9. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 9. 2005

Tak jak je tomu s dioxiny

V polemice mezi pány Rovenským, Brezinou a Novotným jsme se rozhodli pokusit se dospět k určité syntéze. Požádali jsme o závěrečné příspěvky všechny tři polemiky, ve snaze dospět k věcnému závěru. Obdrželi jsme reakce od pana Rovenského a od pana Breziny:

Jan Rovenský:

Odpověď ing. Ocelky jsem obdržel včera. Stručně opakoval, že trvá na svém předcházejícím vyjádření (viz níže). Mnou formulované závěry nepotvrdil ani nevyvrátil. Mám i nadále zato, že s jeho vyjádřením nejsou v rozporu a za svým názorem si proto i nadále stojím.


Korespondence s Tomášem Ocelkou:


From: Jan Rovenský
Sent: Friday, August 26, 2005 1:54 PM
To: Tomas Ocelka
Subject: Prosba o vyjádření

Dobrý den,

na britských listech ( www.blisty.cz ) jsem se dostal do polemiky s panem Brezinou o koncentraci dioxinů v potravinách. Jsem budoucí právník, nikoliv toxikolog, ale údaje zveřejněné panem Brezinou, který se ve svém článku odvolával na Vás, mi přišly překroucené, takže jsem se pokusil svými celkem chabými silami vyvrátit. V příloze posílám výsledný text.

Pan Brezina promptně replikoval následovně:

Vzhledem k nedostatečné vstupní informaci z původního článku (nejednoznačné jednotky, absence údajů o tom, k jaké celkové části je vztažen výsledek?) nezná odpověď ani přední český odborník na dioxiny. Vy ji znáte. Opravdu vám to nepřijde divné? Opravdu jste při svém brilantním srovnání mlhavé informace z kanadského tisku s exaktními čísly z ČR neudělal žádnou chybu? Opravdu jste si tak jistý, že nevědomky nesrovnáváte hrušky s jablky? Opravdu si myslíte, že zkrátka víte víc než pan Ocelka?

Dovoluji si Vás poprosit o jediné: mohl byste na otázky pana Breziny odpovědět? Opravdu jsem se svýnmi závěry mimo? Srovnával jsem hrušky s jablky? Ať tak či onak, rád bych Vás ujistil, že si rozhodně nemyslím, že toho vím více než vy (a to nejen o dioxinech, výjimkou snad může být oblast správního práva ;) ).

Odpověď Tomáše Ocelky:


From: Tomáš Ocelka
To: 'Jan Rovenský'
Sent: Monday, August 29, 2005 6:49 AM
Subject: RE: Prosba o vyjádření


Pane Rovenský,

Předem děkuji za zájem o problematiku persistentních organických látek, která je v současnosti nepochybně zajímavá.

Mé stanovisko na dotaz pana Březiny je univerzální a objektivní ve vztahu k tazateli.

Domnívám se, že je natolik srozumitelné, že nevyžaduje dalších vyjádření.

S pozdravem,

Tomáš Ocelka

Z údajů zveřejněných CFP nelze dovodit, jaký byl TEQ dioxinů v oleji nalezených, lze však spočítat, jaký by byl jejich TEQ v případě, že by obsahovaly výhradně nejtoxičtější z existujících dioxinů. Je to spekulativní, hypotetický údaj, jakýsi strop, nejhorší možná varianta. Stejným způsobem by bylo možné dovodit i spodní hranici, přičemž skutečný TEQ se nutně pohybuje někde v tomto intervalu.

Budu Ivanu Brezinovi (a dalším případným kritikům) bez ironie a upřímně zavázán, pokud v mém postupu naleznou nějakou konkrétní chybu. V tom případě jsem samozřejmě připraven roztrhnout si košili a posypat hlavu popelem (a to i v případě, že mne "nachytá" uklízečka z hlavního nádraží), ne však dříve.

A ještě něco: nějak se nám z polemiky vytratilo, že Ivan Brezina ve svém prvním článku psal o tom, že McTaggartův olej byl pančovaný (což si bez opory v primárních pramenech domyslel sám, aniž by čtenáře upozornil, že se jedná o jeho spekulaci či autorskou licenci). Dále v tomto článku citoval CFP zcela nekriticky, zatímco v závěrečné fázi polemiky se hájí tím, že údaje zveřejněné CFP jsou neprůkazné (resp. neúplné) a nelze je srovnávat s exaktními daty z českého výzkumu. Na to, aby na jejich základě bylo možné obvinit McTaggarta z pančování, však původně stačily docela dobře.

Pokud jde o navrženou syntézu: jen těžko jí může editovat někdo z účastníků sporu, jsme zaujatí (byť bez zlého úmyslu). Takže navrhuji, aby pan Čulík naší přestřelku nějak poskládal, případně z ní vybral to nejdůležitější. Za sebe říkám, že se krácením svých příspěvků nebudu cítit dotčen. Daší variantou je pokusit se sestavit seznam tvrzení, která jsou mezi námi nesporná. Navrhuji následující:

a) není nám znám žádný důkaz, že McTaggart pančoval svůj olej,

b) není nám znám žádný důkaz, že koncentrace dioxinů v McTaggartově oleji byla vyšší, než je v českých potravinách,

c) Canada Free Press zveřejnil článek, ve kterém cituje výsledky analýzy McTaggartova oleje, jejímž zadavatelem byl CFP sám. Z údajů zveřejněných v tomto článku nelze zjistit toxicitu oleje (Rovenský nicméně tvrdí, že z nich lze dovodit nejnižší a nejvyšší možnou toxicitu oleje),

d) žádné jiné anglicky psané www stránky informace o dioxinech v McTaggartově oleji neuvádějí.

Pokud jde o invektivy - myslím, že jsou obykle zbytečné a obsah sporu spíše zamlžují (někdy však mohou text oživit stylisticky ;) ).

S pozdravem Jan Rovenský

Ivan Brezina:

Jan Rovenský podle mého názoru poněkud přecenil své síly a odbornost. Dotaz, na který s takovou suverenitou nabízí odpověď, jsem už při přípravě původního článku (ZDE) položil ing. Tomášovi Ocelkovi, vedoucímu Národní referenční laboratoře pro perzistentní organické sloučeniny ministerstva zdravotnictví ČR. Abych se vyhnul podezření, že snad jeho vyjádření dezinterpretuji (byť neúmyslně), přikládám jej celé včetně dotazu:

Vazeny pane inzenyre,

po dnesnim telefonickem rozhovoru Vas chci poprosit o zodpovezeni nasledujiciho dotazu. Na teto strance: ZDE jsem nasel udaj o nalezu dioxinu v jednom konkretnim olivovem oleji. Uvadeji tam, ze jich bylo nalezeno "2,06 parts per trilion". Zajima mne, jestli je tato koncentrace bezna nebo nad limitem pro tento druh potraviny (jak totiz vim, dioxiny jsou prakticky vsudypritomne a vzdy zalezi na velikosti koncentrace). Dekuji za odpoved, s pozdravem Ivan Brezina

Pane Brezino,

v tomto článku by mělo být jasně uveden nejen číselný údaj, ale také i jednoznačné jednotky. Jak asi víte, koncentrační jednotky (u dioxinů) jsou obvykle uváděny v jednotkách TEQ (tato informace zde však není uvedena). Dále zde není uvedeno, k jaké celkové části (tuk, vzorek, litr, atd..) je výsledek vztažen. Také nevím, jaké limity máte na mysli (zda-li evropské nebo z Kanady či USA). Každá země může mít své specifické limity a zejména to platí pro persistentní organické látky v různých složkách životního prostředí či potravinách. Protože mi nejsou známy tyto informace, nemohu Vám jednoznačně odpovědět na Váš dotaz.

S pozdravem, Tomáš Ocelka

Vzhledem k nedostatečné vstupní informaci z původního článku (nejednoznačné jednotky, absence údaje o tom, k jaké celkové části je vztažen výsledek...) tedy nezná odpověď ani přední český odborník na dioxiny. Pan Rovenský ji zná. Opravdu mu to nepřijde divné? Opravdu při svém brilantním srovnání mlhavé informace z kanadského tisku s exaktními čísly z ČR neudělal žádnou chybu? Opravdu si je jistý, že nevědomky nesrovnává hrušky s jablky? Opravdu si myslí, že zkrátka ví víc než pan Ocelka?

Jan Rovenský není toxikolog, ale právník. Ať se na mně proto nezlobí, ale větší váhu než jeho laická úvaha (bez ironie!) o dioxinech má pro mně názor předního českého experta na tyto látky. Ten říká, že srovnání McTaggartova oleje s českými potravinami není možné. Na tomto odborném názoru jsem také postavil text, který pan Rovenský kritizuje. Pokud se totiž ve svých článcích vydávám mimo svou úzkou specializaci, předmět svého zájmu vždy konzultuji s příslušnými odborníky. Panu Rovenskému bych doporučil, aby příště postupoval stejně. Ze stejného důvodu také nemohu splnit Rovenského prosbu, abych se v jeho postupu pokusil najít nějakou konkrétní chybu. Formálním vzděláním jsem ekolog, nikoliv toxikolog. Když mi lékař špatně vyoperuje slepé střevo, také se s ním nebudu přít, kde udělal chybu, ale požádám o expertízu jiného lékaře. Jako novinář jsem tedy v žádném případě nepochybil - seznámil jsem zkrátka veřejnost s názorem předního českého experta na danou problematiku. V tomto přesvědčení mně jen utvrzuje další vyjádření Tomáše Ocelky. Jan Rovenský se na něj obrátil s prosbou, aby nás "rozsoudil". Napsal mu:

"Údaje zveřejněné panem Brezinou, který se ve svém článku odvolával na Vás, mi přišly překroucené, takže jsem se je pokusil svými celkem chabými silami vyvrátit. Dovoluji si Vás poprosit o jediné: mohl byste na otázky pana Breziny odpovědět? Opravdu jsem se svými závěry mimo? Srovnával jsem hrušky s jablky?"

K této Rovenského prosbě jsem se obratem připojil. Tomáš Ocelka odepsal:

Pane Rovenský,

předem děkuji za zájem o problematiku persistentních organických látek, která je v současnosti nepochybně zajímavá. Mé stanovisko na dotaz pana Březiny je univerzální a objektivní ve vztahu k tazateli. Domnívám se, že je natolik srozumitelné, že nevyžaduje dalších vyjádření.

S pozdravem Tomáš Ocelka

Jinými slovy - nic jsem nepřekroutil. Kdyby tomu tak bylo, pan Ocelka by se jistě hlasitě bránil. I když si Jan Rovenský myslí opak, vyjádření experta na dioxiny jeho laické závěry ve skutečnosti vyvrací. Pan Ocelka se totiž jasně odvolává na svou původní odpověď, že srovnání, se kterým následně pan Rovenský přišel, už z principu není možné.

K další Rovenského kritice (tučně) už jen telegraficky:

a) Článek CFP jsem prý nejprve citoval "zcela nekriticky". Samozřejmě, protože v mé reakci na text Miroslava Šuty (ZDE) jde o zcela nepodstatnou postranní rovinu, které jsem věnoval jednu jedinou větu. Reakce se týkala výročí potopení lodi Greenpeace Rainbow Warrior a článek CFP jsem citoval jen jako jeden z mnoha zdrojů pro dokreslení temné osobnosti Davida McTaggarta.

b) Není znám žádný důkaz, že by McTaggart pančoval svůj olej. Tuto námitku částečně přijímám -- přímý důkaz pro to opravdu nemám. Proč si myslím že byl olej pančovaný jsem už vysvětlil (ZDE). Stručně řečeno: David McTaggart je nedůvěryhodná osoba s poměrně pestrou kriminální minulostí ((ZDE).

c) Není znám žádný důkaz, že koncentrace dioxinů v McTaggartově oleji byla vyšší, než je v českých potravinách. Proč se domnívám že tomu tak bylo jsem podrobně vyložil už v původním článku (ZDE). Opět stručně řečeno: kdyby koncentrace byla zcela běžná, novináři by o tom nejspíš vůbec nepsali.

d) CFP zveřejnil článek, ve kterém cituje výsledky analýzy, jejímž zadavatelem byl CFP sám. A co je na tom špatného? Přesně takhle má přece seriózní investigativní žurnalistika fungovat. CFP měl zkrátka podezření o kvalitě McTaggartova oleje a proto si nechal vypracoval jeho nezávislý rozbor. Přesně takhle bych postupoval i já -- obrátil bych se na laboratoř Tomáše Ocelky.

                 
Obsah vydání       9. 9. 2005
9. 9. 2005 200 vězňů v zálivu Guantánamo drží pátým týdnem hladovku
10. 9. 2005 Zlatého lva v Benátkách získal film Brokeback Mountain
8. 9. 2005 Civilizace je zatraceně tenký nátěr
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?
9. 9. 2005 Lidé by měli být opatrní při hledání práce
9. 9. 2005 Milena Hübschmannová zemřela
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
9. 9. 2005 Jak se prosazuje pražský volební lídr ČSSD Oldřich  Průša
31. 10. 2005
9. 9. 2005 Pěkná potměšilost, šířící otevřený rasismus Pavel  Verner
9. 9. 2005 Večerní strofa Vít  Kremlička
9. 9. 2005 Publicista, který neví, co se nedělá Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Po kom máme střílet? Ondřej  Slačálek
9. 9. 2005 Rasismus a neznalost i u komentátora deníku Právo... Jan  Čulík
27. 9. 2005
9. 9. 2005 Nesmíme šířit neférové stereotypy
9. 9. 2005 Pavel Verner a Robert Kilroy-Silk Jan  Čulík
9. 9. 2005 V ČR bourají na silnicích v naprosté většině Češi
9. 9. 2005 Proč je neetické říkat pravdu?
9. 9. 2005 Afrika miluje mobily Marek  Kuchařík
9. 9. 2005 Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila Jan  Paul
9. 9. 2005 Férova citace Lessinga je rozhodně na místě Karel  Dolejší
9. 9. 2005 E-portál je dítě české pravice Josef  Vít
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku
9. 9. 2005 Bionafta - řešení? NE Petr  Dvořák
9. 9. 2005 Bionafta nemůže být pro ČR jediným řešením Michal  Mašín
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny
9. 9. 2005 Ukrajina: Juščenko odvolal celou svou vládu
9. 9. 2005 V obraně pedofilů a transgeneračních vztahů Filip  Sklenář
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
9. 9. 2005 Křesťanství, židovství a islám, mají něco společného? Karel  Sýkora
8. 9. 2005 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou?
9. 9. 2005 Tak jak je tomu s dioxiny Ivan  Brezina
8. 9. 2005 Zkusme to! Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
8. 9. 2005 Nacističtí vrahové v tajných službách Pavel  Barák
7. 9. 2005 Britské listy: 110 000 individuálních čtenářů v srpnu 2005
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí
8. 9. 2005 Dveře a přednosti Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Všechno, o čem sníte... Bohumil  Kartous
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
9. 9. 2005 Tak jak je tomu s dioxiny Ivan  Brezina
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
7. 9. 2005 Kontaminace GM řepkou vyhrocuje v Austrálii konflikt o pěstování GMO Miroslav  Šuta
26. 8. 2005 Proč? Odpověď je prostá: nehodilo se mu to do krámu Ivan  Brezina
26. 8. 2005 Taggartův pančovaný olej Jan  Rovenský
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
29. 7. 2005 Kolik nebezpečných chemikálií má v těle Vaše dítě Miroslav  Šuta
26. 7. 2005 Dioxiny jsou všude   
25. 7. 2005 Ferndando Pereira byl zavražděn! Jan  Rovenský
22. 7. 2005 Černobílé příběhy vždy něco podstatného zatajují a manipulují realitu Ivan  Brezina
20. 7. 2005 Pár otázek Ivanu Brezinovi Jan  Rovenský
18. 7. 2005 Co nám utajil Miroslav Šuta Ivan  Brezina
11. 7. 2005 20 let od útoku na Rainbow Warrior Miroslav  Šuta
7. 7. 2005 Jaderná energetika: osobní urážky do věcné polemiky nepatří Ivan  Brezina
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý