Nesnášenlivost vůči jinakosti v Čechách

10. 12. 2009 / Lukáš Lhoťan

V době, kdy ve Švýcarsku zatím pouze zakázali stavbu minaretů a v dalších evropských zemích se o podobném zákazu debatuje, v Čechách by někteří politici a politické strany nejradši rovnou zakázali jakoukoliv náboženskou svatyni muslimů. Přitom se nejedná o tak nebezpečnou věc.

Mnohem nebezpečnější jsou praktiky, které neoantisemité (islamofobové) zavádějí mimo pozornost médií. Tak například kolektiv kolem islamofobního webu Eurabia.cz, který organizačně pomáhal senátoru Jiřímu Oberfalzerovi v organizováni návštěvy nizozemského populisty Wilderse v ČR, zahájil štvavou kampaň proti zaměstnavatelům muslimek v České republice.

Na tomto webu byl zveřejněn článek "Strašidlo v knihovně. Jak mne vyděsila knihovnice v burce" Autorka článku napsala "Byla jsem zděšena při pohledu na zaměstnankyni u registrace výpůjček v muslimském šátku". Pominu-li skutečnost, že burka je afghánský oděv zahalující ženě celou tvář a autorka tedy nepozná rozdíl mezi ženou v burce a se šátkem na hlavě (jak se sama usvědčila v názvu článku). Znepokojuje mně závěr článku, v němž autorka doslovně vyzývá čtenáře: "Nechtěla jsem být lhostejná, proto jsem napsala řediteli a na personální oddělení, co si o tom myslím. Také jsem nadhodila možnost podání trestního oznámení pro propagaci hnutí směřujících k potlačení lidských práv a svobod. Všem, komu není pronikání "strašidel" do veřejného života a jejich tichá tolerance společností lhostejná (což u čtenářů Eurabie nepředpokládám) a nebojí se (to už bývá horší) bych doporučila napsat nadřízeným dotyčného "obohacení", že s tím jako zákazníci nesouhlasíte. V případě Městské knihovny je to reditel@mlp.cz a martinke@mlp.cz."

Jak je vidět českým islamofobům již nestačí používat proti muslimům středověké antisemitské pomluvy a lži, ale již se začínají organizovat do nátlakových skupin vyvíjejících nátlak na zaměstnavatele muslimek s cílem co nejvíce muslimky terorizovat. O legálnosti takovéto šikany radši ani neuvažuji.

Když sleduji rostoucí nenávist autoru a čtenářů tohoto webu jímá mne strach. Míra jejich nenávisti vůči muslimům již je nejméně stejná jako míra nenávisti antisemitů z první poloviny 20 století a všichni víme, že jen co tito antisemité dostali ujištění o své beztrestnosti proměnili se v zrůdy mající potěšení z týrání a vraždění židů. Možná právě díky této zkušenosti s "latentními" antisemity se na stranu evropských muslimů stále otevřeněji stavějí představitelé evropských židů. Například francouzský rabín Bernheim přirovnal zákon zaměřeného proti minaretům ve Švýcarsku k sankcím vůči evropským Židům v minulosti.

Článek na webu Eurabia.cz ZDE

Francie: Vrchní rabín žádá větší toleranci muslimů v Evropě ZDE

Britský hoteliér, který se posmíval muslimce, stanul před soudem ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.12. 2009