Dva že by ještě kiksy v jedné větě na každé ráno (z ČRo3)?

10. 12. 2009 / Miloš Dokulil

Určitě nechci tu hlasatelku skandalizovat. Je víc než pravděpodobné, že to tak sama možná vícekrát slyšela, jak to zrovna teď sama vyslovuje. Jenže v tom právě je ten problém. Že se možná automaticky spoléháme na to, co a jak zrovna říkají jiní. Jako kdyby již takto vznikala norma. A ona tak paradoxně vzniká. Jenže na to si počká nějakých pár let (nebo si s inovacemi stále ještě musíme počkat pár desetiletí?).

Oč tu jde? Nikdo se nepřesvědčuje (až na pár vzrušených penzistů, pokud ještě měli starší a poněkud pedantické učitele), jak se to má s výslovností mateřštiny (o výrazech z cizích jazyků nemluvě). Tentokrát na Vltavě každé ráno tento týden těsně před sedmou zatím pravidelně zní sympatický hlas, zvoucí na konZert, a to šanZonů.

Původ té neblahé výslovnosti "konZertu" možná má původ v časech ještě prvorepublikových. Většina not pro hudebníky vycházela především v německých vydavatelstvích. A Němci píší "Konzert". Ovšem s výslovností "konCert"! Obávám se, že v českém prostředí -- a to především zvláště mezi hudebníky -- se pak následně (všemu navzdory) udržela výslovnost toho slova v duchu zásady "Vyslovuj, jak to čteš vytištěné!". Mám podezření, že se tak dálo nejdřív jakoby z potřeby jistého stavovského odlišení. (Nebudu říkat, že to je možná spíše "snobské".) --- Samozřejmě že jsou tím "Z" ve slově koncert zamořena všechna naše média. Takže co slyší člověk jinde, sám pak důvěryhodně opakuje také. (Takto už dávno je odepsáno původně jediné náležité "S" třeba jak ve slově "diskuSe", tak ještě dřív u "reneSance".)

Také "šanSon" se rychle dočkal svého "Z" místo "S" uprostřed slova. Nejen pro menší frekvenci francouzštiny u nás ve druhé půli 20. století. A zítřejší norma se pravděpodobně přizpůsobí uživatelům... --- (Opět jen na okraj: Původně anglické "dress", vyslovované nejdřív také "dreS", dnes naprosto spolehlivě mezi sportovci je vyslovováno "dreZ" a "dreZy", jak mezi fotbalisty, tak třeba mezi tenisty. Jak se bude zítra obecně česky psát? Hádejte!) Kupodivu také již jsme "v Evropě". Pro komunikaci se někdy učíme další jazyky (dříve ještě "dalším jazykům"; ten dativ již v češtině v tomto případě zanikl). Pro srozumitelnou výslovnost (a tím spíše pro psaní) pak se zcela zbytečně zdvojují termíny tam, kde jde o přejaté výrazy. Buďme "světoví" zbytečným (zpohodlnělým?) vzdalováním se od předloh?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.12. 2009