Proč nevládne v Británii monopolně pravice jako v ČR?

9. 6. 2010

Vážená redakce,

po přečtení velmi pesimisticky laděného článku studentky Karoliny Křišťanové mne napadlo srovnat naší současnou politickou situaci se situací obyvatel Velké Británie. Zdá se, že naše tzv. pravice má velmi ulehčenou situaci a prakticky jí nelze dostat ze sedla. Podle všeho může naše pravice vládnout na věčné časy. Jedním z důvodů je zřejmě i to, že drtivá většina našich sdělovacích prostředků je v rukou přívrženců ODS a jejich spojenců (s výjimkou spíše neutrálního deníku Právo a stranického listu KSČM Halo noviny), píše Jan Novotný.

To se vysvětluje tím, že vydavatelé novin a jejich zaměstnanci patří povětšinou mezi úzkou elitu vysoce výdělečných osob, které by případná vláda levice s jejich vyšším zdaněním mohla poškodit.

Ze stejných důvodů je na straně pravice i celá naše umělecká fronta včetně populárních herců, zpěváků, moderátorů, modelek a dále většiny sportovců.

Tato situace prý vznikla už někdy v druhé polovině roku 1990 tzn. v době štěpení Občanského fóra. Pouze kvůli osobním animozitám mezi pravicovými předáky byla v letech 1998-2006 sociální demokracie připuštěna alespoň částečně k moci, nicméně byla v rámci opoziční smlouvy a později v koalici pečlivě hlídaná, aby svým počínáním příliš nepoškodila voliče pravice.

V této společenské atmosféře může naší pravici projít téměř vše včetně korupce v parlamentu a následného měnění výsledků voleb, protiústavního jednání či používání fyzického násilí proti opozici během mítinků. V důsledku médii vybičované hysterie posledních 20 let je pro občana velmi obtížné přiznat sympatie k sociálně demokratickým myšlenkám a nebezpečná může být v některých kruzích i pouhá kritika programů stran současné pravicové koalice (např. mezi studenty, umělci atd.)

Tak mne napadlo, že pokud má naše ODS díky tomuto všemu dlouhodobě trumfy na své straně, proč jí už dávno nenapodobila Konzervativní strana Velké Británie? Konzervativní strana se sice nyní dostala k moci, ale za cenu koalice se spíše levicovou Liberálně demokratickou stranou. Předtím neměla dlouhá léta šanci ohrozit vládnoucí socialisty. Dokonce i starostou Londýna byl dlouhá léta výrazně levicový politik.

Jak je toto všechno možné? Copak ve Velké Británii neplatí stejný model jako v České republice tzn. že drtivá většina deníků, časopisů, elektronických médií včetně BBC podporuje ze všech sil pravici a občanstvo má v těchto podmínkách jen málo možností zjistit pravý stav věcí? Logické by také bylo, kdyby britští umělci vždy před volbami vystupovali jednotně proti levici a varovali společnost před ztrátou občanských svobod a ekonomickým úpadkem v důsledků přerozdělování levice.

Logický by také byl posměch většinové komunity pravicových studentů v Oxfordu či Cambridge na úkor několika málo "podivínských" levicově smýšlejících studentů, kteří by přece škodili hlavně sami sobě, kdyby se zastávali různých britských "socek", nepřizpůsobivých parazitů, lidí na venkově, nemocných lidí, důchodců atd. v situaci, kdy mohou po skončení studia dosahovat nadprůměrných výdělků. Proč tomu tak není?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.6. 2010