Soros: Finanční krize vstoupila do druhé fáze

11. 6. 2010

Finanční krize ani zdaleka neskončila a regulátoři musejí zabrzdit tendenci investorů zneužívat deriváty, řekl globální finančník George Soros na konferenci ve Vídni. "Právě jsme vstoupili do druhého jednání dramatu... kdy finanční trhy začínají ztrácet důvěru v kredibilitu vládního dluhu," řekl Soros.

Jeho doporučení ohledně toho, jak se zbavit globální krize, kladou velkou část odpovědnosti na regulátory. "Regulátoři ignorovali systémová rizika. Pozice všech participantů na trhu - hedgeových fondů a vládních fondů - je třeba monitorovat."

V dubnu Soros v deníku Financial Times napsal, že je úkolem regulátorů chápat deriváty a syntetické cenné papíry a nedovolit jejich tvorbu, pokud nedokážou plně vyhodnotit systémová rizika. Dodal k tomu, že navzdory dosud převažujícímu dogmatu tržních fundamentalistů to nelze přenechávat investorům.

Soros zpochybňuje celkovou užitečnost a potřebnost derivátů a syntetických cenných papírů. Podle něj byly tyto nástroje používány k "vytváření imaginárních hodnot z pouhého vzduchu". Odrazuje od tzv. sekuritizace půjček, která odděluje úrok sekuritátorů od úroku zmocnitele, zejména v případě tzv. credit default swaps (CDS).

Registrování derivátů obchodovaných na burzách by mělo být podle Sorose jednoduchým ale účinným způsobem, jak se zbavit problémů a dosáhnout stability finančního systému, protože registrační proces by měl odradit od používání neregistrovaných derivátů.

Podle Sorose je patrně nemožné oddělit komerční a investiční bankovnictví, jako se to stalo v roce 1933, ale situace tehdy a dnes vykazuje podle něj četné paralely. "Keynes nás učil, že rozpočtové deficity mají zásadní význam pro proticyklickou politiku, ale řada vlád je musí pod tlakem finančních trhů snížit. To způsobí uvržení globální ekonomiky do dalšího kola recese."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.6. 2010