12. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 11. 2001

Otevřený dopis: Vystupujme energicky proti kouření

V našem státě umírá na kouření 23 000 obětí ročně, které spolu s nemocnými z kouření, (protože 23 000 jsou životy za rok cigaretou přímo ukončené) navíc vyžadují soustavnou zdravotnickou péči, kdy potom pacienti nekuřáci, kteří se nepoškozují, na kouření obětí také doplácí. Jednak jsou poškozováni finančně, neboť náklady kuřákům na péči platíme společně skrze zdravotní pojištění, ale taky tím, že se musí čekat v pořadí na důležité operace, na nemocniční lůžko, neboť to je u vice než 50% případů blokováno právě ošetřovaným kuřákem.

Politickým představitelům České republiky a Evropské unie, výrobcům a distributorům tabákových výrobků

Otevřený dopis politikům ČR, EU a producentům tabáku

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení státní představitelé, vážení výrobci a distributoři tabáku.

Náš, jinak humoristický server, si dovolil otevřít velkou kampaň proti zastavení nemoci kouření. Nejprve děkujeme mnoha médiím a politikům, kteří už nás podpořili přímo, a nebo začínají toto na Evropské půdě stále opomíjené téma reflektovat, neboť jedině Vy můžete a máte povinnost tuto situaci, která ve svém důsledku zpochybňuje vůbec politický systém, změnit. Neboť jakákoliv vláda, parlament, který legalizuje, či trpí legálnost produkce výrobku, který už prokazatelně je největší epidemií a nebezpečím v historii lidstva, je nevěrohodná.

Kampaň úmyslně otevíráme právě v době, kdy poprávu začínáme boj s terorismem, jako odezvu na nejhrůznější útok v lidských dějinách, protože absurdně ve stejné době jsme tolerantní k cigaretě, která jen v naší malé zemi usmrtí ročně třikrát více obětí, než právě šílení atentátníci v New Yorku.

Každý výrobek, prodávaný potravinářskou sítí se po zásluze těší velké pozornosti nejrůznějších kontrol jakosti a přitom právě smrtící cigarety jsou k dostání v každých potravinách. Kontrolním orgánům odborným, ani obecně policii není umožněn postih této a jiných souvisejících anomálií, naopak státní potravinářská a zemědělská inspekce na náš dotaz prostřednictvím stanice ČR Radiožurnálu k této kampani odpověděla, že u cigaret může kontrolovat pouze jejich "kvalitu". Tedy, rozumějte prosím, obsah nikotinu v cigaretě a nic více dělat nesmí. Přičemž je zjevné, že cigareta nemá žádnou kvalitu, žádný společenský přínos, žádný kladný účinek - pouze přináší závislost, ekonomické ztráty a ukracuje život svému spotřebiteli.

Stejně tak prosíme pracovníky tabákového průmyslu od nejvyšších po nejnižší místa, aby svou kreativitu věnovali jinému odvětví, nikoliv produktu, který zabíjí svého konzumenta. Kouření není o svobodné volbě, protože při dostatku relevantních informací by jistě nevolilo smrt takové množství lidí. V našem státě je to 23 000 obětí ročně, které spolu s nemocnými z kouření, (protože 23 000 jsou životy za rok cigaretou přímo ukončené) navíc vyžadují soustavnou zdravotnickou péči, kdy potom pacienti nekuřáci, kteří se nepoškozují, na kouření obětí také doplácí. Jednak jsou poškozováni finančně, neboť náklady kuřákům na péči platíme společně skrze zdravotní pojištění, ale taky tím, že se musí čekat v pořadí na důležité operace, na nemocniční lůžko, neboť to je u vice než 50% případů blokováno právě ošetřovaným kuřákem. Naše kampaň v žádném případě není zaměřená proti kuřákům, ale za ukončení legalizace epidemie kouření.

Jsme velmi znepokojeni tím, že místo, aby byla veřejnost seznámena s programem vedoucímu k ukončení legality tohoto smrtícího návyku a její distribuce, tak naopak, jak na půdě našich zákonodárných orgánů, tak i na půdě Evropské Unie je cigareta dále tolerována, ba co více, na půdě Evropské Unie je dokonce místo programu na ukončení této epidemie kouření, koncipován program na zlevnění cigaret pro chudší, přicházející evropské státy. Tedy starost nikoliv o záchranu budoucích obětí cigaretového průmyslu a špatné politiky vůči tomuto zlu, ale naopak starost o to, aby lidé na cigaretový návyk měli.

Domníváme se, že tato anomálie nemůže být dále tolerována, neboť naprosto znevěrohodňuje politické systémy jako takové. Není možné, aby se kvůli( pro příklad) epidemii úplavice vedlo složité vyšetřování a po právu uzavírala provozovna, kde tato nemoc ohrozila často jen pár desítek lidí a proti cigaretám, které by bez Vašich opatření usmrtili v příštím století už miliardu lidí byli veškeré kontrolní orgány naprosté bezmocné.

Nelze řešit, zda kouřit v tom, či onom prostoru, ale jak nastartovat program nejen na půdě ČR, kdy kontrolu dodávky cigaret pro oběti této nemoci převezme stát za kontroly lékařů a distribuce novokuřákům (novokuřák - skupina ohrožených, zatím nekouřících většinou mladých lidí), bude zcela vymýcena. Právě kuřákům, zejména mládeži, kdy počet kuřáků už po desátém roku věku stále prudce stoupá, lze nabídnout postupně také další drogy, protože předpokladem přechodu na marihuanu, - která až u 50% "experimentátorů" vede k přechodu na drogy tvrdé a ke kriminálnímu způsobu života i rizikové promiskuitě- je také právě cigareta, tedy technologie perorálního podání. Se zamezením vzniku novokuřáků bude také marihuana velmi rychle vytěsněna mimo společenskou nebezpečnost. Podle odborných údajů by kontrolované ukončení této nemoci stálo mnohem méně, než její tolerance v jakékoliv podobě, a je to také jediné zamezení naprostého znevěrohodnění politického systému, který nějakým způsobem reprezentujete. Neboť takto je znehodnocována i práce policejních složek, které ochraňují, čím dále tím složitěji naše životy při prevenci automobilových nehod, obecné kriminality, a přitom tabák, který, viz přiložená fakta, doslova vytěsňuje národní zdraví, je, byť často bez úmyslu, Vámi legalizován.

Pokládáme Vám tři otázky a přikládáme sedm mnohonásobně ověřených argumentů a čekáme Vaše odpovědi, které díky médiím, jež naši akci reflektovala samozřejmě zveřejníme.

V upřímné úctě

Martin Škapík

OTÁZKY:

1) Kdy bude ukončena možnost prodeje tabákových výrobků potravinářskými prodejnami a nebude zamezováno kontrolám všech stupňů i úrovní, přistupovat k cigaretě při posuzování škodlivosti jako ke každé jiné potravině

2) Jak je možné, aby stát přijímal do svého rozpočtu daně, za kterými je smrt těch, pro které je stát zřízen?

3) Kdy bude legislativně a odborně vypracován program, který ukončí legální nábor novokuřáků a zabezpečí dodání této drogy odborně pouze již závislým, či jejich léčbu, jako je to u jiných drob, které přitom nemají na svědomí ani zlomek obětí, jako právě tato epidemie, kterou již nelze dále přehlížet, aniž by to v důsledku nevedlo k zpochybnění politických systémů a hodnot moderní civilizace?

FAKTA:

1)Tabáková epidemie je až epidemií 20. století - již během něho usmrtil tabák celosvětově víc osob než obě světové války dohromady (asi 100 milionů. Přes 80 % současných kuřáků začalo kouřit před svým 18. rokem věku.

2)Ročně předčasně umírá v důsledku kouření kolem 22 tisíc osob. Kouření rodičů usmrtí více dětí než jejich všechna neúmyslná zranění dohromady.

3)Riziko tisíce dnes dvacetiletých je takové, že jeden bude zavražděn, šest zemře při dopravní nehodě, ale 250 zemře ve středním a dalších 250 ve vyšším věku na nemoc z kouření (Peto et al., 1994). Kouření je příčinou 30% všech nádorových onemocnění.

4)V České republice to představuje ročně 180 nových nádorů v důsledku kouření na 100 tisíc obyvatel (ÚZIS ČR, 1994).

5)Kouření je příčinou zhruba každého pátého úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Polovina těch, kteří kouří, zemře v důsledku své závislosti na tabáku; čtvrtina zemře před dosažením 69. roku života a pouze další čtvrtina ve vyšším věku, tedy po dosažení očekávané střední délky života, tj. 72 let u mužů a 78 let u žen.

6)Náklady na léčbu nemocí z kouření jsou značně vysoké a dosahují ročně kolem 20 miliard Kč: časté návštěvy u lékaře, častá pracovní neschopnost, nižší produktivita práce, náklady na léčbu medikamentosní a operační a nepřímé náklady jako ztráta živitele rodiny, pokles životního standardu apod. (Jha P., 1999; Jha P.et al, 2000)

7)Žaloby proti tabákovým koncernům často vycházejí z křivé přísahy představitelů tabákových koncernů před americkým kongresem v roce 1994 "věřím, ze nikotin není návyková droga". Záhy byly zveřejněny jejich vlastni lékařské výzkumy, ze kterých plynulo, ze to 30 let nejen dobře vědeli, ale i využívali k patentováni způsobu, jak zvýšit vstřebatelnost nikotinu. Tedy klamaní veřejnosti s dopadem na lidské zdraví a životy.

zdroje statistik a odborných poznámek:

Bílá kniha kouření, Koalice proti tabáku - http:://www.koaliceprotitabaku.euweb.cz, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine ( July, 1997).- EPA Risk Assessment on Environmental Tobacco Smoke (1993).- Difranza & Lew. (1996, April). Pediatrics.- Parents smoking kills kids, study says. (1997, July 15). The Monterey County Herald , p. A3.- Woods, M. (1998, June 3). Cigarette Risk to Babies Higher - 10 Year Study Urges Sterner Warnings to Pregnant Women. The Post-Gazette

Prosíme novináře o laskavé rozšiřování tohoto textu, nebo jeho libovolných částí a otevření tématu kouření.

kampaň "Nejkrásnější Vánoční dárek je nekouřit", iniciuje server http:://cenzoviny.weboo.cz - Martin Škapík

                 
Obsah vydání       12. 11. 2001
9. 11. 2001 Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 V Americe havarovalo letadlo
12. 11. 2001 Severní aliance "dobyla města Heratu"
12. 11. 2001 Rozhovor s Osamou bin Ladenem: "Muslimové mají právo útočit na Ameriku"
12. 11. 2001 Bin Laden se vysmívá Západu: "Jsem připraven zemřít"
9. 11. 2001 Britské listy vyloučeny ze semináře BIS Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Kritika semináře BIS je útokem na akademickou svobodu Tomáš  Kovařík
9. 11. 2001 BIS: Jiný příběh Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 Přijdeme ve čtvrtek na "seminář" BIS na Karlově univerzitě zas Štěpán  Kotrba
12. 11. 2001 New York Times brání občanské svobody
12. 11. 2001 New York Times protestoval proti omezování občanských svobod v USA
9. 11. 2001 Případ Madse Traerupa překvapivě vrácen k obvodnímu soudu Tomáš  Pecina
11. 11. 2001 Společnost CME: Železný porušil příkaz RRTV nemluvit v TV Nova o svých sporech
12. 11. 2001 Otevřený dopis: Vystupujme energicky proti kouření Martin  Škapík
12. 11. 2001 SVU Sponsors President Masaryk Statue in Washington
12. 11. 2001 Proč pořád Guardian? Jan  Čulík
9. 11. 2001 Cizinecká policie: Žádáme o vyjádření iráckou ambasádu Tomáš  Pecina

Drogy RSS 2.0      Historie >
12. 11. 2001 Otevřený dopis: Vystupujme energicky proti kouření Martin  Škapík
25. 10. 2001 Významný krok k legalizaci marihuany   Jitka

Marihuana RSS 2.0      Historie >
12. 11. 2001 Otevřený dopis: Vystupujme energicky proti kouření Martin  Škapík
25. 10. 2001 Významný krok k legalizaci marihuany   Jitka