Proč se odečítají od nákladů podniků často soukromě zneužívané náklady na automobily?

11. 6. 2010 / Jiří Baťa

Stejně jako se teprve rýsuje nová vláda, rýsují se i plány na to, jak se vymanit z ekonomické nedostatečnosti státu. Je navrhována celá řada opatření, více či méně přijatelná. Tedy jak pro koho. Nicméně jsou to návrhy a nepochybuji, že kolem jejich schvalování bude dostatečně dusno.

V této souvislosti si dovolím malou poznámku. Jak je zřejmé, peníze stát, resp. rýsující se vláda tří koaličních stran, hledá všude. Opravdu všude? Nebo jen tam, kde se to zdá být nejvýhodnější, tedy myšleno do řad občanů? U těch se dá nejméně předpokládat, že budou klást relevantní odpor či nesouhlas, ačkoliv se všeobecný nesouhlas, případně rebelie dají více než očekávat. A po právu. Zvýšení DPH na jednotných 19% (dosud 10 a 20%) znamená zdražení potravin a služeb jakožto i celé řady dalších produktů denní spotřeby. Ani návrh důchodové reformy není důvodem k radosti, zvláště těch mladších (40 let a méně). Za těmito představami či návrhy stojí tzv. Bezděkova expertní komise. Je vidět, že se snaží, seč mohou řešit neutěšený stav financí, hlavně jejich propad.

Poznamenal jsem, zda úsporná opatření jsou hledána všude a domnívám se, že ne. Zmíním něco, za co budu zřejmě notně peskován a pranýřován, ale nemohu si pomoci, když se má šetřit, tak šetřit i tam, kde se to může zdát být poněkud, někdo by řekl "mimo mísu". Je mi jasné, že ODS i TOP 09 svým pravicovým zaměřením, hájí prestiž podnikatelů. Proč ne, každý má právo na své, ale jsme v situaci, kdy se musí (či lépe měly by se) vzít ohledy stranou.

Všichni dobře víme, že nedílnou součástí podnikatelů jsou dopravní prostředky. Ty se dělí na prostředky výrobní jako nástroj k zisku v podnikání (nákladní, stavební, dodávkové, servisní, pohotovostní a jim podobná vozidla) a na vozidla služební, podniková, firemní a příp. reprezentační. Také všichni dobře víme, že náklady na provoz těchto dopravních prostředků se započítávají do nákladů firmy, tedy do odpisů. A jsme u jádra pudla! Je zcela na místě, pokud takové náklady pochází z první kategorie zmíněných dopravních prostředků, už méně, s ohledem na ekonomickou situaci státu, u vozidel osobních, tedy vozidel druhé kategorie. Je totiž neoddiskutovatelný a nevyvratitelný fakt, že tato vozidla se používají nejen ke zmíněným účelům, ale i k ryze soukromým a....náklady s tím spojené jdou kam? No kam jinam, než do kolonky nákladů a tedy do odpisů. Je jen velmi málo podnikatelů, kteří nemají osobní automobily psané na firmu a tím pádem náklady na provoz také ve firmě vykazované.

Pozn. JČ: V této souvislosti je možná zajímavé, že britský daňový úřad má vysazeno na automobily, vlastněné podniky, které se zneužívají pro soukromé použití, a proto je započítávání automobilových výdajů do firemních nákladů v Británii nesmírně daňově znevýhodněno.)

Ani se mi nechce počítat (protože bych se nedopočítal a když ano, tak bych už s ohledem na výsledek nebyl schopen napsat tento příspěvek, protože by to se mnou seklo), kolik či jaká suma by se na konci objevila, kdyby tyto náklady nebyly s t á t e m propláceny. Myslím, že by to byla suma, která by velmi razantně promluvila do úsporných opatření.A možná, že by se nemusela ani tak drasticky omezovat sociální politika, nebo zdražovat potraviny! Kdož ví, možná se mýlím, ale když vidím, kolik podnikatelů má tzv. firemní auta (mnohdy ne jen jedno) a jak často je, především v sobotu, v neděli, o dovolené a svátcích "využívají pro firemní účely" mi dává tušit, že by to jednak:

- výrazně prospělo státní kase,

- omezilo spotřebu pohonných hmot,

- mělo pozitivní vliv na životním prostředí,

- podnikatelé by jezdili za své a ne za státní.

Abych nebyl považován za debila a tupce, mám samozřejmě i přijatelný návrh a sice, tyto náklady proplácet jen u motorových vozidel, prokazatelně sloužící potřebám firmy jako výrobní (výdělečný) prostředek. Dá rozum, že s nákladní TATROU, skříňovou AVIÍ, nebo dodávkou (nebo jiným vozidlem) polepenou reklamou na NÁBYTKÁŘSKÉ KOVÁNÍ, BARVY-LAKY či GEOLOGICKÝ PRŮZKUM jezdit o nedělích a svátcích asi nikdo nebude (i když to ani dnes není až tak úplná pravda). Ale osobní vozidla, psané na tytéž firmy si to budou v tyto dny trandit po vlastech a městech českých (mnohdy Česku i hóóódně vzdálených) jedna radost! Představíme-li si množství těchto osobních vozidel, takto "vytížených pro firmu" je snadné si představit, jaké budou resp. by byly úspory.

Není mi totiž jasné, proč by měla střední vrstva občanů doplácet na úsporné opatření jen proto, že se ne dostatečně hledají zdroje úspor. Někdo může namítat, že by to poškodilo podnikatele, místo aby jim byla dána podpora k podnikání. Ale cožpak je to podnikání, žít na úkor státu? Málo bylo řečeno a napsáno o Řecku? O tom Řecku, kterým nás strašili pánové z ODS po celou předvolební kampaň? Občan si koupí to, na co má. Když na to nemá, vezme si úvěr, který musí nejen splatit, ale ještě přeplatit na úrocích. Podnikatel by měl postupovat stejně. Buďto na soukromé jízdy má, pak ať jezdí, ale za své. Pokud na ně nemá, ať nejezdí. Tak jak občanovi nedá stát nic zadarmo, ba spíše naopak, dere jej kde se dá, proč by podnikatel měl mít výhody? Notabene v době, kdy se hledají úspory, kde se dá ( i nedá)?

Ne, nejde mi o sobectví, nepřejícnost nebo závist! Jde mi o vyváženost dopadů v rámci hledaných úsporných opatření, které by se mohly nevyváženým podílem svého dopadu podepsat na většině méně ekonomicky silných občanů a rodin, mnohdy i zdravotně postižených, neřku-li nezaměstnaných. Myslím si, že podpory od státu dostali (a dostávají dosud) podnikatelé víc než dost. Ta ochrana podnikání je jen krycí manévr, protože ti, kdož se touto "dobrosrdečností" vůči podnikatelské sféře zaštiťují ví dobře, proč! A kdo není hloupý, ví rovněž! Ale to ekonomice a obecně státu dnes nepomůže!

Má-li se státu a jeho ekonomice pomoci, pak bez ohledu na to, koho se to dotkne, jinými slovy, "padni, komu padni"! Zatím ta bezohlednost směřuje jen do řad sociálně slabších vrstev obyvatelstva, což považuji za ne nejlepší řešení. Zdražování a potažmo snižování různých dávek a příspěvků oslabí kupní sílu, na což zase doplatí jen stát. Nechci a ani to nemám v úmyslu odborníky z Bezděkovy expertní komise nějakým způsobem osočovat, spíše upozornit také na jiné možnosti než ty, které se jeví pro řešení dané situace za nejschůdnější a kterými jdou (budoucí) pravicové koaliční vládě (zvláště ODS a TOP 09) "na ruku". Mj. postrádám konstatování, že ušetřit se dá (kromě jiného) také např. u ČD, do kterých se pumpuje ročně několik miliard, ale vidět je to jen na platech managementu A tak by páni politici, měli upírat pozornost i do těchto šedých či temných koutů státního rozpočtu, kde se mnohdy jen dává, ale nic nebere (a když bere, tak do vlastních kapes). Vím, jsem naivní, ale to neznamená, že by se o tom nemělo mluvit, psát, či se o to zajímat.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.6. 2010