9. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 9. 2005

Férova citace Lessinga je rozhodně na místě

Mladá pravice v neděli napochoduje před Islámské centrum v Praze

Ondřej Fér se v článku Nenápadní pravicoví sprosťáci pozastavil nad časopisem Portál, který jej zaujal svými odsudky Jana Palacha,  Jana Zajíce  i "antikomunismem s bolševickou tváří", abych použil obratu Adama Michnika. Férův článek končí větou odkazující na citát Theodora Lessinga: " Uklidnilo by mě, kdybych oficiálně slyšel, že z nul, o kterých mluvím, se Neronové nikdy nestanou". Tak takové ujištění asi mohou z patřičných míst dostat pouze zastánci dogmatu o papežské neomylnosti.

Snad však pana Féra poněkud uklidní skutečnost, že národovecká, protievropská a agresivně antikomunistická rétorika zakladatelů nynější Mladé pravice (organizace "názorově blízké" Portálu a inzerující tamtéž své akce) se nevešla pod poměrně široká křídla Mladých konzervativců, mládežnické organizace ODS.  Příznivci pana předsedy MP Petříka z ní totiž znechuceně odešli, když ji neshledali dostatečně antikomunistickou. Znepokojení naopak vyvolává skutečnost, že ačkoliv MP otevřeně deklarovala své postavení výrazně napravo od Mladých konzervativců a ODS, a přestože se stejně jako pan Fér každý může seznámit s kvalitou její propagandistické produkce, již zmíněný předseda Petřík patřil k osobám pozvaným na květnový seminář Evropská ústava očima mladé generace, pořádaný Centrem pro ekonomiku a politiku blízkým prezidentu Klausovi. Fotografie ze zmíněné akce si lze prohlédnout zde. Zdá se tedy, že co je pro ODS a Mladé konzervativce příliš, pro prezidenta je stále v normě. Podobně lze hodnotit i postoj patnerských organizací MP, například Občanského institutu.

Z historie je přitom známa řada příkladů militantně antikomunistických mládežnických organizací, z nichž se postupně vyvinuly organizace otevřeně fašistické. Za všechny uveďme  Les Serments de la Jeunesse Rexiste, "přípravku" belgické Rexistické strany, jejíž členové v osmnácti přecházeli do polovojenské miliční organizace nazývané  výmluvně Formations de Combat. Z ní se za německé okupace vyvinula kolaborační armáda, jejíž historie pokračuje až divizi SS Wallonie, na níž nostalgicky vzpomíná samotným Hitlerem vyznamenaný velitel Léon Degrelle. (Jeho paměti vyšly poprvé česky v nakladatelství ELKA Press v roce 1996.)

Pravděpodobně již tuto neděli odpoledne nebude možno na adresu Mladé pravice použít označení "nenápadní pravicoví sprosťáci". V ten den se totiž pravicové polednice u příležitosti výročí útoků z 11. září 2001 vydají na pochod před Islámské centrum v Praze, aby tam demonstrovaly "proti islámskému terorismu". MP tak k pestrému rejstříku svých krajních postojů připojí islamofobii.

Neexistuje totiž nejmenší důkaz o tom, že by Islámské centrum v Praze (pražská mešita) mělo cokoli společného s terorismem nebo jeho propagací. Čeští muslimové terorismus odsuzují a svou loajalitu k ČR dokázali například podílem na propuštění unesených reportérů v Iráku, kdy prohlášení čtené při páteční modlitbě v iráckých mešitách bylo významným faktorem spolupůsobícím při konečném osvobození zadržovaných novinářů.

Zpráva Ministerstva vnitra ČR nazvaná Terorismus a jeho projevy v někdejším Československu a dnešní České republice výslovně konstatuje:

Charakter většiny případů protiprávního použití výbušnin, však, jak již bylo naznačeno, nemá v podmínkách České republiky zatím vazbu na politicky motivovanou kriminalitu. Převážně se jedná o násilné trestné činy páchané jednotlivci nebo organizovanými kriminálními skupinami za účelem vymáhání nedobytných pohledávek, zastrašování a likvidace konkurence, vydírání apod. Fakt, že počet takových činů od roku 1990 v podstatě stále rostl je přímým důsledkem transformace společnosti z totalitního systému na systém liberální. S touto změnou společenského systému je spojen vznik majetných vrstev obyvatelstva a na nich parazitujících zločineckých organizací s mafiánskými praktikami. V této době došlo k nárůstu trestné činnosti obecně a oblast zneužívání výbušnin není výjimkou.

Policistům se příliš nedaří objasňovat výbuchy, které jsou namířeny proti soukromým podnikatelům. Často se stává, že ani postižení nechtějí vypovídat a snaží se co nejvíce utajit. Ve většině případů jde o vyřizování účtů mezi podnikateli. Často jde o výstrahy, aby dotyční podnikatelé zaplatili dluh či dodali určité zboží. Výbuchů je ovšem ve srovnání s úmyslně založenými požáry, které mají často také zastrašovat, mnohem méně.

Přestože nelze označovat většinu současných útoků pomocí výbušných systémů v České republice za terorismus, existuje potenciální nebezpečí, že by se mohly vyvíjet do svých společensky nebezpečnějších forem."

Pomiňme nyní skutečnost, že zpráva MV by měla při spojování soukromých podnikatelů s organizovaným zločinem poněkud více rozlišovat, protože vznik mafie není žádným přímým důsledkem liberalizace ekonomiky, ale pouze zákonitým důsledkem zcela konkrétního způsobu její liberalizace. Navíc i tak platí, že ne na všech podnikatelích dnes parazitují mafiánské struktury a ne všechny oběti mafie si zájem organizovaného zločinu samy nějak zasloužily. Není však samozřejmě úkolem zprávy MV o terorismu hledat politické příčiny stavu, který popisuje.

V souvislosti s počínáním Mladé pravice je třeba upozornit spíše na skutečnost, že působení teroristů ani jejich ideologických záštit není v ČR nijak doloženo. 

České úřady na rozdíl od britských nikdy nepociťovaly potřebu "vylepšit si" svou pověst mezi muslimy, poškozenou účastí na okupaci Iráku,  přivíráním očí nad návštěvami zahraničních apoštolů politického zločinu hlásajících terorismus.

Samotný terorismus je pak v ČR legislativně přesně vymezen.   Bez takového vymezení by bezpečnostní složky nemohly pracovat na naplnění závazků plynoucích z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1373 (2001) k boji proti mezinárodnímu terorismu a Evropské konvence o potlačování terorismu, která je na území ČR platná již od 15. července 1992. Pokud někdo někoho obviňuje z terorismu, připisuje mu tedy podíl na přípravě či realizaci konkrétních trestných činů klasifikovaných v trestním zákoníku - úmyslné usmrcení s cílem poškodit ústavní zřízení, zmocnění se rukojmí, záškodnictví, obecné ohrožení, nedovolené ozbrojování atd. (§ 93, 95, 96, 179, 185) - a měl by být připraven to dokázat, jinak se sám dopouští pomluvy.

Z politického hlediska je zase důležité konstatovat, že v mnoha západních zemích se islamofobie již během 90. let stala substitutem společensky nepřijatelného antisemitismu, tradičně podněcovaného pravicovými populisty. Je dnes věru nesnadné stát se například popíračem holocaustu, neboť evropské společnosti jsou k podobným projevům velmi citlivé a židovské organizace je pečlivě monitorují i kritizují. Mnohem snadnější je tedy udělat pro změnu obětního beránka z někoho jiného než z tradičních židů - u nás například z Romů, nebo právě z muslimů. Cílem je odvést pozornost od konkrétních příčin aktuálních společenských problémů, získat lacinou popularitu mezi špatně informovanou veřejností a současně zasáhnout multikulturní společnost v jejím nejslabším místě.

Postoje našich parlamentních pravicových stran k nedělní protiislámské demonstraci budou tedy testem jejich vůle řešit reálné společenské problémy. Pokud se ukáže, že hledání obětních beránků mezi muslimy ODS ani KDU-ČSL nepohoršuje, bude to i jistá informace o šanci podobných praktik prosadit se v těchto stranách samotných.

                 
Obsah vydání       9. 9. 2005
9. 9. 2005 200 vězňů v zálivu Guantánamo drží pátým týdnem hladovku
10. 9. 2005 Zlatého lva v Benátkách získal film Brokeback Mountain
8. 9. 2005 Civilizace je zatraceně tenký nátěr
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?
9. 9. 2005 Lidé by měli být opatrní při hledání práce
9. 9. 2005 Milena Hübschmannová zemřela
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
9. 9. 2005 Jak se prosazuje pražský volební lídr ČSSD Oldřich  Průša
31. 10. 2005
9. 9. 2005 Pěkná potměšilost, šířící otevřený rasismus Pavel  Verner
9. 9. 2005 Večerní strofa Vít  Kremlička
9. 9. 2005 Publicista, který neví, co se nedělá Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Po kom máme střílet? Ondřej  Slačálek
9. 9. 2005 Rasismus a neznalost i u komentátora deníku Právo... Jan  Čulík
27. 9. 2005
9. 9. 2005 Nesmíme šířit neférové stereotypy
9. 9. 2005 Pavel Verner a Robert Kilroy-Silk Jan  Čulík
9. 9. 2005 V ČR bourají na silnicích v naprosté většině Češi
9. 9. 2005 Proč je neetické říkat pravdu?
9. 9. 2005 Afrika miluje mobily Marek  Kuchařík
9. 9. 2005 Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila Jan  Paul
9. 9. 2005 Férova citace Lessinga je rozhodně na místě Karel  Dolejší
9. 9. 2005 E-portál je dítě české pravice Josef  Vít
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku
9. 9. 2005 Bionafta - řešení? NE Petr  Dvořák
9. 9. 2005 Bionafta nemůže být pro ČR jediným řešením Michal  Mašín
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny
9. 9. 2005 Ukrajina: Juščenko odvolal celou svou vládu
9. 9. 2005 V obraně pedofilů a transgeneračních vztahů Filip  Sklenář
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
9. 9. 2005 Křesťanství, židovství a islám, mají něco společného? Karel  Sýkora
8. 9. 2005 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou?
9. 9. 2005 Tak jak je tomu s dioxiny Ivan  Brezina
8. 9. 2005 Zkusme to! Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
8. 9. 2005 Nacističtí vrahové v tajných službách Pavel  Barák
7. 9. 2005 Britské listy: 110 000 individuálních čtenářů v srpnu 2005
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí
8. 9. 2005 Dveře a přednosti Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Všechno, o čem sníte... Bohumil  Kartous
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?   
9. 9. 2005 Férova citace Lessinga je rozhodně na místě Karel  Dolejší
9. 9. 2005 Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila Jan  Paul
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
9. 9. 2005 Jak se prosazuje pražský volební lídr ČSSD Oldřich  Průša
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná   
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
8. 9. 2005 Dveře a přednosti Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Všechno, o čem sníte... Bohumil  Kartous
8. 9. 2005 Nacističtí vrahové v tajných službách Pavel  Barák
8. 9. 2005 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou?   
8. 9. 2005 Civilizace je zatraceně tenký nátěr   
7. 9. 2005 Foglar, homosexualita, skejťácké paradigma a ideál jáství Jan  Stern
7. 9. 2005 Nájem bytu v novém občanském zákoníku Stanislav  Křeček
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark