Nečisté zrcadlo a opravdová skutečnost

11. 12. 2009 / Milan Dubský

Jeden jediný život na jehož konci pociťuje a podstupuje jedinec, náš spoluobčan v důsledku nouze a strádání. Umenšení a ponížení váží na misce bytí a spravedlnosti víc, než jeden či dva kilometry české dálnice. A to v ceně toho jednoho kilometru české dálnice téměř 50% zůstane v mošnách lobbistů cementářských a stavebních firem, úředníků ministerstva dopravy, dopravní infrastruktury a politiků ústředí či krajů, kteří o těchto investicích rozhodují. Po schválení rozpočtu ČR na rok 2010 se rozhořely v srdcích některých pravicových politiků, novinářů a publicistů vášně a emoce, jež jim vehnaly do úst slova nepravdivá, a lidským postojem nevážená. Dští na ty levicové síly a činovníky, kteří hlasovali s nimi. Ti prohlasovali pouze změnu struktury výdajů v rozpočtu., nezvýšil se tím schodek, ale zůstaly v něm peníze pro potřebné.

Mezi volajícími bylo i srdce pana Topolánka, za jehož premiérování byla zavedena rovná daň, která zvýšila zadlužení ČR. V době schvalování rozpočtu ČR byl v USA, ačkoliv je poslancem dolní sněmovny, a v Americe jistě nebyl služebně v zájmu ČR. Také srdce páně Nečasova exministra MPSV se rozbušilo. Ten hrozí, že ODS odejde do oposice, a to jako protest proti zachování výdajů na sociální péči potřebných občanů. To byla skutečná maska exministra sociálních věcí.

Česko je v sociálních výdajích až za Španělskem, které jeho občané považují za nejnižší v Evropě. V jejich argumentech se slova miliarda a zvyšování dluhu často vyskytují. Snížit miliardové výdaje v rozpočtu na rok 2010, i když již byl schválen, ale i na roky příští je možné. Vypusťme z ústavy senát, který volí pouze pětina voličů. Stojí miliardu ročně, jak vyplývá z kapitoly rozpočtu, předloženého ministrem financí panem Janotou.

Jeho opodstatněnost obhajují pouze senátoři samotní a samovolně ustavená legie právníků a některých zákonodárců. Ale kapři si nikdy rybník nevypustí. Obyčejný občan funkčnost a užitek senátu nikdy nepocítil a nepocítí, leda, že by se stal senátorem. Jeho zrušením by miliarda korun mohla jít na zvýšení platů učitelů, protože vzdělání patří k největším kulturním hodnotám.

Nedávno nám dalo příklad Rumunsko, kde jej jako zbytečný zrušili a ještě snížili počty poslanců v dolní komoře. Vsadím sto ku jedné, že to rumunským občanům půjde k duhu.

V rozpočtu je ještě celá řada kapitol, kde lze miliardy ušetřit. Bylo by záhodno snížit počet poslanců dolní komory parlamentu. O jednu čtvrtinu až třetinu. Je řada států, kteří mají větší počet obyvatel a voličů než Česko a vystačí si s menším počtem zákonodárců. To by byla více než jedna miliarda, zvláště když se zruší "expertné", které je ojedinělou zvláštností české dolní sněmovny ve světě.

Podle návrhu pana Janoty a rozhodnutí vlády se měly snížit platy státních zaměstnanců tj. učitelů státních škol, hasičů, záchranářů a policistů o 4%.. Proč se nikdy a u žádného českého politika a ochránce "zájmů lidu" neobjevil návrh, snížit platy poslanců, ministrů, presidenta a šéfů vládních úřadů např. o 20%?

To by dalo další miliardy. A vůbec by to nesnížilo životní standard těchto činovníků na rozdíl od kategorií učitelů, zdravotních sester, hasičů a poctivých policajtů. Týkalo by se to osob, jejichž měsíční plat je vyšší jak 60.000 korun. Skutečnost je zrcadlo, které je špinavé, zahalené neupřímností a neschopné pravdivého obrazu. Ale dalo by se vyčistit. Ovšem to musí příslušní odpovědní činitelé politici, ministři, poslanci a vysocí státní úředníci nahlédnout, že ve státním rozpočtu jsou v celé řadě kapitol plánované výdaje, které nejsou nutné a je možné je v této krizové době odložit, ne-li zcela seškrtat. Např. snížit počet zahraničních cest senátorů, poslanců, prezidenta a dalších státních úředníků.

Nyní na Kodaňský kongres jela delegace hodněčlenná, která tam dělá pouze křoví. Patnáct tisíc hlav, které se tam sjely z celého světa, nic nevyřeší. Užijí si recepcí, zasedání, řečnění a vznikne z toho pár resolucí a sliby těch, kteří problémy zavinili, těm, kteří jsou oběťmi. K tomu mohou říci rozumné slovo pouze povolaní. Na žvanění a kongresy příroda a objektivní zákonitosti procesů na Zemi nereaguje.

Pan premiér Fischer a pan ministr Janota by měli místo úvah o demisi přemýšlet jak z problémů vyjít co nejefektivněji a co nejdříve. Není to vůbec snadné. Ale je to otázka odpovědného přístupu k povinnostem vyplývajících z jejich postavení a funkcí.Prosím, neodstupujte pánové.

Panu Nečasovi bych rád řekl, že schválený rozpočet, jakkoli neradostný, není rozpočtem sociální demokracie, ale rozpočtem České republiky, schválený zákonodárným sborem občanů naší země. Ti , kteří jej schválili se změnami ve struktuře výdajů, nikoliv v navýšení dluhu, uvažovali logicky, rozumně a správně. Ale proti takovým lidem jste Vy často byl a jste v oposici.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.12. 2009