6. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 5. 2002

Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny?

Během první světové války byli němečtí vojáci známi jako Prušáci, nebo hůře - skopčáci. Zřídkakdy jako Němci. Slovo Němec dostalo zpět svůj lesk zásluhou Hitlerovou. Po porážce hitlerismu v poválečné atmosféře dobrého sousedství a posléze vojenského spojenectví se stále častěji mluvilo o nacistech a méně o Němcích. Byla to očistná metamorfóza pro národ Němců. Nacisté, nikoliv Němci, spáchali ty nejsurovější zločiny v historii lidstva, vždyť Němci o nich ani nevěděli. Tak se stali obětmi nacismu, právě tak jako Češi a Poláci.

Podobná hra na slepou bábu se slůvkem Němec se v současné době odehrává u nás doma. Německá kontrola českého denního tisku je tabuizována podle principu: Když se o tom nepíše, tedy to neexistuje. Čtenář MF Dnes, Lidových novin a padesáti jiných deníků se nesmí dovědět, že vlastně čte německé noviny. Tato strategie není nic nového. Předepsal ji Josef Goebbels v roce 1940 na začátku války když mluvil k českým novinářům: Německých cílů se dosáhne nejsnadněji, když je budou interpretovat ochotní čeští novináři.

Němci věděli své o prodejnosti české povahy. Avšak nedocenili její vůli k odporu, když je národ hnán do kouta.

Před pouhým rokem otázka německého vlastnictví českého tisku byla zřídka ventilována. Minulého září moje brožurka "Konec českého tisku?" , kterou jsem rozeslal na více než 1 000 adres (mimo jiné všem poslancům a senátorům) nerušila spánek mnoha lidí. Ministr kultury Pavel Dostál sice přiznal existenci problému, avšak nevěděl, jak jej vyřešit.

Druhé vydání, podstatně rozšířené, mělo již znatelný ohlas. Denní tisk, vlastněný Němci, mohl lehce nastřílet mnoho děr, fiktivních i pravých, do této knihy. Avšak rozhodl se pokračovat ve své strategii mlčení. Za posledních osm měsíců jejich deníky nepřinesly jedinou recenzi knihy, která házela hodně husté bláto na jejich lesklé podniky. Nemohli se však tomuto problému zcela vyhnout.

Šéfredaktor MF Dnes Pavel Šafr musel připustit existenci knížky, když byl na ni jedním čtenářem tázán. Odbyl dotaz jedním slovem "blábol" a odmítl zveřejnit výzvu autora k vysvětlení na stránkách svých novin. Při této příležitosti Šafr pronesl slova, kterých jistě lituje: Jako důvod proč pracuje pro německé vydavatele udal neschopnost vydavatelů českých.

Lidové noviny se rovněž rozhodly o knížce nepsat, avšak nebyly s to se vyhnout sloupku pravidelného přispěvatele Ludvíka Vaculíka. Nejlepším důkazem cenzury německé otázky byla půlstránková recenze s palcovým titulkem "Dvě novinky Bořivoje Čelovského". Recenzent se "zapomněl" zmínit o třetí novince "Konec českého tisku?", která vyšla v téže době.

Hlasy protestující proti zahraničnímu vlastnictví denního tisku byly stále naléhavější navzdory cenzuře denního tisku vlastněného Němci. Nový podnět přišel z pera britského novináře českého původu Benjamina Kurase. Jeho tři články v Právu o sudetoněmeckých lžích, o německém monopolu v českém tisku a o legitimaci vlastenectví vzbudily pozornost mnohých pochybujících duší.

Do tohoto boje se zapojilo 25 organizací a spolků, které představují zdravé jádro národa: Česká mírová společnost, Česká obec sokolská, Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu, Demokratický klub, Český Junák (svaz skautů a skautek), Klub Dr. Milady Horákové, Kluby českého pohraničí, Konfederace politických vězňů, Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Křesťanskosociální hnutí, Masarykova dělnická akademie, Masarykova společnost, Matice Čech, Moravy, Slezska, Nezávislá skupina "Věrni zůstaneme", Občanské sdružení Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti, Sdružení domácího odboje a partyzánů ČR, Společnost bratří Čapků, Společnost Edvarda Beneše, Společnost F.X Šaldy, Společnost Jana Masaryka, Svatobor, Svaz PTP, Unie Comenius, Výbor Oni byli první.

Pravda se nedá umlčet - zvítězí!

                 
Obsah vydání       6. 5. 2002
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě
5. 5. 2002 Jdu-li volit, stávám se spoluviníkem krachu této civilizace Eugen  Haičman
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Byrokratických orgií se bojím víc než části komunistů Jaroslav  Sever
6. 5. 2002 Lidové noviny: xenofobní úvod u (snad) dobře míněného článku Jan  Čulík
6. 5. 2002 Velká Británie: konzervativní stínová ministryně zbavena funkce za rasistický vtip
6. 5. 2002 Chirac získal Le Penovou zásluhou ve Francii drtivé vítězství Jan  Čulík
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Tomáš  Pecina, Jiří  Faltus
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
6. 5. 2002 Pomozte nám zmapovat historii českého tisku od r. 1989 Daniela  Pilařová
6. 5. 2002 Vážení zaměstnanci a majitelé českých novin!
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Digitální televize jako budoucnost Zdeněk  Duspiva
6. 5. 2002 Sólo pro milovaného vůdce a 41 tisíc statistů Jan  Paul
3. 5. 2002 Pracovní úkol Radek  Mokrý
3. 5. 2002 Oběd s rasistou
3. 5. 2002 Ivan Klíma: Svoboda jako projev morálního úpadku Jan  Čulík
5. 5. 2002 Karel Marx - svoboda a socialismus Willy  Brandt
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Byrokratických orgií se bojím víc než části komunistů Jaroslav  Sever
6. 5. 2002 Sólo pro milovaného vůdce a 41 tisíc statistů Jan  Paul
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
6. 5. 2002 Velká Británie: konzervativní stínová ministryně zbavena funkce za rasistický vtip   
6. 5. 2002 Lidové noviny: xenofobní úvod u (snad) dobře míněného článku Jan  Čulík
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
5. 5. 2002 Jdu-li volit, stávám se spoluviníkem krachu této civilizace Eugen  Haičman
5. 5. 2002 Karel Marx - svoboda a socialismus Willy  Brandt
3. 5. 2002 Václav Havel: Hrdinou se člověk stává postupně   
3. 5. 2002 USA: Země obezity   
3. 5. 2002 Ivan Klíma: Svoboda jako projev morálního úpadku Jan  Čulík
3. 5. 2002 Zlatý časy Radek  Mokrý

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba
25. 4. 2002 Budem pálit čarodějnice nebo politiky? Štěpán  Kotrba
24. 4. 2002 Ještě k Benešovým dekretům František  Nepil
23. 4. 2002 Může být Le Pen francouzským prezidentem? Josef  Brož
21. 4. 2002 Jak dlouho po válce lze vraždit Němce? Jiří  Čertík
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák
9. 4. 2002 Co si myslí Tony Blair o Benešových dekretech? Jan  Čulík

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
24. 4. 2002 Ještě k Benešovým dekretům František  Nepil
21. 4. 2002 Jak dlouho po válce lze vraždit Němce? Jiří  Čertík
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
15. 4. 2002 Tak jaká je vlastně ta česká identita a je rozumné se jí vymezovat vůči světu? Jan  Čulík
15. 4. 2002 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody František  Nepil
15. 4. 2002 Češi v Evropě (o Benešových dekretech nemluvě) Laco  Franc
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák
9. 4. 2002 Co si myslí Tony Blair o Benešových dekretech? Jan  Čulík
8. 4. 2002 Normální je nevolit? Předvolební kampaň: nečistá hra o Benešovy dekrety Eugen  Haičman
3. 4. 2002 Bumerang na prezidenta Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach

Je český tisk ještě český? RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Vážení zaměstnanci a majitelé českých novin!   
6. 5. 2002 Pomozte nám zmapovat historii českého tisku od r. 1989 Daniela  Pilařová
30. 4. 2002 Přežijí alespoň některé poslední nezávislé regionální české listy? Petr  Klukan, Daniela Pilařová
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
15. 4. 2002 Další "úsporná opatření": ze dvou novin jedny (Naše Opavsko prvním květnem zaniká) Daniela  Pilařová
5. 3. 2002 Co je důležitější: že pacienti v nemocnicích trpí podvýživou, anebo kdo dostal Českého lva? Jan  Čulík
7. 12. 2001 Srovnání: Guardian versus Lidové noviny Luboš  Kreč
9. 10. 2001 Mašinérie, která vás pohltí Jiří  Ullmann