2. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 7. 2008

ODS V PRAZE

Botanik primátoru Bémovi

Vážený pane primátore, dne 24. 4. 2008 jsem Vám poslal níže uvedený dopis. Bohužel jsem dosud nedostal žádnou odpověď a situace v botanické zahradě se ještě více vyostřila. Jako člověk, který cítí odpovědnost za sbírky botanické zahrady -- účastnil jsem se většiny expedic ve Středomoří a Číně, které byly zaměřené na sběr a introdukce rostlin, inicioval jsem získání sbírky čínských bonsají (penjingů) v rámci grantu mezinárodní spolupráce MŠMT M619 a přes 10 let jsem odpovídal za logistiku nákupu rostlinného materiálu -- bych Vás chtěl požádat o následující:

 • pozdržte platnost personálního auditu, ve kterém se, snad neúmyslně, objevily hrubé chyby
 • jmenujte odbornou komisi či radu složenou z botaniků, zahradníků, odborníků v PR a ochraně přírody. Nechte touto komisí zhodnotit sbírky a stávající generel rozvoje botanické zahrady a nastavit podmínky pro budoucí rozvoj botanické zahrady, její činnosti a sbírek.

Děkuji za pochopení, s pozdravem

RNDr. Pavel Sekerka
kurátor sbírek pivoněk, listnatých dřevin, árónovitých rostlin mírného pásma a stínomilných trvalek, vedoucí projektu evidence genových zdrojů botanických zahrad ČR - databáze Florius

Vážený pane primátore, berte, prosím, můj dopis jako soukromou supliku, jako apel na to, aby botanická zahrada byla co nejméně poškozená chystanými změnami. Vím, že mi nepřísluší radit či poučovat, že porušuji subordinaci v rámci podniku i to, že mám nedostatek informací. Na druhou stranu cítím odpovědnost za mně svěřené sbírky i za celou botanickou zahradu.

Botanická zahrada nyní prožívá značnou krizi. Jejím důvodem je nestabilita vycházející z možného slučování se ZOO. Mnohem závažnější jsou výsledky personálního auditu.

Chápu, že nezávislý auditor došel k závěru nadbytečnosti části odborných pracovníků:

 • Současné pracovní náplně kurátorů se z podstatné části překrývají s údržbou a marketingem. Kurátor je také hodnocen podle akcí pro veřejnost a podle stavu údržby sbírek (tj. např. je-li na expozici plevel) a nikoliv podle kvality sbírky a jejího zpracování.
 • Zahrada nemá jasně definované odborné cíle a genofondový program.
 • Ne zcela přesně či srozumitelně jsme zdůvodnili přínos odbornosti k činnosti zahrady a ne všichni kurátoři měli šanci během auditu svou práci obhájit.

Veřejností je obvykle botanická zahrada vnímána jako atraktivní park a místo odpočinku. Botanická zahrada by měla mít něco navíc - má převzít alespoň část odpovědnosti za záchranu rostlinného genofondu, má sloužit výuce, popularizaci botaniky i zahradnictví a přispívat i k vědeckému poznání. Teprve sloučení všech těchto činností vytváří botanickou zahradu a tím se botanická zahrada liší od parků, které jí můžou být vnějším vzhledem velice podobné.

Kurátoři botanické zahrady si pouze "nehrají s kytičkami", kromě garance odbornosti také odpovídají za dodržování řady mezinárodních smluv i našich zákonů (CBD, CITES, rostlinolékařské vyhlášky) a budují obraz zahrady jako odborného pracoviště v médiích. Ale i vlastní vedení a zpracování sbírek může zahradě přinášet zisk - těžko vyčíslitelný morální a snadněji vyčíslitelný ekonomický. A je chybou zahrady, že tyto možnosti nevyužívá.

Jaký může být přínos dobře vedených sbírek?

 • sbírky "atraktivních" rostlin lákají návštěvníky. Podstata garden-show. Vysokou odbornost vyžaduje příprava a prezentace nových expozic.
 • zapojení do národních i mezinárodních genofondových projektů (týkají se kulturních rostlin). Velice náročné na odbornou přípravu a zpracování. Zahrada se závazuje, že zajistí kontinuitu sbírky a splní zákonem dané požadavky. Na druhou stranu získává sbírka finanční podporu. Nevylučuje se s použitím sbírek v expozicích. V naší zahradě by byla reálná šance zapojit do genofondových programů sbírky odrůd vinné révy, denivky, projekt konzervace původních českých odrůd okrasných rostlin a pro rostliny z čeledi zázvorovitých.
 • Taxonomické zpracování určitých skupin je možné krýt z vědeckých grantů, včetně mezinárodních. Nejvýznamnější světové zahrady slouží také jako vědecká pracoviště (a to i zahrady městské). V našich podmínkách se jedná spíše o okrajovou činnost, v úvahu připadá sbírka cibulovin, počtem druhů a úplností nejvýznamější sbírka botanické zahrady.
 • Šlechtění a introdukce rostlin je významná funkce botanických zahrad. Licencování nových odrůd je zdlouhavý a finančně náročný proces. Většina zahrad jde pouze cestou popisu nových odrůd. Původ odrůdy lze obvykle poznat z jejího názvu a odrůda se tak stává významnou reklamou, která zviditelňuje zahradu. Jako příklad lze uvést Diervilla rivularis `Troja Black'.
 • Spolupráce při záchraně ohrožených druhů, jejich reintrodukce zpět do přírody. V ČR pro domácí druhy činnost legislativně obtížná, smysl by měla pro některé druhy Prahy a středních Čech. Existuje možnost získat granty MŽP.
 • Umělecké sbírky - bonsaje. Jejich údržba je velice specifická, jedná se o živé umění, kdy chybný zásah může zmařit úsilí trvající desítky let. Ve sbírce BZ jsou významné exemplářem, které jsme získali darem z Číny. Získaly několik mezinárodních ocenění.
 • Odborná publikační činnost při správně zvoleném titulu může přinést prestiž i finanční zisk.

Botanická zahrada hl. m. Prahy se řadí mezi významné světové botanické zahrady. Prestiž zahrady kromě garden-show a zahradní architektury však představují především odborné programy a sbírky vedené na odpovídající úrovni. A zde má botanická zahrada značné rezervy.

Neuvážené personální změny můžou vést k nenahraditelným ztrátám jak v lidských zdrojích (výchova odborníka - taxonoma trvá 5--10 let), tak i v samotných sbírkách a následně i expozicích. Než budou podniknuty nevratné personální změny, žádám Vás o to, abyste dal zahradě ještě jednu, poslední, šanci. Je ve vaší pravomoci zadat audit sbírek, i vypracovat strategii jejich rozvoje i stanovení odborných cílů zahrady. Veškeré platné projekty botanické zahrady totiž vycházejí z architektonického pojetí ploch. Nechte, prosím, zahradu obhájit její odbornost.

S pozdravem

RNDr. Pavel Sekerka

Diskuse ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

                 
Obsah vydání       2. 7. 2008
2. 7. 2008 Rakety na poslední chvíli
2. 7. 2008 Jak Cizinecká policie ČR zachází s lidmi
2. 7. 2008 Národ Gátorů: Jak vypadá americký model "univerzity-firmy" Greg  Evans
2. 7. 2008 "Objektivita je vymyšlenost"
2. 7. 2008 Botanik primátoru Bémovi Pavel  Sekerka
2. 7. 2008 Čeští politici tíhnou ke způsobu vlády palácové byrokracie orientálních absolutistických říší doby bronzové Ivan  Větvička
2. 7. 2008 Agent CIA žaluje americkou vládu kvůli íránské lži Mojmír  Babáček
2. 7. 2008 České dráhy hnijí z mnoha stran, elektronické jízdenky to ale nejsou Vlastimil  Waic
2. 7. 2008 Poláci a Češi společně blokují Lisabonskou smlouvu
2. 7. 2008 Eurokraté by měli číst Tocquevilla Boris  Cvek
2. 7. 2008 Krize Evropské unie, aneb Evropa dvourychlostní Uwe  Ladwig
2. 7. 2008 Nechci válku Jan  Čulík
1. 7. 2008 Pár námětů z června a nad červnem Miloš  Dokulil
2. 7. 2008 Inspirál karbec Vladimír  Pospíšil
2. 7. 2008 Když už konečně přiletí slovenské kavky? Josef  Brož
2. 7. 2008 Írán: Odpočítávání již začalo Daniel  Veselý
2. 7. 2008 Obrana demokracie Josef  Vít
1. 7. 2008 Zelení k náhradní dopravě na Letné -- chceme samostatný pruh pro autobus X1
1. 7. 2008 I my chceme nezávislost
2. 7. 2008 KSČM: Budeme hlasovat proti smlouvě o umístění amerického radaru v Brdech Vojtěch  Filip
1. 7. 2008 V holandských kavárnách smějí kuřáci kouřit jen konopí
1. 7. 2008 Nebát se... ve světě se to cení, v ČR se to trestá Boris  Cvek
1. 7. 2008 Iracionalita Jiří  Drašnar
1. 7. 2008 Bezpečnost a komfort namísto osobní svobody Martin  Hudec
1. 7. 2008 Zajištěné fondy: jistota čeho a pro koho Lukáš  Neterda
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
1. 7. 2008 Nedorozumění kolem Lisabonské smlouvy Vladimír  Tupáček
1. 7. 2008 Novinářský a advokátský šotek Zdeněk  Jemelík
1. 7. 2008 Gaza: Příměří snad zmírní strádání
1. 7. 2008 Na rekreaci a fotbal vládním speciálem Wenzel  Lischka
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008