Pentagon hledá zakladatele serveru WikiLeaks ve snaze tento server umlčet

12. 6. 2010Voják Bradley Manning údajně zprostředkoval serveru WikiLeaks tisíce tajných amerických diplomatických depeší a video, na němž američtí vojáci zabíjejí Iráčany.

Američtí činitelé uspořádali hon na Juliana Assangeho, zakladatele serveru WikiLeaks, protože se ho snaží donutit, aby nezveřejnil tisíce důvěrných a potenciálně velmi ztrapňujících diplomatických depeší, které obsahují otevřené hodnocení vlád a vedoucích politiků na Blízkém východě.

BRITÁNIE:

Soudce rozhodl, že poslanecká imunita se nevztahuje na finanční podvody a krádeže

12. 6. 2010

Tři bývalí labourističtí poslanci a bývalý konzervativní člen Sněmovny lordů, kteří zneužívali poslanecké diety, budou postaveni před soud poté, co britský soudce rozhodl, že se nemohou chránit poslaneckou imunitou. (Vzpomínáte na Vladimíra Železného, který se právě takto v ČR bránil poslaneckou imunitou, a to nikoliv kvůli právu na svobodu projevu...? :)

Soros: Finanční krize vstoupila do druhé fáze

11. 6. 2010

Finanční krize ani zdaleka neskončila a regulátoři musejí zabrzdit tendenci investorů zneužívat deriváty, řekl globální finančník George Soros na konferenci ve Vídni. "Právě jsme vstoupili do druhého jednání dramatu... kdy finanční trhy začínají ztrácet důvěru v kredibilitu vládního dluhu," řekl Soros.

Nevyvracejte rozcestníky, nemohou za to, kam ukazují

13. 6. 2010 / Jindřich Kalous

Většina z nás, kdo píšeme o globální problematice a rizicích pokračování dosavadního trendu vývoje postindustriální společnosti, to jistě zná. Čas od času se najde někdo, kdo se pokouší zpochybňovat věrohodnost nás jako poslů špatných zpráv tím, že nemáme morální právo stávající stav kritizovat nebo dokonce navrhovat cesty k jeho změně, protože většinou sami jako osoby žijeme mainstreamovým způsobem života, do nějaké míry jsme na různých strukturách "systému" existenčně závislí nebo jich dokonce využíváme ke svému hmotnému prospěchu a tudíž nemáme právo ostatním říkat, co by měli dělat nebo jak by měli žít. Prý zkrátka kážeme vodu a pijeme víno.

Kurňa, pane kníže - stížnost oklamaného studenta

11. 6. 2010 / Jan Vnouček

Kurňa, pane kníže, to sme si nedomluvili! O tom ste mi na předvolebním pivku nic neřek! Byla s váma sranda, tak sem se ani neptal. Ale proč taky, že jo? Dyť šlo hlavně vo toho paroubka (schválně píšu s malym p), ne! Řikal ste, pomožte nám tu kreaturu poslat do hajzlu. Zvolte si nás, my sme čestný, poctivý a nekradem! Psali to tak i na netu a řikali to i kámoši ve třídě! Proto sme vás šli volit všichni. Jen pár týpků, co kouká na Novu, tam hodilo toho Johna. Ale to je taky sympaťák.

Čeká nás konzervativní revoluce?

11. 6. 2010 / Adam Votruba

Slovní spojení "konzervativní revoluce" se zdá být na první pohled protimluvem. Ve skutečnosti jde o něco, co je v současném světě už od osmdesátých let na pořadu dne. Samozřejmě pokud bychom chtěli poodkrýt maskovací mimikry nové pravice, museli bychom slovo "konzervativní" nahradit raději výrazem "neoliberální".

Vrtěti PSEM

11. 6. 2010 / Jiří Šteg

PES neboli poradní expertní sbor Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí dokončil svojí práci a předložil veřejnosti, státní správě a politikům zásadní návrh reformy důchodového systému. Jedná se o zcela zásadní materiál o rozsahu odpovídajícím velikosti úkolu. Při jeho vypracování vycházel sbor z nejlepších světových zkušeností, které aplikuje je na podmínky České republiky. Sbor jmenovali pp. Janota a Šimerka, odborníci v nepolitické vládě. I proto jsme měli to štěstí, že byl PES sestaven z nezávislých odborníků. Jedná se o následující nezávislé odborníky:

An English version of this article is in CLICK HERE

Deset důvodů, proč nezavádět školné

11. 6. 2010 / Jan Keller

První velký pokus zavést školné na vysokých školách podnikli poslanci ODS (Walter Bartoš) a US-DEU (Petr Matějů) v letech 2000 až 2002.

Navrhované školné bylo už tehdy vydáváno za investici studenta do jeho vlastní budoucnosti, za jakýsi poplatek za to, že investuje do vzdělání. Pro ty, kterým investice do studia k nadprůměrným příjmům nepomůže, mělo být splácení školného odloženo až do doby, kdy jejich platy překročí průměrný příjem.

Optimální je zrušit daň z příjmu

11. 6. 2010 / Jan Mertl

V současné době prší na politické scéně návrhy reformních postupů. Argumentace v jejich prospěch je diferencovaná. Nicméně všechny mají jedno společné -- jsou pokračováním trendů, které jsou patrně v ekonomice již posledních cca 15 let. Zaráží mne však, že ještě někoho nenapadlo řešit věci řádně a do důsledku. Postupné kroky ve snižování daňových sazeb by totiž mohly vyústit v optimální řešení -- zrušení daně z příjmu.

Kundéra redaktora Lidových novin

11. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

Redaktor Lidových novin Jaroslav Krupka se rozhodl, že udělá glosu z konference mezinárodního festivalu etické reklamy Duhová kulička ve Zlíně, kde proběhla i doprovodná konference, na níž řada teoretiků i praktiků vyjadřovala své názory na různé aspekty mediální komunikace. Tak vznikl text, zveřejněný 7.6.2010 v LN pod titulkem "Umí mladí lidé ,,přečíst" média? A média je?". Bohužel ovšem autor opomíjí kontext toho, co vše na konferenci zaznělo. Pohoršuje se, že jsem prolomil omertu mainstreamových médií o morálce jimi tvořených mediálních obsahů. Prolomil. Schválně - kvůli přítomným studentům multimediálních studií Zlínské univerzity. Aby nežili v bludech.

Monkey business veřejné sféry aneb Právo nechat se přemluvit

12. 6. 2010 / Karel Dolejší

Dějiny kapitalistických společností jsou dějinami kolonizace byznysem. Patos spisů mladého Marxe vyrostl z konfrontace práce v řemeslné cechovní výrobě rozvinutého středověku s odlidštěnou dřinou továrního dělníka 19. století - a tato konfrontace názorně ukázala, že nově vzniklá sféra závislé práce byla zbavena smyslu a samostatných pravidel, aby se stala pouhou arénou, eufemisticky řečeno, "volné hry tržních sil". Zde se však kolonizace nezastavila; již na konci 19. století dorazila i do hájemství tradiční "vysoké kultury" a začala zde tropit spousty, což na stranu dělnictva přechodně přivedlo část umělců a dalo vzniknout avantgardám. Ani to však není zdaleka vše, protože logika byznysu zbavená korektivů postupně expanduje do dalších oblastí, které již jen z důvodů zvyku či myšlenkové setrvačnosti stále chápeme jako od ní odlišné a nezávislé. Jednou z postižených sfér je dnes i komodifikací a globalizací devalvovaná politika národního státu - přestože přinejmenším po jedno století byla právě ona symbolem organizačního principu odlišného od podnikání. Jak zaniká skutečné soukromí, mizí i jeho protiklad, který bez něj nemůže existovat - politické a veřejné. Řeči o selhání české sociálnědemokratické politiky v posledních volbách tedy jen klouzají po povrchu věcí. To co bylo zkrvavené odneseno z bojiště je už leda specifická praxe public relations strany poptávky, která to na celé čáře prohrála s kreativnější stranou nabídky. Analýzy vedené v jazyce marketingových specialistů definitivní vítězství byznysu nad politikou dodatečně stvrzují.

"Lepší lidé" a "horší lidé"

11. 6. 2010 / Ivo Šebestík

Jedním z nejspornějších výdobytků civilizace je, že se nám podařilo ukrýt tolik nehezkých lidských vlastností za "kulturní" masky, že je třeba hodně odvážného rozhodnutí podívat se, co se skutečně za nimi skrývá.

Nerozumím tomu

10. 6. 2010 / Jakub Rolčík

Dluh České republiky patří v rámci Evropské unie k těm nejnižším a je zcela nesouměřitelný s dluhem Spojených států, který činí asi 12 868 miliard amerických dolarů (asi 218 756 miliard Kč), což odpovídá 90% jejich HDP. České státní dluhopisy jsou osmé nejbezpečnější mezi dluhopisy 44 hodnocených zemí. Přesto prý hrozí České republice "řecký scénář", pročež je nutno rychle jmenovat vládu a sestavit nový státní rozpočet. Jedním z východisek současné krize je orientace na vzdělanostní společnost (jako příklad bývá uváděno Finsko), přesto -- jak informuje 9. června 2010 MF Dnes -- školné ve výši až 20 tisíc Kč za rok se "stává první jasnou dohodou rodící se vládní koalice, která se přímo dotkne voličů". A to přes skutečnost, že už teď platí studenti za studium průměrně víc, než je jejich příjem.

Školné jako bonus

11. 6. 2010 / Miloslav Štěrba

Zavedení školného může výrazně změnit vztah adeptů o společenský vzestup při výběru vysoké školy. Jestliže opakovaně slyšíme nářky nad zvětšujícím se nezájmem mladých o studium technických oborů, experti nastaví platby za studium tak, aby z výše poplatků jednoznačně vyplynula výše budoucího ohodnocení absolventa. Vše se odvíjí z ústředního myšlenkového směřování: o všem nakonec rozhodne trh.

Pravicový populismus?

11. 6. 2010

O tom, co je to levicový populismus není potřeba dlouze přemýšlet, všichni máme v čerstvé paměti plakáty se 13. důchodem, který ve své paralele k "vyžraným řeckým státním zaměstnancům" připravil ČSSD o nemalou skupinu voličů. Čím se ale vyznačuje pravicový populismus? ptá se Petr Dvořák.

Další trapný apel Britských listů o finanční příspěvek od čtenářů

26. 5. 2010

Vážení čtenáři,

je nám to trapné a jsme si vědomi, že napínáme vaši trpělivost k prasknutí, nicméně stav finančních prostředků Občanského sdružení Britských listů je k dnešnímu dni 11 284,73 Kč. Nestačí na běžné provozní náklady listu a musíme se bohužel znovu obrátit na čtenáře, kteří pravidelně finančně nepřispívají, aby svůj list podpořili jakoukoliv minimální částkou. Musíme v blízké budoucnosti uhradit přibližně 30 000 Kč za vypracování účetnictví za rok 2009, máme nezaplacené účty za programování systému (v poslední době především dotazníku o postojích čtenářů k dnešnímu režimu a k režimu před rokem 1989; budeme muset hradit také jeho zpracování; provádíme průběžně i další nutné programátorské práce), zkolaboval nám redakční počítač, který jsme museli nahradit, zatím jsme ho nezaplatili; máme celou řadu dalších běžných provozních nákladů, bez nichž se provoz listu prostě neobejde.

Prosíme tedy čtenáře, kteří nepřispívají, o pravidelnější finanční příspěvek. Bohužel je smutnou skutečností, že se Britské listy úplně bez rozpočtu vydávat nedají.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2.

Pro příznivce v zahraničí: Prosíme, neposílejte příspěvky bankovním převodem, české banky si za to účtují poplatek až 600 Kč. Máte-li úvěrovou kartu, pošlete příspěvek po jednoduché registraci pomocí systému www.paypal.com na adresu redakce@blisty.cz.

Bez finanční podpory čtenářů vycházet prostě nebudeme moci. Říkám vám to otevřeně, jak to je.

Děkujeme.

Jak víte, hospodaření Občanského sdružení Britské listy pravidelně zveřejňujeme.

Jan Čulík, šéfredaktor

Říše znaků a hájemství neideologické řeči Jakuba Češky

11. 6. 2010 / Jan Matonoha

Pragmatická kontradikce (rozpor mezi tím, co se tvrdí na rovině propozice a co se skrze toto tvrzení činí) je -- coby reflektovaná epistemická strategie -- živnou půdou literatury a literární reflexe. Úvaha Jakuba Češky však vykazuje pragmatické kontradikce nevědomé a fatální: politická korektnost je manipulativní ideologií, zatímco má řeč literární teorie je čistá a z mechanismů ideologičnosti a manipulace vyňatá; text je jen fikce, a proto je potřeba se zabývat "realitou". Od čtenáře, jehož živí četba či přepisování (v barthesovském smyslu, nikoli smyslu eklektismu) Rolanda Barthesa zní takové postuláty či presupozice poněkud bizarně.

Po volbách, aneb nevím, čemu se stále divíme...

11. 6. 2010 / Jaromír Habr

Kdybych byl mocný deprivant, myslící v prvé řadě na svůj vliv/peněženku, samozřejmě bych usiloval zůstat u moci/pramene co nejdéle. A když už mi hrozí, že budu od moci odstaven, ke zvrácení situace ve svůj prospěch užiju ty, kdo jsou nejsnáze ovlivnitelní -- mladé lidi. Což jsou hned dvě mouchy jednou ranou: zajistím si hlasy a současně částečně odstavím mimo dění a vliv nejen volební ty, kdo už nejsou schopni špičkových výkonů a naopak jsou schopni kritické soudnosti, tolik nebezpečné pro rozklíčování mnou užívaných maskovacích termínů "demokracie" či nově "odpovědnost".

CALL FOR PAPERS:

Rural Realities in the Post-socialist Space

11. 6. 2010

International Research workshop "Rural Realities in the Post-socialist Space: Understanding Social, Cultural and Political Change in the Russian and Eastern European countryside"

12-13 November 2010, University of Glasgow

Co-organised and supported by:

Centre for Russian, Central and East European Studies, University of Glasgow Institute for Rural Research, University of Aberdeen

Over the past two decades in Russia and Eastern Europe complex processes of socio-economic, cultural and political change have affected rural localities and populations in diverse and challenging ways. As for the Eastern European countries in general, new "market" ideology and transitional forces, in particular changing economic practices, have tended to be automatically accepted as a driving force, which defined rural space in Eastern Europe.

Morová rána -- je Čína další zemí na řadě?

11. 6. 2010 / Vít Klíma

Finanční krize kosí jednu evropskou zemi za druhou. Skoro se zdá, jako by Evropou procházela velká vlna "dluhové morové rány". Nové ohnisko "nákazy" se po Řecku, Španělsku, Islandu objevilo v Maďarsku a zřejmě dříve či později "dostihne" i ostatní země, včetně těch velkých evropských, typu Velké Británie a Itálie.

Co by měla dělat levice?

11. 6. 2010 / Jiří Paroubek

Dvě strany, které jsou trochu levicovější než ty tři ostatní, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, sice mají menšinu, a tedy prohrály, ale budoucnost je stejně levicová, to znamená neelitářská, protože taková byla vždycky. Vždycky platilo, že nakonec si lidé budou rovni, a po celou historii se vliv elit zmenšoval, i když se vývoj někdy vracel. Byly doby, kdy se s některými lidmi zacházelo jako s neživým materiálem, doby, kdy někteří lidé hynuli pro obveselení elity. To už je dávno pryč a nyní skoro na celém světě mají lidé rovná práva, to znamená, že jejich osud záleží převážně jen na jejich schopnostech a štěstí a již jen málo na tom, jak jsou ve společnosti zařazeni jejich rodiče. I tento režim ale plodí nerovnost, která někdy dosahuje stupně jako v dobách, kdy nerovnost byla institucionální, to jest kdy byla dána přímo zákony.

Autor je ekonom, pracuje na ministerstvu financí

Rozhodli se neočkovat, pokutu platit nemusí

11. 6. 2010

tisková zpráva Ligy lidských práv

Rodiče, kteří odmítli pokračovat v očkování dvouletého syna, nemusí platit pokutu 10 000 korun. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví. Hygienická stanice v Brně pokutovala rodiče, přestože se u dítěte po aplikaci druhé dávky hexavakcíny projevily značné nežádoucí účinky. Podle ministerstva zdravotnictví však v tomto případě bylo jednání rodičů odůvodněné, nedosáhlo potřebného stupně společenské nebezpečnosti, a proto se vůbec nejedná o přestupek.

Jak je to s rušením železničních tratí v ČR?

11. 6. 2010

Dovoluji si Vám zaslat informace, které naše redakce po dvou týdnech obdržela od ministra dopravy Gustava Slamečky na otázky týkající se rušení železničních tratí, píše Miroslav Vyka ze serveru dopravni.net.

Na tuto problematiku upozornil sám pan ministr na tiskové konferenci v pondělí 17. května. Poté se objevily v médiích titulky "Taxi by někde bylo levnější než vlak".

Celou problematiku týkající se rušení železničních tratí (včetně otázek naší redakce i odpovědí z ministerstva dopravy) naleznete ZDE

Proč se odečítají od nákladů podniků často soukromě zneužívané náklady na automobily?

11. 6. 2010 / Jiří Baťa

Stejně jako se teprve rýsuje nová vláda, rýsují se i plány na to, jak se vymanit z ekonomické nedostatečnosti státu. Je navrhována celá řada opatření, více či méně přijatelná. Tedy jak pro koho. Nicméně jsou to návrhy a nepochybuji, že kolem jejich schvalování bude dostatečně dusno.

V této souvislosti si dovolím malou poznámku. Jak je zřejmé, peníze stát, resp. rýsující se vláda tří koaličních stran, hledá všude. Opravdu všude? Nebo jen tam, kde se to zdá být nejvýhodnější, tedy myšleno do řad občanů? U těch se dá nejméně předpokládat, že budou klást relevantní odpor či nesouhlas, ačkoliv se všeobecný nesouhlas, případně rebelie dají více než očekávat. A po právu. Zvýšení DPH na jednotných 19% (dosud 10 a 20%) znamená zdražení potravin a služeb jakožto i celé řady dalších produktů denní spotřeby. Ani návrh důchodové reformy není důvodem k radosti, zvláště těch mladších (40 let a méně). Za těmito představami či návrhy stojí tzv. Bezděkova expertní komise. Je vidět, že se snaží, seč mohou řešit neutěšený stav financí, hlavně jejich propad.

Můj ukvapený názor na výsledky voleb

11. 6. 2010 / Václav Zoul

Nesporným úspěchem je, že je Paroubkova parta odsunuta. Víme proč a současně, že se to stalo příliš pozdě. Je otázka, zda toto není další Pyrrhovo vítězství v tom smyslu, že nevidím zatím v novém pravicovém (lépe řečeno neokonzervativním) uskupení žádnou brzdu, která by zamezila dalším rozkrádačkám a bourání sociálního státu.

An English version of this article is in CLICK HERE

Spotřebitelské klany Johna Zogbyho - klíčová změna marketingové komunikace

11. 6. 2010

HAH│ Přednáška Johna Zogbyho, který se zabývá průzkumy veřejného mínění a je mimo jiné autorem knihy The Way Wee'll Be o transformaci amerického snu, představila nové principy marketingové komunikace, kterou do tradičního seskupování lidí podle demografických kategorií vnesl především internet a sociální sítě. Podle Zogbyho vznikají úplně nové komunity, které sbližuje názor na svět, životní styl, vztah k pokroku. Jsou výsledkem reakce lidí na chaotický rychle se měnící svět.

John Zogby svou přednášku, původně nazvanou "Creative Destruction: Moving Beyond Chaos in the World of Advertising" spolu s prezentací pod definitivním názvem The Tribal Matrix: Disintegration and Reintegration in a Fractured World přednesl 19. 5. 2010 na Pražském mezinárodním festivalmu reklamy PIAF 2010 .

Princip subsidiarity funkce

11. 6. 2010 / John Michael Greer

To co je jen velmi málo lidí v mainstreamových médiích ochotno zmínit ale je, že nejvelkolepější příklady ekonomiky "půjčuj a utrácej" nepředstavuje několik zemí na ekonomických okrajích Evropy, ale Británie a Spojené státy. Je jen předmětem všeobecných dohadů, kdy si investoři začnou uvědomovat, že ani jedna z těchto zemí nedokáže nijak splatit olbřímí sumy, které si obě vypůjčily na pozvednutí své zmrzačené ekonomiky; a až se to vyjasní, útěk k východům bude pravděpodobně zaznamenán do knihy rekordů.

KD│ Věřím, že moji čtenáři poznají nádech sarkasmu, když řeknu, že dobré zprávy se jen hrnou. Jeden z kouřových závojů, které se zvedaly ke stále zamračenějšímu nebi průmyslového světa, vlající oblak rozmanitých bublajících přečinů, trestných činů a zanedbání Goldmana Sachse, se pro tuto chvíli vytratil z předních stránek, i když se na ně nepochybně zanedlouho vrátí. Na druhou stranu dva zbývající - vznik kráteru na místě řecké ekonomiky typu "vypůjčuj a utrácej" a šíření ekologické katastrofy v Mexickém zálivu - tento úbytek více než vyrovnaly.

Milé studentky, vážení studenti...

11. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

projev, na který jaksi během zkouškového obobí nezbyl čas, který jsem ale přesto - alespoň touto formou - chtěl ke svým studentům a studentkám pronést

Skončil můj první akademický rok v roli pedagoga, ve kterém jsem se spolu s kolegy pokoušel velmi poctivě vás připravit na praxi v oboru, který jste se rozhodli vystudovat. Mediální komunikace je schopnost porozumět složitostem světa a jeho interpretacím, ze kterých se utvářejí názory společnosti. Mnozí z vás mi porozuměli a chápali, že vysokoškolské studium není pokračováním střední školy. Že vás nikdo nebude hlídat, jestli se učíte. Že vás nebude nikdo nutit. Že biflování není učení a (ne)soustavnost přípravy nezachrání čtrnáct dní intenzivního šprtání výuců z povinné literatury či biflování pouček. Svět médií a mediální komunikace se nedá nabiflovat. Musí se prostudovat a prožít. Musí se mu porozumět, aby se dal někdy později s tímto poznáním modelovat či ovládnout. Vést válku se sedmou velmocí nelze bez pochopení zákonitostí a bez znalostí - o tom se na závěr letního semestru přesvědčili mnozí politici, kteří si činili ambice řídit stát. Přitom o lidech, jejich myšlenkách, touhách a přáních, stejně jako metodách, jak jim vnutit svou vůli či proniknout do jejich srdcí toho mnohdy vědí desetinu toho, co jste se naučili vy za rok. Na studium je ale čas vždy.

Paralela mezi izraelským útokem na Flotilu svobody a údajným severokorejským útokem na jihokorejskou válečnou loď Cheonan

11. 6. 2010 / Daniel Veselý

Jaké styčné body by mohly mít tyto dvě zdánlivě nesouvisející události? Možná je třeba zkraje napsat, že v prvním případě šlo podle slov jedné očité svědkyně incidentu ve Středomoří o záměrný a plánovaný masakr propalestinských aktivistů ozbrojenými izraelskými komandy, a v druhém případě se útok na válečnou loď podle některých politiků a komentátorů dokonce ani neodehrál.

Mádl, Issová a pravicová média

11. 6. 2010 / Boris Cvek

Napadlo nás s kamarádem, že když už se vyplnilo přání Mádla, Issové a Zelenky, aby ve volbách zvítězila pravice, mohla by nová vláda zodpovědně ořezat i vyhazování miliónů korun českých na podporu české kinematografie. Když se člověk podívá na stránky Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (pod Ministerstvem kultury), najde např. že za 1. čtvrtletí dostal např. Petr Zelenka (položka 67 seznamu, na který odkazuji níže) na svůj projekt "1938" 200 tisíc Kč z kapsy daňových poplatníků, Petr Vachler milion korun na propagaci Českého lva 2009, Evolution films s.r.o. 6 milionů Kč na projekt "K moři", tutéž částku Bio Illusion na projekt "Bella Mia" atd.

Seznam projektů podpořených Státním fondem pro podporu a rozvoj české kinematografie za 1. kvartál roku 2010: ZDE

Lukáš Lhoťan: Míra hříchu je stejná u Romů i Arabů

11. 6. 2010 / Pavel Pečínka

Íránští Romové ▶

Reaguje na protimuslimské letáky rozvěšované v brněnských ulicích krajní pravicí, vstupuje do mediálních polemik o islámu, chodí přednášet o Alláhovi. Nenosí však plnovous a z jeho češtiny není cítit žádný arabský přízvuk. Lukáš Lhoťan k islámu konvertoval. S tímto ne zrovna typickým Brňanem jsem hovořili taktéž o trochu výjimečném tématu -- o Romech muslimské víry.

Levicoví politici musejí přijít s jiným pojetím života

11. 6. 2010

Čtu právě text pana Josefa Vogla, s faktickou poznámkou; podobá se vlastně sněmovním originálům, rovněž není k tématu a s duchem, smyslem textu nesouvisí, ale ta nepřesnost mi "trhá oči". Jde o větu: "Pozastavuji se nad neustále používaným dělením na levici a pravici, když víme, že toto dělení pochází historicky z toho jak seděli poslanci v anglickém parlamentu v době, kterou nikdo z nás nepamatuje."

Je pravděpodobně zřejmé, na co narážím, píše František Krejča. Tradiční dělení politického spektra na levou a pravou část pochází (a nebo to přinejmenším uvádějí relevantní zdroje, pokud vím) z rozmístění zákonodárců ve francouzském revolučním parlamentu, kde na levé straně od křesla předsedy sněmovny zasedali zástupci "třetího stavu" a na pravé straně "zástupci druhého".

Proč nejsou komunisté atraktivní

11. 6. 2010 / Josef Heller

článek, který "levicový" deník Haló noviny odmítl zveřejnit

Výsledky voleb sice pro KSČM nedopadly tak nejhůř, ale ukázaly jasně jednu věc: KSČM není pro velkou masu voličů, zejména mladých, alternativou, nad kterou by stálo za to se zamýšlet. Na tom nemá vinu jen obrovská masáž lidí oficiální mocí nebo pracně dodatečně vymýšlené nedostatky ve volební kampani. Tváří v tvář volebním výsledkům se totiž do vědomí člověka, který zhruba dvacet let pracoval v odborném zázemí KSČM a před listopadem v KSČ, derou otázky: Proč naše snažení nemá dostatečný efekt?

Podle Kalouska zaplatí důchodovou reformu důchodci a lidé s nízkými příjmy

10. 6. 2010 / Václav Adam

Jak vyplývá z vyjádření Miroslava Kalouska, žhavého kandidáta na post ministra financí, podporuje závěry Bezděkovy komise k důchodové reformě. Tedy podporuje řešení, aby se snížilo pojistné z 28% na 23% (tím i základ pro DPFO), povinné spoření ve výši 3%, snížení stropů pro pojistné na polovinu a zvýšení spodní, tzv. sociální, sazby DPH z 10% na 19%. Ve spodní sazbě DPH jsou potraviny, léky, veřejná doprava, teplo, voda, bydlení, kultura, knihy atd. Tedy veškerý spotřební koš důchodců. Bezděkova komise a Miroslav Kalousek si to tedy představují tak, že důchodovou reformu zaplatí důchodci a lidé s nízkými příjmy.

Prohlášení SOS Student k obnoveným snahám o zavedení školného na vysokých školách

10. 6. 2010

V úterý 8. června 2010 v odpoledních hodinách přinesla média informace o tom, že se budoucí vládní koalice shodla na zavedení školného na vysokých školách. SOS Student v minulosti vedl několik úspěšných kampaní proti zavedení školného na VŠ. Studenti i veřejnost se několikrát jasně vyslovili proti tomuto asociálnímu opatření ze strany vlády, které je namířené proti mladé generaci a proti vzdělanosti v naší republice.

BRITÁNIE:

Zavedení univerzitního školného vedlo k likvidaci akademického charakteru britských vysokých škol

10. 6. 2010 / Jan Čulík

Ve středu 9. června 2010 se konala v souvislosti s hrozbou agresivní restrukturalizace, kterou se snaží proti vůli akademických pracovníků prosadit nové, nevolené, manažerské vedení University of Glasgow, dramatická odborová schůze. Účastníci v přeplněném sále schválili navrhované rezoluce, totiž:

  • Vyjádřili nedůvěru rektorovi
  • Protestovali proti snahám vedení univerzity propouštět univerzitní učitele
  • Požadovali, aby byl snížen horentní plat rektora z nynějších 280 000 liber ročně (cca 700 000 Kč měsíčně) na průměrný profesorský plat
  • Požadovali, aby byl obnoven systém demokratické odpovědnosti vysokých funkcionářů univerzity a aby se univerzita navrátila k demokratické volbě svých vedoucích pracovníků. V posledních letech byl totiž tento demokratický proces pod tlakem peněz zrušen a vedoucí pracovníci jsou nedemokraticky jmenováni shora kabalou skupinky jiných manažerů.

Univerzitní učitelé v Glasgow budou v následujících dvou dnech písemně hlasovat o tom, zda jsou ochotni vstoupit na ochranu svých zaměstnání do stávky.

V dramatické a rozhořčené diskusi odborové schůze, vyšlo najevo, že učitelé z Glasgow University jsou doslova zděšeni novým manažerským étosem této vysoké školy. V důsledku zavedení vysokého školného především za postgraduální kursy (za PG kurs v oboru lékařství či zubařství se platí až 20 000 liber, tedy 600 000 Kč, ročně) univerzita v Glasgow zcela opustila akademická kritéria, argumentovali přítomní, a senior management se ji snaží proměnit v mlýnek na peníze, v komerční podnik, jehož účelem bude jedině vydělávat, a to jen v několika málo nejlukrativnějších oborech.

Budíček, vstávat!

10. 6. 2010 / Ondřej Kumsta

Zděšení a zmar, kdo jsou ti mladí, kde se vzali? Jak mohli volit pravici, když mladí lidé přeci přirozeně tíhnou k levici? Prosím, pomozte, jak to udělat aby mí kamarádi byli také levicoví, abych si měl s kým popovídat. Můžou za to novináři, Facebook, marihuana? Myslím, že většina čtenářů už tuší, kdo za to může -- vy jejich rodiče a prarodiče.

Dvacet procent voličských hlasů propadlo. Vydáváme se čínskou cestou?

10. 6. 2010 / Tomáš Bílek

Vyjednávání o pravostředové koalici "rozpočtové odpovědnosti" pokročily, ekonomové a analytici trhů se spokojeně usmívají, česká měna posiluje (byť kolísavě). A možná je to tak správně, uvážíme-li současné neutěšené hospodářské reálie Evropy. Nedá mi však, abych nezmínil aspekt, který ona euforie jaksi upozadila. Ba do té míry, že jsem o něm v povolebních komentářích dodnes nepřečetl ani slovo. A ani nepřečtu, vzhledem k tomu, že volby jsou již nějakých čtrnáct dní minulostí.

Takže počítejte se mnou: Tři politické strany skončily letos těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do sněmovny (KDU-ČSL, SPOZ a Suverenita). Celkový součet procentních bodů propadlých hlasů se pak pohybuje na 20 procentech (od sametové revoluce jedno z nejvyšších čísel). Pokračujme dále: Kolik lidí volilo tzv.menší zlo v podobě velkých stran, a to ze strachu, že se ta "jejich" strana do parlamentu nedostane, se můžeme jen domnívat. Obávám se však, že toto číslo nebude nikterak nízké. A nakonec, 38 procent občanů s volebním právem nevolilo vůbec. Kdybychom tedy chtěli propočíst, kolik lidí by vlastně zastupovalo onu případnou pohodlnou většinu, dojdeme ke znepokojivému číslu. Za střízlivého předpokladu 20% pragmatických voličů velkých stran (tzv.menšího zla"), 20% propadlých hlasů a 34% voličů KSČM a ČSSD (počítáno z 62% volících občanů), nám vychází, že oněch 118 křesel nereprezentuje 59 % obyvatel ČR (jak by snad někdo mohl bez rozmyslu plácnout), nýbrž 20% občanů, slovy dvacet procent.

Odpovědní chtějí žít bez dluhů? Víc, než si myslíte?

10. 6. 2010

Povídání o dluzích a bankrotu se ve volební vřavě proměnilo v neargumentovaný kolovrátek, který zřejmě dává smysl už jenom `mainstreamovým' ekonomům, především pak těm, kteří se hlásí ke skupině POPR (Platforma osobností na podporu reforem). Značnou zmatenost této `komunikace', která má paradoxně svůj vrchol teprve před sebou - ten přijde v okamžiku, kdy budou muset strany nové vládní koalice proměnit dnešní záměry ve skutečné zákony - dokumentuje jeden z volebních slibů TOP 09 parafrázovaný v nadpisu článku a čerstvé výsledky vyjednávání o reformách v terciárním vzdělávání, píše čtenář Jiří Vyhlídal.

Veřejná výzva budoucí vládě: Převezměte odpovědnost za reformu vysokého školství

10. 6. 2010

tisková zpráva Studentské komory Rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol vyzývá budoucí vládu, aby se v otázkách vysokého školství zaměřila především na kvalitu vzdělání a stabilitu, otevřenost a nezávislost vzdělávacího systému. Vyjednávání tří stran, které pravděpodobně sestaví vládní koalici, skončilo shodou -- školné na veřejných vysokých školách by vláda ODS, TOP 09 a VV zavedla v horizontu několika málo let.

Jde o krok, který je v souladu s návrhem reformy vysokého školství, jak jej nastínila Bílá kniha terciárního vzdělávání. Ta však nebere v úvahu rizika spojená se zavedením školného, která se naplno projevují v zemích, kde bylo školné zavedeno -- například ve Velké Británii nebo v Nizozemí.

Strážná řeč

10. 6. 2010 / Jakub Češka

Vynucená angažovanost? Snad. Konečně literatura roste z potřeby říci si svoje, třebaže z posledních polemik kolem genderové a politické korektnosti zaznívá také obtížně pochopitelný hlas, z něhož jako by mělo plynout, že literatura je tlampačem všech, ke všem ohleduplná, jak se dnes strašidelným slovem říká: korektní. Nakolik již na tomto místě předesílat, že by stálo za to, vytvořit seznam slov, jež by se měla vymýtit?

Finanční Chalchyn gol?

9. 6. 2010 / Karel Dolejší

Chalchyn gol je mongolská řeka, u níž na počátku 2. světové války imperiální Japonsko utrpělo první ze svých velkých porážek. Na základě rasistických předsudků a chybného hodnocení schopností sovětské armády napochodovala převážně pěší armáda Nipponu do sporné polopouštní oblasti, aby tam protivníka, který se jí přece v žádném střetu pěchoty s pěchotou nevyrovná, obchvátila a - jak se doufalo - způsobila katastrofální destrukci jeho bojové morálky. Když ofenzívní plány selhaly a Japonci byli nuceni přejít do obrany na místě, přímá i nepřímá dělostřelecká palba a palba tanků protivníka si každodenně vybíraly daň v podobě zraněných a zabitých. Major Kadžikava, velitel elitního pěšího praporu 2/28, v této fázi do válečného deníku každý den zapisoval ztrátu 3-4% svých mužů s poznámkou, že takové ztráty jsou "nevýznamné". Na konci bitvy přesáhly ztráty praporu 2/28 85% původního stavu.

Proti černobílému vidění

9. 6. 2010 / Jaroslav Čejka

Reakce na článek Karoliny Křišťanové "Levičáctví je OUT"

Vážená a milá Karolino Křišťanová,

v tomo školním roce, který zanedlouho skončí, jsem učil na jisté soukromé střední škole. Jednou jsem se při svém výkladu zmínil o dobách tzv. normalizace, načež se mě jedna studentka zeptala: "Pane profesore, řekněte nám, jak to tady tenkrát vypadalo? My víme, že strašně, ale kdybyste nám to mohl nějak přiblížit." A víte, jak jsem jí odpověděl? Asi takhle:

"Když jsem já byl ve vašem věku, tzn. v padesátých letech minulého století, vtloukali nám učitelé a noviny do hlavy, že za kapitalismu první republiky byla u nás krize, nezaměstnaní že stávali ve frontách na tzv. žebračenky či polévku pro chudé a že když se bouřili, stříleli do nich četníci... Co myslíte, byla to pravda?"

Že se mají v Británii najít obrovské státní škrty? Zrušte armádu

9. 6. 2010

Zrušte armádu. Veškeré výdaje na obranu, celých 45 miliard liber. Britský ministr financí George Osborne včera apeloval na národ, aby "uvažoval o nemyslitelném", nikoliv jen o škrtech v rámci pár procent, ale zda "vláda musí některé služby poskytovat vůbec".

Co vlastně máme z armády, z námořnictva a z letectva, kromě toho, že vojáci umírají ve vzdálených válkách a občas nám hraje vojenská kutálka? Proč chrání Osborne rozpočet na armádu, když všichni vědí, že rozpočet na obranu je na hranici bankrotu, protože labourističtí ministři nakoupili nevhodné vojenské vybavení pro války, které armádě vnutili? ptá se v Guardianu komentátor deníku Times Simon Jenkins.

Osborne musí vědět, že to, jak je spravována armáda a na základě jakých principů se nakupuje výzbroj a výstroj, je už dlouho urážkou daňového poplatníka. Je zbabělý zřejmě jen proto, že se, stejně jako David Cameron, bojí starých generálů.

Proč nevládne v Británii monopolně pravice jako v ČR?

9. 6. 2010

Vážená redakce,

po přečtení velmi pesimisticky laděného článku studentky Karoliny Křišťanové mne napadlo srovnat naší současnou politickou situaci se situací obyvatel Velké Británie. Zdá se, že naše tzv. pravice má velmi ulehčenou situaci a prakticky jí nelze dostat ze sedla. Podle všeho může naše pravice vládnout na věčné časy. Jedním z důvodů je zřejmě i to, že drtivá většina našich sdělovacích prostředků je v rukou přívrženců ODS a jejich spojenců (s výjimkou spíše neutrálního deníku Právo a stranického listu KSČM Halo noviny), píše Jan Novotný.

Je mi 33 a volím levici

9. 6. 2010

Vím o konkrétním člověku, který má pokročilé stádium rakoviny. Po Julínkově reformě propadl všemi sociálními sítěmi. Vím, jak se k němu chovali doktoři. Vím, jak pro něj 5000 Kč Julínkovy taxy bylo nad jeho možnosti, jak jeho přátelé sbírali peníze. Docela dobře vím, že takhle nemocný člověk žít nemá.

Přidávám svůj příspěvek ke slečnám Kováčikové a Křišťanové, ke kterým touto cestou směřuje můj vděk, podobně jako byl vděčný Livingstone za Stanleye při shledání v džungli Afriky. Mám 33 let, pořád se cítím mlád a chtěl bych vysvětlit, proč jsem volil levici, píše Dušan Horniak.

Británie je rozrůzněnější a pluralističtější než ČR

9. 6. 2010 / Jan Čulík

Reakce na článek čtenáře Jana Novotného "Proč nevládne v Británii monopolně pravice jako v ČR?"

Ač bych si situaci v Británii neidealizoval, někteří lidé jsou tam podstatně chudší a ubožejší než lidé v ČR, Česká republika stále ještě trpí ve srovnání se západoevropskými zeměmi obrovskou kulturní homogenitou, tedy vlastně jakousi stádovitostí, která bezpochyby vznikla během devatenáctého století v době národního obrození, kdy se slabá česká národní komunita negativně vymezila vůči "cizosti" a "jinakosti", a tu homogenitu bezpochyby posílilo především normalizační poinvazní dvacetiletí v letech 1969-1989.

Čínský farmář střílí na developery z podomácku vyrobeného děla

9. 6. 2010

Čínský farmář střílí rakety z podomácku vyrobeného děla z kolečka a dosud se mu tak podařilo zabránit developerům vyhnat ho z jeho pozemků. Žije na pokraji města Wuhan v provincii Hubei uprostřed Číny. Podařilo se mu dvakrát vyhnat developery ze svých pozemků tím, že na ně střílel ze svého podomácku vyrobeného děla rachejtle. "Střílel jsem jim jen nad hlavy, abych je poděsil," sdělil Yang Youde listu Čínský deník.

Rusko, Turecko a Írán jednaly v úterý v Istanbulu v rámci summitu o bezpečnosti

9. 6. 2010

Podle listu New York Times šlo o projev regionální moci, který byl zřejmě záměrnou výzvou Američany podporované debatě v Radě bezpečnosti OSN, kde Američané usilují o posílení sankcí proti Íránu kvůli jeho jadernému programu.

Íránský prezident Mahmud Ahmadinežád uvedl, že jaderná dohoda mezi Íránem a Brazilií, kterou vyjednalo minulý měsíc Turecko, je vynikající příležitostí.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2010

2. 5. 2010

V dubnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 202 osob celkovou částkou 38 685.45 Kč. Příjem z reklamy byl 8750 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.4 2010 částku 15 861.28 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 608.13 eur a 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.