Kdo rozhoduje v Praze? Přece BNV Consulting!

11. 12. 2009 / Pavel Sekerka

Rozruch způsobený uniklou pozvánkou firmy BNV Consulting ukazuje v plné míře tragikomičnost naší společnosti. Pozvánka je ulítlá, spíše směšná a odhaluje úroveň vedení této konzultantské firmy. Tragický je ohlas pozvánkou způsobený. Ukazuje, jak povrchní jsou naše média, ať již veřejnoprávní, tak i soukromá.

Medializovaný je komiks, který právem rozčílil dotčené zaměstnance. Ale to je pouze třešnička na dortu. Firma BNV Consulting by si zasloužila určitě hlubší pozornost investigativních novinářů, kteří jsou však u nás nejspíše před vymřením, pokud již nevymřeli.

Žádný z článků v médiích totiž nezmiňuje jiné problémy, které firma zřejmě vyvolala, a kauzy, kterých se účastnila. Přitom stačí krátké prohledání webu, aby člověk získal pocit, že se zřejmě jedná o firmu, která zpovzdálí ovlivňuje či ovlivňovala nejenom život většiny organizací hl. m. Prahy -- včetně odborů magistrátu, ale nepřímo život všech Pražanů, srov. např. ZDE).

Vkrádá se otázka, kdo vlastně vládne Praze -- zda zastupitelé prostřednictvím úřadu se všemi řídícími a kontrolními mechanismy, či soukromá firma, která již provedla "audity" prakticky v celém městě.

Kromě Dopravního podniku byl personální audit proveden v následujících organizacích: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy, Lesy hl. m. Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha -- Zbraslav, Městská část Praha 11, Městská část Praha 12, Městská část Praha 17, Městská část Praha 4, Městská část Praha 6, Městská část Praha 7, Městská knihovna v Praze, Muzeum hl. m. Prahy, Pohřební ústav hl. m. Prahy, Pražská informační služba, Správa pražských hřbitovů, Studentský zdravotnický ústav, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy.

Proti zadání auditu, pokud by splnil to co má personální audit plnit, není co namítat a lze ho hodnotit pozitivně. Před tím, než u nás, v botanické zahradě audit proběhl, jsem slyšel nejrůznější historky o aroganci a metodách auditorských firem. O tom jak se stopkami měřily časovou náročnost laboratorních úkonů, jak vedoucí dostali přesný výpis, kolik minut zaměstnanec četli na webu zprávy či jak byly manuální výkony porovnávány se socialistickými stachanovskými normami. Nic takového od firmy BNV Consulting nehrozí. Vyplníte dva dotazníky o vaší práci a na základě toho se rozhodne. A výsledek -- no to záleží na pohledu.

Pan Štěpán Kotrba se v diskusi, která byla věnována botanické zahradě ZDE výrazně zastává auditorů a vedení botanické zahrady. Chápu, že audit u podniků obchodních je neveřejný -- je nutné chránit jejich obchodní zájmy. Zveřejnění auditů v silových složkách je také v rozporu s jejich funkcí.

Ale činnost botanické zahrady a jí podobných organizací, jejich rozpočet, plány i cíle by měly být veřejné a veřejně diskutované. Jsou placené z naprosté většiny z veřejných zdrojů a slouží veřejnosti. Proto by veřejnost měla mít možnost jejich činnost ovlivňovat a k tomu potřebuje informace, včetně výsledků auditů.

Věc má i druhý rozměr -- osobní. Zaměstnanci jsou kádrováni, na základě kádrování je rozhodováno o jejich osudu a to v míře, která může výrazně změnit jejich život. A přitom nemají možnost nahlédnout do dokumentu a bránit se proti případným nepřesnostem či úmyslným pomluvám. A ani nemají možnost se bránit soudní cestou, protože neví proti čemu. Jedná se o neuvěřitelnou aroganci moci a bezprecedentní totalitní přístup.

Pan Kotrba nemá pravdu v tom, že se ředitel nemusí auditem řídit. Audit zadala rada zastupitelstva a také jeho výsledky přijala. Tedy nikoliv ředitel organizace, ale jeho nadřízený orgán.

Již zadání zakázek auditu je nejasné a není vyloučeno, že byl obejit zákon o veřejných zakázkách (viz podnět č. 2008 10 12 08 19 37 Občanské sdružení podněty.cz - ZDE). Na internetu je možné najít fámy, proč prý společnost zakázky získala. Nelze však najít, zda byla společnost šetřena příslušnými orgány.

Osobně si myslím, že při provedení auditů byl zákon přestoupen i v jiných oblastech, především vzhledem k nakládání s osobními údaji. Jak je možné, že postiženi v botanické zahradě byli především důchodci? Jaká personální data auditoři dostali a je jejich předání třetí osobě bez souhlasu osoby, které se to týká, legální?

Nejsou výsledky auditu předem dány politickým zadáním? Kolik stála celkem činnost auditorů ve všech magistrátních organizacích a na magistrátu? Nebyla cena auditů (snad vyjma DP) vyšší, než kolik se ušetřilo propuštěním zaměstnanců? Je opravdu tak výhodné nahrazení vlastních zaměstnanců firmami zvnějšku, jak je auditem často doporučováno?

Podle informací z webu prý stojí BNV Consulting za zrušením Ústavu dopravního inženýrství (část jeho zaměstnanců byla převedena na Technickou správu komunikací), za sloučením a redukcí Útvaru rozvoje města a Útvaru hlavního architekta. Jinde na internetu se uvádí, že prý z její dílny pochází návrh na sloučení galerie a muzea hl.m. Prahy a snaha o propuštění předních odborníků galerie ZDE ZDE.

K tomu nakonec díky protestům kulturní veřejnosti nedošlo. Pochází od ní také návrh na sloučení botanické a zoologické zahrady a na částečné ochromení činnosti botanické zahrady ZDE ZDE, ZDE, ke kterému zřejmě, bohužel, dojde.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.12. 2009