6. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 1. 2003

Přestřelka o milosti

Podle Transparency International je naše země značně zaneřáděna korupcí. V posledních týdnech se někteří novináři, ale i politici a státní úředníci snaží vyvolat dojem, že zvlášť závažným společenským problémem je korupce při udělování milostí prezidenta republiky. Zrodila se další z dehonestačních kampaní, čas od času otravujících společenské ovzduší. Zdá se, že ani profesionálně rozvážné a objektivní sdělení policejního prezidenta o tom, že žádné z dosud oznámených podezření na korupci při udělování prezidentských milostí nebylo policejním šetřením potvrzeno, ji nedokáže zastavit.

"Mezi lidem obecným" se šušká, že zkorumpováním policistů či soudců lze ovlivnit výsledky trestního řízení. Pokud by to bylo pravda, šlo by o záležitost společensky nesmírně závažnou, protože by se za deset let existence státu mohla týkat až tisíců případů a tisíců příjemců korupčních výhod. Počet korupcí ovlivněných rozhodnutí udělení milosti a osob, jež by se mohly na tomto řízení korupčně přiživovat, je ve srovnání s tím zanedbatelný. Skutečnost, že by šlo o korupci v bezprostředním okolí prezidenta, má význam spíše estetický než praktický. Přesto neběží kampaň o korupci v trestním řízení, ale kampaň o korupci při udělování milostí. Ten, kdo ji rozpoutal, jistě ví, koho a proč chce zasáhnout.

Řízení o udělení milosti prezidenta republiky je skutečně svou povahou vhodné pro vznik podezření z korupce. Milosti jsou vysoce nedostatkovým zbožím, kterého se v žádném případě nemůže dostat na všechny zájemce, a to dokonce ani na zájemce oprávněné. Distribuce zboží je v rukou hrstky jednotlivců a pravidla rozdělování jsou neprůhledná.

Okruh podezřelých, přes které by bylo možno korupčně ovlivnit výsledek rozhodování o žádosti o milost, je velmi úzký. Obludnost představy prezidenta, přivydělávajícího si vybíráním úplatků za milosti, je tak zřejmá, že se dosud nikdo neodvážil ji vyslovit. Tak hluboko přece jen novinářská obec neklesla. Ale podezření padá z logiky věci samé mimo jiné na personál Kanceláře prezidenta republiky, připravující podklady pro prezidentova rozhodnutí. Na rozdíl od jiných mediálních štvavých kampaní obětem mlčky naznačeného zneuctění byla dána možnost hájit se v tisku.

Svůj názor projevila jak JUDr.Jana Chalupová v Právu, tak JUDr. Lenka Hoffmanová v Lidových novinách z pátku 3. ledna, která zde polemizuje s názory Martina Zvěřiny. Posledně zmíněný článek sděluje mínění autorky sofistikovaným jazykem a nese stopy pochopitelného citového zaujetí, což poněkud snižuje jeho srozumitelnost.

Přesto, kdo chce, tomuto sdělení porozumí a musí je přijmout : filozofie udílení milostí spočívá mimo jiné na zásadě, že je lépe odpustit viníkovi, než potrestat na základě nedostatečně doloženého obvinění, čili že je nutné vyloučit potrestání nevinného, a dále také na názoru, že státní represe ztrácí svůj smysl tam, kde odsouzeného postihla vyšší moc.

Redakce využila, či lépe řečeno zneužila, výhody "kopání na domácím hřišti" a pokusila se snížit účinek článku redakčním dovětkem Martina Zvěřiny, jenž se snažil prokázat, že autorka vlastně mimoděk potvrdila oprávněnost jeho kritiky informační politiky KPR. Ve skutečnosti spíše prokázal svou nechápavost a zlou vůli bít za každou cenu.

Autorka přece srozumitelně vysvětlila, že podle ústavy se prezident za své rozhodování nikomu nezodpovídá a nemá povinnost svá rozhodnutí zdůvodňovat. Pokud pak zveřejňuje rozhodnutí o udělených milostech, jeho kancelář do obsahu sdělení může zahrnout jen takové informace, které nejsou chráněny zákonným zájmem omilostněného nebo i prezidenta. Samozřejmě, že pak některá vysvětlení jsou neúplná. Nelze přece pro uspokojení pana Zvěřiny do zprávy o udělení milosti například napsat, že pan prezident udělil odsouzenému milost, aby poslední zbývající týdny života mohl strávit v kruhu rodiny. Není ale prakticky možné, vybírat ke zveřejnění jen neproblémové případy - pokud by se nějaké našly -, nebo zprávy o udělených milostech před veřejností utajovat.

Nejen tato mediální přestřelka, ale i jiné prvky kampaně nasvědčují tomu, že živnou půdou pro vznik nehezkých podezření v souvislosti s udílením milostí prezidenta republiky je neprůhlednost řízení, popřípadě neinformovanost veřejnosti o tom, "jak se to dělá." Je zřejmé, že je obrovský nepoměr mezi počtem žádostí o milost a skutečně udělenými milostmi. Malá prezidentova kancelář jimi musí být přímo zavalena.

Je otázkou, zda je vůbec v jejích kapacitních možnostech všechny žádosti důkladně vyhodnotit. Pomineme-li okolnost, že prezidentova ústavní pravomoc je skutečně formulována tak, že by nebylo možno nic namítat, i kdyby si stanovil libovolný počet milostí, které udělí, a odpustil pak těm šťastným, jejichž jména by mu z osudí vybral slepý papoušek, není veřejnosti nic známo o tom, jak probíhá výběr případů, které se dostávají na stůl prezidenta ke konečnému rozhodnutí. Při tom je zřejmé, že nepoměr mezi kapacitními možnostmi KPR a náporem žádostí o milost vytváří prostor pro subjektivní chyby při rozhodování, jehož velikost je ovlivněna používaným systémem vyhodnocování. Aktéři mediální kampaně takovou věcnou otázku nepoložili, protože jim nejde o objasnění problému, ale o znevážení osob, které mají s udílením milostí co do činění, a "obhájci Hradu" nepocítili potřebu toto vysvětlit. Rád bych si někdy v Lidových novinách přečetl rozhovor na toto téma.

JUDr.Lenka Hoffmanová se v souvislosti s otázkou udílení milostí prezidenta republiky také kriticky vyslovila k filozofii a kvalitě českého trestního řízení. Její mínění je po vystoupeních místopředsedy vlády JUDr.Pavla Rychetského a poslankyně Miroslavy Němcové dalším varovným signálem, že "je něco shnilého ve státě dánském," zvláště proto, že každý z nich se ke kritickému postoji dobral jinou cestou. Jde o vyjádření osoby přiměřeně odborně vzdělané a velmi dobře informované, mělo by proto být popudem k tomu, aby se veřejnost o tuto mediálně podhodnocenou oblast výkonu státní moci začala více zajímat.

Autor je volným spolupracovníkem spolku Šalamoun.

                 
Obsah vydání       6. 1. 2003
6. 1. 2003 Saddám Husajn "by měl zaútočit na Polsko"
6. 1. 2003 Přesný součet nepřesných čísel Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
6. 1. 2003 USA, Irák, Severní Korea, alžírské vraždění a dvojí morálka
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
6. 1. 2003 Přestřelka o milosti Zdeněk  Jemelík
6. 1. 2003 O milostech a dalších dědictvích středověku Vladimír  Rott
6. 1. 2003 NATO a technologie: Evropa se vzdaluje od moci Jan  Burian
6. 1. 2003 TV media o víkendu: Úředníci a politici Josef  Trnka
6. 1. 2003 Tragedie českého politického systému Milan  Valach
6. 1. 2003 HZDS s.r.o. Marián  Repa
6. 1. 2003 Nebudú vylepšovať, aby sa likvidovali Lubomír  Sedláčik
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
3. 1. 2003 Francie a reforma Společné zemědělské politiky: hledání doktríny Hélene  Delorme
30. 12. 2002 Americké úřady užívají proti svým protivníkům mučení
30. 12. 2002 Mučení na základně v Bagramu a jiná témata Josef  Brož
31. 12. 2002 USA hrály klíčovou roli při vyzbrojování Saddáma Husajna
30. 12. 2002 Míroví aktivisté chtějí jít do Iráku jako lidské štíty
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
30. 12. 2002 Oko za oko, zub za zub Jana  Matúšová
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?
1. 1. 2003 Pochmurný novoroční projev Tonyho Blaira
2. 1. 2003 Povede válka proti Iráku k oživení stagnující americké ekonomiky?
3. 1. 2003 Pozadí americké politiky na Blízkém Východě Jiří G. Müller
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
6. 1. 2003 TV media o víkendu: Úředníci a politici Josef  Trnka
6. 1. 2003 Přestřelka o milosti Zdeněk  Jemelík
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
1. 1. 2003 Media uprostřed týdne: Havel končí, Špidla zdaleka ne Josef  Trnka
1. 1. 2003 Zástupný problém: Havlovy milosti Zdeněk  Jemelík
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
23. 12. 2002 Topolánek ve Šponě: Není naším národním zájmem vstoupit do EU... Josef  Trnka
20. 12. 2002 Úplné znění nálezu Ústavního soudu ve věci zrušení regulace nájemného   
18. 12. 2002 Předvánoční projev soudruha Antonína Zápotockého z roku 1952   
17. 12. 2002 Nové čtení Klause Darius  Nosreti
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
16. 12. 2002 Klaus odešel, ať žije Klaus !   
16. 12. 2002 Deregulace nájemného: jak se v médiích nemá diskutovat Karel  Mašita
12. 12. 2002 Monitor Jana Paula : David jako rukojmí v efektní prázdnotě Jan  Paul