15. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 4. 2002

Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu?

Zarazil mě článek Štěpána Kotrby, Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp, v němž se autor zamýšlí nad předvolebním výletem českých sociálních demokratů na horu Říp: kritizuje je, že to byla povrchní a formální záležitost, že sociální demokrati i celý český národ nemají dnes ponětí o historické podstatě češství a že by měli být nacionalističtější - vůbec by se Češi měli definovat vůči vnějšku, zejména vůči velkému německému sousedovi ostražitě a defenzívně, neboť českému národu od Němců nic dobrého nemůže přijít.

Přiznám se, že je mi tento archaický, xenofobní nacionalismus nepochopitelný. Němci, jaké velkou většinou znám já, jsou nadnárodní, antinacionalističtí Evropané. Vzpomínám na jeden večer při setkání českých a slovenských "intelektuálů" na Schwarzenbergově hradě v Scheinfeldu. Řeč přišla na národní příslušnost. Na pokoji, kde jsme pili, seděl mj. jeden slovenský politik, tuším František Mikloško, a pracovník Adenauerovy nadace, která setkání financovala, německý student práva Robert Hein. Slovenský politik se Heina ptal, jaký má pocit, že je národnosti. "Já jsem Evropan," odpověděl Němec, "občan Evropské unie." A - ano, dalo se s ním mluvit německy nebo anglicky, na jazyku nezáleželo. Slovenský politik na tuto odpověď vrtěl nechápavě hlavou. A v tu chvíli jsem zažil hmatatelný pocit, jako by místností probíhal obrovský příkop. Na jedné straně žili lidé v devatenáctém a na druhé v jednadvacátém století.

Němci, ovšem, byli ve dvacátém století pro své sousedy problémem. Měli bychom možná podrobněji studovat, jak se s tímto problémem vyrovnali a vyrovnávají "úspěšnější" západní "menší" národy, jako třeba Holanďané, Belgičané či Dánové. Většina (západních) Němců je dnes zcela tolerantní, podemokratičtěná a poameričtěná. Nemám problém s nimi mluvit jako s lidmi, ne jako s Němci.

V důsledku technologického rozvoje jsou světové globalizační změny nezastavitelné. V nedávné bouřlivé diskusi v televizi BBC o tom, zda se Británie má či nemá těsněji přičlenit k Evropské unii, argumentoval jeden účastník: "Svět nyní ovládají mocné globalizační tlaky. Jednotlivé země jsou proti nim bezmocné. Jedině, jak je na ně možno reagovat, je jako součást velkých celků. Z tohoto hlediska je výhodné vzdát se určité míry své suverenity a spolupracovat v rámci EU s jinými. Jakou šanci má totiž Velká Británie (nemluvě o České republice), kdyby chtěla reagovat např. na ekonomický tlak Spojených států izolovaně a samostatně?"

Defenzivní, ostražité vymezení "národního celku" vůči jiné etnické entitě nemá v dnešním globalizačním světě budoucnost. Jistě, vzniká to, často právě v důsledku globalizačních tlaků, ale je to nereflektovaná a neinteligentní reakce.

Budeme se muset rozhodnout: uzavřeme se nepřátelsky vůči vnějšku do svého společenstvíčka asi tak jako na Balkáně, kde je kolektivní etnická příslušnost hlavním důvodem k veškerému rozhodování, a to ochromuje normální ekonomický i politický provoz, případně to vede k vraždění - anebo dokážeme chovat se vůči lidem, kteří náhodou nemluví naším rodným jazykem, jako by to byli normální lidi?

K tomu je ovšem nutno osobně zažít, že se v Evropě (až na výstřelky, jaké se například poslední dobou objevují v Rakousku, které nikdy řádně nepřekonalo svou nacistickou minulost, nebo u sudetských Němců nebo u některých neskrupulóznějších německých politiků) lidi většinou už neposuzují podle své národní příslušnosti. Není rozumné, pokud české sdělovací prostředky význam těchto výstřelků přehánějí a nedávají je do řádného kontextu. Mimo jiné tím poskytují nositelům těchto výstřelků neúměrně velkou sílu a moc. Možná, že by česká média taky mohla občas ukazovat, že lidi jinde jsou stejní jako v Čechách a že porozumění je možné.

Nacionalismus dnes v západním světě nehraje významnou roli. Hlavní rozhodování je ekonomické. Mohu vám garantovat: budete-li dobrým odborníkem ve svém oboru a budete-li schopni dobře se domluvit anglicky či německy, získáte v Evropské unii zaměstnání a postavení daleko lepší než místní lidi - bez ohledu na vaši národnost či státní příslušnost. (Ve většině významnějších podniků se v Německu ve správní radě stejně dnes už hovoří jenom anglicky - myslíte si, že to působí na německé sebevědomí záporně?)

(Ota Filip zjistil v osmdesátých letech, že Češi, žijící v Německu, tam mají v průměru o dvacet procent vyšší příjem než Němci.)

Mám šestnáctiletou dceru, mluví česky, ale líp anglicky, a považuje se taky v první řadě za Evropanku. Mám jí zatratit, protože nemá dostatečně intenzivní české nacionalistické pocity? Protože se necítí stoprocentně Češkou, nemá " naše lidství"? není to autentický člověk? Druhá má dcera, dvanáctiletá, má několik muslimských kamarádek - nyní o prázdninách u nich tráví celé dny a ony zase u nás. Mám to odsoudit, protože je to narušení integrity češství či "zrada na evropanství"?:) Pokud se přece budeme chovat podle mustru z 19. století, musíme být vůči všem těm "cizáckým" národům ostražití, že? Nesmíme připustit, že s nimi máme společné lidství.

Lidi v západní Evropě se už víceméně naučili reagovat vůči sobě navzájem jako lidi - jejich národnost či státní příslušnost je podružná. V sobotu se v Londýně konala velká demonstrace na podporu palestinské kauzy: kromě mnoha muslimů se jí účastnili i představitelé anglikánské církve a řady dalších establishmentových organizací. Komentátoři k tomu poznamenali, že mezi britskými občany dnes žijí dva miliony muslimů a že Tony Blair musí brát tuto společenskou skupinu politicky velmi vážně. Ano, v Británii vládne většinový názor, že jsou muslimové normální lidé.

Budeme-li se jako české společenství defenzívně a nenávistně vymezovat vůči cizincům, vrátíme se kamsi na začátek devatenáctého století. Mimo jiné je to také ekonomicky neefektivní. Lituji, že vývoj posledních událostí, z hlediska, jak se to může jevit z Prahy, zřejmě posiluje u politiků i obyčejných lidí xenofobní nacionalismus. Je to cesta do slepé uličky.

Češi musejí vystupovat vůči vnějšímu světu hrdě a sebevědomě, jednat s ním jako rovný s rovným: ale musejí mít také vnějšímu světu co nabídnout. To znamená, jednat s vnějším světem na základě stejně inteligentního a sofistikovaného diskursu, jaký probíhá i tam, umět jazyky, mít vysokou kvalifikaci.

Zároveň nutně vyvstává ona nepříjemná otázka, co je vlastně v současnosti česká kultura a civilizace - a má smysl ji bránit? Osobně si myslím, že ano - když už nic jiného, existuje ona slavná, tisíciletá tradice české literatury a kultury - Štěpán Kotrba má ovšem pravdu, že v současném národním povědomí tato tradice není příliš intenzivně reflektována.

Už v roce 1967 napsal ve svém slavném projevu na sjezdu českých spisovatelů Milan Kundera toto: "Mluvil jsem před časem s jedním belgickým Vlámem, divadelníkem, který si mi stěžoval, jak je ohrožen jejich jazyk, jak se vlámská inteligence stává dvojjazyčnou a začíná dávat přednost před rodným jazykem angličtině, která jí umožňuje přímější styk s mezinárodní vědou. V těchto okolnostech mohou malé národy bránit svůj jazyk a svou svébytnost jedině kulturním významem svého jazyka, nenahraditelností hodnot, jež vytvořil a jež jsou s ním spjaty. Plzeňské pivo je ovšem také hodnota. Jenomže všude ho pijí jako Pilsner Urquell. Plzeňské pivo nárok Čechů na vlastní jazyk neospravedlní. A budoucnost sjednocujícího se světa bude nemilosrdně a zcela oprávněně požadovat účty z ospravedlnění existence, kterou jsme si před 150 lety zvolili, a bude se ptát, proč jsme si ji zvolili."

Budeme takovéto otázky ignorovat a budeme bránit proti "německým" a jiným cizákům svůj majetek a jazyk?

                 
Obsah vydání       15. 4. 2002
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Další "úsporná opatření": ze dvou novin jedny (Naše Opavsko prvním květnem zaniká) Daniela  Pilařová
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Mají Američané vůbec nějaký vliv na Izrael?
15. 4. 2002 Ocel, Evropa a Spojené státy Sam  Vaknin
15. 4. 2002 Prezidentky v Divadle Petra Bezruče: tragický osud tří žen v bezčasí Jitka  Peřinová
15. 4. 2002 Stylistická perla z českého ministerstva zahraničních věcí
15. 4. 2002 Romové na Slovensku: Čaká nás nová vlna emigrácie? Kristína  Magdolenová
15. 4. 2002 Animovaný film amerického autora na Úterý filmomolů Jan  Gogola
15. 4. 2002 Maďarský premiér štve v duchu 19. storočia Lubomír  Sedláčik
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
12. 4. 2002 Británie zavádí drastické zákony proti ilegálním přistěhovalcům
12. 4. 2002 Lidové noviny volí ČSSD Tomáš  Pecina
12. 4. 2002 Tvrdé PR v Lidových novinách
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
15. 4. 2002 Romové na Slovensku: Čaká nás nová vlna emigrácie? Kristína  Magdolenová
15. 4. 2002 Další "úsporná opatření": ze dvou novin jedny (Naše Opavsko prvním květnem zaniká) Daniela  Pilařová
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Prezidentky v Divadle Petra Bezruče: tragický osud tří žen v bezčasí Jitka  Peřinová
15. 4. 2002 Ocel, Evropa a Spojené státy Sam  Vaknin
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Mají Američané vůbec nějaký vliv na Izrael?   
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
12. 4. 2002 Zlínští radní jsou neústupní: Za 95 milionů prodávají miliardový majetek Radek  Bubeník
12. 4. 2002 Opouští Amerika Afghánistán?   
12. 4. 2002 Zpráva o masakru ve Srebrenici zřejmě podpoří Miloševičovu obhajobu   
12. 4. 2002 Rudý východ - volby v Maďarsku Sam  Vaknin
11. 4. 2002 Mezinárodní trestní soud zahájí činnost bez účasti České republiky   
11. 4. 2002 Příliš skvělé na to, aby to byla pravda Miloš  Kaláb

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák
9. 4. 2002 Co si myslí Tony Blair o Benešových dekretech? Jan  Čulík
8. 4. 2002 Normální je nevolit? Předvolební kampaň: nečistá hra o Benešovy dekrety Eugen  Haičman
3. 4. 2002 Bumerang na prezidenta Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach
2. 4. 2002 Společnost minus stát? Pavel  Sirůček
22. 3. 2002 Říše, Vlast a Národ v zrcadle evropské federální multikulturality Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
13. 3. 2002 Stále větší vliv nadnárodních korporací anebo jejich důsledná regulace? Jaromír  Sedlák
10. 3. 2002 Fízlové, nevinný parlament a bezmocný hlídací pes Štěpán  Kotrba
6. 3. 2002 Advokátův stroj času Martin  Kunštek

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák
9. 4. 2002 Co si myslí Tony Blair o Benešových dekretech? Jan  Čulík
8. 4. 2002 Normální je nevolit? Předvolební kampaň: nečistá hra o Benešovy dekrety Eugen  Haičman
3. 4. 2002 Bumerang na prezidenta Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach
22. 3. 2002 Říše, Vlast a Národ v zrcadle evropské federální multikulturality Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
6. 3. 2002 Advokátův stroj času Martin  Kunštek
19. 2. 2002 Jak by mohly dopadnout volby: analýza současné předvolební situace Štěpán  Kotrba
15. 2. 2002 Tolik potřebné Rakousko Miroslav  Polreich
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo