Platí výsledky, ne kecy

7. 1. 2010 / František Řezáč

K poznámce pana Urbana, omezím se pouze na ten sníh, řekněme alespoň toto:

1) Hledisko technické.

Úspěšný úklid sněhu spočívá v tom, že se začne uklízet v krátkém čase poté, co napadal. Nejvhodnější je hrablo či koště a nim ochotné ruce. Když se sníh nechá ušlapat chodci, jde to pak desateronásobně hůř. To jsme viděli v Plzni tento týden a psaly o tom i lokálky novin.

Vyhublí chudáci vyslaní obcí urputně tesali z chodníků sekáčky ušlapanou vrstvu sněhu. Kdyby tamtéž zasáhla s koštětem po příchodu do práce nějaká paní z přilehlé lékárny, kam musí (!) chodit staří a nemocní lidé, byla by tato práce zbytečná a trvalo by to několik minut, ne hodiny jako to tesání. Přitom lze narychlo zamést či prohrábnout pouze úzké pruhy, které chodci začnou (sami, nepotřebují k tomu zákon) využívat a neušlapou celý chodník, který se uklidí později...

Obce toto nemohou technicky nijak zaručit a včas na to také upozorňovaly.

Pokud chodníky protahuje stroj, stejně nemůže do všech potřebných míst a navíc, jak zjistili novináři, kola stroje sníh ujezdí a je to horší, než kdyby se to nechalo být. Poté, co dobrovolníci, i ve svém zájmu, provedou rychlý zásah koštětem, obec dle svých možností, ale s nutným zpožděním, nasadí techniku a úklid dokončí.

2) Hledisko právnické.

K čemu dobré jsou zákony pouhé, chybí-li mravnost (Horatius, Ódy 3, 24, 35-36).

Také se říká, že zákony jsou kodifikovanou morálkou. Dá se to interpretovat i tak, že kde chybí dobrá vůle a zdravý rozum, musí být ti, kteří je nemají, donuceni zákonem.

Mezi kluzkým chodníkem a zlomenou nohou je zřejmá příčinná souvislost, a je tedy i mezi povinností chodník uklidit a odpovědností za úraz chodce. Padání sněhu je jakýsi stav nouze, něco jako malá povodeň, kdy je třeba iniciativně a také dobrovolně nasadit všechny síly.

V případě sněhu je to nasazení rychlé a snadné: s koštětem a před vlastním barákem, obchodem, podnikem. Každý zaměstnavatel to ví a dá si sakra pozor, kubera nekubera, aby si jeho lidi na jeho pozemku nezpůsobili úraz. A když toho sněhu bude víc, nezaváhá a vyžene na plac dělníky i úředníky s košťaty a lopatami.

Jsou to banality? Bohužel jsou. V Čechách se hodně mluví o banalitách. Jak to asi dělají v alpských zemích a jak to mají právně "ošetřeno"? To by jistě bylo zajímavé vědět. Zdali také uklízejí, jako my, sníh právnickými kličkami a kecy, anebo hrably a košťaty...

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.1. 2010