12. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 9. 2002

Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie

Doporučuji k zamyšlení níže uvedený projev kubánského ministra zahraničí na summitu v Johannesburku, píše Zdeněk Jemelík, protože předkládá obraz globalizovaného světa, do něhož zahrnuje i mnohé jeho nehezké prvky, o kterých slýcháme jen zřídka a většinou o nich ani nechceme raději nic vědět. Zamyšlení nad ním může umožnit pochopení toho, proč pohledy zemí Třetího světa na problémy světové politiky jsou mnohdy tak vzdálené od našich, středoevropských, natož od severoamerických. Možná nás bude varovat, že přehlížením těžkostí obyvatel Jihu si připravujeme katastrofickou budoucnost.

Projev P. Felipe Perez Roqua, kubánského ministra zahraničí na světovém summitz v Johannesburgu o udržitelném rozvoji

3. září 2002

Excelence:

Neodkladné vnitrostátní závazky, vyplývající z obrovského úsilí o sociální rozvoj našeho lidu zejména v oblastech vzdělávání, kultury, zdravotnictví a vědy, jež znásobují jeho schopnost čelit účinkům blokády a mezinárodní ekonomické krize, chránit Revoluci a zajistit nezávislost v prostředí válečnických politik, vyhrožování a risik, zabránily našemu presidentovi přicestovat tentokrát do Johannesburgu.

Před deseti lety president Fidel Castro vyzvedl například tyto myšlenky:

" Jednomu důležitému biologickému druhu hrozí vyhubení cestou rychlé a stále postupující likvidace jeho přirozených životních podmínek:je to člověk"

"[...]Uvědomujeme si tento problém teprve tehdy, když je již téměř pozdě na zácharnu."

"[...] Konzumní společnosti jsou základními viníky strašlivého ničení životního prostředí."

"Řešení problému nemůže spočívat v tom, že se bude bránit v rozvoji těm, kteří ho nejvíce potřebují [...].

"Chce-li se lidstvo zachránit před sbezničením, je nutné lépe rozdělovat bohatství a dostupné technologie planety, dovolovat si méně luxusu a méně plýtvání v v několika málo zemích, aby ubylo chudoby a hladu na velké části zeměkoule."

"Je nutné splatit ekologické dluhy a nikoli zahraniční závazky."

"Ať zmizí hlad, nikoli lidstvo."

"Když již zmizelo domnělé ohrožení komunismem a nejsou zde žádné další záminky ke studené válce, závodům ve zbrojení a vojenským výdajům, co vlastně brání tomu, aby se tyto prostředky okamžitě věnovaly na rozvoj Třetího světa a odvrácení hrozby ekologického zničení planety? "

Po deseti letech jsme svědky nových bláznovství a více plýtvání pro jedny - menšinu - a více chudoby, nemocí a smrti pro jiné -nesmírnou většinu-, tato slova zaznívají v tomto sále a doléhají na svědomí těch i oněch.Jejich otázky otázky zůstávají dnes nezodpovězeny.

Musíme si nicméně položit tři nové otázky:

První: Jakých výsledků jsme dosáhli od konference v Rio de Janeiro do dnešního dne? Téměř žádných. Během tohodo desetiletí se výsledky nezlepšily. Naopak. Životní prostředí je více ohroženo než kdykoli předtím. Zatím protokol z Kjota ztroskotal jako oběť arogantního bojkotu, emise kysličníku uhličitého se zdaleka nesnížily, ale vzrostly o 9% a v nejvíce znečišťující zemi o 18%! Moře a řeky jsou dnes více otráveny než v r.1992; každoročně je zdevastováno 15 milionů hektarů lesa, což je téměř čtyřnásobek rozlohy Švýcarska.

Zůsob života je nadále neudržitelný v rozvojových zemích, které nejvíce drancují životní prostředí,jako v těch ostatních.Sever znečišťuje hýřením, Jih proto, aby nezemřel. Velká část obyvatel planety žije v kritických podmínkách. Důkazem toho je skutečnost, že 815 milionů lidí hladoví, miliarda dvě stě milionů žije v extrémní chudobě, 854 milionů dospělých jsou analfabeti a dvě miliardy čtyři sta tisíc osob postrádá základní zdravotnické zajištění.

Čtyřicet milionů nemocných nebo nakažených virem HIV, ročně dva miliony mrtvých na tuberkulosu a milión na malárii jsou toho dalším důkazem. V tomto roce zemře 11 milionů dětí mladších pěti let z příčin, jež bylo možno odvrátit; toto je nejen další důkaz výše uvedeného, ale zločin.

Svět je více nepsravedlivý a nerovný než před deseti lety. Trhlina se nezúžila, naopak se rozšířila. Rozdíl v příjmech mezi nejbohatšími a nejchudšími zeměmi byl v r.1960 třicetisedminásobný, šedesátinásobný, když jsme se sešli v Riu a dnes je sedmdesátičtyřnásobný.

Druhá otázka: Kdo jsou ti, kteří odpovídají za tento stav věcí? Je to ekonomický a politický řád, vnucený mocnými světu. Je to nejen hluboce nespravedlivé, ale navíc dále neúnosné. Tento řád jako dědic kolonialismu a produkt imperialismu stále dále zvýhodňuje několik málo zemí, které se rozvinuly z potu a krve naprosté většiny obyvatel planety.

Jeho mezinárodní finanční instituce,mezi nimi zejména Mezinárodní měnový fond, které vycházejí vstříc zájmům vlád několika málo vyspělých zemí, zejména té nejmocnější, dále zájmům několika set multinacionálních společností a těm z politiků, jejichž volební kampaně byly jimi financovány.

Většina obyvatelstva planety je vystavena bídě a beznaději v zájmu obrany těchto nelegitimních minoritních zájmů. Mezinárodní měnový fond, veřejná mezinárodní instituce, zrozená explicitním uznáním úlohy státu a skutečnosti, že trh nedokázal vyřešit problémy, se paradoxně stal hlavním nástrojem prosazení neoliberalismu v globalizovaném světě.

Chudé země - tedy většina - musely přijmout hanebnou Washingtonskou dohodu. Bohatí a vyspělí - menšina- si mohli dovolit luxus neplnit ji; neotevřeli své ekonomiky a nepotlačily subvencování.

My, zaostalé země, hlavní oběti tohoto nového ztraceného desetiletí, jsme nemohli bojovat sjednoceni, abychom bránili svá práva, neuměli jsme se spojit s miliony pracujících, nevládními organizacemi a intelektuály, kteří ve vyspělých zemích hlásají nutnost hlubokých změn.

Třetí otázka: co dělat? Dnes potřebujeme dvě věci: politickou vůli a přístup k finančním zdrojům.Připustíme-li hypoteticky, že politická vůle vytryskne jako výsledek tohoto summitu, že vědomí, že čas se krátí a potopí-li se tento nový Titanic, zahyneme všichni, pak tato otázka spočívá zajištění zdrojů, které dovolí našim zemím získat čerstvé finanční zdroje, stálé, účelové, ale nikoli podmíněné.

Kuba navrhuje získat je takto:

 • uvalit rozvojovou daň asi 0,1% z objemu mezinárodních finančních transakcí.Tím by se vytvořily prostředky v objemu asi 400 miliard dolarů ročně, které by mohly změnit současnou situaci, pokud by byly dobře spravovány OSN a jejím systémem institucí.
 • okamžitě prominout zahraniční dluhy zaostalých zemí, jejichž celý objem byli jimi splacen již více než jednou.To by zbavilo naše země nutnosti vynakládat ročně na dluhovou službu 330 miliard dolarů ročně, což je čtvrtina našich příjmů z exportu zboží a služeb servicios.
 • Dohodnout, že se okamžitě věnuje 50% vojenských nákladů fondu OSN pro udržitelný rozvoj. To by znamenalo získat téměř okamžitě téměř 400 miliard dolarů, z čehož polovinu by zaplatila jediná země, ta nejmocnější a nejbohatší a také nejvíce odpovědná za pustošení životního prostředí.
 • zaručit okmažité plnění závazku vyspělých zemí, že věnují 0,7% svého HDP na rozvoj. To by zvýšilo tento příspěvek z 53 miliard v r.2000 na téměř 170 miliard v r.2003.
 • To jsou pouze některé myšlenky. Jestliže k nim přidáme zřízení nové architektury mezinárodního finančnictví, jež by zahrnovala zrušení MMF a jeho nahrazení veřejnou mezinárodní institucí, která by odpovídala zájmům všem, dále vyvinutí spravedlivého a vyváženého systému mezinárodního obchodu, který by zaručoval speciální a diferencované zacházení s rozvojovými zeměmi, a posílení mnohostrannosti a posílení úlohy OSN, založené na úplném respektování její Charty, mohli bychom říci, že tento summit se vyplatil. Děkuji za pozornost.

                   
  Obsah vydání       12. 9. 2002
  12. 9. 2002 Budou povodně zneužity k omezení pravomocí veřejnosti?
  12. 9. 2002 Pomoc povodněmi postiženým kulturním organizacím
  12. 9. 2002 Petice: Uvolněte Prahu lidem
  12. 9. 2002 Chudoba a nevědomost plodí extremismus Petr  Vařeka
  12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
  12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie
  12. 9. 2002 Proč musím platit předvolební kampaň ODS? Michal  Kubíček
  12. 9. 2002 Špona & spol. Užitečný produkt nebo odpad? Josef  Trnka
  11. 9. 2002 Strach: úvaha z osobního hlediska Hannah  Čulík
  12. 9. 2002 Konto Občanského sdružení Britské listy Jan  Čulík
  12. 9. 2002 Chtěl jsem odhalit Pecinovo podivné chování už dávno Fabiano  Golgo
  10. 9. 2002 BL podávají trestní oznámení na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy
  10. 9. 2002 Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení Jan  Čulík
  9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
  11. 9. 2002 Případ mrtvého Roma byl vrácen inspekci MV k náležitému šetření
  11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
  11. 9. 2002 Výzva Tisíciletí v Evropě unavené z válek Jaroslav  Pour
  11. 9. 2002 Škromachovo tažení proti mládeži Petr  Jindra
  11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
  12. 9. 2002 Chtěl jsem odhalit Pecinovo podivné chování už dávno Fabiano  Golgo
  12. 9. 2002 Chudoba a nevědomost plodí extremismus Petr  Vařeka
  12. 9. 2002 Budou povodně zneužity k omezení pravomocí veřejnosti?   
  12. 9. 2002 Špona & spol. Užitečný produkt nebo odpad? Josef  Trnka
  12. 9. 2002 Proč musím platit předvolební kampaň ODS? Michal  Kubíček
  11. 9. 2002 Strach: úvaha z osobního hlediska Hannah  Čulík
  10. 9. 2002 Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení Jan  Čulík
  10. 9. 2002 BL podávají trestní oznámení na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy   
  9. 9. 2002 Jenny Suk by se musela vzdát české národnosti Jan  Kameníček
  9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
  9. 9. 2002 Bojí se ostravští zastupitelé svých voličů? Michal  Kubíček
  6. 9. 2002 Fiasko MFD: Obvinění Karla Srby začíná vypadat nejistě, tak MFD organizuje novou skandalizační kampaň Štěpán  Kotrba, Jan Čulík
  6. 9. 2002 Syndikát novinářů má 3500 členů, pomoci nepřišel nikdo Štěpán  Kotrba

  Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
  12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
  9. 9. 2002 Pyrrhovo vítězství Vladimíra Špidly Zdeněk  Jemelík
  23. 8. 2002 Castro: Zrekonstruovali jsme školy Fidel Castro Ruz
  22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
  31. 7. 2002 Moncada 2002: Castrova lekce mezinárodnímu společenství Zdeněk  Jemelík
  31. 7. 2002 DOKUMENT: Fidel Castro, projev u příležitosti 49. výročí útoku na kasárna Moncada   
  3. 6. 2002 Embargo proti Fidelovi: potrestá to jen domácí Kubánce a bílé Američany Fabiano  Golgo
  30. 1. 2002 Na Castrově Kubě vězni umírají   
  26. 11. 2001 Výuka demokracie