Tendenční Respekt

9. 12. 2009 / Radim Hreha

Komise pro etiku Syndikátu novinářů považuje článek autorky Silvie Lauder "Hreha zas a znovu" v týdeníku Respekt 36/2009, vydaném 31. srpna 2009 za tendenční. V reakci na zvolení ing. Radima Hrehy v řádném výběrovém řízení 20. srpna 2009 generálním ředitelem České tiskové kanceláře, napsala autorka text, který pomlouvačným způsobem hodnotil profesní minulost nového GŘ ČTK, aniž vzala do úvahy jí v tu chvíli už známá fakta a aniž si svá tvrzení ověřila. Svým postupem tak porušila Etický kodex novináře, který autorům přikazuje "nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat". Žurnalistický kodex také tvrdí, že "nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace".

"Komentář k mému profesnímu působení byl založen dílem na zcela nepravdivých a dílem na jednostranných a zkreslených informacích," konstatoval 12. října 2009 Radim Hreha ve své stížnosti Syndikátu novinářů. Komise pro etiku Syndikátu novinářů mu dala za pravdu, když konstatovala, že " článek lze označit za tendenční".

Stanovisko komise je zveřejněné na webových stránkách Syndikátu novinářů ČR ZDE


20. srpna 2009 Radim Hreha vyhrál výběrové řízení na funkci generálního ředitele České tiskové kanceláře. Po intervenci Odborového svazu Media jej nicméně Rada ČTK odmítla do funkce jmenovat – poté, co odcházející ředitel Stibral vzal svou rezignaci zpět. Dle právních názorů několika mediálních expertů a advokátů se tak stalo v rozporu se zákonem, na což upozorňoval i člen Rady ČTK Jan Bohdal. Situaci řešila i Stálá komise Poslanecké sněmovny poté, co Rada Hrehu odvolala, i když ho nejmenovala a znovu jmenovala ředitele Stibrala, i když podle ní nikdy nepřestal ředitelem být. Rada své kroky nedokázala poslancům vysvětlit a hrozí jí odvolání pro porušení zákona. Hreha kroky Rady napadl u soudu a své nejmenování označuje za protiprávní.

Radim Hreha absolvoval v roku 1977 Vysokou školu technickou v Košicích. Od roku 1988 pracuje v oblasti médií. V letech 2001–2006 byl ředitelem a jednatelem společnosti Česká média. V první polovině roku 2006 byl ředitelem sekretariátu generálního ředitele České televize. Radima Hrehu zvolila 11. prosince 2006 Rada Slovenskej televízie za ředitele STV. Funkci vykonával do 11. prosince 2007. Poté pracoval jako ředitel speciálních projektů soukromé společnosti Visual Connection, posléze KIT Digital.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.12. 2009