27. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 9. 2002

Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře"

Důchody se stávají obehraným tématem. Každá opozice v průběhu každého volebního období pravidelně kritizuje momentálně vládnoucí garnituru za to, že s důchody se nic nedělá, že se nepracuje na koncepci důchodové reformy, že mandatorní výdaje, kde výdaje na penze představují naprosto zásadní položku, jsou neúnosně a zbytečně vysoké atd. Pro mnohé občany jsou tyto hrátky již únavné.

Prázdné mlácení slámy je doprovázeno kvaziexaktními analýzami, predikcemi demografického vývoje, nesmyslnými a smysluplnými extrapolacemi.

Podstata věci je ale jednoduchá, buď se společnost o seniory postará nebo se na ně vykašle.

Řada zúčastněných totiž vidí důchodce jako množinu neurčitých až indiferentních prvků, s nimiž je nutno pracovat na bázi statistických dat. Teprve v okamžiku, kdy poslancova babička nebo senátorův strýček jsou dotčeni výší své sociální dávky se u našich ústavních činitelů vybudí sociální cítění a atakují orgány státní správy pohoršenými intervencemi na kvalitu právní úpravy, kterou sami hnětli, formovali a při projednávání provázeli množstvím nejrůznějších poučených příspěvků a hlubokomyslných úvah.

Vláda sociální demokracie se důchodům "věnovala" se zvláštním zájmem a zabývá se jimi v tomto duchu dále. Když už nedokáže přijít s racionální koncepcí důchodové reformy (budiž korektně řečeno, že ono to zdaleka není jednoduché), tak se alespoň pokusí pod tímto nápisem na štítě přemalovat firmu nositele pojištění. Když už v nějakém roce zvýšení důchodů neprovede, tak alespoň vymyslí nevýznamnou modifikaci zákonného ustanovení, na jehož základě se valorizace důchodových dávek provádějí. Když už se odhodlá důchodcům přidat tak málo, jak se dosud v historii nestalo, dlouho před tím o tom mluví a seniory udržuje v naději. Dobře si totiž uvědomuje, že senioři jsou významnou sociální skupinou.

Čtvrtina celé populace ale v mase voličů představuje mnohem větší podíl, protože ze "zbývajících" třech čtvrtin mají volební právo až ti, kdož dovršili osmnáct let věku. Mnohým důvěřivým stařenkám a staříkům stačí jen to, že o ně někdo projevuje zájem, "že by dal, jen kdyby měl z čeho". Tím se neříká, že jde o "geronty" v pejorativním významu tohoto slova, důvěřiví a bláhoví jsou samozřejmě zastoupeni ve všech věkových skupinách, společenská situace důchodců je však přeci jen specifičtější. Oni většinou jen čekají na to, co jim stát nadělí, jejich aktivní účast na ekonomickém dění je velmi ztížena množstvím subjektivních i objektivních faktorů. Z hlediska taktiky volebního boje nutno tuto rafinovanou dlouhodobou strategii ČSSD ocenit. Kdyby ODS více oslovovala důchodce a méně sázela na osobnost svého lídra, byť nepochybně zajímavou, mohla s největší pravděpodobností dopadnout jinak.

Nyní trochu konkrétněji. Podle platné právní úpravy (§ 67 zákona číslo 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se vyplácené důchody zvyšují (zpravidla) v závislosti na růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem - a na růstu indexu reálné mzdy v definovaných obdobích. Důchody se nově (nyní poprvé) zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu, jsou-li ovšem splněna zákonem stanovená kritéria.

Zvýšení důchodů stanoví vláda nařízením, a to v termínu do konce září, což právě učinila. Zohlednila při tom určitým způsobem diferenci ve výši důchodů mezi tzv. starodůchodci a ostatními poživateli, kde rozhoduje zda důchod(y) byl(y) přiznán(y) před 1.1.1996 (starodůchodci) nebo po 31.12.1995. Rozdíl ve zvýšení činí 0.2 %. U starodůchodců se zvyšuje procentní výměra důchodu o 4 %, u ostatních o 3.8 %. Zvyšují se všechny typy důchodových dávek, nikoli tedy pouze starobní, jak je občas nesprávně uvádí.

Stručný příklad: Poživatelka plného invalidního důchodu (přiznaného po roce 1995) a vdovského důchodu (starobní důchod zesnulého manžela přiznám před rokem 1996), pobírá měsíčně 9310 Kč, z toho 6000 připadá plný invalidní důchod (procentní výměru) a 2000 Kč vdovský důchod. Částka 1310 Kč, připadající na základní výměru se nezvyšuje, procentní výměra vdovského důchodu se zvýší o 4 %, procentní výměra plného invalidního o 3.8 %. Od ledna 2003 bude tedy náležet celkem 9618 Kč (1310 + 6228 + 2080).

Přinášíme i orientační přehled o všech valorizacích důchodů provedených od roku 1990. Z rozsáhlé (681kb) tabulky je patrná četnost a hodnoty (procentní i pevné částky) použité v jednotlivých hromadných akcích. K této problematice ještě jednu poznámku. Ačkoli náhradový poměr (důchod/mzda) stále ještě nedosahuje stavu, který zde byl v roce 1989, zdánlivě paradoxně se zvyšují dávky starodůchodců více než penze ostatních. Před rokem 1990 však na tom byli důchodci relativně lépe, protože průměrná mzda byla nízká, a to přitom existovalo omezení maximální výše důchodů. Nyní, i když pevné omezení bylo zrušeno, je příjmová hladina i růst mezd podstatně strmější. Důchody, nyní nominálně vyšší, prostě "nestíhají", je to ovšem i z toho důvodu, že hodnotu zvýšení na základě nepřesných údajů stanovuje v konečném důsledku vláda.

                 
Obsah vydání       27. 9. 2002
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
27. 9. 2002 Postkomunismus - vítězství anebo ztracené iluze?
27. 9. 2002 Svatý Václave
27. 9. 2002 Bez zdůvodnění OSN bychom legitimizovali agresi
27. 9. 2002 O rozdílech v postojích mezi Evropou a Amerikou
27. 9. 2002 Británie se pokouší mírnit Ameriku, aby neprosazovala v OSN příliš agresivní rezoluci
27. 9. 2002 Britská zpráva o "důkazech" proti Iráku byla odmítnuta jako "propaganda"
27. 9. 2002 Zprávy z farnosti Svatý Albion
27. 9. 2002 "K čertu s Georgem Bushem; Bůh ochraňuj Ameriku"
26. 9. 2002 Povinností občana je nemlčet
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
27. 9. 2002 V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje Daniela  Pilařová
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba
26. 9. 2002 Vážné problémy s eurem
26. 9. 2002 Nikým nezbadaný odchod Pavol  Fabian
27. 9. 2002 Odmítám washingtonskou konspirační teorii James  Petras

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2002 Jak na pohledávky Daniel  Hrbáč
29. 9. 2002 NATO: Zavřete oči, přicházím Martin  Ondreját
28. 9. 2002 Španělská II. republika - konec jednoho mýtu Vít  Zvánovec
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 O rozdílech v postojích mezi Evropou a Amerikou   
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
27. 9. 2002 "K čertu s Georgem Bushem; Bůh ochraňuj Ameriku"   
27. 9. 2002 Postkomunismus - vítězství anebo ztracené iluze?   
26. 9. 2002 Vážné problémy s eurem   
26. 9. 2002 Al Gore ostře kritizoval George Bushe   
26. 9. 2002 Povinností občana je nemlčet   
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba
25. 9. 2002 Téměř profesionální krádež Topí  Pigula

Politický zápisník RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
23. 9. 2002 Bedári na Slovensku si zvolili pravicu Daniel  Krajcer
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
20. 9. 2002 Opoziční smlouva o pozice Štěpán  Kotrba
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
18. 9. 2002 Pohádka o drsném prezidentovi a rozbředlém Špidlovi Štěpán  Kotrba
17. 9. 2002 Bez prezidenta to Špidla neumí, Zeman se mezitím na chalupě směje... Štěpán  Kotrba
15. 9. 2002 Špidla odmítl trojkoalici, lidovci znervózněli
Jednat se bude patrně celou noc
Štěpán  Kotrba
7. 8. 2002 Spektakulárně parlamentní konec vojenské špionáže v Čechách Štěpán  Kotrba
26. 7. 2002 Ministr obrany kvůli Srbovi vyhodil šéfa vojenské rozvědky Štěpán  Kotrba
25. 7. 2002 Brno bude mít "dobrý" mediální obraz Štěpán  Kotrba
25. 7. 2002 DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky   
23. 7. 2002 Březina: Až neuvěřitelná sebekritika Štěpán  Kotrba
19. 7. 2002 Za ty prachy to stálo - Koalice skončí Štěpán  Kotrba
18. 7. 2002 O volbě Hany Marvanové a o potřebě kompromisů Štěpán  Kotrba