Vynesen nový rozsudek nad členy miamské Pětky

11. 12. 2009 / Štěpán Kotrba

U okrskového soudu v Miami skončilo jednání o novém rozsudku nad Antoniem Guerrerou, Fernandem Gonzálezem a Ramónem Labaňinem, nařízené 11. okrskem Atlantského odvolacího soudu. Soud zmírnil extrémně vysoké tresty až "dvojnásobného doživotí", vynesené v roce 2001 nad pěti důstojníky kubánské rozvědky, známými jako "miamská pětka" či "vosí síť" za údajnou špionáž proti USA. Důstojníci byli obviněni za to, že získávali informace o proticastrovských emigrantských organizacích na Floridě, k nimž patří Kubánsko-americká národní nadace, Rada pro svobodu Kuby, Bratři k záchraně, tzv. Hnutí za demokracii, polovojenská organizace Alfa 66. Pětice přitom neprováděla špionáž proti USA, ale rozkrývala plány na atentáty proti Kubě a zavraždění Fidela Castra. Po kritice od OSN (Komise pro svévolné zatčení), solidaritě světových intelektuálů, umělců a vědců, včetně nositelů Nobelových cen a neobvyklé právní iniciativě světových politiků soud kauzu otevřel znovu s tím, že první proces nebyl spravedlivý. Pracovní skupina při OSN v květnu 2005 požádala vládu USA, aby nespravedlivý proces revidovala. Na podporu Miamské pětky vzniklo i světové hnutí "Dny solidarity" .

Jednoho z nejhorších současných teroristů, Luise Posadu Carrilese, který otevřeně přiznal, že je autorem atentátu na kubánské letadlo se 73 lidmi na palubě u ostrova Barbados v Karibiku, USA odmítly vydat... Stejně tak protikubánský terorista Orlando Bosch se po Miami na Floridě prochází svobodně. "Jsou to zkurvysyni", vyjádřil se kdysi o těchto teroristech americký generál. "Ale jsou to přátelští zkurvysyni", dodal. Politika přináší do lidských práv novou optiku.

Původní trest Fernanda Gonzáleze (19 let) byl upraven na 17 let plus 9 měsíců vězení, u Ramona Labaňina (doživotí plus 18 let) byl zkrácen na 30 let vězení. Slyšení k vynesení nového rozsudku nad Antoniem Guerrerou proběhlo 13. října. Jeho trest (doživotí plus 10 let) byl zkrácen na 21 let plus 10 měsíců vězení a 5 let na svobodě pod dohledem. Rozsudky nad Gerardem Hernándezem (dvojnásobné doživotí plus 15 let) a René Gonzálezem (15 let) byly Odvolacím soudem potvrzeny a z tohoto procesu proto byly vyloučeny. Antonio Guerrero, Fernando González a Ramón Labaňino vydali 8. prosince 2009 následující prohlášení:

Drazí bratři a sestry na Kubě a ve světě,

strávili jsme již déle než 11 let ve vězení, aniž by kterákoli instance amerického soudního systému dala průchod spravedlnosti. Tři z nás byli převezeni do Miami k vynesení nových rozsudků podle příkazu 11.okrsku Atlantského odvolacího soudu, jenž rozhodl, že naše tresty byly vyměřeny nesprávně.

Náš bratr Gerardo Hernández, odsouzený k dvojnásobnému doživotí plus 15 letům vězení, byl z tohoto řízení o novém rozsudku svévolně vyloučen. Jeho situace je v naší kauze nadále tou největší nespravedlností. Vláda Spojených států je si vědoma, že obvinění vznesená proti němu jsou falešná a trest nespravedlivý.

Byl to komplikovaný proces, velmi diskutovaný do každé podrobnosti, jehož jsme se účastnili spolu s našimi právníky. Neslevili jsme ani o píď z našich zásad, důstojnosti a cti a vždy jsme hájili svou nevinu a vážnost naší vlasti.

Stejně jako v okamžiku našeho zatčení a při jiných příležitostech během těchto dlouhých let jsme také nyní dostali od vlády Spojených států návrh ke spolupráci výměnou za mírnější tresty. Znova jsme takovéto návrhy odmítli jako něco, co nepřijmeme nikdy a za žádných okolností.

Ve výsledcích těchto slyšení o nových rozsudcích se odráží práce týmu právníků a nezdolná solidarita Vás všech. Významná je skutečnost, že vláda Spojených států byla poprvé po 11 letech nucena připustit, že jsme nijak neohrozili jejich národní bezpečnost. Prokuratura také poprvé veřejně přiznala, že existuje silné mezinárodní hnutí na podporu našeho okamžitého osvobození, které poškozuje obraz soudního systému Spojených států v očích mezinárodního společenství.

Znovu se potvrzuje čistě politický charakter tohoto procesu. Trestají naši pětici za obvinění, která nebyla nikdy prokázána. Třebaže byly tři tresty částečně zkráceny, nespravedlnost vůči nám všem trvá dál. Američtí teroristé kubánského původu jsou stále zcela beztrestní.

Opakujeme: Naše pětice je nevinná! Jsme hluboce dojati a děkujeme za trvalou solidaritu, již nám projevujete a která je v této dlouhé bitvě o spravedlnost rozhodující. Spolu s Vámi budeme bojovat až do konečného vítězství, jímž může být jen vydobytí návratu Pětice do vlasti".

Novinky: Americký soud zmírnil tresty trojici kubánských agentů ZDE

29. 3. 2007 Vláda USA: Carriles nemůže být propuštěn nikoli proto, že by byl terroristou, nýbrž proto, že je lhář ZDE

7. 2. 2007 Štěpán Kotrba: "Naše práce je poskytovat inspiraci a výbušniny kubánskému lidu," říká Amerikou najatý vrah ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.12. 2009