15. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 6. 2004

Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat

Nejprve je však třeba naučit pracovníky sociálních služeb, jak s pacienty lidsky zacházet

tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí

V poslední době je Česká republika stále více kritizována za používání klecových a síťových lůžek v ústavech sociální péče a ve zdravotnických zařízeních. Situaci rozvířila výroční zpráva mezinárodní organizace Amnesty International a v posledních dnech také reportáž týdeníku Sunday Times. Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu sděluje následující:

Celá situace restriktivních opatření se začala řešit na základě zprávy CPT (Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání ) a MDAC (mental disability advocacy centrum - nevládní organizace na obranu lidí s mentálním deficitem či psychiatrickým onemocněním).

Tyto dvě organizace nezávisle na sobě kritizovaly zneužívání restrikcí a konkrétně klecových lůžek /CAGE beds/ s mříží či sítí v rezidenčních zařízeních sociální péče a v psychiatrických léčebnách.

Na základě této kritiky, která poukazovala nejen na zneužívání těchto lůžek (pro trestání, výchovný moment a ulehčování práce personálu), ale také na absenci pravidel stanovených regulačním orgánem, se touto problematikou začalo zabývat i MPSV.

Pracovníci ministerstva nejdříve zjišťovali, jak je ošetřeno používání restriktivních opatření v jiných zemích EU. MPSV zajímaly také názory lidí z praxe a odborníků, kteří se zabývají zvládáním agresivity a afektivních záchvatů klientů.

Hlavním argumentem personálu v zařízeních, kde se klecová lůžka vyskytují, je zajištění bezpečí uživatelů nebo jiných osob. Pravda ovšem je, že v mnoha případech jsou situace řešitelné i za pomoci jiných způsobů -- existují variantní techniky pro prevenci a zvládání agresivity a afektu. Ty se začínají "vyučovat" i v ČR.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se problematikou důsledně zabývá a situaci řeší. Je připraveno Metodické opatření k postupu při mimořádném použití klecových lůžek (s mříží či sítí) v zařízeních sociálních služeb. V současné době se připravuje novela zákona o sociálním zabezpečení /100/1988/. Ta by měla obsahovat zákaz používání všech restriktivních opatření a povolit jejich použití pouze v případě přímého ohrožení na zdraví či životě uživatele či jiných osob za dodržení závazných pojistek proti zneužití restrikcí. Novela by měla platit od 1.1. 2005.

Aby bylo možno novelu zákona uvést do praxe, je potřeba vypracovat také jednoznačnou metodiku, která by poskytovatelům sociálních služeb jednoznačně říkala, jak mají s klienty zacházet a jaká opatření mohou v určitých situacích používat.

Základem v řešení tohoto problému je odborné vzdělávání a výcviky personálu ve zvládání afektivních záchvatů a agresivity klienta.

V zemích Evropské unie užívání restriktivních opatření zákon zakazuje. Přesto i tyto právní předpisy obsahují formulace, které připouštějí užití pouze v situacích ohrožení života či zdraví.

Kateřina Prejdová, tisková mluvčí MPSV ČR

                 
Obsah vydání       15. 6. 2004
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat
15. 6. 2004 Navzdory výsledkům eurovoleb, Tony Blair svou politiku nezmění
14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
15. 6. 2004 V jako Victory Oldřich  Průša
14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Bushova zahraniční politika terčem ostré kritiky
15. 6. 2004 Euroskeptikové z Britské strany za nezávislost chtějí Evropský parlament zničit
15. 6. 2004 Na protestní hlasování v eurovolbách chtějí reagovat politici vysvětlováním
15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
15. 6. 2004 Čtyři britští vojáci budou postaveni před vojenský soud
15. 6. 2004 Zdravý rozum Ronalda Reagana Boris  Cvek
15. 6. 2004 Churchill pro pitomce
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
15. 6. 2004 Nebe a peklo se potřebují -- stejně jako křesťanská demokracie a mafie Ondřej  Slačálek
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
15. 6. 2004 Buďme si vědomi zábavnosti světa! Efraim  Israel
15. 6. 2004 V Chicagu začala vysílat česko-americká televize
15. 6. 2004 Tramvaje zpět na Václavské náměstí?
11. 6. 2004 Zemřel Karel Brušák Jan  Čulík
14. 6. 2004 Jana Bobošíková a Vladimír Železný vás vítají v euro-mediokracii Štěpán  Kotrba
15. 6. 2004 KSČM nevolil každý pátý
15. 6. 2004 Srbsko a Černá Hora -- informace pro turisty
15. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje ze dne 6.-8. června 2004
14. 6. 2004 Lze věřit ve změnu poměrů? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy Fidel Castro Ruz
14. 6. 2004 Volby do EP - trapné selhání sociologického výzkumu Petr  Baubín
15. 6. 2004 Když přejde generace a s ní zmizí voliči Jan  Samohýl
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
15. 6. 2004 Firma LUNA LEDER se omluvila
14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku
14. 6. 2004 Desatero božích přikázání v reklamní praxi
14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací
14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
14. 6. 2004 V následujících 20 letech se ztrojnásobí onemocnění rakovinou
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat   
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí   
27. 5. 2004 ČR a lidská práva: stále vážné nedostatky