3. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Hans Blix
3. 2. 2003

Blixova zpráva je objektivní, tedy zřejmě zklamal...

Zdá se, že svět stojí před rozhodnutím o válečné operaci či zvážení, zda stále neexistuje jiné řešení. Hledání diplomatické či takové cesty, která zvažuje každý detail je namahavé, vyžadující odbornou erudici a hlavně dostatek informací a času, který je nutný pro každé odpovědné rozhodnutí. To je vnos charakteru a intelektuálních prvků jednotlivce do exekutivy. Velice obtížné spojení. O co jednoduší to má zahraničně politický "expert" Hradu, který z nadšení i mladistvého zaujetí pro jakoukoliv akci nám ve veřejnoprávní televizi oznámil, že vojenský útok proti Iráku bude již v prosinci (!). Podobní komentátoři mají v mediích vždy otevřené dveře, protože sebou přinášejí jednoduchou, ale tolik vděčnou mediální materii, kterou je každá válka. Že nemají pravdu, není a ani v tomto případě nebylo tak podstatné. Jistě ho pozvou rádi znovu.

Máme sice již únor, a tak jsme trochu pokročili. Media nám předkládají citace a komentáře ze zprávy výkonného předsedy sboru inspektorů v Iráku Hanse Blixe, kterou právě předložil Radě bezpečnosti OSN. Nikdo si ale asi nedal práci si zprávu přečíst a vyhodnotit ji. Někdo "vychytal" jen poznámky, které by mohly ospravedlnit hodnocení vedoucí ke zpochybnění diplomatického snažení a které by usnadnily silácké kroky. Ostatní již jen opisují. Nebuďme nespravedliví k mediím. Ty mimo kritéria odpovědnosti jsou ještě na komerčním trhu. Ale i americký prezident použil stejné metody pro svou zásadní řeč " O stavu Unie". Ocitujme zprávu inspektorů trochu z jiného úhlu.

  • Zpráva UNMOVIC , kterou předkládal Hans Blix Radě bezpečnosti je ZDE
  • Zpráva IAEA pro Radu bezpečnosti je ZDE

Již pár úvodních historizujících poznámek v Blixově zprávě jsou poučné. Říká se, že komisaři pracovali v Iráku od prosince 1991 až do jejich odvolání v prosinci 1998. Ano, bylo tomu tak a není pravdou, jak se nám stále z rozhlasu i TV opakuje, že Hussein inspektory vyhnal. Ony se i ty souvislosti s odchodem inspektorů nějak nehodí...

Američané totiž již v této době uvažovali o pozemní vojenské akci. Kupodivu nezískali pro ni žádnou podporu (snad mimo nejapného vyjádření našeho ministra zahraničí, který právě dlel ve Washingtonu Šedivého " We will go with you" - Jdeme do toho s Vámi). Neměl mandát nikoho. Ani parlamentu, ani vlády. Celá záležitost skončila bombardováním Bagdádu (akce "liška pouště") , které uvítal - jak jinak - náš prezident Havel, ale odsoudil ji V. Klaus. A před tímto bombardováním byli kontroloři staženi, aby nedošli k úhoně.

Verifikační komise v té době pracovala s mandátem rezoluce RB OSN č.687. Nacházela zkoumaný materiál a také ho ničila. V této souvislosti zpráva se zmiňuje, že to někdy byla hra "kočky s myší", ale " nicméně kontrola sebou přinesla podstatné (considerable) odzbrojovací výsledky" ... A můžeme citovat dále. "Nukleární infrastruktura byla zničena a štěpný materiál odvezen z Iráku". Nová rezoluce na jejímž základě pracuje komise nyní č 1441 hovoří o práci komise v "rozumné" době a s cílem vytvořit "zónu bez zbraní hromadného ničení." Cíl velice závažný, podstatný, který nám nějak uniká, protože potřebujeme spíše účelově důkazy o nedodržování jako důvod k válce.

Zpráva hodnotí pozitivně "až dosud" snahu Iráku o spolupráci, nutnost vzájemné důvěry a charakterizuje dosavadní přístup Iráku v tomto směru kladně (rather well) s tím, že při zajištění technických podmínek jsou Iráčané velmi nápomocni (great help). Zvláště je zdůrazněno, že verifikační proces má vytvářet podmínky důvěry. Rovněž tak informace Iráku (12 000 stránek), pokrývající období, kdy komise nebyla na území, je ve zprávě oceněna.

Tvrdíkův soukromý názor

Komise, která nyní má 260 členů z 60 zemí, předpokládá další práci v teritoriu a je na ni připravováno ve středisku ve Vídni již 350 expertů...

Komise navštívila již 230 různých míst. Ve zprávě nejsou takové informace, které by upozorňovaly na porušování rezoluce. Je škoda, že ministr Tvrdík "tvrdí" opak. Snad by bylo dobře mu připomenout, že nedávno (20. - 21.ledna) Socialistická internacionála, jejíž je vládní ČSSD členem, přijala Rezoluci k Iráku, kde doporučuje, aby inspektoři měli ke kontrole dostatek času a navrhuje jejich trvalou instalaci na místě. To není o přípravě války. To je o jejím předejítí. Není třeba opakovat mezinárodně právní zásady, na jejichž dodržování rezoluce trvá. Věřím, že pro rezoluci zvedli ruce i delegáti ČSSD... Pak je třeba tento směr respektovat. Pan Tvrdík má i jinou možnost. Z vlády odejít a dále hlásat svá stanoviska jako soukromá osoba.

"Dopis devíti" a soukromník Havel

Zpráva Blixe je rozhodně více pozitivní, než alarmující prezidenta Bushe a vzbuzující jeho obavy. Právě její pozitivní charakter aktivizuje iniciátory médií (Wall Street Journal) k nové kampani, do které se nám zapojil na naléhání náměstka min. zahraničí pana Vondry i prezident Havel. Text vychází z nedostatku argumentů a je již na prvý pohled absolutně zmatečný. Úvodem se odvolávají na hodnoty "vlády práva", které jsou "ohroženy více než kdy dříve", stejně tak jako již citovaná Rezoluce Socialistické internacionály, která však vidí základ v důsledném dodržování zásad a norem mezinárodního práva a odsuzuje jakoukoliv akci "preventivní" jako jeho porušení a ohrožení ustanovení mezinárodního společenství. Na druhé straně 8 státníků, aniž by se asi seznámili se zprávou Blixe, ji berou jako potvrzení "dlouho známého způsobu chování (Hussejna) založeného na klamání, lhaní a neochotě se podřídit rezoluci Rady bezpečnosti OSN". Ve svém závěru přímo vyhrožují, že "Rada bezpečnosti svou důvěryhodnost ztratí".

Nelze tomu rozumět jinak, než právě jako nabídku k odklonu od vlády práva. Podpis pod takový "dokument", který navíc je v rozporu s fakty dehonestuje osobu českého prezidenta (i jako soukromou osobu, kterou samozřejmě není) a celé ministerstvo zahraničí, které ho do toho vmanévrovalo (také po soukromé linii pana náměstka Vondry). Aby se pak od podpisu distancovalo jako celá vláda. To je tedy guláš o velmi vážných věcech.

Odpovědnost společnosti je dána dodržováním zásad, které dnes již po staletí jsou zakotveny v dohodnutých normách a v poslední době shrnuty v Chartě OSN. Stejně tak je nutno se odvolat na mezinárodně právní normy, které v našem případě, otázek války a míru jsou velmi konkrétní. Odklon od nich, např. preventivní válka a vojenské operace mimo mandát RB OSN jsou jejich porušením. Ano, Rada bezpečnosti má velké pravomoce, ale také má stanovený mechanizmus jak je a jedině tak může použít. Jinak by mohla ztratit opravdu svoji důvěryhodnost a společnost pocit bezpečnosti.

Odpovědnost jednotlivce je založena a odvíjí se od ustanovení a zákonů celospolečenských, jak uvedeno výše. Je to samozřejmě otázka osobních zásad, úcty k právu, k objektivním faktům a odvahy je hájit a mít dostatek kvalifikace k hledání řešení. Tyto vlastnosti a jejich závažnost je úměrná k místu odpovědnosti každého.

                 
Obsah vydání       3. 2. 2003
3. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Soutěž na pomník Obětem komunismu byla fraška Jan  Paul
3. 2. 2003 "Žádný britský generál nevěří ve válku proti Iráku"
3. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
1. 2. 2003 V Texasu havaroval americký raketoplán
2. 2. 2003 Šéfové NASA "opakovaně ignorovali" bezpečnostní varování
3. 2. 2003 Zabili Kurdy v městě Halabža Iráčané nebo Íránci?
3. 2. 2003 Nebezpečný mýtus o Husákově prezidentování Karel  Mašita
3. 2. 2003 Zamyšlení nad jedním průzkumem veřejného mínění Miloš  Kaláb
3. 2. 2003 Český Telecom vymění neprovolané telefonní karty i vrátí peníze Radek  Mokrý
3. 2. 2003 Michael Moore: Jak se Američané ze strachu zabíjejí Tomáš  Linhart
3. 2. 2003 Servilní článek o "českém králi" v Guardianu Martin D. Brown
31. 1. 2003 "Český král Václav Havel" Jan  Čulík
3. 2. 2003 Havlovo pokrytecké rozloučení Veronika  Valachová
1. 2. 2003 Česká vrána války, která chce být jestřábem Josef  Brož
1. 2. 2003 Greenpeace nesouhlasí s postojem Václava Havla
3. 2. 2003 Hitler
3. 2. 2003 Ochromené Slovensko: Nasadí premiér armádu? Lubomír  Sedláčik
3. 2. 2003 Raketoplán Columbia: Normální nehoda František  Roček
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
3. 2. 2003 150. výročí José Martího Fidel Castro Ruz
3. 2. 2003 Proč jsme ztratili schopnost sebereflexe Petr  Vařeka
3. 2. 2003 Blue Chips* a ropa v Zálivu Michal  Rusek
3. 2. 2003 Blixova zpráva je objektivní, tedy zřejmě zklamal... Miroslav  Polreich
2. 2. 2003 Američané začnou bombardovat Saddámovy paláce
1. 2. 2003 Útok proti Iráku odložen o šest týdnů
1. 2. 2003 Blair v "Kotli"
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech