9. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2005

Demonstrace proti okupace Iraku 20.3/Demonstraction against the occupation of Iraq, March 20

tisková zpráva/press release (English below)

Mezinárodní mírové fórum v České republice se připojuje ke světové výzvě koalice United for Peace and Justice, která vyhlásila 19. a 20. březen za Mezinárodní dny akcí proti válce a okupaci. MMF organizuje při této příležitosti dne 20. března 2005 v Praze veřejnou demonstraci. Půjdeme z Václavského náměstí k americkému velvyslanectví. Pochodu se zúčastní široké spektrum organizací. Cílem pochodu je předání petice, v níž účastníci pochodu vyzvou vládu USA, aby respektovala mezinárodní zákony, lidská práva, aby ukončila okupaci Iráku, aby zastavila veškeré násilí proti civilistům a aby ukončila mučení zadržovaných vězňů. Odpoledne se na pražském magistrátu koná veřejná diskuse se sociologem Petrem Sakem, knězem Ivanem Odilo Štampachem, předsedou odborového svazu pracovníků obchodu Alexandrem Leinerem a dalšími hosty.

Press Release: Demonstraction against the occupation of Iraq, March 20 . CO: Mezinárodní den akcí proti válce - Demonstrace za ukončení války v Iráku a veřejné diskusní fórum na témata: "Jak globální korporace ovlivňují život v ČR" a "Jak válka v Iráku ovlivňuje českou demokracii"

KDY: V neděli 20. března 2005: sraz ve 13:00 hod., začátek pochodu ve 14:00 hod., příchod k velvyslanectví USA ve 14:40 hod., konec demonstrace v 15:20 hod., začátek diskusního fóra v 16:00 hod.

KDE: Demonstrace začíná na Václavském náměstí. Veřejné diskusní fórum se uskuteční na pražském Magistrátu (Mariánské náměstí č. 2, 1. patro, Velký zasedací sál zastupitelstva).

Organizace, které se chtějí připojit k demonstraci mohou kontaktovat ipmcr@seznam.cz.

Mezinárodně uznávaná studie od organizace Physicians for Social Responsibility (prosinec 2004) uvedla, že od začátku invaze do Iráku před dvěma lety - pod vedením USA - bylo zabito minimálně 100 000 Iráčanů. Bylo také usmrceno 1500 koaličních vojáků a tisíce vojáků si z války odnesly vážná doživotní postižení. Desítky novinářů a humanitárních pracovníků byly uneseny a mnozí brutálně zabiti. Organizace Amnesty International, organizace Human Rights Watch a další mezinárodní organizace monitorující dodržování lidských práv tvrdí, že "světová válka proti terorismu" a okupace Iráku vedly k oslabování standardu humánního chování, občanských svobod a demokracie v Iráku, na Blízkém východě, v USA a i v dalších zemích, včetně České republiky.

Vedení armády USA už přiznává, že jejich původně uváděné důvody pro invazi do Iráku - tedy, že Irák má zbraně hromadného ničení nebo vazby na teroristické organizace - byly nepravdivé. Cena za tuto okupaci je příliš vysoká a neexistují viditelné výhody pro žádnou zemi zapojenou do tohoto politováníhodného konfliktu. MMF organizuje demonstraci a diskusní fórum v Praze z toho důvodu, abychom upozornili českou veřejnost na nebezpečí pro českou demokracii, které vyplývá z pokračování nekonečné války na Blízkém východě a abychom i my připomněli vládě USA, že většina Čechů je a vždy byla proti okupaci Iráku.

Zveme všechny organizace občanské společnosti a sociálních hnutí, aby se zúčastnily této demonstrace, avšak podpora politických stran není žádaná ani vítaná. Prosíme všechny politické strany -- a to jak české, tak i zahraniční -- aby ani během demonstrace ani během diskusního fóra nedistribuovaly žádné stranické propagační materiály! MMF je nestranické občanské sdružení, které se zabývá informováním a vzděláváním veřejnosti ohledně mírových řešení konfliktů, a spoluprací mezi různými národnostními komunitami žijícími v České republice.

Pro informace o demonstracích ve dnech 19. a 20. března 2005 v ostatních zemích doporučujeme stránky United for Peace and Justice na www.unitedforpeace.org.

The International Peace Movement of the Czech Republic has joined the worldwide call to action for protests against the occupation of Iraq on March 19 -- 20, 2005. IPMCR will organize a public demonstration in Prague on March 20, the second anniversary of the invasion of Iraq. We will march from Wenceslas Square to the Embassy of the United States of America, together with a broad spectrum of local organizations, to deliver a petition calling on the US government to abide by international law and human rights standards, to end the occupation of Iraq and to put an end to violence against civilians and the torture of detainees.

Later in the evening of March 20, we will coordinate a public discussion at the Prague City Hall with well-known Czech sociologist Petr Sak, priest Odilo Ivan Stampach, film-maker Maurice Issa and other guests.

EVENT: International Day of Action Against War -- A demonstration to end the occupation of Iraq and public discussion forums on "How global corporations affect life in the Czech Republic" and "How the war in Iraq affects Czech democracy."

WHEN: March 20, 2005 -- Meeting at 13:00, beginning the march at 14:00, arriving at the US Embassy at 14:40, end of demonstration at 15:20, beginning of public discussion forum at 16:00

WHERE: The demonstration will begin at the top of Wenceslas Square. The discussion forums will be held at Prague City Hall, Marienske nam. 2, Prague 1.

Organizations wishing to endorse or participate in the demonstration should contact ipmcr@seznam.cz.

An internationally-recognized study by Physicians for Social Responsibility concludes that at least 100,000 Iraqis have been killed since the invasion of Iraq by a US-led coalition two years ago. In addition, nearly 1,500 coalition soldiers have been killed and thousands permanently disabled. Amnesty International, Human Rights Watch and other respected international watchdog groups report that the global "war on terrorism" and the occupation of Iraqi has undermined standards of humane treatment, civil liberties and democratic rights in Iraq, in the Middle East as a whole, in the US and even in countries as far flung as the Czech Republic.

The US military now admits that its original reasons for invading Iraq -- the supposed threat of Iraqi weapons of mass destruction and imagined ties to terrorism -- were false and misleading. The cost of this occupation is too high and there simply are no benefits for any country.

IPMCR is organizing this demonstration and discussion forum in Prague in order to alert the Czech public to the danger posed to Czech democracy by the continuation endless war in the Middle East and to remind the US administration that most Czechs oppose, and have always opposed, the occupation of Iraq. All civil society organizations and social groups are invited to join the demonstration, but endorsements from political parties are not welcome. We ask that political parties refrain from distributing party propaganda at all of our events. IPMCR is a non-partisan citizen's association concerned with public education on peace and conflict issues and community diplomacy between Czechs and foreigners living in the Czech Republic.

For information about demonstrations in other countries on March 19-20, see the web pages of United for Peace and Justice at www.unitedforpeace.org.

                 
Obsah vydání       9. 3. 2005
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Měl Bush nakonec přece jen pravdu?
9. 3. 2005 Co si dnes myslí Gorbačov
9. 3. 2005 Check point Martin  Škabraha
9. 3. 2005 Michael  Marčák
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
9. 3. 2005 Jak se dělá polemika Ondřej  Slačálek
9. 3. 2005 Čečenský předák Aslan Maschadov byl zřejmě usmrcen
8. 3. 2005 Clinton půjde na další srdeční operaci
9. 3. 2005 Proč vlastně privatizovat? Josef  Vít
9. 3. 2005 Michael  Marčák
9. 3. 2005 Demonstrace proti okupace Iraku 20.3/Demonstraction against the occupation of Iraq, March 20
9. 3. 2005 Hauserovo žvanění, nikoliv kritika Jan  Paul
9. 3. 2005 Kdybych byl Pavlem Teličkou
9. 3. 2005 Týká se náboženství opravdu každého? Petr  Sláma
9. 3. 2005 Padělání certifikátů - dnes už hračka pro notebook Vlastimil  Klíma
18. 3. 2005 CryptoFest 2005
9. 3. 2005 Příčinou politických problémů je v ČR zastaralý volební systém Josef  Babák
9. 3. 2005 Musíme provést "únik dopředu" Miroslav Václav Steiner
8. 3. 2005 Fond Verda podpořil romské studenty
8. 3. 2005 V ČR je nezaměstnaných skoro 10 procent lidí, avšak v únoru nezaměstnanost klesla
8. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny dny 14. - 21. února 2005
8. 3. 2005 Kandidáti do Rady České televize
8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
8. 3. 2005 Český lev byl k ničemu Jan  Čulík
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?
8. 3. 2005 Kde se poslanec Křeček mýlí Jan  Hošek
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce