Vyvolávání ducha mccarthyismu

9. 12. 2009 / Zdeněk Trinkewitz

Že čeští poúnoroví emigranti nenávidí komunisty je známé a zcela pochopitelné. Způsob, jakým komunisté pronásledovali nejen je, ale zejména ty, které hned po Únoru 1948 pozatýkali, odsoudili v stalinistických procesech, popravili nebo poslali na desítky roků do vyhlazovacích táborů a kriminálů, byl nelidský a zločinný.

Ale stěží omluvitelný u některých z nich, kteří jsou dnes občany USA a trvale tam žijí, je negativní postoj k prvnímu "afroamerickému" presidentovi USA Baracku Obamovi. Mojí pozornost vyvolal článek Oty Ulče, emeritního profesora amerických universit, v letošním 9. -10. čísle časopisu pro krajany Český dialog -- Czech Dialogue, pod titulkem Obamovy iniciativy a svízele 2.

V něm autor zcela nepokrytě hlásá své ultrakonzervativní názory a budí neblahého ducha mccarthysmu a rasismu. Všechny, kteří se vyjadřují a jednají proti tzv. "americkým" hodnotám protestantského fundamentalismu a neomezeného kapitalismu, hází do jednoho pytle kryptomarxistů. Od demokraticky zvoleného (na rozdíl od jeho předchůdce G. Bushe jr.) presidenta USA Baracka Obamy, přes ekologická hnutí a ochránce lidských práv a tzv. vykupitelské ideologie, jako křesťanství a evoluční socialismus, liberální intelektuály a celou tzv. novou levici. Ekologické cíle (shodně s naším Václavem Klausem) přirovnává k bájím o komunistickém ráji. Je to prý jen změna taktiky nepřátel kapitalismu (nejlepšího možného společenského systému). Když se jej nepodařilo zničit ani parlamentní, ani revoluční cestou, půjde to třeba ve jménu ochrany přírody a člověka. Ekologie versus ekonomie.

Obamovi vyčítá, že byl jako dítě a mladík dvacet roků farníkem reverenda Jeremiaha Wrighta, označovaného jím za černošského rasistu, a že si za své poradce vybírá hodně černochů. A když si vybere bělocha, je to prý zastánce homo-, trans- a bisexuálů, nebo má "škraloup" z dřívějších kontaktů s marxismem. Těm, kteří to nepamatují, připomenu, že podobné názory šířil neblaze proslulý senátor McCarthy ve vrcholném období studené války mezi roky 1950 až 1956, kdy svět byl neustále na pokraji termojaderné světové války. McCarthy v tomto vypjatém období rozpoutal pronásledování všech i jen mírně levicových názorů a aktivit, špiclování Američanů zpravodajskou službou FBI a jejich vyšetřování Výborem pro neamerickou činnost. Mezi oběťmi těchto nedemokratických, až inkvizičních praktik, byli takoví umělci jako Charlie Chaplin nebo Walt Disney! McCarthyho řádění skončilo velikou ostudou pro americkou demokracii.

Také pan profesor Ulč prohlašuje marxismus za ďábelskou ideologii a příčinu všeho zla. Při jeho vzdělání (na rozdíl od McCarthyho) by bylo možné očekávat rozlišování marxismu, jako jedné ze standardních škol filosofie a ekonomie, od bolševické interpretace a praxe budování komunismu. Marxističtí filosofové a ekonomové mají stejné právo na svobodu myšlení a šíření svých teorií, jako všechny ostatní filosofické a ekonomické školy. To ale prof. Ulč ve své zaslepené anti-levicovosti není ochoten připustit. Proto by se nyní, když američtí ultrakonzervativci byli v demokratickém volebním boji poraženi liberálnějšími demokraty, chtěl pan profesor Ulč vrátit k praktikám mccarthysmu, umlčet kritiky upadajícího kapitalismu a jeho "demokracie" a nedemokraticky vrátit moc americké ultrakonzervativní oligarchii velkokapitálu a vojensko-průmyslového komplexu.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.12. 2009