Čechy krásné, Čechy mé!

11. 12. 2009 / Miloš Dokulil

Kdekdo, pokud něco říká nebo píše o ČR, uvede zpravidla, že se tak stalo "v Čechách" nebo že to přišlo "do Čech" (nikoli nutně chřipka nebo vakcíny na ni). Výraz "Česko" moc v oblibě není. Existuje zřejmě už jen jediná "štace", na níž ještě existují buďto zřetelně Česká republika, anebo zrovna tak výslovně Čechy (jako oblast nezahrnující automaticky Moravu se Slezskem). Jsou to již pouze zpravodajství o počasí. Neboť, i když je ta naše republika poměrně malým územím, někdy se musí přece jen přesněji uvést, která oblast státu bude mít slunečno, anebo třeba dešťové srážky. Aby se nezdálo, že se ta zpráva týká prakticky jen Prahy...

Je vskutku zajímavé, jak máme zřejmě pod kůží říkat raději "v Čechách" než "v Česku". Jako by bylo to "Česko" zcela "nepřirozené". Ačkoli je pro nás jistě normální říkat a psát "Slovensko" nebo "Polsko" či "Maďarsko" (atd., celé desítky států!).

Přesto když někdo "přicestoval do Čech", určitě není problém s tím, kam to vlastně dorazil. Že by ale přicestoval "do Česka"? Lze se s klidným svědomím vsadit, že tomu naposled uvedenému výrazu se bude uživatel (mluvčí) vyhýbat jako ten příznačný čert kříži.

Patří do jiného kontextu, že se podařilo za posledních pár desítek let skoro úplně vykořenit historické povědomí o dřívějším zemském uspořádání v ČR (a již předtím v ČSSR, o "moravistickém" hnutí za ČSFR nemluvě). To teď také nerozvádějme.

Je naprosto nepochopitelné, že dodnes zřejmě nemáme ani úředně snahu něco s tím dlouhým názvem státu dělat. Jak by to zjednodušilo život třeba sportovcům na dresech, kdyby tam bylo -- zrovna pro to zamítané "Česko" -- třeba mezinárodně čitelné "Czechia"! (Jen se podívejme, jak se ten neobratný dvouslovný výraz vyjímá třeba na soupisce OSN. Ještě že zatím aspoň v tom je s námi SR solidární?) --- Člověku je až stydno, odváží-li se znovu a znovu to připomínat. Samozřejmě že dnes jsou zřejmě zcela jiné záležitosti na pořadu dne. Ale jako to, že ani po málem dvaceti letech stále nemáme odvahu svému státu říkat běžně "Česko"? Copak to jsou jen Čechy?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.12. 2009