20. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2004

Jak řídit ekonomickou migraci

Vybouchlé migrační mýty na konci minulého roku

Exploding the Migration Myths, Russell King, Nicola Mai, Mirela Dalipaj, listopad 2003, ISBN 0 7163 3059 8, Fabian Society, 12.95 GBP

Mezinárodní organizace, o které se v Čechách mnoho neví - Fabiánská společnost, vydala na sklonku roku 2003 ve spolupráci s rozvojovou agenturou Oxfam analytickou publikaci, vyvolanou nedávnými komentáři Davida Blunketta nad britskou imigrační politikou. Fabiánská organizace spoluurčuje britskou politiku už od samého vzniku Labour Party - v současnosti podporuje Tony Blaira a jeho koncept "new labour".

Migrace se stala v poslední době ústřední otázkou tradiční politické debaty v Británii i v Evropě. Zčásti je tato prominentnost výsledkem domácích politických faktorů. Ale je také výsledkem skutečného vzrůstu globální migrace, obzvláště při masivním zvýšení množství osob, požadujících azyl tak před pěti lety. Přes veřejný profil debaty o migraci, staly se otázky pohybu obyvatel po kontinentě zmatené a mytologizované. Zpráva se snaží ozřejmit důvody pohybu obyvatel z jiných zemí a posunout veřejnou diskuzi tím, že umožní dát nakonec vyzrálou, životaschopnou a správnou politická odpověď.

Nedávné údaje ukazují na stoupající tendenci v mezinárodní migraci, včetně zvýšeně různorodosti. Celkové množství lidí, kteří žijí v jiné zemi, než v které se narodili, bylo 175 miliónů v roce 2000, oproti 105 miliónů v 1985. Většina z tohoto navýšení se vyskytovala v severní Americe a Evropě. 16 miliónů uprchlíků v roce 2000 tvoří jen 9 procent globální migrace; nejvíce je jich v rozvojových zemích, pouze 3 milióny v zemích vyspělých . Na rozdíl od jiných způsobů stěhování, trend v globální migraci v minulých 10 letech byl klesající . Naopak, růst v nedokumentované, ilegální migraci byl zvláště silný v posledních letech, odrážel zvýšenou krutost režimů, odkud lidé prchali. Stále rostoucí skupinou migrantů jsou ženy.

Cílem britské imigrační politiky musí být podle autorů dosažení životaschopného a správného systému řízeného stěhování, který maximalizuje výhody pro vyspělé i rozvojové země stejně, jako pro samotné migranty. K tomuto závěru, který autoři nabízí EU a britské vládě, by mělo přispět přeformátování jejich migrační politiky , integrace sociálního a ekonomického rozvoje v mateřskýc hzemích migrantů s usnadněním vstupu a integrací v hostitelských společnostech. Navíc autoři dali pro britskou vládu specifická doporučení pro řešení problémů tak chudých zemí, jako je Albánie.

 • Británie by se měla držet politiky řízení ekonomické migrace nekvalifikovaných pracovníků, kteří vytvářejí legální cestu vstupu pro další minimálně gramotné ekonomické migranty.
 • Kritéria vstupu by měla být dost pružná, dovolující migrantům přizpůsobit se trhu práce a sociálním podmínkám v Británii, a umožňující realizaci jejich stěhování .
 • Britská vláda by měla poskytovat pracovní příležitost i pro neodborné sezónní pracovníky s možností začlenit je tak po uplynutí rozumného období plně do britského života .
 • Britská vláda by měla zajistit úplnou podporu a systém vzdělání pro migranty při příjezdu do Spojeného království, snažit se o vzdělávání migrantů o britském trhu práce, zákonech, pracovně právních púředpisch, závazcích plynoucích ze zaměstnaneckého poměru. Měla by radit a podporovat migranty v nalézání zaměstnání, v otázce zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, podat imigrantům informace o kultuře a zvyklostech v Británii, a vyučovat je angličtinu.
 • Britská vláda by měla začít řešit problém nepravidelných či sezónních pracovníků bez právního postavení, přebývajících v Británii tím, že legalizuje jejich postavení a dá jim pracovní povolení na jeden rok.
 • Státní orgány, zabývající se bojem s neoficiální ekonomikou by měly dát větší důraz na kontrolu zaměstnavatelů, kteří využívají sezónní pracovníky, spíše než na sezónní pracovníky samotné.
 • Britská vláda by měla stvrdit Úmluvu OSN o právech sezónních pracovníků a jejich rodinách.
 • Je extrémně důležité, že EU , Británie a vlády mateřských zemí imigrantů začínají konzultovat situaci se sezónními pracovníky a organizacemi, které je zastupují. Důležité je, že hlasy sezónních pracovníků a jejich rodin mohou být slyšeny v diskuzích okolo vývoje imigrační politiky.
 • Evropská unie by měla přehodnocovat a měnit své strategie vůči jednotlivým zemím, aby to odráželo jejich rozvojové potřeby.
 • EU by měl podporovat vlády mateřských zemí imigrantů v rozvoji legislativy a splnění podmínek rozvojových programů, které by pak pomohly k přístupu k úvěrům a ke startu nových podniků v těchto zemích.
 • Mezinárodní dárcovské organizace a země poskytující rozvojovou pomoc by ji měly směrovat do nejzaostalejších oblastí .

komentář v Guardianu - v angličtině ZDE

> Fabiánská společnost
> Moving Here
> Britská rada pro uprchlíky
> Home Office: imigrační a národnostní direktorát
> Národnostní, imigracční a azylový zákon 2002
> Human right watch: uprchlíci
> Mezinárodní výbor Červeného kříže: uprchlíci
> Journal of Refugee Studies
> Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
> US výbor pro uprchlíky
                 
Obsah vydání       20. 1. 2004
20. 1. 2004 Romové Británii: Nashledanou v květnu!
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha
20. 1. 2004 Vybouchlé migrační mýty na konci minulého roku
20. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho: 48% Britů zastává názor, že Blair lhal
20. 1. 2004 ČT musí průběžně sledovat případy, o nichž informovala
20. 1. 2004 Jak bít manželku
20. 1. 2004 Kontroverzní či fundamentalistický Šaron? Jan  Paul
20. 1. 2004 No konečně
19. 1. 2004 Irák: 100 000 demonstrantů požadovalo volby
20. 1. 2004 Palestinci nevylučují, že izraelská vláda přistoupí k jejich odsunu
20. 1. 2004 Vdova po vojákovi požaduje odstoupení britského ministra obrany
20. 1. 2004 Sociální demokracie v masochistické defenzívě Vladimír  Vokál
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
19. 1. 2004 Odbory podporují Petra Mareše v požadavku vypracovat zcela nový školský zákon Radek  Sárközi
20. 1. 2004 Index Big Mac: Ostaneme chudobnejší ako Únia
20. 1. 2004 Česko bohatne, ale v únii bude chudobné
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu
20. 1. 2004 Bushove priority pre rok 2004 - dostať USA z Iraku Robert  Fisk
20. 1. 2004 STV: Nový začiatok so starými tvárami Peter  Takáč
20. 1. 2004 Vývoj vztahů Bůh - USA - EU Alexej  Bálek
20. 1. 2004 Univerzální služba je univerzální služba Jaromír  Kunát
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 Pomník všem opožděným vynálezcům Darius  Nosreti
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
20. 1. 2004 TeleMele Miloslava  Kodoňová
20. 1. 2004 Prekážky na ceste k mieru Jana  Machatová
20. 1. 2004 Ruské voľby a nebezpečné podobnosti Daniel  Šmihula
20. 1. 2004 Sprivatizovalo KDH Slovenskú televíziu? Robert  Žanony
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003