Nový trestní paragraf o "křivém obvinění" je hrůzný

6. 1. 2010 / Jan Čulík

"Děsí mě § 345 v novém TZ," napsal nám náš právní poradce. "V odstavci jedna není podmínkou obvinění úmysl "přivodit trestní stíhání", odst. 3 ostatně napovídá, kam to směřuje. Takže je to v podstatě další forma pomluvy, která se bude řešit v trestní linii - a ne v občanskoprávní, jakkoliv zákoník deklaruje pouze podpůrný charakter trestní represe. A ještě samozřejmě poslanci trvali na zachování klasického TČ pomluvy, takže ho tam zase v § 184 najdete..."

Co to může v praxi znamenat? Naprosté znemožnění podávat trestní oznámení.

Jak na to před časem poukázala Věra Říhová, je možné, že občan bude svědkem pedofilie nebo vážné zpronevěry. Podá-li trestní oznámení, víme jak pečlivě Policie ČR vyšetřuje trestné činy; pokud se policistům prostě nebude chtít trestný čin vyšetřovat, nebo pokud budou v korupčním srozumění s pachatelem, obviněný pachatel nevyšetřeného trestného činu prostě na žalujícího občana podá trestní oznámení za "křivé obvinění".

V takové situaci si každý rozmyslí udělat cokoliv proti zločinnosti. Děsivý nový paragraf 345 tak může výraznou měrou napomoci další kriminalizaci a atomizaci české společnosti.

Jak se na to často poukazuje v obdobných kontroverzích v zahraničí, při zavádění zákonů proti svobodě slova jsou nejnebezpečnější vedlejší dopady zákonných formulací, s nimiž třeba nikdo nepočítal. V civilizované demokracii je politik a veřejná osoba vždycky méně chráněna před kritikou než obyčejný novinář. Jsem hluboce dojat, že čeští politikové se cítili natolik dotčeni neskrupulózními novináři, že donutili parlament, aby přijal tento šílený zákon. Možná bude pár politiků chráněno před neseriozními a podvodnými novináři, ale jaký to může mít celkový dopad na společnost, to teprve uvidíme.

Liga lidských práv velmi správněvaruje před tímto šokujícím zákonem. Je to vážné.

Argument, že výrok "císařpán je korunovanej vůl" se "všude trestá" snad nemůže Štěpán Kotrba myslet vážně. Právě že se v normálních demokraciích posměšné výroky na adresu vládců a politiků NETRESTAJÍ trestními paragrafy. To je totalita.

Ve společnosti, kde se trestně stíhají VÝROKY, se nedá žít...

§ 345

Křivé obvinění

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu,

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,

d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo

e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 6.1. 2010