6. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 5. 2002

Byrokratických orgií se bojím víc než části komunistů

Početl jsem si na několika místech, jak slavili První máj komunisté. Texty to byly, pravda, obsahem dosti podobné - jak s ohledem na málo nosné téma, tak s ohledem na fakt, že se vůči těmto nosí nesnadný tón od lehké ironie až po sžíravý sarkasmus. Takovým tónem se nepíše nikomu snadno. Připomněly mi ty agitky asi rok starý textík jakéhosi Kuby - gymnasisty, který na školním webu ztrhal volební leták komunistů tak, že jsem měl po dvaceti řádcích onen pocit "již viděného", který mne pak neopustil až do konce toho textu. Nemýlil jsem se, stačilo za komunisty dosadit imperialisty a bylo to ono... Napsal jsem mu pár řádek, načež mi jeho matinka (sic!) velice studeně a zdvořile odpověděla, že jsem m.j. "první". Přeložil jsem si to jako "... sám, jiný, odlišný ..." a bylo to zase Ono.

Tož těch prvomájových komunistů se opravdu nějak přímo neobávám. Dokonce i jistý respekt tu pociťuji, protože stoupnout si kdykoli na kteroukoli stranu jasně a veřejně, zasluhuje, alespoň v mých očích, respekt o to větší, oč méně se onen názor právě nosí. Nemohu to říct například o tom či onom snaživém psavci, nepojal-li své Téma obzvlášť jiskrně. Zpravidla nepojal.

Nemohu si pomoci, ale neobávám se dokonce moc ani těch komunistů skrytých, různě temnými nitkami propojených. Nemohu se zbavit tušení, že vědí a dávno věděli o blahodárném trhu víc, než kterýkoli statečný čtenář zapovězených ekonomů, natož já. A jen nesnadno se mi konstruuje představa, že by mi oni chtěli odebrat můj živnostenský list a poslat mne do Kolektivu.

O trochu větší obavu mám z těch, co Nikdy v KSČ Nebyli. Nějak to milosrdný čas překryl, ale pár let po příchodu spřátelených armád začala tu a tam prosakovat kritika "těch soudružek a soudruhů, kteří sami, pravda Straně obětavě slouží, ale jejich děti, jaksi..." A tak. A pak bylo zase nějaký čas ticho, až zas nějaký ten duch nepokojný napsal, že i děti velmi angažovaných soudruhů nosí tuzexové džíny, ačkoli jejich rodičům je tvrdá měna nepochybně přímo odporná... Kde na to vzali(y), napadlo nejen mne. A počítám v duchu: snad 1,7 milionu jich bylo. S bratry Slováky, pravda. Pak to Gustáv "vybil" na asi polovinu, Poučení z krizového vývoje napsal, a za pár let tu byla státostrana, KSČ zase kolem půldruha milionu soudruhů. Jinak, lépe oddaných. Tamty, zapuzené, ovšem nikdo nekritizoval, ale ti noví a přeživší asi opravdu nevychovávali generaci dnešních třicátníků a čtyřicátníků - stranicky vzato - nejlépe. Ještě tak vzdělání jim stačili dát, ale ideje? Tož, ti mne trochu zneklidňují. Zlobí mne, pravda, ještě víc někteří, co jim štít neposkvrněný nestačí a ještě proti bojovým druhům otce svého a matky své hlas pozvednou, aby co nejméně slimáčků na tu jejich kapustičku zbylo. Ale utěšuji se, že oni to zase tak zásadově nejspíš také nemyslí.

Před týdnem jsem zašel na chrudimské okresní pracoviště Východočeské plynárenské. Koupil jsem si do bytu malý kotlík, abych měl na stáří tepleji. Paní na jiném Ouřadě však pro jeho instalaci žádala ještě povolení. Písemné, vyřídit osobně, pochopitelně. Nu což, on takový kotlík může i bouchnout, mudroval jsem, povolit je jej třeba - jen mi dodnes vrtá hlavou, proč mi to neřekl ten prodávající. On ten kotlík není pro mne zrovna levný, a kdyby páni od plynu nepovolili - že jsem třeba již starý a hloupý a kotlíkem své bližní ohrozím ... Inu pokrok. Trochu jsem se také bál, že mne budou třeba z obsluhy zkoušet. Nic takového.

Paní Pilařová se jmenovala - vlastně jmenuje. Vzala formulář, označila mne za žadatele a zeptala se, mám-li povolení. Musel jsem vypadat dost pitomě, protože mne poučila, že jednak ona není ten správný člověk, který mi má věnovat svůj vzácný čas, druhak, že plyn bouchá a třeťak, nastojte, že jest mi opravdu povolení ku vydání Povolení získat. Tentokrát od předsednictva Občanského sdružení majitelů bytových etc. prostor v domě, kde jsem za deset let práce u kapitalistů koupil byteček jako dlaň.

Vždy si vzpomenu na pana Maděru, jak mi kdysi napsal m.j. "...jsme hrdí občané svobodné země ..." (a já jemu naopak cosi, co jsem, tuším, snad ani nevytečkoval, jak mne tím vytočil) a vzepjal jsem se k odbojnému prohlášení, že jsem si přišel koupit víc zemního plynu a jsem-li místo zákazníka žadatel, že je mi fuk, ale že odebraný plyn hodlám platit hotově ze svého konta, ke kterému mám kromě mé Malé Velitelky právo jako jediný. A pokračoval jsem drze, jakože nemá-li Východočeská plynárenská právní subjektivitu a nemůže mi bez souhlasu podomního Výboru plyn prodat, že jsem snad mohl vyřídit vše v baráku.

Paní Pilařová se mnou začala jednat nápadně vlídně; vyložila mi, že plyn může nejen bouchnout, ale spotřebič může odebírat více plynu, než je jeho přívodu zdrávo, což se prý kdysi již v Havlíčkově Brodě opravdu stalo.

Opět jsem neobstál, protože jsem řekl nahlas, že jsem se (blb, dnes to vidím) domníval, že to pozná jejich technik a že mi to nepřipadá ani korektní, nechat tak těžké rozhodnutí na naše, jinak velmi čiperné, ale přece jen staroušky. Pochopila, holubička sivá, že se mi pro nové povolení ku vydání plynoPovolení (přesně nutno doplnit, že ku doplnění Dodatečné žádosti o vydání Stavebního povolení - a je to venku!) za staroušky nechce. Ti mi totiž loni v létě povolili nový průtokový ohřívač. Ale kotlík, to je, při dvou malých radiátorech navíc, sice výkonově totéž, ale co naplat, je třeba to projednat a tak. A také, že bych se jaksi já vyhříval, zatímco ostatních 39 zbylých majitelů by mrzlo. Ne, že by teplé vody ke koupi nebylo, ale "...mnozí mají jen tu malou penzi a je proto třeba šetřit a raději se dobře obléci!" mi již dříve vyložili, když jsem své buržujské choutky byl odhalil.

Kotlík jsem, pravda, později prosadil, podle využiv chvilkové náklonnosti Paní Předsedkyně. Využil jsem také toho, že jsem usnesení Samosprávy (podle kterého "bude holt v garsoniérách chladněji") zpochybnil remcáním natolik, že mi povolili nejprve větší radiátory, ale pak usoudili, že by to dělalo zlou krev a možná to inspirovalo další ksindl (roz. obyvatele garsoniér :-)), takže kotlík jakžtakž prošel. Nicméně pro nové, písemné povolení na plynárenském tiskopise se mi vskutku nechtělo. Bál jsem se, proč to nepřiznat. Výboru a trochu i sebe sama. Jsem člověk odbojný a lesa i šachty od soudruhů okusiv, i ruky vztažením Výbora, coby osobu vrchnostenskou, urazit schopen.

Paní Pilařová mi ještě vyložila, jaký to pak byl v Brodě problém a že bez souhlasu tamějšího Výboru mohla být, či byla plynárna popotahována, a tak. Měl jsem s podobným případem již také svou zkušenost, když jsem se jako mladík ptal na průběh a detaily takového Aktu Popotahování, jehož obětí mela být kvůli mně sekretářka jednoho soudruha. A na to vzpomínám nerad.

Paní Pilařová se rozhodla nemařit se mnou čas a předat mne panu Vedoucímu, který ji ovšem zklamal. Prohlásil, nahlédnuv do lejster, že je kotel jako kotel a že můj kotel mnohem víc plynu najednou vlastně taky nechce a poručil mi vyhovět. Oči paní Pilařové se změnily v nůž, který do mne vbodla a pomalu jím v ráně otáčela. Zmohl jsem se na devótní poděkování, ale nenechala mne na pochybách a ujistila mne, že to nebyla ona, kdo mi pomohl.

Proč o tom píši. Ono je těch Paní Pilařových a Podomních Výborů a Oprávněných k Vyjádření a Udělovatelů Stanovisek pro nejpitomější povolení k vydání Povolení nejen mnoho. On ten jejich počet roste a lidé, kteří jsou z toho živi se navzájem respektují - viz výše. A těch se já bojím víc, než všech těch manifestních, zakuklených a zazobaných. Ty nezajímám, protože se o mne postarají výbory a paní Pilařové.

                 
Obsah vydání       6. 5. 2002
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě
5. 5. 2002 Jdu-li volit, stávám se spoluviníkem krachu této civilizace Eugen  Haičman
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Byrokratických orgií se bojím víc než části komunistů Jaroslav  Sever
6. 5. 2002 Lidové noviny: xenofobní úvod u (snad) dobře míněného článku Jan  Čulík
6. 5. 2002 Velká Británie: konzervativní stínová ministryně zbavena funkce za rasistický vtip
6. 5. 2002 Chirac získal Le Penovou zásluhou ve Francii drtivé vítězství Jan  Čulík
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Tomáš  Pecina, Jiří  Faltus
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
6. 5. 2002 Pomozte nám zmapovat historii českého tisku od r. 1989 Daniela  Pilařová
6. 5. 2002 Vážení zaměstnanci a majitelé českých novin!
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Digitální televize jako budoucnost Zdeněk  Duspiva
6. 5. 2002 Sólo pro milovaného vůdce a 41 tisíc statistů Jan  Paul
3. 5. 2002 Pracovní úkol Radek  Mokrý
3. 5. 2002 Oběd s rasistou
3. 5. 2002 Ivan Klíma: Svoboda jako projev morálního úpadku Jan  Čulík
5. 5. 2002 Karel Marx - svoboda a socialismus Willy  Brandt
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Byrokratických orgií se bojím víc než části komunistů Jaroslav  Sever
6. 5. 2002 Sólo pro milovaného vůdce a 41 tisíc statistů Jan  Paul
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
6. 5. 2002 Velká Británie: konzervativní stínová ministryně zbavena funkce za rasistický vtip   
6. 5. 2002 Lidové noviny: xenofobní úvod u (snad) dobře míněného článku Jan  Čulík
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
5. 5. 2002 Jdu-li volit, stávám se spoluviníkem krachu této civilizace Eugen  Haičman
5. 5. 2002 Karel Marx - svoboda a socialismus Willy  Brandt
3. 5. 2002 Václav Havel: Hrdinou se člověk stává postupně   
3. 5. 2002 USA: Země obezity   
3. 5. 2002 Ivan Klíma: Svoboda jako projev morálního úpadku Jan  Čulík
3. 5. 2002 Zlatý časy Radek  Mokrý