MSP dál odmítá poskytnout informace o stížnosti pro porušení zákona v kauze Čunek

11. 12. 2009 / Jan Potměšil

Před nedávnem jsem poukázal na překvapivý postup ministryně spravedlnosti Kovářové, která halasně oznamovala podání stížnosti pro porušení zákona v kauze Čunek. Při té příležitosti uvedla, že bude usilovat o zveřejnění celého Čunkova spisu a také uvedla, že po rozhodnutí Nejvyššího soudu je připravena text stížnosti okamžitě zveřejnit.

V rozporu s tím mi ale Ministerstvo spravedlnosti odmítlo stížnost poskytnout. Po podání rozkladu bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání ministerstvo však opět poskytnutí informace, resp. textu stížnosti pro porušení zákona i s přílohami, opět odmítlo, tentokrát byl jako důvod odmítnutí přidán i odkaz na režim poskytování informací dle trestního řádu (a který má dle ministerstva, do důsledku vzato, přednost před zákonem o svobodném přístupu k informacím). A to bez ohledu na skutečnost, že poskytování informací i z (uzavřených) trestních spisů (samozřejmě po anonymizaci osobních údajů apod.) soudy připouštějí, resp. nařizují, čehož si dle mého přesvědčení ministerstvo musí být vědomo.

Praxe ministerstva tak ukazuje, že otevřenost v kauze Čunek se nekoná, opak je pravdou -- přes mediálně hojně zviditelňovaná prohlášení ministryně její podřízení usilují všemi způsoby o neposkytnutí jakékoliv informace -- buď úředníci ministerstva nesdílí verbální odvahu své nadřízené, nebo se ona sama zalekla, co to slíbila, a nyní se v tichosti snaží "napravit", co neuváženě naslibovala. Každopádně hra na kočku a myš, kdy ministerstvo zamítne, pak rozhodnutí zruší, pak znovu zamítne, brání předložení věci ke správnímu soudu -- teoreticky může podobná hra pokračovat do nekonečna a v souladu se zákonem tak lze informaci neomezeně dlouho odpírat. Ministryni to však na věrohodnosti rozhodně nepřidá -- alespoň víme, nakolik brát vážně jakákoliv její další mediální prohlášení.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.12. 2009