21. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2004

Vytváří blairismus politický prostor pro autentickou novou levici?

Nedávno jsem poslouchal na Českém rozhlase 6 zajímavý komentář zjevně dost pravicového redaktora -- o situaci na francouzské levici. Nesmírně zajímavé. Jospinova socialistická strana byla donedávna u moci a pěkně poblairovsku dělala v podstatě liberální, pravicovou politiku. Ale členstvo strany a voličstvo rozhodlo jinak. Podpořilo levicové frakce, Revoluční komunistickou ligu založenou kdysi Alainem Krivinem a Dělnický boj.

Jejich stoupenci mají nyní v orgánech strany asi 40% hlasů a v nedávném průzkumu se pro ně vyslovilo 22% voličů (Právo 15. 11. 2003). Vedoucí osobnosti těchto stran jsou obyčejní lidé -- jeden z nich každý den na kole rozváží dopisy, jsa občanským zaměstnáním listonoš. A kdo vede druhou organizaci? Bankovní úřednice, jež v prezidentských volbách dostala nezanedbatelných 10 % hlasů. Zdá se, že znechucení z jospinovského vladaření a pohled na obyčejné lidi ve vedoucích politických funkcích - nikoli tedy na profesionální politiky či politické a aparátnické spekulanty a kariéristy - na někoho, s kým se lze bez problémů identifikovat, je pro obyčejné Francouze dnes asi docela přitažlivý. "Měšťáčtí" analytici samozřejmě kroutí hlavou a zvedají výstražně prst: pozor na ně, jsou to trockisté!

O něčem to určitě svědčí. Pokud se Labour Party za Blaira posunula hodně doprava, pak určitě vzala určitý voličský potenciál centristickým liberálům a snad i pravicovým konzervativcům. Totéž německé SPD za Schrödera. U nás je to trochu složitější. Je jen logické, že se hroutí preference sociální demokracie, jež vládne centristicky a je vnímána jako vnitřně nejednotná sešlost ambiciózních, ba kariéristických individuí, jež spojuje pouze pozice u vrcholové politické moci a inkasování výhod z výkonu této moci. Kdo rozjede reformu veřejných financí, charakterizovanou zostřením ekonomických podmínek pro zaměstnance a drobné podnikatele, kdo zvýší daně drsným způsobem a má levicový a levostředový voličský potenciál, musí počítat s propadem. Tato strana asi zkomplikuje svým posunem vpravo perspektivu přežití takových US -- DEU a může znamenat komplikace i pro určitou část KDU -- ČSL, ale hlavně přenechává tímto pohybem část voličů KSČM.

A to je zajímavá skutečnost. KSČM je totiž dosud ostatní politickou scénou převážně ostrakizována. Hodnotu symbolu v tomto směru mají "zásadové" postoje Václava Havla. S generálním tajemníkem ÚV KSČ Karlem Urbánkem sice počátkem prosince 1989 jednal, nehledě na časté schůzky s Ladislavem Adamcem, rovněž vysokým stranickým funkcionářem a členem vedení KSČ (než sám složil stranické funkce na zasedání ÚV týden po 17.listopadu). Na zasedání parlamentu 29. prosince 1989 byl zvolen jednohlasně prezidentem hlavně hlasy předlistopadových poslanců - většinou členů KSČ. Po převzetí moci však změnil postup a rozhodl se s komunisty nejednat a ignorovat jejich stranu, jakkoli nikdy nepřestala být legitimní parlamentní stranou a on z ústavy prezidentem celé republiky, tedy všech jejích občanů. A tak vznikl a po řadu let trval podivný paradox: prezident z politického hlediska nevykonával svůj mandát nadstranicky a v plném rozsahu. Následovala jej většina ostatní politické reprezentace této země. Důsledky se dostavily.

Tak to bylo dosud. Postupně ovšem nazrává nutnost změny. Příklady jsou nasnadě. Netřeba příliš rozebírat pragmatický krok senátora Vladimíra Železného, který s komunistickými senátory vytvořil účelový klub zaměřený na získání služebního auta a vybavení kanceláře. Podstatné je, že komunisté sílí a mají samozřejmě zájem se dostat také k vrcholové moci, získat podíl na jejím výkonu. Jak se ČSSD posouvá doprava a oni přebírají její voliče, tak se i oni bezděky posunují poněkud doprava. Vede je k tomu potřeba prokazovat politickou korektnost, dokazovat, že i u moci by byli spořádanými chlapíky bez diktátorských choutek a hlavně bez záměrů stávající společenský systém nějak měnit.

Dříve či později se vztah k nim musí změnit. Politické podmíněné reflexy zděděné z minulosti ani jejich účelové zneužívání paušálně protilevicovými politickými směry nemohou trvat věčně. A tak se bude patrně dále postupně prohlubovat dnešní vývoj jakési "sociáldemokratizace" komunistů, a to tím intenzivněji, čím se budou více blížit účasti na výkonu vrcholové politické moci.

A tím se logicky také musí otevírat volný politický prostor na levici, té spíše radikální, tedy zásadové a náležitě kritické k establishmentu. To je jistě podstatný poznatek. Tady se vytváří "opuštěný" politický prostor, potenciál pro obrození levice na nových základech a s novou dynamikou. Něco jako ve Francii, kde jsou již dost daleko, majíce reálný vliv a nezanedbatelnou voličskou podporu. Obdobná vývojová potence existuje jistě i v Německu a snad i v Anglii. Klasické komunistické strany v západních zemích -- pokud byly v minulosti význačnými politickými organizacemi - zkolabovaly a marginalizovaly se, což je všeobecný trend, zvlášť markantní v zemích s tradičně silnou komunistickou stranou (Itálie, Francie).

Je opravdu otázka, kdo obsadí tuto vytvářející se politickou niku. Může to být nová levice, pokud k tomu bude připravená a tedy schopná svou roli v dané době sehrát. Ale volné voličské hlasy nespokojených a zklamaných mohou klidně také zachytit populistické strany či hnutí s charismatickými osobnostmi typu Mečiara, Haidera či Le Pena v čele. Může jít o negativistické a populistické až fašistoidní politické formace a hnutí, se kterými jsou z minulosti špatné až tragické zkušenosti. Tyto možnosti nejsou tak nereálné, když globalizační procesy budou v budoucnosti patrně posilovat tendence k autoritářské či totalitní vládě. Tato hnutí se pak mohou setkat s poptávkou mocných, zejména nadnárodních hospodářských skupin. Může to vypadat jako při vzniku a vývoji německého nacionálního socialismu: nejprve negativistické, radikalistické hnutí dělnictva, lumpenproletariátu a maloměšťáctva, jež se stane vítaným řešením politické nestability a důsledků ekonomických otřesů pro velkoprůmyslové a velkostatkářské kruhy. Dnes by takovým propojením řešily své problémy spíše nadnárodní ekonomické instituce a firmy. Toto nebezpečí tu nesporně je, pokud se nová radikální levice nevzchopí a nezachytí tuto příležitost.

Je samozřejmě otázkou, které sociální skupiny by mohla takové nová levice oslovit. Rozhodně by neměla dopadnout jako řada víceméně uzavřených, intolerantních a "ortodoxních" skupin a skupinek, navzájem se s chutí hašteřících, což je velmi častý případ na radikální levici. V tomto stavu opravdu málokoho osloví. Musí jít o několik málo výraznějších a vzájemné spolupráce schopných politických struktur, jež budou míst schopnost bez používání klasické a dnes zprofanované levičácké terminologie, ba frazeologie vysvětlit zaměstnancům žijícím z platu, bídně placeným kategoriím dělníků, drobným podnikatelům a živnostníkům, lidem zaměstnaným na nucené zkrácené úvazky či jednoduše nezaměstnaným, ale i důchodcům a rodinám (zejména neúplným) s malými dětmi, že jiná politika je možná. Že fungující sociální stát je udržitelný, pokud nebude demotivovat ekonomicky aktivní kategorie zaměstnanectva -- a že to jde zařídit. Bude nutno jim vysvětlit, že demokracie může fungovat a nemusí být nutně zástěrkou, jež ve vyprázdněné, pouze formalisticky-procedurální podobě zakrývá a legalizuje čachry, korupci, kariérismus a ziskuchtivost, klientismus a darebácké kompoty veřejné moci s velkými firmami a podobná rošťáctví.

Bude nutné důkladně a důsledně analyzovat stav společnosti a nebát se ani zmapování rozkladných tendencí a degenerativních změn, jež pravidelně postihují politické organizace po převzetí vrcholové politické k moci. Bude třeba o věcech uvažovat nedogmaticky a nebát se v analýze i prognóze vystoupit mimo hranice dnešního establishmentu, který je v měšťáckých kruzích čímsi samozřejmým, přirozeným, s čím je nutno se ztotožnit a co musí být podporováno, stabilizováno a rozvíjeno ve prospěch zabezpečení zájmů moci a bohatství.

To vše bude nezbytné udělat. A ani potom nebude úspěch zaručen. Bude při tom nutno popřít a překročit obvyklý význam "politické korektnosti" v onom prožlukle konformním, měšťáckém smyslu. Bude třeba vztyčit postulát radikální demokracie.

Zkusíme to?

Zdroj: 4D

                 
Obsah vydání       21. 1. 2004
20. 1. 2004 Je univerzitní školné ve výši 150 000 Kč ročně jedinou možností, jak hospodářsky přežít?
21. 1. 2004 Dr. David Kelly dnes večer "vstane z hrobu"
20. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho: 48% Britů zastává názor, že Blair lhal
21. 1. 2004 Babylonská věž Evropa Miroslav Václav Steiner
21. 1. 2004 Finanční dary na nový server Britských listů
21. 1. 2004 Globální podnikatelé se musejí snažit víc
20. 1. 2004 ČT musí průběžně sledovat případy, o nichž informovala
21. 1. 2004 Čína chystá novelizáciu ústavy Adrian Peter Pressburg
21. 1. 2004 Ako na Slovensku voliči vždy dopadnú
21. 1. 2004 Informační společnost - téma, o kterém se nemluví?
21. 1. 2004 Evropa neexistuje
21. 1. 2004 Daniel Herman: Pro vnitřní potřebu není pro vnitřní potřebu, i když to musí být pro vnitřní potřebu Štěpán  Kotrba
21. 1. 2004 Vytváří blairismus politický prostor pro autentickou novou levici? Petr  Kužvart
21. 1. 2004 Tragédia teológa Tatiana  Bužeková
21. 1. 2004 Vyvrhnuté z internetu Peter  Greguš
21. 1. 2004 Náhrada za Prodiho
21. 1. 2004 Izraelské hrozby vůči Egyptu
21. 1. 2004 Izraelská bezpečnostní bariéra u Haagského tribunálu Pavel  Mareš
21. 1. 2004 Pokora pred budúcnosťou a nemennosť histórie
21. 1. 2004 Bohatší, tučnejší, nie oveľa šťastnejší Radovan  Geist
20. 1. 2004 Romové Británii: Nashledanou v květnu!
20. 1. 2004 Vybouchlé migrační mýty na konci minulého roku
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2004 Vytváří blairismus politický prostor pro autentickou novou levici? Petr  Kužvart
21. 1. 2004 Babylonská věž Evropa Miroslav Václav Steiner
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha   
20. 1. 2004 Kontroverzní či fundamentalistický Šaron? Jan  Paul
20. 1. 2004 Je univerzitní školné ve výši 150 000 Kč ročně jedinou možností, jak hospodářsky přežít?   
19. 1. 2004 Švejk a sexuální obtěžování Anna  Čurdová
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
19. 1. 2004 Chybička se vloudila... Ivana  Picková
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
18. 1. 2004 Irák: Jak překladatelka odhalila protizákonné americké akce   
16. 1. 2004 Rasismus: Proč se já jako Evropanka musím dívat na ženy v šátcích, které je hyzdí?   
16. 1. 2004 TESCO, hesla a kontaktní alergen Miroslav  Šuta
16. 1. 2004 Datart: Nebudeme od zákazníků vyžadovat zbytečnou dokumentaci   
16. 1. 2004 Koaliční polovičatost a Dostálovy vložky Štěpán  Kotrba
16. 1. 2004 Pohádka o dvou zprávách Immanuel  Wallerstein