30. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 4. 2003

Klikaté cesty Pavla Pečínky aneb zelený politický lobbismus za zápočet?

S blížícím se koncem akademického roku se můžeme těšit na to, jak se budeme v českém tisku setkávat s texty o Straně zelených, vyprodukovanými páně Pečínkovými studenty.

Pokud je vysokoškolský pedagog členem politické strany, hlavní téma aktivit své politické strany přednáší a ještě v něm "vědecky" pracuje, dá se to pojmenovat jediným slovem: střet zájmů. Do osidel takového střetu zájmů upadl Pavel Pečínka, autor knihy Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě, na kterou přinesly před časem Britské listy mj. i poněkud "spřátelenou" recenzi z pera Pavla Uhla - syna Petra Uhla, dalšího člena SZ. Budiž. Každý recenzent má právo na názor.

Pavel Pečínka své straně ale chce prospět více. Jako vysokoškolský pedagog zadal na své fakultě kurz Nový kurz o novém fenoménu - GENEZE STRAN ZELENÝCH V EVROPĚ (POL 192) a v jeho syllabu tvrdí studentům, že zajistí či pomůže zajistit publikaci jejich práce v řadě médií: "esej do Přítomnosti, Listů, Politiky, Trendu, Mostů, Mezinárodní politiky či Mezinárodních vztahů, Literárních novin, Babylónu, Sedmé generace nebo církevních časopisů, komentář do některého z deníků mimo Blesku". Do internetových magazínů se dá podle Pavla Pečínky esej nebo komentář umisťovat až poté, co neprojde do běžného tisku.

Pikantní je, že studenti mohou své práce odesílat i formou "čtenářského dopisu" do příslušného média... Ti, kteří raději místo esejů a komentářů píšou čtenářské dopisy, si zveřejnění 2 takových textů kolem 15 řádků (obou, ne jednoho, a opět na téma zelení) v rubrikách LN, LtN, MFD, Práva, Hospodářských novin či Respektu "musí obstarat sami, bez zasahování a pomoci vyučujícího..."

Co tedy vlastně učí "pedagog" Pavel Pečínka své studenty?

Originální syllabus semináře Geneze Zelených v Evropě DOC

Podle jeho vlastních slov je si sice vědom "určitého střetu zájmů", nicméně nevidí v umožnění a podpoře publikace studentské práce v médiích nic špatného.

Kurs se zabývá vývojem ekologických stran v Evropě od jejich počátků v 70.letech po současnost. Těžištěm je podle syllabu situace vlivnějších stran zelených v Západní Evropě (v Německu, Rakousku, Belgii, Nizozemí, Francii, Švédsku, Finsku), jejich srovnání s méně úspěšnými zelenými v jižní Evropě a v naprosto odlišných postkomunistických zemích. Výuka má pojednávat i o "nadnárodních" organizacích evropských zelených, stejně jako o některých spřízněných, především "zezelenalých" socialistických nebo bývalých eurokomunistických stranách.

Do kurzu se mu přihlásilo doposud 8 studentů. Pečinka na otázku Britských listů po "úspěšnosti" přiznává pouze, že jeho "soukromá pedagogická iniciativa" vedla doposud k "čtenářskému dopisu" pí. Hruškové v Hospodářských novinách a v brněnské mutaci Rovnosti.

Pečinka tvrdí, že za "píár" by považoval, "kdyby nutil studenty pouze ke kladnému hodnocení". V syllabu ale prý vyzývá studenty ke kritičnosti". Nevyzývá. Britské listy si opatřily syllabus přednášek. V nich se na téma kritičnosti píše pouze:

Pro ukončení kurzu je nutné vypracovat při průběžných konzultacích s vyučujícím (nejsou ale podmínkou) esej v rozsahu 3-4 stran či publicistický komentář v rozsahu 30-40 řádků, ne delší. Esej i komentář by měly splňovat parametry žánru a musí se týkat českých či zahraničních zelených, ať už viděných z kritického, neutrálního či příznivého aj. úhlu.

A i kdyby byly ty články krotce "kritické" - agenda focus je metoda, jak prosazovat téma a činit z nedůležitého společensky důležité. Nebo naopak agenda blur - jak nedůležitým zaplnit prostor, který by byl věnován jinak důležitějšímu tématu. Patří k povinné výbavě "hasičů" - specialistů krizové komunikace mít připraveny vysoce atraktivní návnady pro novináře, nechtějí-li, aby se média zabývala tématem, který jim vnutila "druhá strana"... Až někdy příště "vyskočí" nějaká "investigativní kauza" podobná té se sekretářem MZv Srbou, poohlédněte se po okolí, co se nesmělo do médií dostat v příslušném rozsahu.

Rozeberme si ale, jak vidí zelený pedagog Pečinka osu kritičnost - neutralita - přízeň. Téměř veškeré studijní texty, které doporučuje studentům k "povinné četbě" k jednotlivým přednáškám, patří do kategorie "příznivých", několik encyklopedických děl pak do kategorie "neutrální". Zbytek jsou odkazy na jednotlivé zelené subjekty na internetu. Že by "kritické" statě o zelené tématice neexistovaly? Studijní texty, které se zabývají problematikou zelených v zemích českých, patří ponejvíce do kategorie "politicko-lobbistický blábol" a zabývají se sporem mezi "světlezelenými" a "tmavozelenými" na pozadí předsjezdové aféry Strany zelených se zmizelými 5 milióny a následnou debatou...

Přiznám se, že by mi ani nevadilo, kdyby mi někdo nabízel k otištění kvalitní studentskou práci na nějaké téma. Naopak. Přivítal bych to. Pokud nějaký pedagog doporučí svého nejlepšího studenta novinám či vydavatelství, může to být pro něj vyznamenání. Pokud je ale celý seminář nesen ideou "protlačení" většiny studentských prací do médií jako organické součásti výukového procesu, je to na můj vkus nepřijatelné prolnutí teorie a praxe - v té nejpokleslejší podobě...

Nejvíce mi vadí, když vysokoškolský pedagog zneužívá akademickou půdu pro politický lobbismus ve prospěch politické strany, jejímž je členem. Jednoznačný konflikt zájmů ale Pečinka omlouvá Britským listům tím, že "další lidé na pravé části spektra dělají totéž desetkrát či stokrát mohutněji". To ale Pečinku neomlouvá, naopak. Pokud to ví a je schopen dešifrovat skryté "Punkvy" mediálních lobbistů, měl být jeho seminář zaměřen nikoliv na propagování vlastního tématu a jeho umisťování v médiích, ale na zvyšování kritičnosti a nezávislosti tvořících se postojů studentů. Pečinka měl umět ukázat prstem na ty, kteří manipulují realitou v něčí prospěch, a ne dělat totéž. Pečinka by měl umět - kdyby uměl - rozebrat se svými studenty například tvorbu proti-zelených autorů a dokázat, že jejich aktivity byly neseny koordinací s nějakou zájmovou sférou. Jenže Pečinka neumí. Z předmětu public realtions by měl pan učitel sám dostat nedostatečnou, neboť žádný inteligentní píárista by nerozšířil mezi lidi písemný návod, jak "se to dělá" a kde všude "to umí". Profesionálové si svá tajemství žárlivě střeží, neboť jediné prozrazení znamená jejich profesionální konec. Navždy.

Dovolím si místo komentáře na závěr Pečinkova klopýtnutí odcitovat Josefa Švejka: "Přiznání ztěžuje zapírání"...

21. května bude probíhat na fakultě sociálních studií MU v Brně zápočtový test, vyhodnocení eseje a komentáře, případně dvou čtenářských dopisů otištěných v novinách, a také zhodnocení výuky studenty.

                 
Obsah vydání       30. 4. 2003
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
1. 5. 2003 Colin Powell: "Přišel čas, abychom se usmířili. My jsme nezničili Irák, my ho osvobozujeme."
29. 4. 2003 Američtí vojáci "usmrtili 13 demonstrantů" v Iráku
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
30. 4. 2003 V Česku to nejde. Některým Ondřej  Drábek
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
29. 4. 2003 MZV ČR: "Kampaň ČT o vstupu do EU není součástí komunikační strategie české vlády"
30. 4. 2003 Memento 5.
aneb o informaci, či o "signálu"?
Miloš  Dokulil
28. 4. 2003 Británie: ředitelé nebudou dostávat prémie za to, že přivedli svou firmu k bankrotu Jan  Čulík
30. 4. 2003 Rusové odhalili americkou špionážní ponorku
29. 4. 2003 Česká média si umějí vybrat (co se jim hodí)
30. 4. 2003 Klikaté cesty Pavla Pečínky aneb zelený politický lobbismus za zápočet? Štěpán  Kotrba
30. 4. 2003 "Nestranní" brněnští politologové - aneb vyvažování opačným znaménkem Karel  Dolejší
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Politická ekonomie války v Iráku George  Caffentzis
29. 4. 2003 Iráčtí šiité protestovali proti bagdádským rozhovorům o utvoření nové vlády
29. 4. 2003 Bush "chce zlikvidovat vládní systém dvacátého století"
28. 4. 2003 Pohlednice z Timoru IX. Jaroslav  Kováříček
29. 4. 2003 IDET 2003 terčem kritiky a protestů
25. 4. 2003 Pravda Jiří  Žáček
30. 4. 2003 Čarodějnice mezi námi
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
29. 4. 2003 Ve Zlíně se bude po osmé konat divadelní festival Setkání-Stretnutie Jarmila  Trávníčková
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie   
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
30. 4. 2003 Memento 5.
aneb o informaci, či o "signálu"?
Miloš  Dokulil
30. 4. 2003 V Česku to nejde. Některým Ondřej  Drábek
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Klikaté cesty Pavla Pečínky aneb zelený politický lobbismus za zápočet? Štěpán  Kotrba
28. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
Elifas Levi, Faustův dům a seznamy agentů StB
Hugo  Schreiber
28. 4. 2003 Česká republika: proč to nejde Jan  Čulík
27. 4. 2003 Knihovny a jejich lidé? Zbytkový resort státu? Ivo V. Fencl
25. 4. 2003 Británie má skandál: nechal labouristický poslanec částečně financovat svou charitativní organizaci Saddámem Husajnem? Jan  Čulík
24. 4. 2003 Nelogická argumentace, totalita bílého muže a slepá víra v samospásnost lidských práv Štěpán  Kotrba
24. 4. 2003 Pohled do historie: Konec železné lady Jan  Čulík
24. 4. 2003 Pohlednice z Číny: "Chci zabít prezidenta Bushe!" Radim  Dvořák
24. 4. 2003 "Jsme jako mouchy na střeše Sixtinské kaple", říká Glen Hansard Petr  Kopecký

Zelení RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2003 Klikaté cesty Pavla Pečínky aneb zelený politický lobbismus za zápočet? Štěpán  Kotrba
16. 4. 2003 Jak Zelení mění evropskou politiku Miroslav  Mareš
16. 4. 2003 Kupředu Zelená! Pavel  Uhl
6. 3. 2003 Rakouští "Zelení" chtějí navázat dialog s ČR   
25. 2. 2003 Bludy skeptického ekológa Eugen  Gindl
29. 11. 2002 O škodlivosti zelené politické politiky Pavel  Franc
7. 6. 2002 Literární noviny: "Volte Jakuba Patočku!" (Nebo ne?) Jan  Čulík
5. 6. 2002 Jakub Patočka chce mocí mermo do politiky Jan  Čulík
15. 2. 2002 Jakub Patočka kdysi: sledujeme začátek frašky   
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba