Miroslav Cyroň poskytl debatní prostor náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje

8. 1. 2010

Já potřebuji být v absolutní pohodě i z hlediska okamžité fyzičky, koordinace pohybu, atd. Co tím míním? To, že pokud se se mnou jedná v klidu, usmívám se jak měsíček na hnoji (cituji Magdu :-)) a hlavně zbytky svalů fungují alespoň trochu, takže třeba pomohu při přesunu, a tak. V opačném případě je svalová síla a koordinace v háji, roztřesu se, ruce lítají vzduchem - načež se dovím, že to dělám schválně... A je to. Tak vznikla většina rozepří. Jenže to v zápisech asi nenajdete.

Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, zveřejnila na stránkách svého úřadu vyjádření k případu Domova důchodců v Dobré Vodě, kde bylo těžkému invalidovi, správci opensourcového počítačového serveru Miroslavu Cyroňovi vedením Domova důchodců původně oznámeno, že bude 4. 1. 2010 odstřižen od internetu, po medializaci tohoto rozhodnutí bylo jeho odpojení od internetu odloženo do "došetření případu".

Miroslav Cyroň nyní poskytl náměstkyni Stráské "exkluzivní přístup k diskuzi" na svém serveru ZDE.

Jak se nám zdá, vyjádření úřadů k případu pana Cyroně je "opatrně defenzivní". Situace v některých ohledech byla napravena (například pana Cyroně i jeho manželku začali znovu v Domově důchodců podle jeho požadavků sprchovat dvakrát týdně, i když jiné jeho obyvatele prý dvakrát týdně nesprchují), avšak k jiným požadavkům (jako například požadavku potřeby internetu ve vlastním pokoji) úřady nezaujaly jasně pozitivní stanovisko. Je známo, že Miroslav Cyroň přislíbil, že si za připojení k internetu bude sám platit, pokud je to nutné, takže námitka paní náměstkyně, že měl "připojení zadarmo", asi neplatí.

Stanovisko Britských listů: Jak nám sdělil jeden "hlas lidu", který viděl před dvěma dny reportáž České televize o "případu Cyroň", "Je to jasné: Normální důchodce, nemocný, starý, vyčerpaný a pasivní, se v domovech důchodců nezmůže na to, aby si protestem vynutil zacházení jako s člověkem. Miroslav Cyroň promluvil za všechny důchodce, kteří se na protest nezmůžou."

Uznáváme, že splnit požadavky aktivního čtyřicátníka, i když těžkého invalidy, může být obtížné. Zajímavá je v tomto smyslu poznámka paní náměstkyně Stráské:

Současný provoz, kdy mladý člověk má úplně jiné představy o životě než klienti domova pro seniory, ukazuje slabiny tehdejšího řešení. Přitom vedení domova vychází maximálně vstříc požadavkům na pozdní vstávání, pozdní ukládání na lůžko, stravování, atd.

Citace prozrazuje něco, nad čím by měl být čtenář znepokojen. Zdá se totiž, že z ní vyplývá, že personál Domova důchodců zřejmě míval problémy s tím, že Miroslav Cyroň "pozdě vstává". Jak vědí mnozí čtenáři našeho listu, charakteristickým rysem programátorů je, že pracují v noci. Proč to snad mělo zaměstnancům domova důchodců vadit, pokud, jak píše paní Stráská, to "není koncentrák"?

Kvitujeme, že úřady situaci zkoumají, a doufáme, že dospějí k lidskému a pro všechny strany uspokojujícímu řešení. V Domově důchodců, zdá se, naprosto chyběl psycholog nebo odborný lékař.

Apelujeme na úřady při jejich rozhodování, aby si uvědomovaly, že Miroslav Cyroň je invalida. Ve své odpovědi paní náměstkyni píše:

Já potřebuji být v absolutní pohodě i z hlediska okamžité fyzičky, koordinace pohybu, atd. Co tím míním? To, že pokud se se mnou jedná v klidu, usmívám se jak měsíček na hnoji (cituji Magdu :-)) a hlavně zbytky svalů fungují alespoň trochu, takže třeba pomohu při přesunu, a tak. V opačném případě jde svalová síla a koordinace v háji, roztřesu se, ruce lítají vzduchem - načež se dovím, že to dělám schválně... A je to. Tak vznikla většina rozepří. Jenže to v zápisech asi nenajdete.

To je, myslíme, to rozhodující.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.1. 2010