2. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2003

Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira?

Motto:

1. "Poprvé je Blairův optimismus omezován vědomím, že existují mnohé síly, doma i v zahraničí, které vláda nemůže ovlivnit."

2. "My Češi si pořád o sobě tak rádi vyprávíme, jak jsme ve světě populární a známí, a přitom nemáme čas, abychom odstranili šraňky z hlavního města, jako třeba v Libni, kde musejí auta čekat, než přejede vlak, jako na venkově."

Jan Werich v jednom z televizních pořadů Vladimíra Škutiny v roce 1968

Je to asi neférové, protože Magistrát hlavního města Prahy udělal v posledních letech pro zlepšení prostředí v Praze mnoho (i když například bezpečné cyklotrasy v městských ulicích, jaké existují např. v Německu, nevytvořil) přesto jsem si však nad Havlovým chlácholivým novoročním projevem vzpomněl na tento kritický bonmot dávno mrtvého českého "komika-filozofa". Pojmenoval to dost přesně. Je skutečně až dodnes součástí českého národního charakteru vytvářet o sobě nerealistické pozitivní mýty? Vím, že u všech lidí ne.

Anebo je to všechno možno vidět trochu jinak. Václav Havel se asi už nechce v politice angažovat. Je to starý, unavený muž. Z Pražského hradu odchází, a během let, které tam strávil, se natolik identifikoval se svou funkcí, že národu ve svém novoročním projevu dokáže sdělit už jenom několik relativních banalit, výroků, které uklidňují a neprovokují k myšlení. Třeba Havel nepovažuje své spoluobčany za dostatečně zralé a dospělé, aby unesli zvídavější, kritičtější a stimulativnější pohled. Svým způsobem lze Havlův novoroční projev hodnotit jako taktní připomenutí toho všeho, čeho ČR za jeho "vlády" dosáhla. Havel skutečně České republice v mnoha věcech pomohl. Neměli bychom však od veřejného projevu čelného politika žádat trochu víc?

Tento komentář se vysílal v sobotu 4. ledna 2003 v pořadu Názory a argumenty rozhlasové stanice ČRo6.

Plná verze novoročního projevu Václava Havla je ZDE

Možná je ale neférové srovnávat projev téměř sedmašedesátiletého muže se zdravotními problémy, odcházejícího politika, prezidenta malé středoevropské republiky, o jejíž existenci má ponětí jen 16 % obyvatel dnešní Evropské unie (viz zde), s ani ne padesátiletým britským premiérem, člověkem uprostřed aktivní politické kariéry, šéfem exekutivy státu, který je sice co do svého mezinárodního postavení někde na rozhraní druhého až třetího ranku, který však přesto (v důsledku náhody, že se v něm mluví tímtéž jazykem, kterým hovoří největší dnešní světová mocnost, USA, a jehož prostřednictvím probíhá hlavní mezinárodní politický a ekonomický diskurs), má, zdá se, na mezinárodní scéně snad přece jen určitý vliv - anebo pokud ne (právě v důsledku náhody angličtiny) má alespoň otevřený přístup k nejaktuálnější veřejné debatě a k informacím o nejzávažnějších problémech dneška.

Právě proto, že je Česká republika jen "malou", "exotickou" zemí, promluvil jistě právem Václav Havel ve svém novoročním projevu o významných otázkách dnešní české vnitropolitické scény. Jenže jeho projevu chybí mezinárodní rozměr. Mělo tam být víc. Občané na tyto informace mají právo.

Česká republika nežije ve vakuu. Většina toho, co se děje v zahraničí, ovlivňuje v dnešním globalizovaném světě velmi silně přímo i situaci v České republice. Například nezaměstnanost v Německu i hospodářskou situaci v ČR.

Myslím, že je neférové, že Václav Havel na tyto mezinárodní souvislosti své občany v novoročním projevu neupozornil a nevaroval je, aby byli vůči mezinárodním problémům, které zřejmě ovlivní i jejich život, citliví a předvídaví. Prezident ve svém novoročním projevu pohlédl především do minulosti, avšak myslím, že jeho povinností je i předvídat a upozorňovat občany na problémy, s nimiž se teprve budou muset potýkat, tedy pohlédnout alespoň letmo i do budoucnosti.

Na některé části Havlova projevu stojí zato reagovat podrobněji. Václav Havel píše:

"Především: svět v nás už dávno nevidí jen nějaký zbytek zrušeného státu, jehož existenci či smysl je dost těžké pochopit. Naopak: jsme dnes důvěryhodnou a respektovanou evropskou demokracií, kam cizí politici, podnikatelé, umělci a turisté rádi jezdí, která je členem mnoha důležitých mezinárodních organizací a vyznačuje se značnou vnitřní stabilitou i tvůrčím potenciálem svých občanů."

To je pravda jenom do určité míry. Myslím, že nikdo nikdy nepochyboval o důvodech existence Československa či České republiky, ovšem dodneška většina lidí na Západě nemá tušení, že Československo už neexistuje, či např. že existuje nějaké Slovensko.

Cestuji často mezi Českou republikou a Velkou Británii a fascinuje mě obrovský rozdíl ve vnímání České republiky z těchto dvou různých míst. Ten, kdo žije v Praze, může nabýt -- falešného - dojmu, že české hlavní město -- v důsledku svého "kosmopolitního" způsobu života (spousta Američanů i jiných cizinců, hordy turistů) je vlastně středem světa. (Tomuto falešnému dojmu mimochodem propadá snad každé místo na této planetě.)

Bohužel, mimo Českou republiku o této zemi skoro vůbec nikdo nic neví. To je věc, kterou je velmi obtížné překonat. Není to možná příliš povzbuzující, ale je to fakt. (Havel to možná tak nevnímá, když už přes třináct let žije v zrcadlové síni mezinárodní celebrity.)

Není to zase tak nic zvláštního. Je to úděl malých národů a zvlášť ještě těch, které byly po desetiletí uzavřeny v kleci komunistického impéria a hovoří "nesrozumitelnými", "exotickými" "východními" jazyky. Co my víme o Moldově anebo o Kazachstánu?

Samozřejmě, že profesionální západní politikové mají určité povědomí o existenci České republiky, zda však skutečně upřímně usilují o rozšíření EU do střední Evropy, o tom lze do určité míry pochybovat. Západní politikové jsou odpovědni voličům svých vlastních zemí: budou vždycky dělat to, co bude v první řadě k jejich prospěchu -- aby byli znovu zvoleni. A rozšíření Evropské unie do středovýchodní Evropy, i když západní politikové dnes víceméně uznávají, že je to důležité pro stabilitu této oblasti, bude sice provedeno, ale neochotně -- a vždy při tom budou prosazovat západní politikové při handrkování v Bruselu především zájmy vlastních zemí. '

Přitom je nesporné, že pokud by rozšíření Evropské unie do středovýchodní Evropy bylo provedeno skutečně nezištně, inteligentně a efektivně, měly by z něho obě strany velký prospěch.

Západní Evropa například mohla a měla začít financovat veřejnou kampaň ve sdělovacích prostředcích, v jejichž rámci by seznámila občany svých zemí, že země středovýchodní Evropy vůbec existují a mají určitou, relativně dost významnou civilizační úroveň.

Střední Evropa bude mít paradoxně prospěch z rozšíření EU do této oblasti i v tom případě, bude-li to provedeno nekompetentně, sobecky a neefektivně -- tento prospěch však bude menší. Už to, že mladí lidé z České republiky budou zřejmě po vstupu ČR do EU moci studovat v západních zemích, je obrovská věc, která povede velmi rychle k radikálním změnám mentálního prostředí v České republice.

Lidi by asi neměli podléhat Havlově propagandě, že je Česká republika ve světě "všeobecně vážená, důvěryhodná a respektovaná" (viz Jan Werich výše). Většina lidí o její existenci skoro vůbec neví. Jedna česká dívka z Prahy, která nedávno přijela do Británie do středostavovské rodiny jako au pair, byla v minulých dnech překvapena, že "její rodina" nejenže v životě neviděla žádný český film (filmy jako "Musíme si pomáhat" či "Amadeus" sice existují na Západě na DVD, ale znají je jen fajnšmekři), ale ani nemá tušení, že se v ČR loni na podzim konal jakýsi summit NATO.

Téměř absolutní nevědomost o existenci České republiky trochu opodál mimo její hranice je známým a politováníhodným faktem. Je škoda, že česká státní správa si to neuvědomuje. Velmi by pomohlo, kdyby aspoň česká vláda systematičtěji v zahraničí financovala poznávací akce o České republice, její kultuře, hudbě, filmu a jazyce, když to nedělá a nikdy zřejmě dělat nebude před vstupem nových členských zemí Brusel.

Je-li roční rozpočet českého velvyslanectví v Londýně na české kulturní akce ve Velké Británii 10 000 Kč (200 liber), není to zrovna povzbuzující. Z této částky získáte určitou představu, jaký asi vliv může mít české velvyslanectví v Londýně na tamější vysoce konkurenční kosmopolitní prostředí.

Havel dále ve svém novoročním projevu konstatoval:

Jsme navíc státem pevně bezpečnostně zakotveným, vlastně nejpevněji a nejlépe za celou dlouhou dobu historie české státnosti. Mluvím o našem členství v Severoatlantické alianci. Naše armáda, hlavně dík svým zahraničním misím a dovednosti některých svých jednotek, má přitom mezi spojenci velmi dobré jméno.

Je velmi dobré, že česká armáda má v zahraničí v důsledku vysoké kvalifikace některých svých jednotek v NATO dobré jméno, ale jaký je smysl Severoatlantického společenství v dnešní době, kdy už neexistuje komunistická hrozba, proti níž bylo vytvořeno, a Amerika je tak daleko technologicky vepředu svým zbrojním potenciálem, že se rychle stává vojenská spolupráce mezi USA a ostatními členskými zeměmi NATO v podstatě nemožná? Má se Česká republika spokojit jen s tím, že se stane, v nejlepším případě dodavatelem specializovaných jednotek pro americké vojenské akce, a v nejhorším případě jen poskytovatelem území pro přesuny americké armády pro tyto případné akce, anebo jen zdrojem drahých zakázek pro americké zbrojařské firmy?

Havlův postoj vůči západním strukturám, zejména Severoatlantickému společenství, je postojem ustaraného rodiče, který se snaží stůj co stůj dostat svého potomka, který v určitých letech dospívání zaostal, na dobrou školu. Proto je tak potěšen, že se v Praze konal v listopadu summit NATO a že je Česká republika tak pevně integrována do "západního vojenského společenství".

Potíž je, že by se Havel měl starat také o to, aby se rodiče stali členem správní rady té školy a jednali a rozhodovali o metodách výuky a jejím dalším rozvoji. Děje se to skutečně? Má ČR v NATO takové pravomoci v dnešní době, kdy si nejmocnější člen Severoatlantického společenství, Spojené státy, v podstatě dělá, co chce?

Samozřejmě, bylo by špatné, kdyby Česká republika nebyla součástí Severoatlantického paktu, avšak můžeme si být i nyní stoprocentně jisti, že kdyby ji v budoucnu ohrozil nějaký agresor, je její bezpečnost skutečně zajištěna? Navzdory mezinárodním smlouvám není žádný stát ochoten prolévat krev svých mladých mužů, pokud není přímo ohrožena jeho vlastní existence. V březnu 1999, když ČR vstupovala do NATO, svěřila se mi jedna americká historička, která se zabývá evropskými dějinami, že by jí opravdu zajímalo, zda NATO v případné nějaké budoucí krizi opravdu splní své závazky vůči středoevropským zemím.

Je neférovým údělem všech malých národů, že budou v důsledku státního sobectví jiných vždycky vystaveny agresi mocných, protože jiné státy nebudou ochotny za ně prolévat krev svých mladých mužů? A je-li tomu tak, co se proti tomu dá dělat? Mělo by se o tom alespoň mluvit. Havel má asi pravdu, že mezinárodní bezpečnost České republiky je v současnosti zajištěna lépe, než jak tomu kdy bylo v české historii, avšak je zajištěna dostatečně?

Havel dál píše:

Co je ale podstatné: dorůstají nové generace, generace lidí, kteří nabývali rozum už ve svobodě, a nejsou tudíž zdeformováni životem v komunismu, lidí, kteří nové poměry přijímají už jako samozřejmost. Bylo by skvělé, kdyby jejich vstup do různých oblastí veřejného života vedl k tomu, že se budeme stále věcněji, důkladněji a bez předsudků zabývat vlastní minulostí, bez jejíž otevřené reflexe nemůžeme být dobře sami sebou, a že se budeme stále úspěšněji rozcházet s mnoha nedobrými následky zhoubného díla, jež předchozí režim napáchal v našich duších.

Potíž ovšem je, že mnozí tito mladí lidé dorůstali nikoliv už pod vlivem komunismu, ale pod vlivem postkomunismu. A mnohé rysy "normalizační" uzavřené české společnosti sedmdesátých a osmdesátých let prorostly pozoruhodně odolným způsobem do postkomunistické společnosti devadesátých let i do současnosti. A protože je malá česká společnost v důsledku jazykové bariéry uzavřena většinou sama do sebe, mnoha mladým lidem v ČR chybí možnost konfrontovat svou domácí zkušenost se zkušeností zahraniční a poznat tak, co je na obojím dobré či špatné. Václav Žák píše na jiném místě v tomto časopise (viz zde) o složitém pletivu institucionálních vazeb, které v podstatě vytvářejí moderní západní demokratické společnosti a které v české postkomunistické společnosti do značné míry stále ještě chybějí.

Velmi idealizovaná je i představa Václava Havla, že jakmile tito mladí lidé vstoupí do veřejného života, budeme se moci "bez předsudků zabývat vlastní minulostí". Domnívá se skutečně Václav Havel, že komunistická minulost Československa dnešní mladé lidi v ČR zajímá? A jak si může představovat, že se mladý politický "aktivista" ve "veřejné sféře" bude poctivě, neúplatně a přímým způsobem zabývat zásadními problémy české současnosti či minulosti, když se v posledních letech dávno stala propustkou do českého politického života schopnost politikařit a stát se součástí určitého zájmového klanu, příslušnost k němuž nezávislé vidění světa nepovoluje?

Chápu, že Havel chtěl svým novoročním projevem své spoluobčany především povzbudit. Avšak jeho vidění světa je v některých ohledech velmi simplistní. Jeho výroky -- viz výše -- vyvolávají nezodpovězené a možné nezodpověditelné, složité otázky, o nichž by se však mělo diskutovat.

Britský premiér Tony Blair mi není zrovna sympatický. Zejména je odpudivý svou falešnou "upřímností" a svým marketingově manipulativním pojetím politiky.

Havlův novoroční projev je však příliš uzavřený; omezený jeho vlastním apriorním vnímáním světa a silným provincionalismem. Havel má banální stereotypy a nedokáže překročit svůj stín.

Blair tentokrát řekl na Nový rok svým občanům mimo jiné otevřeně:

1. Jsme zřejmě v průšvihu, protože Amerika a velké části Evropy jsou v hospodářské recesi. Zintenzívněme své úsilí a připravme se na nejhorší. Je velmi pravděpodobné, že Bushova válka proti Iráku mezinárodní hospodářskou stagnaci ještě zhorší a může ji proměnit v otevřenou krizi. Měli bychom být na to připraveni.

2. Žijeme v současnosti v takové fázi ekonomického a politického globalizačního vývoje, že nyní že existují mnohé síly, doma i v zahraničí, které vláda vůbec nemůže ovlivnit. Bude to těžké, ale budeme se s tím muset vypořádat. Proto, prosím, předvídavost a ostražitost.

Myslím, že čeští občané jsou dospělí a svéprávní a že by bývalo bylo férové, kdyby se Václav Havel alespoň o těchto závažných mezinárodních problémech ve svém novoročním projevu zmínil.

                 
Obsah vydání       2. 1. 2003
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?
1. 1. 2003 Pochmurný novoroční projev Tonyho Blaira
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
1. 1. 2003 Zástupný problém: Havlovy milosti Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
1. 1. 2003 Media uprostřed týdne: Havel končí, Špidla zdaleka ne Josef  Trnka
31. 12. 2002 USA hrály klíčovou roli při vyzbrojování Saddáma Husajna
2. 1. 2003 Povede válka proti Iráku k oživení stagnující americké ekonomiky?
30. 12. 2002 Americké úřady užívají proti svým protivníkům mučení
30. 12. 2002 Mučení na základně v Bagramu a jiná témata Josef  Brož
30. 12. 2002 Míroví aktivisté chtějí jít do Iráku jako lidské štíty
1. 1. 2003 Američané přiznali, že bombardovali pákistánská vojska
31. 12. 2002 Monitor Jana Paula: PF 2003 Na Irák! Jan  Paul
30. 12. 2002 Slovensko 2002 - Tak dobre, ako sa len dá? Marián  Repa
31. 12. 2002 Woody Allen: "Bergman byl vlastně bavič"
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?   
30. 12. 2002 Americké úřady užívají proti svým protivníkům mučení   
30. 12. 2002 Fidel na lopatkách Zdeněk  Jemelík
30. 12. 2002 Mučení na základně v Bagramu a jiná témata Josef  Brož
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
27. 12. 2002 Deutsche Telekom prohrává bitvu o české zákazníky Štěpán  Kotrba
27. 12. 2002 Bude hladomoru na Zemi možno zabránit pouze, vzdají-li se bohaté země masa, ryb a mléčných výrobků?   
25. 12. 2002 Vánoce a třetí svět: Etiopie má splatit 500 milionů dolarů   
23. 12. 2002 USA zmařily dohodu o levných lécích pro třetí svět   
23. 12. 2002 Unionistický hochštapler provokoval i na demonstracích Štěpán  Kotrba
20. 12. 2002 Úplné znění nálezu Ústavního soudu ve věci zrušení regulace nájemného   
20. 12. 2002 Milan Kundera jako "didaktik komiky"?   
20. 12. 2002 Nestlé, výrobce kávy Nescafé, vyžaduje 6 milionů dolarů od hladomorem postižené Etiopie   

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
1. 1. 2003 Media uprostřed týdne: Havel končí, Špidla zdaleka ne Josef  Trnka
1. 1. 2003 Zástupný problém: Havlovy milosti Zdeněk  Jemelík
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
23. 12. 2002 Topolánek ve Šponě: Není naším národním zájmem vstoupit do EU... Josef  Trnka
20. 12. 2002 Úplné znění nálezu Ústavního soudu ve věci zrušení regulace nájemného   
18. 12. 2002 Předvánoční projev soudruha Antonína Zápotockého z roku 1952   
17. 12. 2002 Nové čtení Klause Darius  Nosreti
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
16. 12. 2002 Klaus odešel, ať žije Klaus !   
16. 12. 2002 Deregulace nájemného: jak se v médiích nemá diskutovat Karel  Mašita
12. 12. 2002 Monitor Jana Paula : David jako rukojmí v efektní prázdnotě Jan  Paul
9. 12. 2002 Hradčany se budou dobře prodávat se Srdcem i bez něho Jan  Paul, Jiří Přibáň