17. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 4. 2002

Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně

Na berlínském Ministerstvu zahraničí proběhla 8. března v tamějším "Světovém sále" konference Česko-německého diskusního fóra k pátému výročí podepsání Česko-německé deklarace Václavem Klausem a Helmutem Kohlem. Tou dobou se již naplno rozvinul v běžných mezinárodních vztazích nehorázný politický nátlak premiérů Bavorska, Rakouska a Maďarska na Českou republiku. Pánové Stoiber, Schüssel a Orbán otevřeně podmínili vstup České republiky do EU zrušením poválečných československých zákonů, které umožnily uskutečnění odsunu většiny bývalých československých Němců a Maďarů, o němž rozhodly spojenecké velmoci na Postupimské konferenci. Takové politické jednání, které se nyní po pražské návštěvě britského premiéra Blaira a bruselského komisaře Verheugena ze strany rakouské vlády a bavorské části Německa ultimativně stupňuje, nelze hodnotit jinak než jako zjevné úsilí zvrátit východiska poválečného uspořádání Evropy, jež umožnila postupnou obnovu evropské demokratické civilizace, sbližování evropských států na demokratickém základě a rozvoj česko-německých vztahů po r. 1989.

Nebývalé zhoršení středoevropského politického klimatu provází od devadesátých let souvislá politická agitace hlavně německých a rakouských sdělovacích prostředků proti Československu a České republice ve věci poválečných československých zákonů, a tím proti základům mezinárodního práva a míru, jak vznikly po německé porážce ve druhé světové válce. Toto odpudivé přepisování dějin má stoupence v české postkomunistické žurnalistice a v nesamostatném postkomunistickém prostředí české intelektuální, spíše ale pseudointelektuální scény. Tak lze vyznačit základní souřadnice nynějšího zhoršení politické situace střední Evropy, jež odporuje vzájemnému respektu v mezinárodních vztazích a soužití evropských států podle demokratických zásad.

Přirozenou překážkou dlouhodobému soustavnému tlaku na Českou republiku je již pět let Česko-německá deklarace. Hlavně proto, že se jasně vyslovuje proti zatěžování česko-německých vztahů otázkami pocházejícími z minulosti a zaručuje vzájemné respektování rozdílného právního výkladu obou stran ve věci poválečného odsunu Němců.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsem se rozhodl v diskusi konference důrazně vystoupit na obhajobu Česko-německé deklarace s ostrou kritikou nátlaku uvedených tří zemí na Českou republiku. Považuji totiž za nezbytné, aby Česká republika vůči nestydatému tlaku, jenž se na ní vyvíjí, nezaujímala obranná, téměř omlouvající se stanoviska. Místo toho je na místě postupovat důrazně ofenzivně vůči každému, kdo se takové eticky a mezinárodně-právně hanebné činnosti dopouští.

Abych zdůraznil závažnost nebezpečí zahraničně-politické orientace jmenovaných středoevropských zemí, ohrožující základy evropské demokratické civilizace, jež obtížně vznikala po druhé světové válce, odvolal jsem se nejprve na výrok amerického prezidenta George W. Bushe o světové ose zla. Zdůraznil jsem nepopiratelný rozdíl mezi světovým terorismem namířeným proti základům světové demokratické civilizace a jejím rovněž zásadním středoevropským ohrožením.

V dané parafrázující souvislosti jsem vymezil nynější evropskou osu politického zla Mnichov-Vídeň-Budapešť. Uvedl jsem, že její záměr napravit údajné křivdy minulosti, namířený u České republiky proti základům poválečného evropského míru, není nový. Hitler v tažení za odstranění křivd minulosti, jež vyústilo do druhé světové války, a začal Československem.

Nedávná balkánská občanská válka také napravovala křivdy minulosti. Překážkou nynější středoevropské politické kampaně je Česko-německé deklarace, jež stabilizovala česko-německé vztahy na základě vzájemného respektu a spolupráce. Česko-německá deklarace je solidním východiskem dobrých česko-německých vztahů. Proto jsem se zmínil o návrhu předsedy Poslanecké sněmovny PČR Václava Klause, aby byl do přístupové smlouvy České republiky s Evropskou unií zahrnut protokol o nepřípustnosti vznášet členskými státy vůči České republice retroaktivní nároky a požadavky. Na závěr jsem uvedl americké stanovisko z r. 1996, kdy se připravoval text Česko-německé deklarace, k platnosti postupimského spojeneckého rozhodnutí o odsunu Němců z Československa. Zde USA zdůrazňují, že "si jsou jisté, že si je žádný stát nepřeje zpochybňovat."

Věděl jsem, že někteří účastnící konference nebudou s mým pohledem souhlasit. Ti se mé vystoupení zpočátku snažili přerušit nenávistným pokřikováním a bušením do konferenčního stolu. Tato zvuková kulisa ale nikterak neznamenala, jak mylně tvrdí Oldřich Stránský v minulém čísle Národního osvobození, že můj projev "vzbudil velké pohoršení u všech německých i českých účastníků."

Jiní čeští a němečtí účastníci mi naopak dali najevo souhlasné sympatie. Někteří se tak vyjádřili v konferenčních vystoupeních, přestože halasně hysterické a neartikulované reakce během mého příspěvku vyvolaly odpudivou atmosféru davového psychického nátlaku a nepříznivě ovlivnily diskusi. Přes svá důrazná upozornění a po několika nesouhlasných reakcích a žádostech o omluvu jsem nemohl vyloučit, že má paralela dvou os zla mohla být i nesprávně pochopena jako totožnost.

Proto jsem se rozhodl věc vyjasnit následovně: "Svým vystoupením jsem v žádném případě nevyjadřoval a neměl na mysli totožnost nebo obdobu s globální osou zla. Cílem mého vystoupení bylo vyjádřit vážnou starost o možné ohrožení základů poválečného demokratického míru, postupné evropské integrace a v této souvislosti česko-německých vztahů. Pokud jsem svým vyjádřením u někoho způsobil jiný dojem, všem kterých se to týká se upřímně omlouvám."

Na druhé straně se ukázalo, že mé vystoupení motivovalo k větší otevřenosti, než by si řečníci původně dovolili. Na konferenci se např. objevil staronový pokus klást alespoň nepřímo na jednu morální úroveň mnichovskou a postupimskou dohodu. Čeští účastníci jednání o odškodnění nuceně nasazených se poprvé veřejně zmínili, jak byli z německé strany v jeho průběhu osočováni: Proč prý žádají odškodnění, když mohou být rádi, že neskončili v plynových komorách jako židé. Divím se, proč po těchto trestuhodných výrocích čeští účastníci ihned neopustili jednání a nepožadovali okamžitou výměnu jejich autorů.

Konference ukázala, že úsilí obcházet nebo ignorovat Česko-německou deklaraci jako základ současných dobrých česko-německých vztahů je nepopiratelnou skutečností, jíž je nezbytné ofenzivně a pozitivně čelit. Dnešní snahy obejít platnost deklarace zpochybněním poválečných československých zákonů, jež vytvářejí neodmyslitelnou součást poválečného mezinárodního práva, a to jak prostřednictvím stanovisek Evropského parlamentu, tak i nedávná snaha Evropské komise dosáhnout jejich revize cestou přezkoumání restitučního zákona, zpochybňují demokratickou právní věrohodnost Evropské unie. Tím výrazně oslabují důvody pro vstup ČR do EU.

Evropská unie tak prokazatelně vystupuje jako nástroj členských zemí a politických stran, jež si přejí zvrátit základy poválečného evropského míru, které teprve umožnily evropské integrační procesy. Kritika, jež odůvodněně poukazuje na nedemokatičnost EU a na její sklon omezovat vliv malých členských států, tak získává v souvislostech, jež se bezprostředně týkají životních národních zájmů republiky, další závažné argumenty.

(Článek původně vyšel na vulgo.net.)

                 
Obsah vydání       17. 4. 2002
17. 4. 2002 Parazit Stanislav Gross - Kdy se zbaví ČR tohoto "ministra"? Jan  Čulík
16. 4. 2002 Soudkyně Podlipná: Policisté mají právo legitimovat "neposlušné občany" Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 Holandská vláda rezignovala kvůli masakru ve Srebrenici
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
16. 4. 2002 Hrozivé proroctví Oskar  Krejčí
16. 4. 2002 Hrdinové daně neplatí Radek  Mokrý
16. 4. 2002 Ochranářská opatření: morálka bordelu
16. 4. 2002 Ako bezdomovci nechceli nové domy Lubomír  Sedláčik
16. 4. 2002 Ghetto ako útek Tomáš  Repčiak
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Parazit Stanislav Gross - Kdy se zbaví ČR tohoto "ministra"? Jan  Čulík
16. 4. 2002 Soudkyně Podlipná: Policisté mají právo legitimovat "neposlušné občany" Tomáš  Pecina
16. 4. 2002 Hrozivé proroctví Oskar  Krejčí
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
16. 4. 2002 Hrdinové daně neplatí Radek  Mokrý
16. 4. 2002 Ghetto ako útek Tomáš  Repčiak
16. 4. 2002 Několik vět o nadzvukovém letectvu Hubert  Rozmanitý
16. 4. 2002 Ochranářská opatření: morálka bordelu   
16. 4. 2002 Mary Whitehouse - boj křesťanky proti televizní pornografii - měla pravdu?   
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
15. 4. 2002 Romové na Slovensku: Čaká nás nová vlna emigrácie? Kristína  Magdolenová
15. 4. 2002 Další "úsporná opatření": ze dvou novin jedny (Naše Opavsko prvním květnem zaniká) Daniela  Pilařová

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák
9. 4. 2002 Co si myslí Tony Blair o Benešových dekretech? Jan  Čulík
8. 4. 2002 Normální je nevolit? Předvolební kampaň: nečistá hra o Benešovy dekrety Eugen  Haičman
3. 4. 2002 Bumerang na prezidenta Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach
2. 4. 2002 Společnost minus stát? Pavel  Sirůček
22. 3. 2002 Říše, Vlast a Národ v zrcadle evropské federální multikulturality Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
13. 3. 2002 Stále větší vliv nadnárodních korporací anebo jejich důsledná regulace? Jaromír  Sedlák

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák
9. 4. 2002 Co si myslí Tony Blair o Benešových dekretech? Jan  Čulík
8. 4. 2002 Normální je nevolit? Předvolební kampaň: nečistá hra o Benešovy dekrety Eugen  Haičman
3. 4. 2002 Bumerang na prezidenta Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach
22. 3. 2002 Říše, Vlast a Národ v zrcadle evropské federální multikulturality Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
6. 3. 2002 Advokátův stroj času Martin  Kunštek
19. 2. 2002 Jak by mohly dopadnout volby: analýza současné předvolební situace Štěpán  Kotrba