Spotřebitelské klany Johna Zogbyho - klíčová změna marketingové komunikace

11. 6. 2010

HAH│ Přednáška Johna Zogbyho, který se zabývá průzkumy veřejného mínění a je mimo jiné autorem knihy The Way Wee'll Be o transformaci amerického snu, představila nové principy marketingové komunikace, kterou do tradičního seskupování lidí podle demografických kategorií vnesl především internet a sociální sítě. Podle Zogbyho vznikají úplně nové komunity, které sbližuje názor na svět, životní styl, vztah k pokroku. Jsou výsledkem reakce lidí na chaotický rychle se měnící svět.

John Zogby svou přednášku, původně nazvanou "Creative Destruction: Moving Beyond Chaos in the World of Advertising" spolu s prezentací pod definitivním názvem The Tribal Matrix: Disintegration and Reintegration in a Fractured World přednesl 19. 5. 2010 na Pražském mezinárodním festivalmu reklamy PIAF 2010 .

Zatímco dříve se taková uskupení vytvářela po staletí, byla snadno rozpoznatelná a lidí jim byli věrní, "neoklany" jsou založeny na věcech, které jsou pomíjivé, lidé mezi nimi rychle migrují, hranice nejsou ostré, v mnohém se překrývají, ale zároveň mají prvky nesmiřitelnosti.

Zogby definoval jedenáct základních skupin identit dnešního "rozbitého" světa:

 • flashkaři - nemohou žít bez počítače, dva ze tří by souhlasili s instalací čipu do mozku
 • ekologové - při nákupu výrobku je zajímá jeho dopad na životní prostředí
 • rozbíječi pravidel - účel světí prostředky bez ohledu na druhé, chtějí se odlišovat
 • noví luddité - minimalizují užívání technologií, těší se, že v důchodu nebudou nic dělat (název odvozen od "rozbíječů strojů" na začátku 19. století - pozn. editora)
 • mobilní - cestují, necítí pevné kořeny, jsou movití a zdvořilí
 • boží komando - jsou pevní ve své míře, křesťanství je jediná správná víra, bible je neomylná
 • vedeni posláním - jejich životy určují cíle, nikoli peníze
 • sekulární zbožňovatelé - nacionalisté, podle kterých je americká kultura nadřazená ostatním
 • zastánci New Age - zaměřeni více na přátele, rodinu, komunitu než na věci a budování života
 • nezařaditelní - jejich život je veden kreativitou a obchodem, práce je pro ně naplněním života
 • co zůstávají vzadu - vydělávají slušně, ale mají strach, že spadnou do nižších příjmových skupin a nebudou moci zajistit rodinu.

Podle Zogbyho amerických průzkumů jsou nejpočetněji zastoupeným klanem ekologové a ti, kteří zůstávají vzadu, naopak nejmenším jsou rozbíječi pravidel.

powerpoint přednášky Johna Zogbyho The Tribal Matrix: Disintegration and Reintegration in a Fractured World PPTX

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.6. 2010