrovat na Kavčí hory na podporu vzbouřenců z České televize. Byl jsem tehdy ještě naivní devatenáctiletý kluk z vesnice. Snadno jsem tak podlehl velkoměstské revoluční náladě boje za demokracii a za nezávislost veřejnoprávních médií. Dodnes jsem přesvědčen, že k pokusu o politickou kontrolu nad Českou televizí došlo, avšak dospívám k závěru, že tento pokus byl úspěšný, nikoli zmařený, jak jsem se jistý čas po skončení tzv. televizní krize domníval. Má postupně vzrůstající beznaděj až frustrace z fungování České televize vyvrcholila otřesným informačním a investigativním servisem poskytnutým touto institucí během tolik diskutované akce CzechTek 2005.

Stručná chronologie policejního zásahu na technoparty CzechTek 2005 Wikipedia

CzechTek 2005 a Události

Podívejme se pro ilustraci, jak informovala o policejním zákroku Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci Události, jež by měla být nepokřiveným zrcadlem novinářské práce České televize.

Znepokojuje mě, jak Česká televize informovala veřejnost o práci policie, jejíž kontrolní orgány již delší dobu evidentně selhávají. (Tuto notorietu lze pro úplnost namátkově doložit (ne)konáním Inspekce ministra vnitra v případech prvomájového zákroku policie na Letné, mnoha neřešených případů chybějících identifikačních čísel, nebo násilného bezpráví konaného na odpůrcích Mezinárodního měnového fondu a Světové banky během konání kogresu těchto institucí v Praze v roce 2000.)

V pátek 29. 8. 2005 informuje Česká televize v předtočené reportáži Zdeňka Soukupa a Karla Vovesného o akci CzechTek víceméně popisně. Účastníci technoparty se usídlili na soukromé louce, policie zablokovala příjezd a většinu účastníků donutila odjet. Je možno spatřit smlouvu mezi panem Václavem Šroubem a Italinvestem s.r.o. (viz iDnes) a divákovi se dostává informace, že kolem třinácté hodiny policie vyzvala účastníky, aby okamžitě opustili louku. Policie dále zjišťuje, je-li akce povolená, či nikoli. Na silnici vytvořili technaři mnohakilometrovou zácpu.

Chybí mi dotaz na policii ČR, proč míní vytlačit účastníky z celé louky, přestože má pan Šroub uzavřenu smlouvu,povolující mu vstup na její část, dále má-li povolení provádět zásah na takto pronajaté louce a proč policie zjišťuje, je-li akce povolená, když není konaná na veřejném prostranství. Rovněž formulace "technaři vytvořili mnohakilometrovou zácpu" se mi jeví zavádějící, neboť tato vznikla v důsledku konání policie.

Ve druhém příspěvku, jímž je živý vstup Zdeňka Soukupa, jsme informováni, že na údajně pronajatou louku proniká přes les několik desítek technařů, že mnoho technařů se rozhodlo po počátečním váhání zůstat a že probíhají horečné debaty na všech úrovních. Nicméně tisková mluvčí plzeňské policie Zdeňka Soukupa opět ujistila, že jsou policisté odhodláni akci ukončit.

Ptám se, proč Zdeněk Soukup použil slovo "údajně", přestože jeho kolega Karel Vovesný viděl a měl možnost prostudovat výše uvedenou smlouvu mezi Václavem Šroubem a společností Italinvest s.r.o., a proč se nepídil po tom, z jakého závažného důvodu jsou policisté tak sveřepě odhodláni akci ukončit.

sobotu 30. 7. 2005 se CzechTek konečně stává hlavní zprávou dne. Od Zdeňka Soukupa se v souhrnu řečeno dozvídáme, že těžkooděnci a vodní děla se snaží vytlačit už asi tři hodiny technaře z louky, podle záchranářů je tam asi 30 zraněných. Vidíme užívání dělobuchů, dýmovnic, slzného plynu, vodního děla. Účastnice CzechTeku říká: zásah je neadekvátní, nejsme ozbrojeni. Účastník: to je povolená akce, nevím, proč nás odsud vyhání. Zjišťujeme, že se dostavily mohutné zálohy, asi tisíc těžkooděnců. Opět jen velice popisné...

Za následujícím nenápadným prohlášením tiskové mluvčí policie Jolany Číhové se skrývá hluboká pravda o práci Zdeňka Soukupa.

Jak vidno, Zdeněk Soukup je spokojen s "nelakonickým", nicméně obligátním tiskovým vyjádřením: "Budeme zasahovat na pozemcích, kteří kdy majitelé podali trestní oznámení a nechtějí, aby účastníci technoparty byli na jejich pozemcích a ničili jim jejich majetek."

(Tak to mluvčí skutečně řekla. Viz dále.)

Natáčení tohoto vyjádření je zaznamenáno na amatérském videozáznamu, jehož přepis uvádím.

Mluvčí PČR Jolana Číhová: ...nejsou pronajaté.
Zdeněk Soukup: To znamená, že část toho pozemku, který je pronajatý, ten necháte v klidu, tam nebudete zasahovat.
M: Budeme zasahovat na pozemcích, kteří kdy majitelé podali trestní oznámení a nechtějí, aby účastníci technoparty byli na jejich pozemcích a ničili jim jejich majetek.
S: Co je vlastně podnětem toho, toho zásahu?
M: Došlo vlastně k zahájení úkonu v trestním řízení pro trestný čin poškozování cizí věci.
S: Hm. Kdo vlastně? Můžete mi říct, kdo dal podnět teda k tomu trestnému činu? Já vám tuhle otázku položím ještě jednou, jo? Co je vlastně podnětem? Kdo vlastně dal podnět k tomu, k tomu zahájení toho, toho úkonu?
M: Podnět podali majitelé sousedních pozemků.
S: Nee. Takhle. Zkusíme to ještě jednou. Oni dali trestní oznámení nebo, já nevím co?
M: Hm. Trestní oznámení podali.
S: Takže můžeme?
Kameraman České televize: Moment. Ano.
S: Na základě čeho podali trestní oznámení?
M: Majitelé sousedních pozemků podali trestní oznámení.
S: Nee. (Není rozumět.) Vy jste strašně, strašně lakonická. Trestní oznámení na něco, že jo.
M: Hm.
S: Takže můžem ještě jednou, jo? Takže na základě čeho budete zasahovat?
M: Hm. Majitelé sousedních pozemků podali trestní oznámení pro poškozování cizí věci.
S: To znamená, že na tom pozemku, který v podstatě je řádně pronajatý, nebudete zasahovat?
M: Budeme zasahovat na pozemcích, které nejsou řádně pronajaty.
S: Hm. Teď já položím otázku ještě, která se týká toho incidentu. Jaká je vaše interpretace toho incidentu, tedy toho zatčení toho Francouze?
M: Na policisty, najel jeden z francouzských občanů, jednoho z policistů zranil a v současné době byl zadržen a bude proti němu zahájeno trestní stíhání pro trestný čin útok na veřejného činitele a policie podá návrh na vzetí do vazby.
S: Ehe. Díky.

Výsledkem ČT je stylizace .

Jak má skutečný žurnalista pracovat, je zaznamenáno na navazujícím videu.

Reportér Českého rozhlasu: ... žádají, aby byl umožněn průjezd zbytku lidí, kteří jsou v jejich vesnici na předem pronajatý pozemek
Mluvčí Jolana Číhová: Předem pronajatý pozemek. Ale v současné době bude prováděn zákrok proti účastníkům, kteří se nacházejí na pozemcích, které nebyly pronajaty.
R: To znamená, že umožníte průjezd veřejnou komunikací na předem pronajatý pozemek?
M: V současné době bude prováděn zákrok.
R: Já se vás na něco zeptal a chci přesnou a věcnou odpověď.
M: Já vám říkám: v současné době bude prováděn zákrok.
R: To znamená: umožníte nebo neumožníte?
M: V současné době bude prováděn...
R: To je sloveso! Umožnit nebo neumožnit!
M: Vím, že je to sloveso.
R: Výborně! Tak mi odpovězte, jestli umožníte nebo neumožníte průjezd například i auta Českého rozhlasu na pozemek, který je řádně pronajatý.
M: V současné době tam bude zajišťován průjezd vlastně účastníkům technoparty tak, aby mohli plynule opustit...
R: Opustit?! Ale oni...
M: Opustit!
R: Nepronajaté pozemky.
Do rozhovoru se vkládá přítomný technař. Přepis jeho rozhovoru s mluvčí uvádím pro úplnost.
T: Dá se nějakým způsobem zjistit, který jsou pronajatý a který ne? Třeba abysme se teda zbytečně nedopouštěli trestných činů, třeba.
M: Hm. V horní části, kde jsou účastníci, jsou nepronajaté pozemky.
T: Dá se třeba nějak domluvit, že by se to třeba nějak vytyčilo? To se dá podle mě určitě zorganizovat, aby se ty lidi stáhli z toho.
M: V současné chvíli nebudeme zasahovat vyloženě silou, ale budou prováděny výzvy tak, aby účastníci o...
T: Děkujeme. Tak to je supr, no...

Uvedený rozhovor se mi sice nepodařilo ve vysílání Českého rozhlasu dohledat, nicméně obdobnou novinářskou zarputilost ukázal ten samý reportér Českého rozhlasu, jehož jméno mi uniklo (za to se mu omlouvám), v Radiožurnálem odvysílané tiskové konferenci s mluvčí PČR Blankou Kosinovou ještě před policejním zákrokem (zde a zde) a při upozorňování policistů na chybějící identifikační čísla (zde a zde).

Pozn. red.: Je to trapné zde uvádět, ale ten "zuřivý reportér" byl "hostující" fotoreportér Českého rozhlasu Online, jinak redaktor Britských listů Štěpán Kotrba...

Předání petice občanů Újezda pod Přimdou WMA

Originál trojího "výslechu" mluvčí Policie Štěpánem Kotrbou a dalšími novináři, kterému byli přítomni i reportéři ČT a nenatáčeli WMAWMAWMA
originál skryté nahrávky Š. Kotrby reportáže natočené týmem ČT o pět minut později, ve které dává mluvčí Policie jiné, "jemnější" vyjádření WMA
originál komunikace s tiskovou mluvčí Policie o neexistenci katastrální mapy těsně před zásahem WMA

Zpravodajský speciál Českého rozhlasu, dokumentující zvukovými záznamya fotogalriemi i další související události ČRo

V Soukupově příspěvku (z nějž jsme trochu odbočili, ale jenž ještě neskončil) následuje krátká reportáž z okolních vesnic a rozhovor s vystrašenými obyvatelkami předávajícími policii petici. Zdeněk Soukup se loučí pohledem na hodinky a konstatováním: Je sedmnáct hodin a patnáct minut. V tuto chvíli se zdá, že zásah nebude jednoduchý.

Následuje živý vstup Alice Machálkové. V tuto chvíli je zásah pozastaven. Dozvídáme se, že se policisté shromáždili v dolní části louky, avšak už neslyšíme, že se jedná právě o pronajatou louku ničenou policejní technikou. Jsme zpraveni o oficiálním prohlášení policie: na okolních pozemcích jsou značné škody. Vyčkává se, co bude následovat. Alice Machálková sděluje, že se policisté snaží vytlačit účastníky z "té" louky (Machálková neříká z jaké kam), ukončit technoparty a účastníky odporoučet po dálnici. Alice Machálková se nepídí po důvodech - stejně jako v případě závěrečné informace o nefunkčnosti sítě mobilních telefonů se nezajímá, jaká je příčina výpadku této sítě.

Třetím sobotním příspěvkem České televize jsou reakce politiků. Na obrazovkách České televize se tak začíná odvíjet trapná politická fraška.

Několik otázek na Jiřího Janečka

Mám-li otázky k fungování nějaké instituce, je jistě vhodné je směřovat na člověka nesoucího za její fungování plnou zodpovědnost, v tomto případě na generálního ředitele České televize Jiřího Janečka.

Vážený pane Janečku.

 • Proč Česká televize neinformovala náležitě o porušování zákona ze strany Policie České republiky, jakož i Etického kodexu Policie České republiky, během jejího zásahu na technoparty CzechTek 2005?
 • Proč Česká televize, jak se zdá, disponuje minimálním až žádným vlastním obrazovým materiálem svědčícím o chybějících identifikačních číslech značné části zasahujících policistů a jejich zjevné brutalitě? Pokud je pro Vás existence těchto skutků novinou, což se nedá předpokládat, vězte, že na internetu je dostupných videozáznamů a fotografií nepřeberné množství. Doporučuji začít na adrese www.policejnistat.cz. Uvidíte, že uvedené skutky zdokumentovala řada českých médií, ne však Česká televize, do jejíhož rozpočtu plynou z českých rodin tolik potřebné finance.
 • Proč Česká televize nevyslala na "místo činu" reportéry schopné klást Policii České republiky relevantní a nepříjemné otázky a nezajímat se pouze pasivně o její tisková prohlášení?
 • Zaměstnává Česká televize takové reportéry?
 • Proč byla Česká televize přítomna na místě konání v tak nízkém zastoupení?
 • Kolik zaměstnanců České televize se celkem věnovalo zásahu? Jaké poskytla Česká televize reportérům v terénu zázemí? Nezkreslovali tito závažnost dění záměrně, aby se nemuseli dělit o svou polívčičku?
 • Nepodcenila Česká televize trestuhodně situaci, při které se konaly na Tachovsku manévry připomínající spíše válečný chaos než dohlížení na veřejný pořádek?
 • Zaspala Česká televize? Pokud ano, potom musí spát medvědím spánkem. Kdo z tohoto spánku Českou televizi probudí? Vy, pane řediteli? Neupadla Česká televize náhodou do tohoto spánku pod Vaším již dvouletým vedením?
 • Uvědomujete si, že se v důsledku svého selhání stala Česká televize spoluviníkem na zpolitizování celé události? Kde totiž chybí dokumentace uplatňování moci, jejíž pořizování je též náplní veřejnoprávních médií, tam chybí i argumentace. Otevírá se tak prostor pro spekulace, dezinformace a nechutné politické hry, tedy jevy, před kterými by měla být česká společnost veřejnoprávními médii - v čele s Českou televizí těšící se nejštědřejším příjmům - chráněna. Právě z tohoto důvodu se demonstrovalo na Kavčích horách, jestli si ještě vzpomínáte, pane řediteli.
 • Necítíte se trapně, jak lehce se nechala Česká televize - prezentující se často jako nezávislá - vmanévrovat do vnímání CzechTeku 2005 téměř výhradně v politické rovině? Možná byste měl. Kormidlo třímáte ve svých rukou Vy.
 • Proč se Česká televize nesnaží svou chybu napravit a neinformuje veřejnost alespoň dodatečně o pohnutých osudech lidí, na nichž spáchala státní moc neuvěřitelné násilí a jejichž důvěra policii byla neuvěřitelným způsobem pošlapána? Internet se jimi jenom hemží (např. zde, zde a zde). Česká veřejnost však z většiny internetově gramotná není. Nespoléhá na to Česká televize, pane řediteli? Uvědomuje si Česká televize své pochybení?
 • Proč vůbec musím trávit hodiny a hodiny na internetu, abych se dobral pravdy? Proč mi Česká televize neposkytuje službu, za kterou jsem si již zaplatil, neboť normální je platit včas?
 • Jak by asi informovali veřejnost vánoční vzbouřenci, kdyby během památné televizní stávky (kdy hrozily České televizi výrazně větší finanční škody, než jaké plynou z pošlapané trávy) zasáhli v newsroomu České televize těžkooděnci a seřezali Vás, Vaše kolegy a Vaše kolegyně bezohledně na jednu hromadu? Odpověď je jasná - otázku jsem položil spíše pro zasmání. Jenže pamatujte. Na každého může dojít.

Abych nebyl nepravedlivý

Tento článek by nemohl vzniknout bez on-line archivu České televize. Alespoň v tomto ohledu Česká televize svou službu veřejnosti plní. Ironií nicméně zůstává, že studiem vystavených materiálů lze snadno dospět k závěru, že Česká televize má dlouhodobý problém s naplňováním svého veřejnoprávního statutu, ba ve vypjatých situacích zásadně selhává.

Poznámka Štěpána Kotrby: Je strašně snadné jednoho ne příliš profesionálně informovaného a tudíž ne příliš agresivního reportéra a jeho ne příliš kvaltiní práci ztotožnit s prací celé instituce. Editor, nepřítomný u události, je bezmocný, nedostane li plastický záznam, dostane li "účelově" posunutou výseč. Ve střižně už s tím nic neudělá. Šéfredaktor je v takové situaci ještě bezmocnější a ředitel je přitom zodpovědný... Řvát na policajty si dovolí v kterékoliv televizi málokdo. Ne každý redaktor České televize má za sebou pět let reportáží z demonstrací v pražských ulicích, desítky konfliktů s protiextremistickým oddělením Policie, včetně fyzických střetů s¨příslušníky zásahových jednotek. Ne každý redaktor je apriorně nedůvěřivý k vyjádřením státního orgánu, jako já. Ne každý redaktor má štěstí na šéfredaktora, který si může houbeles dělat z toho, když mu někdo "mocný" telefonuje a stěžuje si na přílišnou zvědavost jeho lidí. A ne každý redaktor má za sebou advokáty, kteří příslušné paragrafy najdou, dohledají a redkatora nabrífují pět minut před "akcí". "Neslušný" redaktor by po tvrdém konfliktu s policií v nastalé mele mohl přijít třebas i o kameru. Nebo o klíčovou informaci. Reportér České televize v křečovité snaze nebýt agresivní a "být vyvážený" nechal policejní mluvčí dokonce převléci do stejnokroje... Budiž jeho práci země lehká. Janeček je v tom nevinně. A Česká televize také. Ta alespoň byla na place, o ostatních hrdinných televizích nevím.

                 
Obsah vydání       11. 8. 2005
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti
11. 8. 2005 Zatčeno 10 muslimů, "kteří jsou hrozbou bezpečnosti státu"
11. 8. 2005 Západ naprosto nepochopil, jak Střední Východ funguje
11. 8. 2005 Izrael a Palestina: Ostrý konflikt mezi dvěma americkými profesory
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Škody způsobily zasahující vozy policie, říká majitel pozemku
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Hranice pozemku Italinvestu nebyla hranicí zásahu Štěpán  Kotrba
11. 8. 2005 Arogantní Paroubek na Radiu 1 Bohumil  Kartous
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena Tomáš  Flam
10. 8. 2005 Vyjádření Ministerstva životního prostředí k akci CzechTek 2005
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie udělala přesný opak toho, co by bývalo bylo ve vzniklé situaci nejrozumnější a rozhodně menším zlem Viktor  Holý
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Další lži policie Štěpán  Kotrba
11. 8. 2005 Michael  Marčák
11. 8. 2005 Pozvali jsme si v roce 1968 "spřátelená vojska" k okupaci sami? Jan  Polívka
11. 8. 2005 Naše vlastní strana zla Jindřich  Jůzl
10. 8. 2005 Šéf Konzervativní strany varoval před přílišnou soudcovskou nezávislostí a "soudním aktivismem"
11. 8. 2005 * * * Michal  Šanda
11. 8. 2005 Blairova protiteroristická opatření jsou naprosto v pořádku
11. 8. 2005 Evropa nesmí připustit americké ovládnutí vesmíru Mojmír  Babáček
11. 8. 2005 Proč lidé umírají častěji ve spánku
10. 8. 2005 O vlastenectví a o šovinismu
10. 8. 2005 Kachny, hausnumera a Rakousko-Uhersko Karel  Dolejší
10. 8. 2005 Michael  Marčák
10. 8. 2005 Velké prázdniny s lůzou Ivo V. Fencl
10. 8. 2005 Jako lékař se cítím dotčen Petr  Wagner
10. 8. 2005 CzechTek jako symbol boje za skutečnou a jedinou demokracii Josef  Provazník
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Absence zdravotníků na místě zásahu je "psychologicky pochopitelná" Jan  Rovenský
10. 8. 2005 Michael  Marčák
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Technaři přiznávají, že dosavadní taktika jejich protestů selhala Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 CzechTek 2005: Státní rostlinolékařská správa v Tachově označila poškození pozemků za bagatelní Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena Tomáš  Flam
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Drahoš nikdy neměl být ředitelem ČT Jana  Dědečková
22. 7. 2005 Beethoven zvítězil nad zpěvákem Bono v boji o stahování z internetu   
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík
14. 7. 2005 Fox News: "Jak vás ohrožují Jane Fondová a BBC"   
30. 6. 2005 Hodina pravdy a spořádanosti v České televizi Bohumil  Kartous
28. 6. 2005 Digitální vysílání je více než jen technologická změna Štěpán  Kotrba
28. 6. 2005 New York Times: Bílý dům chce proměnit americké vysílání veřejné služby v provládní propagandu   
24. 6. 2005 BBC zavádí nový etický kodex   
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 ČT se vrátila do postavení servilního prostředníka Bohumil  Kartous
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2005 Naše vlastní strana zla Jindřich  Jůzl
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie udělala přesný opak toho, co by bývalo bylo ve vzniklé situaci nejrozumnější a rozhodně menším zlem Viktor  Holý
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Další lži policie Štěpán  Kotrba
11. 8. 2005 Arogantní Paroubek na Radiu 1 Bohumil  Kartous
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Hranice pozemku Italinvestu nebyla hranicí zásahu Štěpán  Kotrba
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Škody způsobily zasahující vozy policie, říká majitel pozemku   
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena Tomáš  Flam
10. 8. 2005 Vyjádření Ministerstva životního prostředí k akci CzechTek 2005   
10. 8. 2005 CzechTek jako symbol boje za skutečnou a jedinou demokracii Josef  Provazník
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Absence zdravotníků na místě zásahu je "psychologicky pochopitelná" Jan  Rovenský
10. 8. 2005 Drazí krajané! Frank  Koerner
10. 8. 2005 Všem prefekturám ve Francii: K otázce rave parties   
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Technaři přiznávají, že dosavadní taktika jejich protestů selhala Štěpán  Kotrba
10. 8. 2005 Jako lékař se cítím dotčen Petr  Wagner
9. 8. 2005 Psychologické pozadí útoku na Czechtek Michal  Spáčil

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena Tomáš  Flam
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie udělala přesný opak toho, co by bývalo bylo ve vzniklé situaci nejrozumnější a rozhodně menším zlem Viktor  Holý
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Další lži policie Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 Další nepravda ministra vnitra: Jedna louka, která patří více majitelům Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba
23. 5. 2005 Jak se nechal politik ČSSD úkolovat policajty, honil autem kolegu z ODS přes půl Moravy a oba ohrožovali své okolí   
4. 5. 2005 Inspekci ministerstva vnitra: Proč policie přihlíží kriminálním aktivitám neonacistů?   
9. 2. 2005 Skryté súboje policajtov Jakub  Topol
24. 11. 2004 BIS neprovádí zpravodajské hry v politických stranách   
24. 11. 2004 Šubrtova představa o BIS jako opěrném pilíři demokracie a některé střípky reality Štěpán  Kotrba
15. 11. 2004 Jak MFD a BIS manipulují politickou scénou Darius  Nosreti
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
2. 6. 2004 Ahmad Čalabi "prozradil Íránu, že USA rozluštily tajné kódy jeho výzvědných služeb"