22. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 1. 2003

Kuba a ČR: Studená válka neskončila

Nedávno jsem slyšel recitovat nádhernou báseň, vyjadřující bolest nad pohromou, kterou byly pro Prahu srpnové záplavy. Její verše prozrazovaly hloubku prožitku, jímž byl básník zasažen. Překvapila mě její vroucnost, protože bych nečekal od cizince tak citlivou odezvu na neštěstí, jež Prahu postihlo. Napsal ji totiž kubánský básník David Paulovich, který v Praze plní nevděčnou úlohu oficiálního zástupce Castrovy Kuby.

Ve středu 22. ledna Václav Havel přijme jiného kubánského intelektuála, představitele jiné Kuby, Kuby Castrových odpůrců, předního disidenta Oswalda Payá Sardinase, jehož již dříve navrhl na udělení Nobelovy ceny míru.

Mezi oběma Kubami je hluboký příkop vzájemné nenávisti a zákopy studené války oddělují také vlády v Praze a Havaně. Kdysi čilé obchodní, kulturní a turistické styky téměř zanikly a úřady velvyslanců zůstávají neobsazeny. Mezi námi a Kubou doznívá studená válka "tábora míru a socialismu" s demokratickou aliancí ještě 13 let po rozpadu sovětského impéria.

Současně se změnou základní politické orientace jsme přešli z tábora, kdysi podporujícího Castrův režim, na stranu jeho zavilých odpůrců. Prokázali jsme tak upřímnost spojenectví s USA a jednoznačně odmítavé ideologické stanovisko ke zřízení, které je demokracii v euroatlantickém pojetí velmi vzdáleno. Z hospodářského hlediska je změna naší orientace pro obě strany v podstatě bezvýznamná. Zdá se mi však v uplatněném rozsahu nadbytečná, protože mezi oběma zeměmi nejsou žádné historické ani aktuální věcné spory a navíc naše vlastní zkušenost ukazuje, že hospodářská a kulturní výměna mezi státy s rozdílnými politickými režimy je velmi účinným způsobem nahlodávání monolitní struktury totalitního režimu. Přiměřenost udržování studenoválečného vztahu ostatně zpochybňuje také naše poklidné soužití s jinými zeměmi, jejichž režimy nemají s demokracií v našem pojetí nic společného.

Dále nepovažuji za správné poměřovat poměry na Kubě našimi evropskými hledisky. President Havel v projevu na Mezinárodní floridské universitě v Miami dne 23. srpna 2002 vyjádřil solidaritu s Kubánci, kteří buď nemohou žít ve své vlasti nebo ji volně navštěvovat a s těmi, kteří jsou nuceni žít ve své vlasti v podmínkách ustavičného strachu, nebo ji nemohou opustit se zaručeným právem návratu. Zdůraznil obzvláštní sílu tohoto pocitu solidarity, způsobenou vlastní zkušeností s diktaturou komunistického typu a vděčností za kdysi přijaté projevy solidarity občanů svobodnějších zemí s naším disentem. Proti obsahu projevu by nebylo možno nic namítat, pokud by se týkal libovolné země v naší kulturní oblasti. Vztažen ke zcela odlišným poměrům míří místy do prázdna. Znaková shoda jevů totiž neznamená vždy jejich totožnost. Příčinou exilu v našem případě bylo vždy porobení země cizí mocností ( byť v případě r.1948 ve skryté formě) a násilí, vnesené zvenčí. Diktátorský režim vždy nastoupil po demokracii.

Odpor proti diktatuře byl spojen s odporem proti velmocenskému, popř. národnímu útlaku. Žádný nedemokratický režim u nás nebyl životaschopný bez vnější opory. Ke všemu žijeme v oblasti, v které je parlamentní demokracie převažujícím způsobem vládnutí. K našim zvláštnostem patří oslabení pocitů vlastenectví, způsobené odnárodňovací výchovou za panování obou po sobě jdoucích diktatur.

V případě Kuby je situace odlišná. V Jižní Americe se demokracie evropského typu v podstatě nevyskytují a s občanskými právy a hodnotou lidského života si tam příliš hlavu nelámou. Castrova diktatura je humánnější než většina jihoamerických "plukovnických režimů".

Má například nejnižší procento negramotných v celé Jižní Americe a patrně nejdostupnější zdravotní a sociální péči o široké vrstvy obyvatelstva. Castrovi povstalci vojensky porazili diktaturu Fulgencia Batisty navzdory materielní převaze vládních vojsk mimo jiné také proto, že byla vasalem zahraniční velmoci a ztratila oporu národa.

Fidel Castro je stále ještě pro mnoho, či možná většinu Kubánců symbolem národní nezávislosti, pokračovatelem odkazu Martího. Kubánci mají vlastenecký vztah ke svému národu a přitom jsou z historických příčin "anti-yankee". První vlnou emigrantů po pádu Havany byli nositelé Batistovy diktatury. Nelze je srovnávat s politickými exulanty, kteří od nás odešli na počátku první a druhé světové války, po únoru 1948 či srpnu 1968, neboť sami měli k demokracii a úctě k lidským právům hodně daleko a sloužili více svým zámořským chlebodárcům než vlastnímu národu.

Na rozdíl od evropských komunistických diktatur režim Fidela Castra vykázal obdivuhodnou životaschopnost v uplynulých deseti letech, kdy se musel vyrovnat se ztrátou ekonomické podpory sovětského bloku. Osobně Fidel Castro je uznávanou autoritou zemí třetího světa a nepochybně jeho charisma stále působí na mnoho Kubánců.

Je ostatně otázka, jak by se tento režim dále vyvíjel, kdyby nedošlo k tragickému nedorozumění se Spojenými státy, které setrvaly v postavení opory Batistova režimu. Země žije vlastně od r.1958 ve stavu studené války, zostřené občasnými teroristickými činy ze strany floridské emigrace. Snaha najít mezinárodní protiváhu proti tlaku Spojených států byla příčinou náhlého a zřejmě účelového přerodu odchovance jezuitského semináře Castra v horlivého marxistu, se všemi nepříjemnými důsledky z toho plynoucími.

Rozpad sovětského impéria prohloubil izolaci Kuby, zahnal zemi do podmínek, připomínajících "válečný komunismus", nepříznivých pro případnou demokratizaci. Konfrontační politika USA tak paradoxně přispívá k prohloubení záporných rysů poměrů současné Kuby.

Tragické na celé věci je to, že střet, který se odehrál mezi dvěma mocenskými skupinami uvnitř země před více než čtyřiceti lety, a následně mezi revoluční Kubou a jejím mocným sousedem, určuje dosavadní ráz mezinárodních vztahů a také vztahy mezi kubánskou diasporou a domovinou. Jako by svět mezitím neurazil kus cesty dále, jako by se během té doby neosvědčil helsinský proces mírového sbližování zemí s rozdílným zřízením, jako by nedošlo k střídání generací.

Přitom by ukončení studené války na tomto posledním bojišti učinilo svět opět o něco příjemnějším místem k životu. Nic proti pozvání Oswalda Payá Sardinase, ale souběžné oteplení vztahů s Kubou by bylo výrazem vyvážené zahraniční politiky. Není naším vesmírným posláním být rozhodčím ve vnitřních sporech vzdálené Kuby.

                 
Obsah vydání       22. 1. 2003
21. 1. 2003 Byla válka proti Hitlerovi vedena morálně?
22. 1. 2003 Interfax: "Američané zaútočí na Irák v únoru"
21. 1. 2003 Jak má rodina nevyhnala sudetské Němce Petr  Říha
22. 1. 2003 Úvaha presidentská: O prospěchu obce Jakub  Žytek
22. 1. 2003 Prezidentská volba: Události minulé nám ukazují, jak mohou vypadat události budoucí Petr  Baubín
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena
21. 1. 2003 Romové stojí u zrodu nového kulturně-společenského centra v Karviné Jaroslav  Hlaváček
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
22. 1. 2003 O jednání s Radiomobilem
21. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Spolek Karlín: Chceme mluvit do koncepce popovodňové obnovy Jan  Paul
22. 1. 2003 Dánsko a Amerika: zamlžuje aktivismus pravdu?
22. 1. 2003 Proč je tabákovým firmám dovoleno ničit zdraví dětem? Petr  Vařeka
22. 1. 2003 Rýchlovýroba demokrata na objednávku Lubomír  Sedláčik
21. 1. 2003 Lékařský život v Československu zbavený mýtů Ivan  Müller
21. 1. 2003 Jak jsem přežil Vítězslav  Horn
21. 1. 2003 Vést či nevést válku proti Iráku? Miloš  Kaláb
22. 1. 2003 Kuba a ČR: Studená válka neskončila Zdeněk  Jemelík
22. 1. 2003 Přijďte na odpoledne Kampaně lidské podpory
20. 1. 2003 Pravicová zima a vidina jara pro stádo lumíků Theo  Formánek
20. 1. 2003 Třicet let bojů s Ladislavem Štollem
aneb Jak s tím můžete žít?
Martin  Štoll
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík
21. 1. 2003 O (české) literatuře v Britských listech
19. 1. 2003 HZDS - hygiena vzťahov Marián  Repa
22. 1. 2003 Sloboda mýliť sa Martin  Muránsky
19. 1. 2003 Obmedzení demokrati, obmedzená demokracia Michal  Polák
20. 1. 2003 Koniec postkomunizmu v Polsku Juraj  Marušiak
20. 1. 2003 Vznik NSDAP Peter  Greguš
5. 2. 2003 Pošta redakci
16. 1. 2003 Britské listy ve videokavárně v Příbrami v tištěné formě
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 1. 2003 Prezidentská volba: Události minulé nám ukazují, jak mohou vypadat události budoucí Petr  Baubín
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena   
22. 1. 2003 Dánsko a Amerika: zamlžuje aktivismus pravdu?   
22. 1. 2003 Kuba a ČR: Studená válka neskončila Zdeněk  Jemelík
22. 1. 2003 Úvaha presidentská: O prospěchu obce Jakub  Žytek
21. 1. 2003 Byla válka proti Hitlerovi vedena morálně?   
21. 1. 2003 Jak jsem přežil Vítězslav  Horn
21. 1. 2003 Lékařský život v Československu zbavený mýtů Ivan  Müller
21. 1. 2003 Jak má rodina nevyhnala sudetské Němce Petr  Říha
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
21. 1. 2003 Romové stojí u zrodu nového kulturně-společenského centra v Karviné Jaroslav  Hlaváček
21. 1. 2003 Chcete jezdit na olej na vaření?   
21. 1. 2003 Londýnské střípky Jan  Čulík
20. 1. 2003 Pravicová zima a vidina jara pro stádo lumíků Theo  Formánek
20. 1. 2003 Nebozí utlačovaní běloši Radek  Mokrý

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
22. 1. 2003 Kuba a ČR: Studená válka neskončila Zdeněk  Jemelík
30. 12. 2002 Fidel na lopatkách Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
9. 9. 2002 Pyrrhovo vítězství Vladimíra Špidly Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2002 Castro: Zrekonstruovali jsme školy Fidel Castro Ruz
22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
31. 7. 2002 Moncada 2002: Castrova lekce mezinárodnímu společenství Zdeněk  Jemelík
31. 7. 2002 DOKUMENT: Fidel Castro, projev u příležitosti 49. výročí útoku na kasárna Moncada   
3. 6. 2002 Embargo proti Fidelovi: potrestá to jen domácí Kubánce a bílé Američany Fabiano  Golgo
30. 1. 2002 Na Castrově Kubě vězni umírají   
26. 11. 2001 Výuka demokracie