11. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2002

Doživotí dealerům drog - všech?

Někdy koncem května obdržely redakce "tiskovou zprávu" pana Zwyrtka z Českého Těšína, který by si přál spolu s několika svými spoluobčany "Doživotí dealerům drog". Na tom by nebylo až tak nic divného, neboť "obecné" nálady zvláště v oblastech nejvíce postižených sociální nedostatečností a pesimistickým výhledem uplatnění mládeže v pracovním procesu jsou radikální přímo úměrně hrozivým policejním statistikám. Fakt, že romská mládež na severu Moravy propadla téměř plně heroinu, je varovným mementem. Mementem regionálním politikům, poslancům i ministrům před škrtáním financí na sociální politiku, provázenou aktivní politikou zaměstnanosti.

To, co bylo na tiskové zprávě (neodlišující se jinak od názorů mnoha laiků - "slušných" občanů v kterémkoliv okresním městečku - možno zjistit návštěvou místní restaurace) zvláštní, byl fakt, že ji autor odůvodnil mimo jiné mediálním ohlasem akce, kterou uspořádali mladí lidé, usilující o dekriminalizaci a legalizaci marihuany pod názvem Million Marihuana March 2002 v Praze na Letné.

Tvrdé drogy v Českém Těšíně a marjánka v Praze jedno jsou? Uvědomil jsem si s hrůzou, že ten naivní občan se domnívá a médiím vůkol vnucuje představu, že kdokoli druhému podá (či prodá) více než jen jednoho jointa (množství drogy větší než malé..., droga jako droga..., řekne si "normální" občan :-))), měl by dostat DOŽIVOTÍ.

Uvědomil jsem si s hrůzou, že počet pěstitelů konopí a konzumentů marihuany (marihuana je přitom drogou, které se "obchod" i organizovaný zločin dotkl v Čechách nejméně, většina konzumentů pěstuje konopí víceméně pro vlastní potřebu) je jen v Praze více než dvě stě tisíc, to je více než polovina studentů učilišť, středních i vysokých škol v hlavním městě. Ochutnávání výpěstků a posuzování jejich kvality patří k společenskému bontónu všech "huličů", které znám a jejichž výpěstky jsem měl kdy možnost ochutnat. Je to hrdost pěstitele nad zahradnickým uměním, chlubná povaha mládí, stejně jako sběratelská vášeň vinařů.

Představa, že tito samozásobitelé by měli dostat doživotí za mé osobě nabídnutého jointa je stejně absurdní, jako představa doživotí pro všechny vinaře na Pálavě, kteří mi dali ochutnat veltlín či muškát. Nebo absurdní požadavek doživotí pro Valachy a jejich domácí slivovici.

To vše by muselo platit i pro náruživého konzumenta tekutých trnek Bolka Polívky, zvláště v kombinaci s dalším trestným činem - útokem proti stávajícímu státnímu zřízení - prostřednictvím založení Valašského království. Doživotí pro Bolka Polívku, doživotí pro všechny umělce, kteří zobrazili bez souhlasu ministerstva vnitra ve svých dílech kuřáky, pijáky či jiné narkomany! Tak nějak by si zřejmě (zajisté z místní reality zoufalý) předseda občanské komise pro protidrogovou prevenci v Českém Těšíně představoval cestu ke změně společnosti... Cestu změny cestou změny. Zákon za zákon. Zákon. Ruku zákona. Palici zákona. Gilotinu zákona. Archandělův meč zákona.

Předesílám, že neznám případ, kdy by marihuana byla důvodem k páchání trestného činu, vím ale o mnoha případech vážných trestných činů, spáchaných pod vlivem alkoholu, a to nejen na jižní či severní Moravě. Loupeže, vraždy, znásilnění, dopravní nehoda se smrtelnými následky apod.

Směšná historka s "tiskovým prohlášením" a "doživotím" je směšná jenom napůl... Jak se tedy máme vyrovnat se sociálně kulturním fenoménem (jakýchkoliv) drog a současně přiznat to, co přiznává dnes už polovina Evropy - totiž fakt, že marihuana se (stejně jako alkohol či tabák) stala součástí životního stylu nezanedbatelné části populace a její důslednou kriminalizaci nezvládá už kterýkoliv stát?

Naposledy přizala Británie neschopnost i nechuť ke kriminalizaci kuřáků marihuany, kterých je v ostrovním "království demokracie" na pět miliónů. Parlament doporučil vládě legalizaci konopí. Jak se vyrovant i v naší malé, české, zápecnické společnosti šosatých měšťáků a maloměstských pokrytců Zwyrtkova typu s potřebou postihu dealerů "tvrdých" drog a zároveň se bránit populismu těch, kteří by chtěli "zavřít až zčerná" každého, kdo si "ubalí smotek"?

Řešení vidím jen jediné. Přesný opak toho, co žádá po veřejnosti pan Zwyrtek. Změnu legislativy tak, aby bylo dekriminalizováno a legalizováno držení marihuany osobám starším osmnácti let (moudrost poslanců všech stran se prozatím utápěla v "předvolebních svalech", majícím zaimponovat starším voličům), ale i současné zpřísnění trestů za držení i distribuci "tvrdých" drog, důsledná činnost policie, přerušení jejich lhostejnosti či zločinného spolčení s dealery tvrdých drog v centrech měst, důsledná a plošná protidrogová prevence, izolující těžké narkomany a odsuzující je k léčení i právním násilím, nezaujatá a nepředpojatá osvětová kampaň zaměřená na učitele, žáky, teenagery i jejich rodiče, zvýšení rozpočtů na mimoškolní aktivity mládeže vysoko nad rámec stávajících minimalistických příspěvků, podpora sdružování mládeže (metodická, funkční) a to i formou obnovy vydavatelského servisu (literaturou počínaje, časopisy, hudbou a internetem konče) a mediálních příležitostí pro tuto věkovou kategorii (bez vytváření "heroinových hvězd" typu Terezy Pergnerové, zato s účastí psychologů a pedagogů v zákulisí), zdůrazňování zodpovědnosti státu, obcí i rodin, mimoškolní vzdělávací aktivity, společenský respekt k neziskové práci i peníze pro její ocenění.

Navázání na tradici těch institucí, které projevily v minulých dvanácti letech vůli k práci s mládeží, ať už se jmenují Pionýr, Junák či Sokol, podpora nevrcholových sportovních aktivit dětí i dorostenců - třebas i na úkor vrcholových "hvězd".

Podpora příležitostí pro mládež trávící svůj volný čas sportem, pobytem v přírodě, podpora opravdových ochránců přírody či maldých přírodovědců - třeba v rámci činnosti zoologických a botanických zahrad. Investice do rekreačních zařízení, podnikající ch na neziskovém principu. Zájem poslanců i zastupitelů o to, jak tráví volný čas nejen jejich děti, ale i děti jejich voličů. Mimoškolní činnost mládeže jako závazná agenda místních úřadů, vrcholově zaštítěná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

To vše na náklady státu, to vše na náklady obcí. To vše pod kontrolou poslanců parlamentu. Protože jinak se jednoho dne stane, že naivní či vypočítaví populisté nás přesvědčí, že kamenování či stínání hlav našich dětí je jediným lékem na námi zaviněnou nemoc společnosti - lhostejnost a sobectví. Prozatím si něco obdobného myslí jeden českotěšínský kandidát na kandidátce "Cesty změny" a místopředseda hnutí "Nezávislých", který se potřeboval zviditelnit. Bůh (a volby) mu pomoz. Dostal pouhých 35 preferenčních hlasů a jeho strana v celém kraji získala 1093 hlasů (0, 19%). Ale nám také pomoz Bůh. Protože sociálně necitlivé a k nastupující generaci nepřátelskou politiku nevytváří jenom tento naivní komunální aktivista, který to třeba mohl všechno myslet dobře a třeba se i snaží ve svém okolí působit pozitivně. Máme je všichni, včetně našich dětí, hulících marjánku. Nemoc ale nevyléčíme, když pacienta zavřeme - navíc na doživotí.

                 
Obsah vydání       11. 7. 2002
11. 7. 2002 Edvard Beneš a jeho dekrety - (sudeto)německý problém Eva  Hahnová, Hans Henning Hahn
11. 7. 2002 Ftaláty v zařízení nemocnic ohrožují zdraví pacientů
11. 7. 2002 Prezident Bush proti korupci v americkém podnikání
11. 7. 2002 Tak už to Pavel Dostál na Jílkovou prozradil Jan  Čulík
11. 7. 2002 O útlaku a stagnaci v arabském světě
11. 7. 2002 Proč to ti lidi čtou? Markéta  Sulovská
10. 7. 2002 Děsné Literární noviny
11. 7. 2002 Britská vláda se rozhodla (o něco) liberalizovat užívání hašiše
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
11. 7. 2002 Čína hromadně likviduje internetové kavárny
11. 7. 2002 (Ne)zapomeňme... Martin  Kunštek
9. 7. 2002 Svoboda slova: Jak chtěli američtí akcionáři cenzurovat britský list The Daily Mirror
10. 7. 2002 Daily Mirror: Teroristický stát: jak se Američané "snaží ovládnout svět"
10. 7. 2002 Očekávali Talibán, našli však jen hrůzu
10. 7. 2002 Kurdové v severním Iráku odepřeli Američanům pomoc při úsilí svrhnout Saddáma Husajna
10. 7. 2002 Křesťanský sionismus - v ČR málo známá ideologie, ovlivňující konflikt v Palestině Pavel  Šejnoha
8. 7. 2002 Jak časopis Týden bulvárně zkresluje informace Jan  Čulík
9. 7. 2002 Policejní korupce v Karlových Varech Fabiano  Golgo
9. 7. 2002 Policisté v Karlových Varech: Nó, tady se krade, nó... Ale jen Rusákům nebo Němcům Fabiano  Golgo
10. 7. 2002 O podpisu koaliční smlouvy
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
9. 7. 2002 Svoboda slova: Jak chtěli američtí akcionáři cenzurovat britský list The Daily Mirror   
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová, Bernard Weiner
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
20. 5. 2002 Chlapi sobě Jan  Čulík
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
22. 4. 2002 Reflex versus větrné mlýny Tomáš  Pecina
3. 4. 2002 Členka Výboru pro národní bezpečnost: Čí je to vlastně válka? Bushka  Bryndová
2. 4. 2002 Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Tomáše Peciny pravomocné Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 RRTV chce "regulovat internet" Štěpán  Kotrba
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund

Volby 2002 RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2002 (Ne)zapomeňme... Martin  Kunštek
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
4. 7. 2002 Patří majetek katolické církvi nebo katolická církev majetku? Martin  Martínek
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Klausův telefonát voličům lze z psychologického hlediska pochválit Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Pravice hledá stranu občanského typu Tomáš  Jarmara
27. 6. 2002 My generation Josef  Trnka
25. 6. 2002 Nedělní Sedmička - duet Klause s Grebeníčkem Petr  Jánský
24. 6. 2002 ČSSD: "Kompromis by měl odpovídat volebnímu výsledku," tvrdí Zdeněk Škromach Štěpán  Kotrba
21. 6. 2002 Karma a komunismus Michal  Rusek
20. 6. 2002 Poznámka na okraj poznámky o malování čertů na zdi Štěpán  Kotrba
19. 6. 2002 Fotogalerie z voleb: Pracovník ČSSD rozbil Štěpánu Kotrbovi fotoaparát Petr  Pokorný, Štěpán Kotrba
19. 6. 2002 Komunisté už vystrkují rohy, ale nebezpečí jejich návratu nehrozí Karel  Mašita
17. 6. 2002 Volila jsem Koalici: české zpravodajství si myslí, že ví proč Daniela  Pilařová

Drogy RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
11. 7. 2002 Britská vláda se rozhodla (o něco) liberalizovat užívání hašiše   
31. 5. 2002 Legalizace narkotik - za jakych podmínek? Filip  Radič
30. 5. 2002 Pim Fortuyn: Že by Holanďané byli nyní extrémní pravičáci? To snad ne... Fabiano  Golgo
30. 5. 2002 Je pošetilé zakazovat narkotika   
22. 4. 2002 Reflex versus větrné mlýny Tomáš  Pecina
17. 1. 2002 Marihuana, princ a žebráci Fabiano  Golgo
9. 1. 2002 Fukuyama: Co dělat, nemá-li vzniknout nelidský, posthumánní svět   
30. 11. 2001 Ve východní Evropě hrozí epidemie AIDS   
12. 11. 2001 Otevřený dopis: Vystupujme energicky proti kouření Martin  Škapík
25. 10. 2001 Významný krok k legalizaci marihuany   Jitka

Marihuana RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
17. 1. 2002 Marihuana, princ a žebráci Fabiano  Golgo
12. 11. 2001 Otevřený dopis: Vystupujme energicky proti kouření Martin  Škapík
25. 10. 2001 Významný krok k legalizaci marihuany   Jitka